Casio WK-3000

Editace přes PC
Distributor: 
Cena: 
17 990,00 Kč

Keyboardy Casio jsou velmi zajímavou součástí trhu s elektronickými klávesovými nástroji. Mohou vás zaujmout - v závislosti na modelu - buď srovnatelně nižší cenou, nebo nestandardními funkcemi, které u „kláves" jiných firem nenajdete.

Obecný popis

  • nástroj má 76 kláves citlivými na rychlost úhozu. Citlivost je nastavitelná ve třech úrovních, plus možnost vypnuto
  • zvládne maximálně 32 souznějících hlasů
  • má zásuvku pro SmartMedia™ kartu, umožňující rozšíření paměti
  • MIDI vstup a výstup
  • zásuvku pro pedál s možností nastavit typ pedálu
  • kombinovaný výstup pro sluchátka a linku, a to na straně u hráče (což není podle mne dvakrát ideální – vyšší model linkovými výstupy na zadním panelu disponuje)
  • nemá disketovou mechaniku.

Součástí nástroje je notový stojan, zdroj je nutné dokoupit.

Český návod k obsluze je graficky a systematicky vyřešen podle originální předlohy. Překlad je sice místy mechanický a působí díky tomu až „kostrbatě", ale obecně je srozumitelný a oproti nástrojům jiných firem má zde WK–3000 výhodu. V současnosti je navíc k dispozici již první korektura manuálu, takže s touto starší verzí se pravděpodobně ani nesetkáte. V originálních manuálech jsou navíc velmi přehledné tabulky zvukových barev (včetně informace o typu použitého DSP), stylů doprovodu, sad bicích, programů efektového procesoru, popisu jejich funkce a s přehledem nastavitelných parametrů, typů pro doprovod čitelných akordů (15) včetně přehledu prstokladů pro každou tóninu a tabulka MIDI implementace.

Ovládání

je dostatečně intuitivní, takže manuál použijete jen ve složitějších operacích a pro informaci o možnostech nástroje. Keyboard komunikuje pomocí velkého, modře podsvíceného displaye s nastavitelným kontrastem. To je samozřejmě velice užitečné kvůli čitelnosti v různém osvětlení okolí, přivádí mne to ale k nedomyšlenému řešení popisů na vrchním panelu nástroje - barva, která se při nepřímém světle jeví jako černá se v okamžiku přímého osvětlení ztrácí a tudíž jsou popisy podstatně hůře čitelné až nečitelné.

Za zmínku stojí tlačítka pod displayem pro vypínání a (v Mixer režimu) nastavení parametrů hlasitosti každého ze 16 MIDI kanálů. Jejich funkce se po stisknutí přepínače „Drawbar Organ", který nástroj uvede do režimu varhan, změní na ovladače virtuálních táhel registrů. Škoda, že si keyboard po změně do jiného režimu a zpět nepamatuje jejich poslední nastavení. K tomuto účelu musíte použít registrační paměť (8 bank po 4 místech). Ta slouží pro rychlé vyvolání uložených nastavení nástroje - styl, voice, efekty...

Za další zmínku stojí tlačítko „Piano Setting", které nástroj ihned uvede do nastavení pro klavírní hru - tzn. vypne se rozdělení klaviatury na doprovodnou a melodickou část.

Na pravé straně je numerická klávesnice včetně tlačítek plus a mínus, což jsou v podstatě nejdůležitější kontinuální ovladače na nástroji. Osobně bych uvítal také otočný ovladač.

Nástroj je ozvučen dvoupásmovými soustavami s basreflexem. Vzhledem k výkonu 2 x 6,1 W je zvuk plný , plastický a dynamický, tudíž uchu lahodící.

Nastavitelný pitchbender je samozřejmostí, ovšem pro modulaci je zde jen spínač, nikoliv kolečko (to obsahuje bohužel až vyšší model WK-3500). Z toho je udělaná jakási z nouze ctnost - přepínač zůstane po zmáčknutí zapnutý, vypnete ho až dalším stiskem.

WK-3000 má implementovaný Internet Data Expansion System. Na http://music.casio.com můžete po stažení příslušného software do svého PC propojeného s nástrojem pomocí MIDI vybírat z nových zvuků, stylů doprovodu, nastavení registračních pamětí atd. a organizovat je ve svém keyboardu. Současně SW nabízí plnou editaci parametrů nástroje (Mixer, DSP, Drawbar, systém, atd.)

Jedna z příjemných vlastností nástroje je to, že si pamatuje i po vypnutí svá poslední nastavení. Při dalším zapnutí se dokonce objeví i poslední používaný zvuk.

Zvuky, bicí a další

Je zde celkem 500 zvuků včetně GM sady. Samotná GM sada mi připadá co do kvality zvuku jako velmi dobrý současný průměr. Ostatní zvukové barvy jsou mnohdy velmi zajímavé, ale na mé gusto často dost ostré, zvlášť v silnější dynamice. Naproti tomu má většina zvuků dobře řešené dynamické škálování - evidentně jsou tu použity multivzorky pro slabou a silnou dynamiku hry.

Zvuk akustického klavíru je poměrně slušný od spodní polohy přibližně do 3/4 klaviatury. Ve vysoké poloze, kde zní pravý klavír tím kratší dobu, čím výše hrajete je u WK-3000 jasně slyšet konstantně dlouhý sustain. To mi připadá mrzuté, zvlášť při použití tak poměrně slušných samplů, a také z ohledem na to, že mne na tuto skutečnost upozornil i kolega, naprostý klávesový laik, po jediné minutě strávené u nástroje.

Jinak je v paměti místo pro uložení dalších 120 zvuků. Ty je možné tvořit jednoduchou úpravou továrních zvuků: 2 segmenty obálky, frekvence a resonance filtru, modulace - hloubka a typ, nastavení DSP nebo můžete do předvoleb stáhnout vzorky z webových stran. Zvuky můžete na klaviatuře dělit a vrstvit.

Velmi zdařilý je nápad zabudování již zmíněné funkce „Drawbar Organ". Díky tomu máte k dispozici elektronické varhany s 50 přednastavenými zvuky (+ dalších 100 uživatelských) a ovládáním 8 virtuálních táhel. Pomocí kurzoru se dostanete také na ovladače Percussion a jejich decay. Půjdete-li s kurzorem ještě dál, pustí vás systém po otázce „More?" k nastavení obálky, frekvence a resonance filtru atd. Zmíněná otázka je na místě, protože nastavení táhel si nástroj zapamatuje po uložení do registrační paměti. Další nastavení už ne.

Bicích sad je v nástroji 16 a v paměti je místo na další 4. Tovární sady zní slušně, i když na mé gusto ne dost razantně tam, kde by to bylo třeba. Co je však škoda - u bicích nejsou použity dynamicky rozdílné vzorky a to bohužel nástroj staví v této oblasti o třídu níž.

Styly doprovodu

WK-3000 jich nabízí 120, dalších 20 pro klavírní hru a 16 si můžete uložit svých.

Styly jsou dobře zpracované, například dechové sekce jsou místy naprosto skvělé. Po změně stylu nástroj nezmění tempo (i když zrovna nehrajete). Chcete-li použít pro daný styl přednastavené tempo, musíte zmáčknout najednou obě tlačítka pro změnu tempa. Tato záležitost je u různých nástrojů řešena odlišně a v podstatě záleží na zvyku a na tom, co komu vyhovuje víc.

Ovládání doprovodů má tyto funkce: Intro/Ending 1 + 2, variace/přechod 1 + 2, synchro start/přechod do další variace (to kdyby jste nevěděli, ve které ze dvou možných variant doprovodu zrovna jste) a start/stop. Samozřejmě sem patří i již zmíněné ovládání tempa. Zadávání akordů je možné třemi obvyklými způsoby: 1) Casio Chord („jednoprstovka"), 2) Fingered (obraty akordů běžně užívané na většině keyboardů) a 3) Ful Range Chord (zruší se zóna určená pro odečítání akordů a nástroj je určuje podle právě hraných kláves z celé klaviatury; zde je vždy třeba dbát na to, aby bylo vůbec co odečíst, takže to vyžaduje specifický styl hry).

Nástroj má paměť na 5 vámi vytvořených songů. Každý může mít 6 stop včetně doprovodné. Nahrávat můžete buď v reálném čase (tzn. přímo hrou), či krokově.

Závěr

Casio WK-3000 má nespornou výhodu ve velké klaviatuře, snadné ovladatelnosti, velkém počtu celkem dobře vyrobených zvuků a určitě i ve firemní podpoře (viz IDES). Velkým plusem je i režim Drawbar s ovládáním virtuálních táhel v reálném čase. U modelu WK-3500 je navíc k dispozici disketová mechanika, na kterou lze ukládat a samozřejmě načítat všechna nastavení nástroje. Ani její nepřítomnost u WK-3000 vás však významnějším způsobem neomezuje. Je sice pravdou, že pomocí MIDI nevypíšete System exclusiv do externího sekvenceru, ale na druhou stranu máte solidní kapacitu 2 MB interní Flash ROM, funguje přenos dat do IDES SW a ukládání na Smart Media kartu. Lze tedy paměť pro SMF skladby, kterých může být až 200, naplnit tímto způsobem. Import SMF souborů na SM karty (max. 128 MB) mimo samotný nástroj pak dnes také nepředstavuje ani technický, ani vzhledem ceně kláves podstatný finanční problém. PC čtečka SM karet stojí řádově 650,- Kč (bez DPH).