Flextone Duo (USA)

Line6 Flextone Duo
Distributor: 
Cena: 
34 720,00 Kč

ÚVOD

Ať už je tomu jakkoli, ať by kdokoli rád cokoli, je třeba říci, že dva - většinou nesmiřitelné tábory zastánců „lampového“ na straně jedné a „tranzistorového“ na straně druhé, budou bezesporu v blízké době znamenávat odliv svých stoupenců, tvořícich tak tábor třetí - „digitální“. Je bezesporu logické, že se s rozvojem technologií začala digitalizace týkat i kytaristů. A tak v současné době můžeme myslím znamenat nejpatrnější převrat v přístupu ku kytarovému zvuku, jehož první vlaštovkou je firma LINE 6 se svým Digital Guitar Amplifier System. Jedná se o řadu kytarových komb, „hlav“ a předzesilovačů. Z této řady jsme měli možnost testovat model Flextone Duo. Tedy stereofonní 100 Wattové kombo osazené dvěma 10’’ reproduktory. Vedle tohoto modelu vyrabí firma Line 6 dále ještě komfortní model AX2 212 - 100W (50Wx2) Stereo 2x12“ Combo, Flextone - 60 Watt Mono 1 x 12“ Combo, Flextone XL - 100 Watt Stereo 2 x 12“ Combo, Flextone Plus - 100 Watt Stereo 1 x 12“ Combo, Flextone HD - 300 Watt Stereo Head a malý předzesilovač POD o kterém se ještě zmíníme. Z kabinetů jsou to Extension Cabinet 1 x 12“ a Flextone Cab 212S 2 x 12“. V neposlední řadě pak dva nožní ovladače určené pro ovládání všech modelů - komfortnější Floor Board vybavený vedle přepínačů jednotlivých kanálů a ovladačů effektů též Wah a Volume pedálem umožňující ovládat některé parametry v reálném čase a nakonec méně komfortní nožní ovladač FB - 4 vybaven standardní výbavou pro přepínání mezi jednotlivými kanály. Vzhledem k tomu, že jsme nožní ovladače neměli při testování k dispozici, budeme se jimi zabývat pouze v teoretické rovině a to v šíři minimální.

Na závěr tohoto úvodu bych pouze rád podotknl - stejně jako již mnohokrát - že tento test nehodlá řešit vztahy a rozdíly mezi „lampovými“, „tranzistorovými“ a teď již i „digitálními“. Nepodléhejme předsudkům, které, stejně jako gramatika jen brzdí zvídavé duchy.

MODELING

Hovoře o způsobech stavby kytarového zvuku, je třeba říci pouze ve stručnosti, že digitální technologie Line 6 nepracuje s žádným zvukovým vzorkem (samplem) a ani nevyžaduje žádných speciálních snímačů či přídavných převodníků. Uživatelský přístup je naprosto stejný jako je zvykem u „tranzistorových“ či „lampových“ zařízení. Rozdíl, se kterým uživatel naprosto nepřijde do styku, je v modelování digitalizovaného signálu. Ten je u Line 6 docílen technologií, která se nazývá Tube Tone. Co nejstručněji řečeno, jedná se o software, který modeluje kytarový signál převedený do digitálu a výsledek převádí zpět na audio signál. Samotný modeling je zpracován podle aparátů známých značek - jak uvedeme níže.

První otázkou je tedy bezesporu rychlost a citlivost převodu, druhou pak zda nedochází ke změně původního signálu a netrpí tím samotné vlastnosti použitého nástroje. Je jisté, že právě v LINE 6 museli tyto dva aspekty vyřešit jako primární, neboť jinak by byla by snaha uvést zařízení na trh zhola zbytečná. Vzhledem k tomu, že se jedná o 24 bitové zařízení je otázka rychlosti a kvality převodu takřka bezpředmětná. 24 bitová kvalita je dnes běžně používaná v rovině nejprofesionálnějšího užití jako jsou Hard Disc Recording pracujících s počítačem, (Pro Tools, nebo v poslední době Cubase VST 24 a další), či Stand - Alone HDR (systémy nevyžadující podporu počítače - Radar/Otari aj.). Co se pak týče používání digitálních efektů jako chorus, flanger, delay a dalších, které jsou součástí jednotlivých zařízení, platí totéž.

Toliko úvodem.

FLEXTONE DUO 2x50W

Jak jsme již o tom hovořili v úvodu Flextone Duo je jedním ze čtyř modelů komb řady FLEXTONE, lišící se mezi sebou typem použitých reproduktorů, výkonem a jistým druhem komfortnosti (stereo či mono, direct out, volitelnost mezi paralelní či sériovou sendreturnovou smyčkou atd.). Pátá v řadě Flextone je 300W stereo head. Konečně: Flextone Duo zaujímá cenou 34 720Kč bez nožního přepínače třetí místo v řadě. Za tuto cenu nabízí kromě již zmíněných 100W (2x50 stereo), také dva desetipalcové reproduktory, stereofonní sendreturnovou smyčku, výstup pro připojení sluchátek, možnost z výběru 16-ti modelovaných druhů aparátů, 7 digitálních efektů + jejich kombinace (viď dále) a čtyři kanály pro uložení výsledného nastavení.

STRUČNÝ POPIS AMP MODEL

Při modelování zvuku vycházeli LINE 6 z již lety či hráči ověřených aparátů. Možnost výběru je následující:

Jazz Clean vychází z ‘87 Roland JC-120; Small Tweed z ‘52 Fender Deluxe, Tweed Blues z ‘59 Fender Bassman, Black Panel z ‘65 Fender Deluxe, Modern Class A z ‘ 96 Matchless Chieftain, Brit Class A z ‘60 Vox Ac 15, Brit Blues z ‘ 65 Marshall JTM-45, Brit Classic z ‘68 Marshall Plexi 50 watt, Brit Hi Gain z ‘90 Marshall JCM-800, Rectified z ‘94 Mesa Boogie Dual Rectifier Tremoverb, Modern Hi Gain z ‘89 Soldano SLO.Vedle této řady vycházející z určitých aparátů nabízí LINE 6 vlastní verze modelingu: Flextone Clean, Flextone Crunch, Flextone Drive, Flextone Layer a Fuzz.

Na všechny typy modelingu je možné použít samostatně korekce Bass, Middle a Treble, intenzitu zkreslení Gain, Channel Volume a Reverb.

DIGITAL EFFECT

Další samostatnou kapitolu tvoří vestavěné digitální efekty. Jsou to vedle již zmíněného Reverbu: Compressor, Tremolo, Chorus 1 a 2, Flanger 1 a 2, Rotary Speaker, Delay a Noise Gate, které je možné používat samostatně, či pak jejich kombinace Delay/Compressor, Delay/Tremolo, Delay/Chorus 1, Delay/Chorus 2, Delay/Flanger 1, Delay/Flanger 2, Delay/Swell. Parametry jednotlivých efektů je možné měnit potenciometrem Tweek a tlačítkem Tap.

ZVUK

Až doposud jsme hovořili čistě v teoretické rovině. Přejděme tedy k praxi.

Jak jsme již výše napsali je Flextone Duo v podstatě „čtyřkanál“, což je dáno počtem čtyř bank /channel/ do kterých je možné jednotlivá nastavení uložit a libovolně mezi nimi přepínat. Vedle toho však nabízí 16 značně odlišných, modelovaných kanálů což je oproti standardním zařízením velmi výhodné. Chceme-li v první řadě hovořit o zvuku, bezesporu si položíme otázku, zda převod kytarového zvuku do digitální podoby je skutečně tak kvalitní a bezproblémový. Bezesporu nám nikdo nebude namítat, když řekneme, že vedle samotné hry, je nejdůležitější věcí pro zvuk, zachování vlastní specifiky nástroje a stejně tak jeho dynamiky. Při testování byly tyto otázky vždy na prvním místě a je potřeba znovu říci, že žádná z těchto obav se nepotvrdila. Jak tedy bylo řečeno shora, je to dáno na straně jedné použitím 24 bitové kvality a na straně druhé velmi dobře „napsaným“softwarem, který obstarává samotný modeling zvuku. Jsem dokonce schopen jít tak daleko s tvrzením, že uživatel, který nebude seznámen s vnitřkem komba, nezaznamená žádný rozdíl od toho na co byl doposud zvyklý. Rozumějme si však dobře, neboť hovoříme o převodu kytarového zvuku na digitál a zpět, o zachování charakteru nástroje a stejně tak charakteru hry. Shrňme: Ať tedy použijeme jakýkoliv typ nástroje (Stratocaster, Gibson atd) samotný charakter nástroje se nijak nezmění. Stejně tak je to i s technikou hry. Použijeme-li jakýkoliv způsob hraní a to na čistý, polozkreslený či „přebuzený“ zvuk, neprojevují se žádné problémy s převodem. Zpětná vazba, flažolety, pickování, hammerig, tapping atd., zní naprosto přirozeně a ani při velmi zásadních změnách dynamiky, jako je tomu např. u bluesového hraní není zaznamenatelné žádné zpoždění, nezaznění či nedoznění. Kdo nevěří ať tam běží, říká staré české přísloví a my jej každému doporučujeme.

Přesuňme se tedy k samotnému zvuku, nebo lépe řečeno zvukům.

Každý aparát/kombo, které výrobce uvádí jako předlohu, či vzor k modelingu zvuku Flextone, má svoji specifiku - chcete-li, řekneme originalitu. Tahle skutečnost vedla dozajista kytaristy k tomu, že z mnohosti všech možných zařízení značného počtu výrobců postavili na špičku ledovce právě výrobky firem Marshall, MesaBoogie, Fender, Soldano a další výše popsané. Bylo by mírně řečeno naivní domnívat se, že zakoupením jednoho zařízení získáme absolutně to samé co nám poskytují jmenovaní výrobci. Důvodů je hned několik. Krom toho, že nikdo jistě nebude trvat na domnění, že kombem s jedním či dvěma, 10“ či 12“ reproduktory lze nahradit hradbu Marshallů, je zde i to, že jmenované aparáty/komba, nabízejí vedle standardních korekcí Bass, Middle a Treble (korekce Flextone) často také další jako např. Presence či parametrickou korekci středů atp. Dále pak některé lampové aparáty mají korekce vzájemně se ovlivňující, takže např. při radikálním přidání středů dojde k většímu zkreslení atd.. Nakonec je obecně známo, že u lampových aparátů má hlasitost značný vliv na výsledný zvuk. Dle našeho názoru je právě ona specifičnost daných aparátů či komb základem pro modeling Flextone a daná přirovnání i přes svou častou věrnost, jsou víceméně poukázáním na zdroj a kvalitu zvuku. To bylo důležité říci. Řekneme tedy, že specifičnost jmenovaných aparátů, o které hovoříme je u Flextone zachovaná a co víc: velmi věrně. Dále se vyhneme jakémukoli srovnávání a spíše vyzdvihneme skutečnost, že získat z jednoho zařízení šestnáct velmi dobrých a radikálně různých zvuků je krajně výhodné jak do studia tak na živé hraní. U klasických dvoj či tříkanalových předzesilovačů, se často setkáváme s tím, že pro crunch a lead zvuk máme k dispozici stejné korekce, což vede k jistému kompromisu mezi jednotlivými zvuky. U Flextone tento kompromis samozřejmě odpadá. Další výhodou je bezproblémová možnost využít jeden z modelingů na elektroakustickou kytaru, což jsme s velkým úspěchem vyzkoušeli. Především pak Flextone Clean se velmi dobře osvědčil. Zbavuje nás to nutnosti hraní přímo do linky a tudíž problémů s odposlechem, nebo užívání dalších aparátů specielně pro akustickou kytaru. Obecně Flextone Clean nabízí velmi hutný a extrémně čistý, čitelný v basech a brilantní ve výškách. K dalším zajímavostem patří Flextone Layer, který je kombinací dvou modelingů a to Flextone Clean a Flextone Drive. Často se ve studiu či na koncertech využívá možnosti hrát přes více různých aparátů najednou a jejich zvuk spolu různě kombinovat. Flextone Layer je takovou možností. Co se týče Flextone Drive, jedná se o velmi moderní zvuk, při maximálním Drive ideální na melodická sóla i když nikterak apriory, což znamená, že se velmi dobře hodí i pro hutné doprovody.

Krom toho pěkně zvýrazňuje harmonické tóny daného nástroje a velmi dobře drží tón. Flextone Crunch je inspirovaný kombem značky Dumble a jeho zajímavostí je, že má korekci středů Mid zařazenou před Drive, po nemž následuje Bass a Treble. Jedná se o stařevyhlížející zvuk ideální pro bluesovou či jazzovou hru. Toliko k Flextone modelingům. Další samostatnou kapitolou jsou, jak již bylo zmíněno výše - digitální efekty.

DIGITÁLNÍ EFEKTY

Je zcela běžným trendem, že se mnozí výrobci kytarových aparátů snaží obohatit svoje zařízení přidáním více či méně komfortních efektů nebo multiefektů. Digitální doména je v této rovině naprosto běžná. Co již tak běžné není, je 24 bitová kvalita. Standardně se používá 16 bitů. Zde je tedy jedna výhoda velké důležitosti co do kvality převodu signálu. Na druhou stranu však Flextone Duo neobsahuje žádný multiefekt, který by bylo možno libovolně programovat. Jak jsme výše popsali, je možné efekty používat buďto jednotlivě, či v párech dle vybraného programu. Parametry jednotlivých efektů lze samozřejmě modulovat. Projděme v rychlosti jednotlivé efekty abychom se dostali k jejich samotnému používání.

Flextone Duo nabízí dva typy Reverbu, Chorusu a Flangeru. U Reverbu se jedná buď o standardní digitální room reverb, který je obsažen u modelingů aparátů k jejichž výbavě reverb nepatřil. (např. pro British Class modelovaný dle 1968 Marshall „Plexi“). Na straně druhé, tam kde aparáty sloužící jako předloha modelingu reverb obsahovaly, je přímo pro jeho modeling použita opět technologie Tone Tube. Zde se znovu projevuje maximální snaha LINE 6, dosáhnout charakter daného aparátu/komba s maximální přesností. Je to nanejvýš příjemné také proto, že obzvláště některé reverby firmy Fender jsou dodnes vyhlášeny svoji nezaměnitelností. Chorus 1 nabízí square wave LFO a je subtilnější oproti Chorus 2, který nabízí sine wave LFO s zhruba 10% feedbackem. Jedná se o emulaci dnes již klasického Roland CE - 1, který je pro svou jednoduchost a nespornou kvalitu dodnes velmi vyhledávaným efektem. U obou typů chorusu je možné modulovat parametry Chorus Speed a Depth. Dalším v řadě je Flanger 1. Je to jemný efekt slyšitelný z nahrávek 70-tých let. Vzpomeňme na efekty Electro Harmonic. Flanger 2 je o poznání silnější s deep range. V obouch případech je možné modulovat parametry Speed a Feedback. Bylo by také možné, pro větší přestavu o výše popsaných efektech říci, že číslo 1 je vždy zamýšleno jako „starý“ či „klasický“ zvuk, zatímco číslo 2 jako „moderní“. Řekněme ještě, že k modulačním efektům patří bezpochyby i Rotary Speaker emulující Leslie, u kterého je možné měnit parametry Rotary Speed a Depth a nakonec Tremolo efekt, který je designován podle klasického Fender tremola. Zde jsou možnosti modulace Tremolo Speed a Depth. Další z řady efektů, které Flextone Duo nabízí je Delay u kterého bohužel výrobce neudává délku, dle našeho mínění se jedná o zpoždění kolem 1 sec. Vzhledem k tomu, že se jedná o klasický digital delay, řekneme již jen, že ovladatelné parametry delaye jsou Delay Lenght a Delay Level. Předposlední v řadě samostatně použitelných efektů je Compressor, nabízející 5 druhů nastavení compresion ratio: 1.4:1, 2:1, 3:1, 6:1 a • : 1.

Nakonec jsme si nechali Noise Gate, který funguje jako klasický eliminátor šumu.

K těmto pak Flextone Duo nabízí ještě kombinované efekty v tomto pořadí: Delay/Compressor u kterého je možné modulovat parametry Delay Speed a Compressor Ratio. Delay/Tremolo s možnostmi Tremolo Speed a Delay Level. Delay/Chorus 1 - umožňuje modulaci Delay Speed a Delay Level. Delay/Chorus 2 - Delay Speed a Delay Level. Delay/Flanger 1 - Delay Speed a Delay Level. Delay/Flanger 2 - taktéž Delay Speed a Delay Level. Nakonec je tu kombinovaný efekt Delay/Sweel, díky němuž lze dosáhnout klasického zvuku „vynořujícího se“ efektu s možnostmi modulací Delay Speed a Swell Attack Speed. V případě potřeby je samozřejmě možné digitální efekty vyřadit z funkce prostřednictvím Bypass. Všechny efekty lze snadným nastavením zařadit k modelovanému zvuku a uložit do kterékoliv ze čtyř výše zmiňovaných bank. I když není možné samostatné efekty mezi sebou libovolně kombinovat (je možné užívat pouze firemní varianty), nabídka se nám zdá dostačující. Jediného čeho mírně litujeme je to, že nabídka neobsahuje možnost kombinace Compressor/Chorus či Compres-sor/Flanger. Co se pak týče samotné kvality digitálních efektů nikterak nás jejich vysoká úroveň nepřekvapuje. Oceňujeme především „staře“ vyhlížející Chorus 1 a Flanger 1. Tyto „oldies“ efekty se díky hudební retrospektivě znovu dostávají do módy, žel originály nejsou přístupné každému.

ZÁVĚR a SHRNUTÍ

Před konečným shrnutím, bychom rádi vyzdvihli celkový design Flextone Duo. Je jenom dobře, že jeho charakter působí klasicky, připomínající komba Fender či Vox a že stejně tak tomu je i s ovládáním. Znovu musíme zopakovat, že pokud bychom nebyli obeznámeni s převratností nové technologie uvnitř komba, jeho venek nás na ní nikterak neupozorní. Nechvástá se jí. To musíme uznat za velmi pozitivní, neboť mnozí by se jistě rádi nechali svést k všemožným pokusům designu nového milenia. Jistá konzervativnost je často ku prospěchu věci a zde se LINE 6 určitě stokrát vrátí. Stejně tak je to s příjemně jednoduchým, naprosto klasickým ovládáním. Za jistou nevýhodu považuje již zmíněnou nemožnost kombinace efektů Compressor/Chorus či Compressor/Flanger a za druhé skutečnost, že Headphones výstup není možné používat jako klasický Direct Out, jelikož jeho použití eliminuje samotný zvuk komba. To, že se takto Headphones chová je v celku normální, v takovém případě bychom ovšem Direct Out uvítali i v této finanční rovině, neboť právě charakter Flextone je naprosto ideální pro kombinaci linky s mikrofonem. Tím se dostáváme k závěru a tak řekněme, že se nám Flextone Duo jeví jako velmi komfortní a inspirující zařízení. Kvalita jednotlivých modelingů je opravdu překvapující a jejich mnohost co do použití z něj činí dozajista nejuverzálnější aparát, jaký jsme měli možnost vyzkoušet.

To vše se jistě projeví při jeho studiovém i koncertním využití. Obzvláště tam, kde je potřeba ve studiu kombinovat různé zvuky kytar pro jejich řádné odlišení, bude myslím celá řada Flextone dobrým řešením za příjemné peníze. Vedle toho pro koncertní hraní přináší Flextone výhodu nenutnosti používat další zařízení.

Podle nás Flextone nabízí dostatečně velké množství kombinací, že pro spoustu hráčů může být konečným řešením hledání jejich zvuku.

V úplném závěru malé doporučení. Budete-li si chtít Flextone vyzkoušet, požádejte personál daného obchodu o „vyresetování“ komba a nebojte se použít větších hlasitostí. Vyresetováním se dostanete ke čtyřem firemním nastavením, která je zajímavé vyzkoušet.