BOSS DD-6 & RV-5

Klasika zůstává
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Žijeme sice v době moderních kytarových procesorů a jiných podobných „mršičů", nicméně samostatné krabičky se stále těší u některých kytaristů velké oblibě. Jednou z nejznámějších a nejuznávanějších firem, pohybujících se již dlouhá léta na trhu, je právě značka BOSS. Jejich vývojové spektrum je opravdu široké a neustále se zvětšující. Proto si nyní představme nová udělátka v podobě digitálního delaye a reverbu. Každý z nich má mnoho variací výsledného soundu. Tak se na ně postupně podívejme.

Popisovat si, na co jednotlivé efektory slouží je trochu nošením dříví do lesa, ale alespoň pár slov, protože se stále setkávám se spoustou mladých muzikantů, kteří se s technologiích na rámec „bustru" neorientují. Digital Reverb slouží k simulaci malých i velkých prostorů jako jsou místnosti, haly, kostely, stadiony a různých dalších dozvuků a v tomto případě vychází z modelování klasických hardwarových technologií tvoření tohoto efektu, plus nadstavba v podobě několika čistě digitálních módů. Digital Delay umožňuje tvorbu různých typů ozvěn, přičemž klade důraz na velkou časovou variabilitu, kterou digitální zpoždění, na rozdíl od analogového, poskytuje. Začněme kupříkladu Reverbem.

RV-5 Digital Reverb

Ovládá se čtyřmi ovládacími prvky. Efekt Level slouží k nastavení podílu efektovaného signálu ve výsledném součtovém soundu. Tone ovládá barvu zvuku, Time řídí délku dozvuku a poslední ovladač MODE umožňuje volbu z několika druhů dozvukových algoritmů. SPRING mód věrně napodobuje dozvuk pružinových hallů, kterými bývá osazena většina kytarových komb a aparátů. PLATE mód simuluje dozvuk deskového reverbu, který pracuje na principu doznívání kovových desek. Hall je simulace dozvuku větších hal a ROOM dozvuk menších místností. Mód GATE se vyznačuje striktně ukončenou (zagejtovanou) dobou dozvuku. MODULATE je zcela nový druh reverbu obsahující modulaci, která dává zvuku velmi příjemný charakter s výrazným nádechem chorusu, umocňujícím plnost a prostorovost signálu.

To vše je umístěno v dnes již tradičně a nezaměnitelně vyřešené BOSS krabičce stříbřitě šedo-hnědé barvy s velkým nožním přepínačem. Efekt nabízí zpracování stereo i mono signálů neboť je vybaven dvěmi vstupy a výstupy, jeho použití tedy není omezeno pouze na kytaru, ale jasně vybízí i k aplikaci ve spojení s klávesovými nástroji. Manuál přiložený ke každému výrobku názorně popisuje různé zapojení stompboxu. Uvádí též příklady nastavení pro dosažení určitého typu modulace. Tyto údaje považujme spíše za informativní avšak plně funkční. Vše je totiž na vkusu zákazníka a uživatele, ale pro editovatelný základ vašeho zvuku velmi pohotové a čas šetřící.

Výsledné vyznění každého ze zvolených dozvukových algoritmů je při živých aplikacích, na které jsou krabičky určeny především, příjemné a přirozené téměř v celé šířce nastavení. Je však také pravdou, že při velmi, velmi pečlivém poslechu a při srovnání s takovým zařízením jako je procesor G-Major od T.C. Electronic, v konci signálu přeci jen sem tam objevíme mírnou bzučivou plechovost koncových záznějů. Samozřejmě, že musíme také pominout extrémní nastavení v krajních polohách, která znějí synteticky. Postrádám pouze jeden ovládací parametr, a sice Pre Delay. Zdánlivý detail avšak velmi potřebný pro oddělení původního signálu od dozvukových ocásků. Zvuk se díky tomuto parametru nemaže a zvyšuje konkrétnost a celkovou prostorovost efektu. Dlužno však dodat, že tímto parametrem nedisponuje žádný z na trhu nabízených krabičkových hallů, a tak tato poznámka není přímou výtkou, spíše upozorněním na rozdíly mezi těmito reverbátory a jejich rackovými – a jářku dražšími – konkurenty.

DD-6 Digital Delay

Stejně jako Reverb i Digital Delay má několik módů a typů opakování a ozvěn. Ovládací prvky jsou následující. Knoflíkem Efekt Level opět ovládáme podíl efektovaného signálu ve výsledném soundu. F. BACK ovládá úroveň zpětné vazby neboli počet opakovaček. D.TIME umožňuje přesné nastavení času ve zvoleném rozsahu. Poslední ovládací prvek je náš dobře známý MODE pro přednastavení časových rozsahů a dalších funkcí přístroje.

První čtyři polohy ovladače určují základní interval času a sice 2600 ms, 800 ms, 300 ms a 80 ms. V tomto Intervalu je poté možno se přesněji pohybovat knoflíkem D. TIME. Zvlášť velmi dlouhé časy zpoždění dokáží vtisknout značnou expresivitu vašemu projevu. Další funkcí je REVERSE. Při toto módu je zpožděný signál přehráván pozpátku. HOLD mód umožňuje do útrob krabičky nahrát vzorek až 5,2 s dlouhý, který je pak dokola přehráván. Postup je velice jednoduchý. Stačí přepnout na HOLD mód a v momentě, kdy chceme začít nahrávat, stisknout pedál a držet ho stlačený. Ve chvíli uvolnění pedálu se začne nasamplovaný vzorek dokola přehrávat. Poslední možností je WARP mód. Ten se chová jako delay s nastavenými parametry až do chvíle, kdy stlačíme a držíme stlačený pedál. Pak se začne vzestupnou tendencí zvyšovat Feedback spolu s hlasitostí efektovaného signálu až do závratných výšin. V momentě uvolnění pedálu se vše vrátí k hodnotám nastaveným na ovládacím panelu.

Krabička dále umožňuje přesné „natapování" tempa přímo přes pedál. Stačí jen zvolit základní rozsah. Podržet stlačený pedál déle než 2 s a indikační LED začne střídáním zelené a červené barvy signalizovat aktuální tempo. Pak jen stačí jednotlivými stlačeními pedálu nastavit vámi požadované tempo. Prostě nádhera a vymoženost spíše speciálních zvukových procesorů.

I tento přístroj obsahuje pěkně graficky zpracovaný manuál s množstvím variací zapojení a nastavení. I tato krabička produkuje čistý a tomto případě dosti důležitě věrný zvuk. Jen v případe nastavení funkce HOLD je přehrávaný zvuk poznamenaný průchody přes velké množství obvodů, které na kvalitě zvukového základu příliš nepřidají.

To vše je opět umístěno v klasické, jak jsme již u firemních delayů BOSS zvyklí, bílé bedýnce, napájeno 9 V baterií nebo patřičným adaptérem a podporována je opět plná stereofonní cesta. Možná jednu věc bych na DD-6, jako zcela novém produktu uvítal, a tou je simulace analogového či řekněme páskového echa, kterou za prvé již konkurenti nabízejí a za druhé se opět dostává do veliké módy a za určitých situací poskytuje příjemnější typ zpoždění.

Shrnuto

Oba dva přístroje patří ve své kategorii opět ke špičce a pravděpodobně uspokojí širokou plejádu pódiových showmanů. Umožňují nepřeberné množství zvukových variací a dávají skoro až nekonečnou možnost experimentování. A proto všem budoucím majitelů přeji pevné nervy při hledání a nastavování toho správného reverbu nebo ozvěny.