Rocktron - kytarové pedály

Přehled

Důvod, proč mnozí kytaristé používají kytarové krabičky, a to buď výhradně, či jako doplněk rackových efektů, je velmi jednoduchý. ANALOG!!! Cítím potřebu zdůrazňovat, že sebelepší digitální převod kytarovému zvuku pramálo svědčí, a tak i přes některé pokusy výrobců kytarových doplňků analogové efekty zastávají právem jedno z nejdůležitějších míst v kytarovém vybavení.

Nakonec krabičky díky svému jednoduchému ovládání - většinou několik potenciometrů, které při otáčení slyšitelně mění zvuk - přinášejí znatelnou úlevu oproti programování algoritmů na malém displeji.

TSUNAMI

Tsunami je dvoufunkční chorus pedál. Jeho dvoufunkčnost spočívá v možném výběru ze dvou modulačních efektů a to:

  • CHORUS
  • AMBIENCE

Pro každý efekt má Tsunami dva potenciometry pro ovládání parametrů a dvěma přepínači si můžete vybrat režim, ve kterém pracuje:

  • Přepínač 1 - Chorus/Ambience
  • Přepínač 2 - In / Bypass

Tsunami umožňuje monofonní vstup a stereofonní výstup /direct+effect a direct-effect/.

CHORUS

nabízí klasický způsob práce s potenciometry RATE a WIDTH, umožňující naprosto jednoduché rychlé a účinné ovládání. Zvuk je pěkně teplý, a přitom nemění charakter původního signálu. Zcela určitě je velice příjemné, že Tsunami nabízí pestrou škálu chorusu od velmi jemného, sotva slyšitelného vlnění až k rychlému, rozladěnému zvuku a jako stereo efekt je chorus ve svém zvuku hutný a příjemně vláčný.

U modulačních efektů je pro mě důležitá za prvé čistota zvuku - to znamená, aby kytarový signál zůstal při výstupu stejně silný a stejně brilantní a dále aby efekt byl pouze doplněním původního zvuku. Za druhé by chování efektu samotného mělo být přirozené, logické a čisté. Obě tato kriteria splňuje chorus Tsunami velmi dobře.

AMBIENCE

Efekt je obsluhován dvěma potenciometry DELAY. První určuje parametry zpoždění chorusu a druhý umožňuje nastavení DELAY od 5 ms (takřka neslyšitelný Delay) do 28ms (velmi krátké echo). Tím Ambience umístí signál mírně do prostoru a příjemně ho zhutní. Toto zhutnění či imitace zdvojení nabízí podobně jako chorus při citlivé práci s parametry vysoce variabilní použití. Tsunami je dle mého nejlepšího přesvědčení velmi dobře udělaný chorus.

THE SURF TREMOLO

je v podstatě čtyřfunkční pedál, obsahující COMPRESSOR, TREMOLO, HUSH a ENHANCER. Zatímco compressor a tremolo je možno ovládat přepínači zapnuto / vypnuto, hush a enhancer jsou ovládány potenciometry v rozmezí -/+.

THE SURF TREMOLO je vybaven mono vstupem a stereo výstupy rozlišují dva typy křivek signálu.

COMPRESSOR

se aktivuje přepínačem a jeho parametry se ovládají jedním potenciometrem. Zvukově se jedná o klasický sustainer s automatickou limitací v poměru k sustaineru.

I přes jednoduchost je compressor klasicky krabičkový a chová se přirozeně. Absence možnosti pracovat s parametry ATACKU není vůbec znatelná a nárůst šumu je mírný a logický vzhledem k typu zařízení (kytarová krabička)

ENHANCER

obsažený v The Surf Tremolo potlačuje a zároveň zvýrazňuje ve zvukovém spektru uchu nelahodící a lahodící frekvence. Díky Enhanceru je zvuk možno ještě více rozsvítit, zvýraznit výšky, aniž by došlo ke ztrátě basových frekvencí, jako je tomu při použití klasických korekcí.

HUSH

Tento systém Noise Gate používaný firmou Rocktron považuji za jeden z nejdokonalejších systémů na světě.

Jeho popis jsem podrobně učinil v testu PIRANHA (Music Store 1/98 - pozn. redakce)

TREMOLO

je efekt pracující na principu změny hlasitosti signálu. The Surf Tremolo nabízí dva parametry pro nastavení: RATE a DEPTH. Jedná se o intenzitu hlasitosti signálu a o rychlost, s jakou má být měněna. Tremolo se aktivuje přepínačem zapnuto / vypnuto a rychlost změny hlasitosti je viditelná díky diodě nad přepínačem.

The Surf Tremolo je víc než dobře udělaná krabička. Její použití je velmi variabilní i co se týče pořadí zapojení mezi ostatní efekty. Díky Hush a stereoefektu je možné použít The Surf Tremolo na konec řetězce (tedy až před koncový zesilovač) a jemným tremolem dosáhnout přirozené vibrato pro beglajty na zkreslený zvuk. Je to zajímavý efekt, který dodá zkresleným kilům živost tam, kde není možné pro nutnost mutingu použít vibrato levé ruky. Pracoval jsem tímto způsobem s velkým úspěchem. Díky kompresi se kila dají pěkně vyrovnat a použitím Enhanceru ještě více zvýraznit alikvotní tóny a celý zvuk rozsvítit. To je jeden způsob využití Surf Tremola.

Na druhou stranu, právě pro možnost komprese a enhance je Surf tremolo předurčeno pro časté použití s čistým zvukem, a to i u akustických či semiakustických nástrojů. Odlišnost křivek signálu při stereofonním zapojení je velké plus, ve výsledku hodně zhutňuje a ozvláštňuje celý projev tremola, které samotné pracuje velice přirozeně. Tím, že tremolo funguje na bázi ztlumování a zesilování signálu je možné jej použít mimo jiné tam, kde se z důvodů zachování naprosto čistého ladění nedá použít chorus či flanger.

Pro ideální využití však nedoporučuji používat bateriového napájení, ale přímo adaptéru. Je to proto, že Surf Tremolo obsahuje Hush a Enhancer, který je v podstatě neustále aktivní, což při slabém napětí slyšitelně zhoršuje kvalitu procházejícího signálu.

OVERDRIVE / BOOSTER / DISTORTION

Tranzistorové zkreslení produkované firmou Rocktron mě poprvé zaujalo na tranzistorovém předzesilovači mAXE, jehož test jsem kdysi zpracoval. Tehdy bylo patrné, že Rocktron zde dobře ví, co dělá.

Když se mi dostaly do ruky analogové zkreslovače Rocktron, zajímalo mě, zda naznačená cesta pozitivně pokračuje kupředu. Nechci vystavovat firmě Rocktron žádný pomyslný piedestal, ale skutečnost je taková, že i v tomto případě odvedli lidé od Rocktronu práci ku prospěchu věci.

AUSTIN GOLD

Když přirovnám Austin Gold k předzesilovačům typu Fender nebo Vox, nedomnívám se, že budu daleko od pravdy. Aniž bych chtěl srovnávat lampové a tranzistorové zkreslení, jeví se mi Austin Gold se svým minimálním zkreslením podobně jako lampové předzesilovače, které vlastně žádné zkreslení nemají a overdrive je možno dosáhnout pouze přebuzením signálu na vstupu. Nakonec již z názvu je patrné, že se o žádný heavy metal nejedná.

U Austin Gold je možno nastavovat tři parametry. Level - tedy celkovou hlasitost, Gain - tedy intenzitu přebuzení (zkreslení) a nakonec Pre-bass - posilovač basů, či jak bych to srozumitelně česky řekl. Správnější je určitě Pre-bass. Právě díky Pre-bassu je možné dosáhnout tlustého až aparátového zvuku.

Osobně se mi Austin Gold jeví jako velmi dobrý a v zásadě vidím dvě možnosti využití, obě pak s velkým úspěchem: pro jemný overdrive, připomínající Fenderovské nabuzení na bluesová sóla, či jemně nakřápnuté doprovody v řadě první a pro dokreslení aparátu v řadě druhé. K tomu dále:

Velmi často se k lampovému zkreslení používá krabičky pro dokreslení k dosažení delšího a nabuzenějšího sólového zvuku. Povětšinou se používá overdrive, jelikož „předzkreslení“ by nemělo být nikterak velké, aby se ve výsledném součtu nepřebuzovalo a nezahlcovalo. To pak vede ke slívání zvuku, nadměrnému vazbení a hlavně se přirozený lampový zvuk stane ve většině případů spojením s distortionem nedynamickým a nekonkrétním. Neslyšel jsem nic o používání více lampových preampů zapojených přímo do sebe a osobně si myslím, že to ani nefunguje. Na předzkreslení, jak se domnívám, je lépe používat tranzistorových krabiček.

Problémem je v takových případech oslabení zvuku, a to především v basech. Při použití Austin Gold se právě tento problém dá eliminovat s velkým úspěchem, aniž by došlo k negativnímu vlivu na původní zvuk. To považuji za velkou výhodu a plus.

Pro tyto dvě možnosti použití se mi Austin Gold jeví jako mimořádně podařený overdrive se vším, co k tomu patří!

BLACK JACK

Další v řadě zkreslení. Dvojfunkční pedál, i když musím říct, že mi chvíli trvalo, než jsem smysl této dvojfunkčnosti pochopil. Tedy blíže.

Black Jack nabízí kromě Bypass funkce BOOSTER a DISTORTION, ovládané přepínačem. Dvě diody ukazují, ve které funkci se nacházíte. Bypass je možné učinit přepínačem číslo II.

Distortion

se ovládá korekcemi BASS, MID a TREBLE dále jeho hlasitost - LEVEL a intenzita distorce - GAIN. I tady platí, že zvuk je možné ladit od jemného nakřápnutí až do heavymetalového přebuzení, v obou polohách čitelný a použitelný zvuk, se kterým se dá dobře pracovat. Přirozeně čte alikvóty a flažolety a bez problému se při středním a větším zkreslení chytá do vazby. Block diagram pro distortion je: PRE EQ - DISTORTION GAIN - POST EQ - OUTPUT LEVEL.

Booster

Tato funkce spočívá v zesílení výstupního signálu o 20dB, přičemž funkce LEVEL a EQ jsou vypnuty a funkční je pouze gain, kterým zvyšujeme zkreslení spolu s hlasitostí na výstupu. Toto mírně řečeno netradiční řešení má své opodstatnění a smysl v použití s aparátem. Zatímco funkce distortion je řešením pro případ zapojení přímo do koncového zesilovače - i když možnost připojení do vstupu komba či aparátu se vůbec nevylučuje - funkce booster nahrazuje výše zmíněné předzkreslení či dokreslení. Tím, že se kytarový signál nikterak neequalizuje a zvyšuje se pouze hlasitost a zkreslení, je možné řádně nabudit vstup aparátu pouze silnějším kytarovým signálem! (popř. již nabuzeným do zkreslení) To je dobré v případě, že používáte:

  • slabší snímače (např. singly)
  • že použitý aparát či kombo nemá dostatečně velké zkreslení
  • pokud chcete dosáhnout ještě více zkresleného a nabuzeného zvuku.

Co se týká samotné zvukové kvality Boosteru, zdá se přijatelná pro účel spojení s dalším lampovým předzesilovačem, protože samotný zvuk aparátu nijak nepoškozuje. Tedy tak, jak je doporučováno výrobcem.

Používat Black Jack při živém hraní jako dva druhy zkreslení (např. doprovod BOOSTER a pro sólo DISTORTION) není účelem této krabičky - i když se tak na první pohled zdá. Je to především proto, že gain je funkční pro oba mody stejně, a to tak, že se intenzitou zkreslení u DISTORTION zároveň přidává BOOSTER.

Závěrem řeknu tolik, že Black Jack je příjemný nápad, který na trhu, pokud je mi známo, chyběl. Při troše trpělivosti a zkoumání zvukových charakterů spojení s dalším aparátem není podle mého možno dojít k jinému závěru, než že je to dobré.

PURPLE HAZE

Každý, kdo zná legendární písničku Purple Haze od „naší mámy“ Jimi Hendrixe, jistě bude vědět o čem je řeč. Česky by se tedy dalo říci, že se jedná o zkreslovač spojený s oktávovým děličem. Oktávový dělič (některými firmami vyráběn jako samotná krabička, většinou pod názvem Octaver či Octave) přidává k původnímu zvuku jeho kopii v spodní či horní oktávě, či oboje. Co se týče samotného zkreslení má PURPLE HAZE příjemný zvuk - od overdrive při mírném nastavení GAINu, až po táhlý distortion při maximálním nabuzení. Při tom je celkem dobře dynamický a při vyšších hlasitostech jde dobře do zpětné vazby. Samotný zvuk, ač se nedá říci, že by byl naprosto totožný jako ve stejnojmenné písničce, má bezesporu atmosféru 60.-70. let, což se projevuje především agresivitou nabuzení. Globálně mi zvuk připadá hodně srovnaný, takže v něm nepřevyšují žádné frekvence. To činí zvuk jak širokým, tak plochým, což je, myslím si, správné označení, myšleno pozitivně v tom směru, že samotný zvuk se velmi dobře prosadí mezi dalšími nástroji, ale zároveň se od nich neodděluje - naopak velmi dobře se s nimi pojí. To je velmi důležité!

Octavidier pracuje na principu výše popsaném a jeho chování je podobné jiným octaverům. Omyly při čtení tónu s vibratem či flažoletem, nebo rychlost účinku při rychlém hraní jsou takřka totožné s konkurencí. Celkové nastavení Octavidieru je velmi jednoduché a činí se tak ovladači MIX a MOD.

Můžeme pracovat se spodní oktávou, domíchávat ji libovolně k původnímu zvuku a modulovat její intenzitu, přičemž výsledný zvuk se mi jeví jako velmi dobrý, rozsáhlé zvukové možnosti jako pozitivní. Hlavní výhodou Octavidie-ru je ovšem bezesporu jeho propojenost s tónovou clonou TONE, díky které je možné nejvyšší frekvence horní oktávy zaznamenat pouze v případě, hrajeme-li od 12. polohy výše, a to na jakékoli struně! V takovém případě se k celkovému zvuku přimíchává ještě horní oktáva a výsledný efekt je při hře hodně inspirující. Díky tomu je možno dosáhnout více variací od pouze příjemně zkresleného, přes hutný a dominantní unisonový zvuk až po efekt simulující syntetizátor.

PURPLE HAZE - Octavidier je bezesporu hodně variabilní a bezesporu inspirující krabička, se kterou se dá dobře experimentovat s vynikajícím výsledkem.

Závěr

Bytelný, praktický design a nesporná zvuková kvalita. Takto jednoduše by se daly shrnout pédály Rocktron. Celokovová konstrukce spolu s použitím kovových přepínačů, umožňuje velmi komfortní používání, aniž by docházelo k posouvání krabičky po podlaze při přepínání, a dále naprosto eliminuje možnost poškození funkce krabičky při silnějším dupnutí, či vyloženě nedbalém zacházení. To, že jsou potenciometry pro nastavení parametrů ukryty mezi dvě přepážky, vylučuje možnost změnit nechtěně jejich hodnotu. Obé považuji za důležité a popravdě mě to u většiny konkurenčních výrobků chybí. Věřím tomu, že tyto krabičky přežijí své uživatele.

Za jistou nevýhodu považuji způsob uložení a tedy i výměny 9V baterie. Její výměna je možná po odšroubování dvou či tří šroubků na zadní straně.