Digitech Vocal 300

Vocal pro nezávislost
Distributor: 
Cena: 
11 900,00 Kč

Nejenom kytaristům jsou vyhrazeny procesory firmy Digitech, i když právě jim americký výrobce věnuje nejširší část široké řady svých produktů.

Druhou skupinou muzikantů, pro které (nepočítaje studiové komponenty) je určen defacto zbytek sortimentu, jsou zpěváci a zpěvačky. V podobě nového nožního pedálu Vocal 300 se i jim konečně dostává možnost „tahat na pódium" kromě vlastního nástroje také nějaké zařízení.

Digitech Vocal 300 přichází v barevné kartonové krabici, pouze s externím napájecím zdrojem a anglickým manuálem, resp. uživatelskou příručkou formátu A5 o pouhých dvanácti stranách. Po krátkém prolistování však zjistíte téměř všechny důležité údaje, stejně jako si utvrdíte předchozí domněnku. Ano - Vocal 300 je v podstatě kytarový procesor pro zpěváky, ale proč ne? Takže konečně jste nezávislý na zvukaři (do té míry než fader se zpěvem zatáhne úplně) a navíc je paleta vašich efektů rozhodně širší, než je mnohdy zvukař s jedním „něcoverbem" schopen nabídnout.

Zapojení

Zadní panel procesoru je kromě nápisu Made In USA domovem pro vstup z napájecího adapteru, symetrický vstup a výstup na konektorech XLR, linkový nesymetrický vstup 1/4" a malý jack pro připojení externího zdroje (CD apod.). Stejná zdířka slouží i pro připojení sluchátek (bohužel bez samostatné regulace úrovně), hlavní stereofonní výstup je pak na 1/4" konektoru jack. Samostatný vypínač chybí - Vocal 300 je oživen připojením napájení z poněkud přehřívajícího se adaptéru čínské výroby. Digitech potom probíhá asi sedmivteřinovou startovací sekvencí a vždy přechází na první preset.

Ovládání

Veškeré ovládání probíhá z čelního panelu přes pět otočných ovladačů, dvojici tlačítek a grafickou matrici s popisem funkcí. Displej na horní hraně pak v dvojmístné části červených segmentů zobrazuje aktuálně navolenou paměťovou pozici, šest zelených segmentů název presetu, případně aktuálně editovaný parametr.

Parametry

Procesor postrádá ukazatel vstupní úrovně, nastavení je tedy potřeba kontrolovat „podle ucha", i když pomáhá jednosegmentová indikace červené diody Input Clip. Při použití mikrofonu Sennheiser K6 i Shure 58 se mi však podařilo přebudit vstup pouze v mezních situacích. Zásluhu na tom mají i 24-bitové AD/DA převodníky, které dávají odstup signál/šum 97 dB. Konverze probíhá na standardní vzorkovací frekvenci 44.1 kHz. Vzhledem k charakteru zařízení nelze postrádat digitální výstup, opomenuto však nemuselo zůstat fantomové napájení na mikrofonním vstupu. Použití kondenzátorových mikrofonů i při živém vystupování není tak neobvyklé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Samostatný napáječ, řazený do signálové cesty mezi mikrofon a procesor je nejen dalším prvkem na pódiu s metry kabeláže navíc, ale hlavně výrazná a zbytečná investice.

Paměť

V podstatě jediné ovládání dostupné při vystoupení spočívá na kontinuálním pedálu a trojici nožních spínačů. Podobná sestava stačí kytaristům, a stejně tak žádný vokalista nepotřebuje víc. Zleva jsou spínače přepnutí na předchozí a následující paměťovou pozici v doplnění o Bypass. Během jeho aktivace lze vybrat a následně přepnout na nově nastavený efekt. Prvních čtyřicet pozic je vyhrazeno pro vlastní nastavení, volba 41-80 pak obsahuje presety ve firemní podobě. Ty je možné v případě nechtěné editace nakopírovat zpět do první čtyřicítky, nebo přímo provést celkový reset procesoru do tovární podoby.

Presety

Osmdesát paměťových pozic, resp. polovina pro ukládání vlastních nastavení je jistě dostatečné množství. Presety je dokonce možné pojmenovat (v rozsahu šesti alfanumerických znaků levé části displeje), problematický mi však přijde výběr základní sady zvuků. Výrobce chce ukázat široké možnosti procesování a tak více než polovinu paměti zabírají v praxi nepoužitelné presety jako Lo-Fi, Monster, Megaphone, Mars Man, Strobovoice, Grunge Vocal, Telephone. ... Pro praktické použití je tak nutné vyjít z několika základních nastavení (kompresor, pre-amp, EQ, gate, delay, reverb) a z těch utvořit vlastní sadu. I zpěvák hodně alternativní kapely podle mého názoru musí vystačit s bankou čtyř, pěti nastavení.

Kontinuální pedál

Zajímavou částí procesoru, která vokalisty do začátku možná trochu potrápí, je výrazový pedál. Kromě jiného mu lze v každém presetu přiřadit trojici různých parametrů, včetně hodnot pro minimální a maximální polohu pedálu. Mezi téměř dvacítkou parametrů jsou např. Effect Level, Effect Mix, Delay Feedback, Delay Level, Reverb Decay, Reverb Level, stejně jako nechybí základní regulace úrovně Volume (Pre/Post).

Efektové algoritmy

Jak je obvyklé v rámci procesorů obdobné cenové kategorie, editace neprobíhá v reálných veličinách, ale pouze systémem jednotek málo-víc-hodně. Dynamickou sekci zastupuje kompresor, druhý blok řetězce je mikrofonní předzesilovač. Vedle jednoho typu lampové simulace nabízí na výběr dva druhy zkreslení (Overdrive, Grunge) a dále devět efektových nastavení (Lo-Fi, Lunar, Robot, Wizard, Alien, Telephone. ..). Třetí součástí efektového řetězce je třípásmový ekvalizer (basy, středy, výšky) s regulací zisku a nastavením frekvenčního středového pásma (100 Hz-4 kHz). Přes jednoduché ovládání funguje ekvalizace spolehlivě a díky otočným kontrolerům je cesta k požadovanému výsledku snadná a rychlá. Příjemně překvapí i šumová brána, svým vhodným nastavením přispívající k čistotě výsledného zvuku. Nastavení jejího prahu není jako u kompresoru skokové, ale rozděleno na 99 kroků.

Plný tucet algoritmů obsahuje blok modulačních efektů. Jsou to Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Vibrato, Strobe, Doubler, Envelope, Pixelator, Detune, Pitch a Whammy. Nelze používat více než jeden z těchto efektů současně, pravdou je, že kombinace nabízených algoritmů by ani moc nedávala smysl. Předposledním blokem je delay, s trojicí nastavení analog/digital/ping-pong. Není dvakrát dlouhý (rozsah 10 ms-2 sec), alespoň však nabízí konkrétní číselné vyjádření svého nastavení. Do rozsahu jedné sekundy je nastavitelný po deseti milisekundách, vyšší hodnoty v rozsahu 0,1 sec.

Poslední částí efektového řetězce je reverb. Osm druhů dává na výběr více než dostatečně širokou paletu konkrétního charakteru (Hall, Plate, Room, Chamber, Garage, Church, Arena, Space). Doba dozvuku již není vyjádřena v časovém údaji, ale pouze ve „virtuálním" rozsahu 1-99. Posledním parametrem, který pro svoji editaci nabízí reverb je HF Damping – útlum vysokých frekvencí (simulace charakteru prostředí místnosti).

Závěrem

Po třech týdnech, kdy mi Vocal 300 ležel na horní desce efektového racku (i když jsem jej zkusil „pošlapat" i na zemi) mám z této krabičky trochu rozporuplné dojmy. Její cena není na první pohled úplně „lidová", na druhé straně je škála obsažených efektů a možností editace celkem obstojná. Vezmeme-li úvahu zvukovou kvalitu, robustní provedení i tradici procesorů Digitech obecně, má Vocal 300 své zřejmé uplatnění.