dbx ProVocal

Co mikrofon žádá?
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
16 990,00 Kč

Americká firma dbx za desítky let své existence získala pevné postavení mezi předními výrobci profesionálních zařízení pro audio aplikace. Její doménou jsou přístroje pro úpravu dynamiky audiosignálu a její slavný analogový kompresor dbx 160 je považován za Rolls Royce mezi kompresory. Mnozí si jistě také vzpomínají na šumové redukce dbx pro analogové magnetofony, které se svého času objevily i v komerčních kazetových magnetofonech jako alternativa systému Dolby.

Výrobní program firmy je velmi široký a pod značkou dbx se často objevují novinky, které ukazují, že vývojáři této firmy nespí na vavřínech. Od devadesátých let se kromě polovodičových a lampových analogových zařízení dbx věnuje vývoji a výrobě digitálních procesorů u kterých jsou bohatě využity zkušenosti získané na poli analogu. Mezi takové patří i relativní novinka ve výrobním programu, digitální zpěvový kanál dbx Pro Vocal.

Popis

Vše, co ProVocal nabízí, je instalováno ve standartní rackové krabici výšky 1U. Při výrobě je využit moderní systém povrchové montáže miniaturních součástek (SMT), takže celá elektronika procesoru skutečně mnoho místa nezabere. Jde tedy o samostatný digitální zpěvový kanál, vybavený digitálním procesorem, ale jeho použití není omezeno pouze na zpěv. Architektura procesoru je tvořena analogovou vstupní částí, digitálním procesorem a výstupní částí analogovou i digitální.

Vstupní předzesilovač procesoru je tedy analogový, osazený vstupním konektorem XLR pro připojení mikrofonu, který nalezneme na čelním panelu. Vstup pro mikrofon je vybaven regulací citlivosti, fantomovým napájením a útlumovým tlačítkem Pad pro skokové snížení vstupní citlivosti o 20 dB.

Úroveň vstupního signálu indikují tři Led diody, zelená a žlutá pro užitečný signál, červená pro maximální signál. Možnosti využití procesoru zvyšují ještě další dva vstupy. Je to vstup Instrument pro přímé připojení nástroje (např.kytara) a vstup Line pro signály na linkové úrovni. Oba tyto vstupy jsou osazeny konektory 1/4 jack, vstup Instrument je na předním panelu, vstup Line na zadním. Vstup pro mikrofon a linkový vstup jsou elektronicky symetrické, což v praxi znamená, že je na tyto vstupy možné připojit i nesymetrické zdroje, aniž by k něčemu došlo. Vstup Instrument je samozřejmě nesymetrický. Vstupní předzesilovač je tedy jedinou analogovou částí procesoru. Za tímto předzesilovačem následuje už jen 24bitový AD převodník s patentovaným konverzním systémem dbx Type IV. Tento systém převodu analogového signálu na digitální firma vyvinula na základě předchozích velkých zkušeností s výrobou analogových přístrojů k úpravě dymamiky signálu. Princip spočívá v tom, že při buzení převodníku narůstá úroveň od určité hladiny logaritmicky. Konkrétně, vezmeme-li jako maximální možnou úroveň 0 dB Fs (plná škála), tako do úrovně - 4 dB narůstá úroveň lineárně a od - 4 db do 0dB Fs logaritmicky. To dovoluje buzení převodníku podobně jako je možné budit například analogový pás bez obav ze zkreslení a charakteristických lupanců.

Vraťme se k procesoru. Za digitálním převodníkem následuje jednotka DSP, která nabízí široké možnosti úpravy a zpracování zvuku. Tato efektová jednotka je rozdělena na šest základních částí. První část je označena jako Modeling. Zde můžeme navolit simulaci 18 známých i méně známých mikrofonů. Přivedeme-li na vstup přístroje signál, můžeme ho tedy změnit tak, jako by byl snímán některým z mikrofonů nabízených v menu procesoru. Obdobná je sekce modelování zvuku lampových předzesilovačů, která nabízí simulaci 10 různých lampových předzesilovačů u kterých můžeme navíc upravovat parametry buzení Drive, Gain a oříznout spodní frekvence filtrem Low-Cut.

Další část tvoří třípásmový parametrický ekvalizér, kde můžeme u středů navolit 61 přesně definovaných frekvencí v pásmu od 400 Hz do 8 kHz a zvolit jeden z 9 průběhů křivky ekvalizéru (Q parametr). Samozřejmě můžeme u basů, středů a výšek nastavit zdvih nebo útlum o 12 dB.

Procesor dále nabízí kompresor/limitér, kde si opět můžeme nastavit všecny potřebné parametr jako Threshold, Ratio, Gain, Attack a Release. Stejně to funguje v další části De-Esser/Gate.

Poslední dvě části efektového procesoru jsou vyhrazeny prostorovým úpravám. Jde o sekce Corus/Flanger a Delay/Reverb. I v těchto případech si můžeme jednotlivé parametry upravovat podle svých potřeb. Pro změnu a úpravu parametrů v každé efektové části procesoru slouží pět otočných potenciometrů, takže má uživatel pocit, jako by pracoval s analogovým zařízením. Po navolení konkrétní části procesoru (Modeling, kompresor, ...) pracuje všech pět potenciometrů pro daný efekt. Funkce potenciometru v tom kterém efektu je nadepsána nad ním a to, který efekt je zvolen signalizuje Led dioda.

Procesor nabízí 40 základních továrních presetů, které simulují snímání mikrofonem v různých prostředích a situacích za použití kondenzátorových nebo dynamických mikrofonů s různými dynamickými a prostorovými úpravami. Vedle toho je samozřejmě možné uložit si do paměti vlastní nastavení a konfigurace a jejich snadné vyvolání zpět. Pro porovnání upraveného a neupraveného signálu ja k dispozici funkce bypass.

Výstup z procesoru je analogový a digitální. Analogový je dvoukanálový s konektory XLR nebo 1/4" jack. Digitální výstup je ve formátu S/PDIF na konektoru RCA-Cinch. Tato výstupní místa jsou na zadním panelu, kde je také konektor vstupu Midi In.

Hodnocení

VocalPro je prezentován jako digitální mikrofoní kanál. Vzhledem k možnosti připojení i jiných zdrojů signálu než je mikrofon, se jeho užitná hodnota podstatně zvyšuje. V zásadě ho tedy můžeme využít jako samostatný nahrávací kanál při záznamu do digitálního, ale i analogového zařízení. Můžeme přitom využít efektovou jednotku a nebo přístroj použít jen jako předzesilovač. Vedle aplikací s mikrofonem můžeme přes VocalPro nahrávat také rovnou kytary, baskytary apod. Naopak při mixáži můžeme přístroj využít jako kvalitní efektovou jednotku a nebo také jako AD převodník pro připojení analogového zdroje signálu k digitálnímu zařízení. Signál z procesoru lze odesílat zároveň do analogového i digitálního zařízení.

Digitální kanál dbx VocalPro podle mého opět potvrzuje, že dnes už není problém vyrobit audiozařízení s profesionálními parametry, které disponuje mnoha užitečnými funkcemi v jednom balení. Já jsem si po dobu, co jsem měl procesor k dispozici nejvíce vyhrál s modelingem mikrofonů a předzesilovačů a dost také s továrními presety, které, jak jsem už popsal, simulují snímání mikrofonem v různých prostorách jakoby za použití různých mikrofonů, kompresorů, reverbů, a podobně. Řekl jsem si, jak to asi bude fungovat, když modeling různých mikrofonů použiju místo při snímání až při mixáži. Vytáhl jsem tedy nahrané pásy a Vocal Pro jsem použil jako procesor na už nahrané stopy. Například jsem u bicích, konkrétně u šlapáku a virblu, které byly nahrány běžným dynamickým mikrofonem nasadil simulaci kondenzátorového mikrofonu AKG 4l4. I když z principu simulacím moc nefandím, musím přiznat, že zlepšení charakteru zvuku bylo dost výrazné. Stejné to bylo, když jsem na nahraný kytarový aparát nasadil simulaci kondenzátorového Shure KSM32 a simulaci luxusního lampového mikrofonu AKG C12. Podobně jsem si vyhrál s nahranými ambienty u bicích, na které jsem nasazoval tovární presety snímání v různých prostorách. Ano, i takhle funguje dbx VocalPro. Mám sice na takové úpravy svůj názor, ale tento procesor to dělá dobře a není-li po ruce jiná možnost, prosím. Navíc je to rychlý a celkem efektivní způsob úpravy zvuku a jak je známo, čas jsou peníze. Místo zdlouhavých experimentů je možné zvolit z nabídnutých variant a rychle dosáhnout požadovaného výsledku. Chci tím vším prostě říci to, že jde o kvalitní profesionální procesor, který zastane hodně práce tam, kde nejsou k dispozici racky přeplněné množstvím přístrojů. Ideální pro malá a domácí nahrávací studia , pro ozvučovací instalace a také pro muzikanty, ať už zpěváky, nebo kytaristy. Verdikt tedy zní: doporučujeme!