Phonic PCL 3200 (USA/Hong Kong)

Phonic PCL 3200
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 200,00 Kč

Americká firma PHONIC má ve svém výrobním programu převážně zařízení pro ozvučení, jako jsou koncové zesilovače, ekvalizery, mixpulty a další. Vše cenově dostupné při zachování vysoké kvality a dobrého designu díky výrobě v Hong–Kongu.

Potřebujete-li stereofonní kompresor do studia či na živé hraní, určitě vám stojí za to přečíst si následujících pár řádek a udělat si jasno v tom, zda model PCL 3200 není právě to, co sháníte.

Koncepce přístroje

Přístroj je zabudován v rackovém šasí výšky, jehož hloubka je jen něco přes 10 cm, protože síťový napájecí zdroj je umístěn odděleně (10 V, 0.6 A).

Ovládací prvky obou kanálů jsou identické a při zpracování stereofonního signálu by se mělo aktivovat tlačítko STEREO LINK umístěné uprostřed. Tím dojde ke spřažení obou kanálů a není nutné nastavovat levý a pravý kanál odděleně (parametry obou kanálů se nastavují v tomto případě na kanálu A).

Každý kanál má dva desetisegmentové indikátory. Na prvním vidíte omezení zisku (GAIN REDUCTION), což je laicky řečeno signalizace toho, jak tvrdě kompresor pracuje. Jestliže využíváte přístroj pouze v ochranném režimu (kompresor hlídá, aby nedošlo k přebuzení P.A. systému, magnetofonu apod.), měl by indikátor svítit pouze při špičkách, jinak budou vznikat slyšitelné vedlejší efekty (dýchání, pumpování), které jsou u těchto klasických jednopásmových modelů v těchto případech nevyhnutelné.

Druhý indikátor sleduje vstupní nebo výstupní úroveň podle toho, jak navolíte přepínač IN/OUT. Tato úroveň by se měla pohybovat do 0 dB (červené ledky by měly svítit jen při špičkách), ať už používáte kompresor na cokoli. Protože přístroj nemá regulaci vstupní úrovně, musí být tato úroveň nastavená správně na přístroji, ke kterému je kompresor připojen (inserty MIX-pultu), a pokud je signál příliš silný nebo slabý, je nutné přepnout úroveň na zadním panelu (-10/+4 dB).

Ovládání

Ovládání každého kanálu lze rozdělit v podstatě do třech částí. V první najdete pět potenciometrů pro nastavení parametrů komprese či limitace (limiter je pouze kompresor nastavený na mezní hodnotu kompresního poměru 1 : nekonečno ). V další části jsou tři potenciometry pro nastavení gate a za nimi několik tlačítek, o jejichž funkci se ještě zmíním.

Funkce KOMPRESOR

THRESHOLD (práh citlivosti) určuje, při jaké signálové úrovni začne kompresor omezovat zisk (kontrola je na indikátoru GAIN REDUCTION), jak rychle a o kolik se nastavuje dalšími třemi ovládacími prvky - ATTACK (náběhový čas), RELEASE (čas doběhu) a RATIO (kompresní poměr). Tento poměr je buď pevný a nebo se mění s úrovní signálu (tlačítko SOFT KNEE - HARD KNEE).

Ten, komu tyto pojmy nic neříkají (většina muzikantů), může vycházet z těchto orientačních hodnot.

Pro komplexní signál (celková mixáž) doporučuji přepnout kompresor na SOFT KNEE, čas náběhu a doběhu nastavit spíše kratší (někde v 1. třetině stupnice) a THRESHOLD zvolit tak, aby indikátor redukce zisku svítil jen při maximálních úrovních a neukazoval víc než 6 dB.

Pokud použijete kompresor pro nástroje s ostrým náběhem (ak. kytara, bubny), můžete začít s nastavením náběhu cca. na 10 ms, RELEASE zkuste dát zhruba do poloviny stupnice a kompresní poměr nastavte asi 5:1.

HARD KNEE

U vokálu a podobných signálů můžete náběh zkrátit asi na 1 ms a doběh nastavit cca. na 300 ms. Dobře funguje opět SOFT KNEE a při nastavení parametru RATIO na 4: 1 může indikátor při silnějších pasážích ukazovat i 15 dB omezení zisku, aniž by se kvalita signálu nějak výrazně zhoršila. Těm, kteří si s nastavením kompresoru nevědí rady, doporučuji nahlédnout do mé knížky Praxe zvukové techniky, kde tyto záležitosti popisuji podrobně.

Vedle tlačítka pro volbu SOFT a HARD KNEE najdete přepínač RMS/PEAK. Obvykle se touto volbou řeší, zda kompresor reaguje na špičkovou nebo efektivní hodnotu signálu, u tohoto modelu se přepnutím na RMS vyřadí z činnosti ovládání náběhu a doběhu a tyto časy jsou nastavené pevně (jak, to výrobce neudává). Výstupní úroveň kompresoru lze nastavovat potenciometrem OUTPUT (doporučuji nastavovat na srovnatelnou hlasitost, jako když je přístroj vyřazen z činnosti tlačítkem BYPASS, protože jen při stejné síle se dá kvalita signálu dobře srovnávat).

Funkce GATE

V části GATE lze opět nastavovat práh citlivosti, ale tentokrát se jedná o úroveň, pod kterou se signál umlčí (omezení šumu, brumu a jiných rušivých elementů), RATE je nastavení rychlosti, jakou k tomu dojde (rychlé vypnutí signálu působí nepřirozeně). Činnost gate je indikována zelenou ledkou. V cestě k řídicímu obvodu gate je zařazen ještě pásmový filtr s nastavitelnou frekvencí, takže zdůrazněním určitého pásma lze definovat, na jaký typ signálu bude gate reagovat citlivěji (filtr má vliv pouze na spouštění gate a ne na barvu audio signálu). Podle mého názoru by tento filtr byl užitečnější pro kompresorovou část (využití např. jako DE-ESSER bez nutnosti zapojovat externí equalizer), ale konstruktér zřejmě soudil jinak. Jaká je šířka pásma tohoto filtru, výrobce neudává.

Funkce DE ESSER

Pokud byste tedy kompresor chtěli jako DE-ESSER využívat (omezení sykavek u vokálů), musíte do cesty k řídícímu obvodu kompresoru zařadit nějaký equalizer, na kterém zdůrazníte pásmo okolo 8 kHz (zásuvka SIDE CHAIN). Do tohoto insertu je možné přivést i libovolný externí signál, takže můžete úroveň komprimovaného nástroje automaticky potlačovat např. mluveným slovem či sólovým zpěvem.

Hodnocení

Kompresor PHONIC PCL 3200 je naprosto použitelný pro domácí studia či pro běžné využití na koncertech, kde vám může velice dobře sloužit. Jeho cena je velmi příznivá a to 7 200,- včetně DPH. Za tuto cenu ho pořídíte přímo u dovozce, firmy Harmony Music v Pardubicích.