Digidesign Sam-pleCell II

Test samplerové karty - 2. díl

Obálky

Kliknutím na šestou ikonu zleva v SampleCell Editoru (obr. 1) se otevře okno, v němž můžeme editovat obálky zvoleného instrumentu (obr. 2). Jedná se o klasickou čtyřsegmentovou ADSR obálku (Attack - Decay - Sustain - Release), tak jak ji známe z většiny syntetizérů. Obálky jsou celkem tři. První z nich (obálka č. 3) ovlivňuje vždy průběh hlasitosti instrumentu. Další dvě mohou ovlivňovat v reálném čase jiné libovolné parametry instrumentu (!) - třeba amplitudu LFO oscilátoru nebo ladění instrumentu. O této možnosti se zmíním později.

Editace obálek je velmi jednoduchá. Stačí uchopit libovolný černý bod myší a přesunout jej na jiné místo. Výsledek je okamžitě slyšet. Parametrem Envelope Amount nastavujeme velikost vlivu obálky na příslušný parametr. Po uvolnění klávesy zvuk pozovolna doznívá (délku dozvuku určuje parametr Release), ale může být také „zagejtován“. Parametr Gate Time určuje minimální dobu, po kterou bude zvuk po uvolnění klávesy ještě znít.

Matrice, modulátory a trackery

Poslední tři ikony skrývají parametry, kterými můžeme zvuk instrumentu změnit k nepoznání. Mnozí z vás budou následující pojmy znát, coby parametry svých syntetizérů nebo zvukových modulů.

Sedmá ikona zleva otevře editační okno Matrix Modulation. Zde můžeme určit, kterým MIDI kontrolerem nebo LFO oscilátorem budeme ovlivňovat ten který parametr instrumentu. Možností je nepřeberně mnoho. Jako příklad si prostudujme obr. 3. Obálka 2 zde ovlivňuje amplitudu oscilátoru LFO 1. Oscilátor LFO 1 pak ovlivňuje změnu ladění instrumentu. Touto dvojicí jsme tedy vytvořili vibráto, přičemž časový průběh jeho intenzity je definován obálkou 2 (viz. předchozí kapitola). Modulačním kolečkem řídíme amplitudu oscilátoru LFO 2. Oscilátor LFO 2 ovlivňuje panoramu (zvuk se přelévá zleva doprava a intenzitu tohoto efektu regulujeme modulačním kolečkem). Náhodný generátor ovlivňuje Release obálky 3 (takže dozvuk instrumentu je náhodný).

Podobných příkladů by se dalo vymyslet mnoho. Co řádek v okně Matrix Modulation, to dvojice parametrů ovládající - ovládaný. Takových dvojic může být až 20 (parametry lze je libovolně vybírat z menu, které se objeví po kliknutí na příslušný řádek). V pravé části každého řádku je parametr Amp, kterým nastavíme velikost modulace (t.j. „jak moc“ je ovlivňován ovládaný parametr ovládajícím parametrem).

Předposlední ikona otevře okno, ve kterém můžeme nastavovat parametry zmíněných LFO oscilátorů (obr. 4). SampleCell má k dispozici dva oscilátory pro každý instrument (LFO 1 a LFO 2). U každého z nich můžeme nastavit průběh oscilací (sinus, trojúhelník, levá či pravá pila, obdélník, náhodný pravoúhlý průběh nebo šum).

Dalším parametrem je synchronizace. Na výběr máme režimy Free Run (oscilátor běží stále), Sync (oscilátor je synchronizovaný s přehrávaným zvukem), Trig (oscilátor je spouštěn stiskem klávesy) a Sync&Trig (kombinace dvou předchozích možností). Pomocí dvou faderů lze nastavit rychlost (Speed) a amplitudu (Amplitude). Pomocí oscilátorů můžeme ovlivňovat velké množství parametrů instrumentu, definovaných v okně Matrix Modulation. A naopak, parametry oscilátorů Speed a Amplitude můžeme v okně Matrix Modulation také ovlivňovat (třeba obálkou nebo druhým z obou oscilátorů)!

Poslední ikonou v okně SampleCell Editoru otevřeme okno Trackers (obr. 5). Tracker (neboli Tacking Generator) mění určitý parametr instrumentu v závislosti na uživatelsky definované křivce. Trackery jsou dva a každému z nich lze přiřadit zdrojový parametr, kterým budeme tracker řídit.

Na obr. 5 je Tracker 2 řízen číslem MIDI noty. Dejme tomu, že v okně Matrix Modulation budeme pomocí Trackeru 2 ovládat panoramu. Výsledek bude následující: nízké tóny budou hrát vlevo, se zvyšující výškou tónu se bude lokalizace zvuku postupně stěhovat zleva doprava a nejvyšší nota bude hrát úplně vpravo. Křivku Trackeru lze jednoduše editovat myší a vytvořit tak libovolný průběh závislosti.

SampleCell jako sampler

Dosud jsme se bavili o SampleCellu coby přehrávači samplů. Mnozí z vás ale namítnou: Jak dostanu do SampleCellu své vlastní zvuky? Odpověď je vcelku jednoduchá. Všechny počítače Macintosh jsou vybaveny stereofonním audiovstupem a vestavěným 16bitovým A/D převodníkem (u starších modelů Centris, Quadra apod. se používaly převodníky 8bitové). Operační systém počítačů Macintosh umí zaznamenat zvuk na harddisk. Stačí ho pomocí libovolného konverzního prográmku převést do formátu SD II. Získáme tak sampl, který lze načíst do instrumentu v SampleCellu.

Druhou možností je použít nějaký audio hardware (např. kartu Audiomedia III nebo některý ze systémů Pro Tools). V tom případě můžeme samplovat pomocí analogových či digitálních vstupů, kterými je vybavena audio karta nebo audio převodník systému Pro Tools.

Zvuky

K SampleCellu jsou dodávány 2 CD-ROM disky se zvuky od firmy Big Fish Audio. Na prvním z nich je 490 MB vzorků. 450 instrumentů, složených z téměř 1600 samplů, je roztříděno v adresářích Bass, Brass, Drums and Percussions, Drums General MIDI, Percussion Pitched, Piano, Strings, Voices a Woodwinds. Kvalita vzorků je velmi slušná (jak je u firmy Big Fish Audio zvykem).

Jestliže první disk obsahoval spíše klasické vzorky a instrumenty, je druhý z CD-ROMů určen především pro příznivce alternativních žánrů a zvukové experimentátory. Obsahuje 478 MB vzorků. Je zde 270 instrumentů, složených z celkem 1100 samplů. Instrumenty jsou uspořádány v adresářích Construction Kits (hotové multisamplové groovy pro techno a hiphop), Drum Loops, Guitars (kytary akustické i elektrické), Keyboards (Organ, Mellotron, Rhodes) a Synthesizers (zvuky klasických „analogáčů“). Po zaslání registrační karty od SampleCellu obdržíte ještě třetí CD-ROM, plný ruchů a speciálních efektů (ocení zejména výrobci reklam a post-produkční profesionálové).

Produkcí CD-ROM disků ve formátu SampleCell se zabývá celá řada světově proslulých firem. V současné době je v nabídce téměř 100 titulů od firem 3D Sound, Big Fish Audio, W.D. Coakley, East-West, Eye and I Productions, Greytsounds, Ilio Entertainments, InVision Interactive, Rerafaction, Pro-Rec Synth Sounds, Q Up Arts, Sampleheads a Steinberg North America. Každý si určitě najde své. Mezi tituly se nachází bicí nástroje, perkuse, etnické i symfonické zvuky, kytary, baskytary, syntetické vzorky, zvukové efekty a ruchy. Nejaktuálnější informace jsou dostupné na internetových stránkách firmy Digidesign s adresou http://www.digidesign.com.

SampleCell II v praxi

Nejjednodušší řešení je použít SampleCell jako zvukový modul. Pro účely živého hraní stačí k počítači Macintosh připojit MIDI interface a jakoukoliv MIDI klávesnici. Druhou možností je posílat MIDI data do SampleCellu z MIDI sequenceru. Výhodou je, že softwarový MIDI sequencer může běžet na Macintoshi paralelně se SampleCellem. Všechny známé sequencery (např. Steinberg Cubase, Opcode Vision, Emagic nebo Digital Performer) podporují vnitřní propojení se SampleCellem. Data jsou tedy posílána ze sequenceru přímo ke kartě SampleCell. Pokud je SampleCell váš jediný nástroj, tak MIDI interface teoreticky nepotřebujete. Jedinou podmínkou je mít nainstalovanou aplikaci s názvem OMS (Opcode MIDI System). Jedná se o systémovou nadstavbu operačního systému, která se stará o správu veškerého MIDI hardwaru připojeného k Macintoshi. OMS dokáže automaticky rozeznat připojená MIDI zařízení, umožňuje definovat jejich parametry, přiřazovat je na jednotlivé MIDI vstupy a výstupy nebo synchronizovat několik aplikací, běžících paralelně na jediném počítači (např. MIDI sequencer s harddisk recordingem).

SampleCell využijí zejména hudebníci, producenti i zvukoví experimentátoři. Je to rovněž ideální nástroj pro post-produkci (výroba ruchových stop, ozvučování dokumentů, dabing). Obrovskou výhodou SampleCellu je rozšiřitelnost. Pokud je vám 32 MB RAM málo, kupte si další kartu. Celkem lze zapojit až 10 karet (software SampleCell Editor je samozřejmě společný a ovládá všechny instalované karty najednou). Získáte tak 320hlasou polyfonii, 320 MB RAM, 160 MIDI kanálů a možnost vytvořit až 600 instrumentů najednou. A to musí dozajista stačit i těm nejzvrhlejším MIDI maniakům.

Vzhledem k tomu, že do největšího modelu Power Macintosh 9600 se vejde 5 PCI karet (jednu z šesti pozic zabírá grafická karta), museli byste k počítači připojit ještě externí box Magma, do něhož lze zasunout dalších 7 PCI karet.

K SampleCellu je dodáváno mnoho dalších doplňků. Samotná firma Digidesign nabízí např. software TurboSynth SC (obr. 6). Jedná se v podstatě o softwarový modulární syntetizér, pomocí něhož lze na samply aplikovat různé typy syntézy. Algoritmy syntézy lze rychle a jednoduše vytvářet a následně editovat myší.

Další užitečné prográmky nabízejí také partneři firmy Digidesign. Za zmínku stojí například software INFINITY DSP Looping Tools od firmy AnTares pro inteligentní smyčkování symplů, nebo SampleSearch od Gallery Software (obr. 7) pro třídění a katalogizaci zvuků nebo vytváření ruchových knihoven.

Pro uživatele systémů Pro Tools 24 a Pro Tools III je určen doplněk SampleCell TDM Bus (obr. 8). Jedná se o nástavec na kartu SampleCell, sloužící k 20bitovému vnitřnímu digitálnímu propojení SampleCellu se systémy Pro Tools. Zvuk z karty SampleCell je digitálně posílán pomocí TDM sběrnice do systému Pro Tools. Zvukový signál ze SampleCellu pak můžete mixovat s audio stopami nahranými na harddisku nebo na něj aplikovat digitální efektové procesory obsažené v Pro Tools.

Verdikt

Mnohým z vás mohl tento test připadat jako výčet superlativů a nesčetných výhod. A je to skutečně tak - SampleCell II je užitečný nástroj se slušnými editačními možnostmi a uživatelským komfortem.

Doposud jsme mluvili pouze o kladech, a proto bych se rád ve verdiktu zaměřil především na nevýhody:

  • SampleCell nemá vstup pro samplování. Uvital bych alespoň digitální vstup pro samplování z DATky nebo CD.
  • Maximální paměť je pouze 32 MB RAM na 1 kartu. Při dalším rozšiřování je nutno dokoupit druhou kartu SampleCell.
  • SampleCell umožňuje otevřít více bank najednou. Každá banka má své vlastí okno (obr. 1). Problém je v tom, že všechna otevřená okna jsou aktivní. Očekával bych, že budou hrát pouze instrumenty banky, jejíž okno je „navrchu“ - tedy nad ostatními okny. Pak by bylo možné mít najednou rozpracované třeba 2 MIDI skladby a přepínat mezi bankami SampleCellu, příslušejícími jedné nebo druhé skladbě. Bohužel však na přijímaném MIDI kanálu hrají obě banky najednou.
  • Automatické smyčkování stereo samplů bohužel funguje jen pro jeden, právě zobrazený kanál. Máte-li ve smyčkovacím okně levý kanál samplu, editor ho perfektně zasmyčkuje. Po přepnutí do pravého kanálu však zjistíte, že je zde skoková změna vlnového průběhu. Nezbývá, než vhodný smyčkovací bod nalézt ručně, za neustálého přepínání levého a pravého kanálu (viz. obr. 6 v minulé části testu).
  • Nutnost použití OMS může způsobovat problémy na starších typech počítačů Macintosh (modely Quadra a Centris). Pomalejší sériový port způsobuje problémy při přenosu MIDI dat formátu System Exclusive. Doporučuji proto u těchto typů počítačů OMS neinstalovat. SampleCell sice při spuštění ohlásí absenci OMS, ale ve spojení s MIDI sequencerem vám bude fungovat zcela normálně (podmínkou je mít nainstalovaný příslušný MIDI Driver, dodávaný zpravidla se sequencerem).
  • Poslední nevýhoda - k SampleCellu potřebujete Macintosh. Při bližším zamyšlení zjistíte, že z této „nevýhody“ se stává celkem slušná řada výhod. Macintosh jistě využijete jako MIDI sequencer, harddisk recording, výkonné grafické pracoviště, prostředek pro připojení na internet, fax, rádio, CD přehrávač či televizor. To vše s uživatelským komfortem, kterému počítače PC nesahají ani po paty.

SampleCell doporučuji těm, kteří se rozhodli jít cestou harddiskového nahrávání a zpracování zvuku na osobních počítačích.

Orientační ceny bez DPH u firmy Digitální svět s.r.o., kde si zároveň můžete výrobek vyzkoušet, jsou následující:

SampleCell II pro Macintosh (karta PCI) 46.900 Kč, SampleCell II pro Macintosh (karta NuBus) 35.000 Kč