Moog Voyager Plug SE

VST/AU editor
Kategorie: 
Výrobce: 
Autor: 
Moog Voyager

Americkou firmu Moog, jenž je v oblasti analogových synthesizérů světovou ikonou asi netřeba představovat. Její výrobky už po desetiletí patří na vrchol díky kvalitnímu analogovému zvuku, který už rozpálil srdce celé řadě muzikantů. Ano, mít svého Mooga ve sbírce něco znamená, a z toho Moog těží. Dobře se orientuje na trhu a vždy umí přijít s něčím, co lidi zaujme. Co dnes zapomenout na dřevité ovládání nezaměnitelných moogovských knobů a zkusit to pěkně ponovu, tedy myší a virtuálně… A světe div se! Je to paráda!

„Ahoj Tommy. Pošli mi ten kód.“ 

Tak asi takhle začal můj vstup do virtuální oblasti Mooga, když jsem po zaplacení editoru pro Voyager avizoval, že jsem neobdržel licenční číslo. I pro mě, nejspíš jako pro mnohé z vás, byl Moog odjakživa pojmem a když jsem si poprvé před deseti lety mohl „zakroutit“ na Moogu Voyageru, byl jsem v syntéze úplným začátečníkem. „Co se na tom kvílení může někomu líbit?“ zaobíral jsem se otázkou, když se mi na výstavě dostal do rukou. Vypadal hezky, poctivá konstrukce a zvuk byl také úplně jiný, než na který jsem byl zvyklý z moderních workstationů od Ensoniqu. Ale to bylo všechno. Raději jsem ho rychle opustil s myšlenkou, abych něco nerozbil. Semínko však bylo zaseto a já od té doby začal sledovat vše, co se Moogu týkalo. 

Kam kráčíš Moogu?

Pokud se vrátíme zpátky do současnosti, musím říct, že jsou dvě firmy, které mě fascinují svým marketingem a aktivitami v oblasti Public Relations. U první z nich, relativně mladé dynamické německé Native Instruments, bychom to mohli předpokládat, ale že i Moog nás bude aktivně zásobovat novinkami, nabídkami, akcemi, bych vážně nečekal. A shodou okolností design jejich prezentací je s Native Instruments velmi podobný. Jak je vidět, za posledních několik let se u Moogu hodně změnilo, jejich promyšlený přístup k výrobnímu portfoliu nese ovoce. Díky vysoké ceně nebyl Moog Voyager určen pro všechny. To se však změnilo s příchodem mladšího brášky Moogu Phatty, jenž byl atraktivní jak svou cenou, tak i vzhledem. Dřevěné bočnice, zadní tělo z hliníku i přehledný design za přijatelnou cenu oslovil mladou generaci, a tím si Moog otevřel dveře k nové skupině zákazníků. 

Od té doby Moog rychle reaguje na současný trh a vývoj technologií, o čemž svědčí i aplikace pro zařízení Apple. Dalším zajímavým nápadem bylo nabídnout majitelům nových Moogů softwarové editory pro ovládání a správu zvukových bank. A tak jsme se dočkali softwarového ovládání pro Moog Phatty a Moog Voyager. K tomuto účelu Moog oslovil firmu SoundTower, kterou možná budete znát díky editorům pro Kurzweil a pro synthesizery Dave Smith. Co se týká grafického provedení, editory jsou opravdu na vysoké úrovni, snad jen po funkční stránce to občas vázne. Prošel jsem několik fór a na výrobky SoundToweru převládají rozporuplné reakce. A tak nezbylo, než se přesvědčit. Bohužel obchodní politikou Moogu je nechat si za editory ke svým synthesizerům platit. Je to škoda. Například editor od SoundToweru ke Kurzweilu PC3K je ke stažení zdarma. Díky demo verzi máte možnost si editor alespoň trochu vyzkoušet. Ta má však omezené možnosti. Je sice funkční, ale ovládat lze pouze parametry jednoho LFO. Je to škoda, protože si celkovou funkčnost nemáte jak ověřit a nemůžete přijít na nedostatky, ke kterým se ještě dostaneme. Nicméně Moog Voyager Plug SE Editor je kompatibilní s VST nebo Audio Units (AU) pluginy a je použitelný v sekvencerech jako je Cubase, Nuendo, Ableton, Digital Performer a Logic. Majitelé ProTools si budou muset ještě chvilku počkat, RTAS verze je teprve ve vývoji. Samozřejmostí je podpora obou platforem, tedy PC i Apple.  

Nakupujeme a instalujeme Voyager Plug SE

Voyager Plug SE editor je dostupný na webu Moogu za cenu 79$. Po zaplacení jsem během několika hodin obdržel emailem registraci se sériovým číslem. Majitelé stand-alone editoru Voyager Editor Librarian bohužel nejsou zvýhodněni a musí též zaplatit plnou cenu. Rozdíl mezi stand-alone aplikací a pluginem není velký. Voyager editor Librarian navíc nabízí Parameters Genetics, kdy na jednoduchých principech genetiky můžete vytvářet nové zvuky. Také správa bank funguje ve Voyager Plug SE editoru jinak. Plugin jsem testoval v sequenceru Cubase 6.5, jenž se po instalaci objeví v seznamu VST Instruments. 

Při prvním otevření je třeba plugin zaregistrovat. Zde nejspíše narazíte na problém, že registrační kód nejde zadat pomocí klávesnice, budete muset použít funkci copy-and-paste pomocí schránky Windows, naštěstí i tento postup je napsaný v manuálu. Následně v sekci MIDI nastavíte vstupní a výstupní MIDI port a tlačítkem  CHAN.1 vyberete kanál, na kterém bude Moog hrát. Platí zde však jedna podmínka. MIDI porty nesmí být již využívané, takže je třeba je v MIDI Port Setupu deaktivovat. O úspěšném nastavení MIDI vás mimo jiné informuje nápis nad displayem „MOOG VOYAGER IS ONLINE“. Plug SE editor bohužel nefunguje jako External Instruments, budete si muset vytvořit jednu MIDI stopu pro ovládání editoru a druhou audio stopu pro ovládání audio výstupu Voyageru. Tím je vše nastaveno a můžeme začít.

Grafické rozhraní

Musím přiznat, že grafické rozhraní se SoundToweru povedlo a na první pohled vás ihned zaujme. Okno editoru je dostatečně veliké. Na 30“ LCD monitoru zabere na délku více jak půlku obrazovky, což velmi oceňuji, protože všechny údaje a hodnoty jsou výborně čitelné. Velikost okna můžete i zmenšit. Jednotlivé ovládací prvky se dynamicky překreslují. Rozvržení panelu odpovídá klávesové verzi Moogu Voyageru. To znamená, že nechybí ani virtuální klávesnice, umožňující nastavit módy RELEASE OFF pro vypnutí doběhu obálky hlasitosti, takže po uvolnění klávesy tóny okamžitě přestávají hrát a GLIDE ON, pro styl hry glissanda. Klaviatura nabízí i funkci NOTE VELOCITY, kdy si lze nastavit konstantní sílu úhozu, ta však nefunguje. Virtuální klaviatura nevysílá do MIDI, takže přes ni nelze nahrávat. Ale vraťme se zpět k panelu nástroje. Každý knob a tlačítko, kromě grafického vyobrazení, zobrazuje číselnou hodnotu a popis stavu jeho polohy. Na první pohled tak vidíte, jak máte nastavený filtr, obálky filtru a hlasitosti, jaké oscilátory jsou aktivní, polohu oktáv a podobně. Po načtení zvuku okamžitě získáváte přehled, jak byl zvuk vytvořen, a to je velké plus. Nyní máte možnost myší měnit polohu ovládacích prvků. Jde to dobře. Voyager reaguje na změnu rychle. Díky tomu, že víte, v jaké poloze se knob skutečně nachází, rychleji dosáhnete požadovaného výsledku, než na skutečném nástroji.

Výběr zvuků, práce s bankami

Volbu zvuků provádíte najetím na číslo presetu na segmentovém displayi editoru a stlačením tlačítka myši. Objeví se nabídka všech sedmi bank A-G s příslušnými 128 presety. Seznam zabere téměř celou výšku displaye, presety jsou uspořádány do sloupců, takže se vyhnete scrolování. Pohybem myši po seznamu se vybraný preset podsvětluje kurzorem. Dalším stiskem tlačítka preset vyberete. K sofistikovanějšímu výběru použijete tlačítko BANK. Po jeho stisknutí se GUI Voyageru zmenší a levá část okna zobrazí nabídku s presety. Ta umožňuje výběr zvuků hned podle několika kritérií. K přepínání mezi bankami použijete tlačítka BANK A až BANK G, pro výběr pomocí kategorií tlačítko Category, k výběru zvuků v bance pak velký posuvník napravo od názvů presetů. Bohužel nelze použít klávesové šipky, scrolovací tlačítko myši však funguje. Tlačítka FILE, MIDI a PRESETS umožňují přístup k dalším zvukům, jenž nejsou nahrané v paměti Voyageru. Po stisknutí tlačítka PRESETS se vám tak zpřístupní dalších osm bank, připravených výrobcem. Tlačítko MIDI využijete pro dumpování zvuků z nástroje do editoru, tlačítko FILE pro trvalé uložení zvuků do nástroje. Tím jsou možnosti práce s bankami vyčerpány. Koncepce pluginu je trochu jiná, než u stand-alone verze. 

Plugin se drží striktně práce s bankami. Chybí mi tu možnost vytvořit si jednu velkou knihovnu, ve které budou uložené všechny zvuky do příslušných kategorií. Kromě práce s bankami funguje dumpování zvuků i jednotlivě a to pomocí příslušných tlačítek SEND a RECV jenž najdete nad panelem Moogu. Překvapila mě opět rychlost, jakou dokáže po stisknutí tlačítka RECV zobrazit editor skutečnou polohu ovládacích prvků Voyageru. Trvá to opravdu jen „mžik“ a dobře se s tím pracuje. Nyní je zapotřebí ještě zmínka o tlačítku HOST. Ten, jak manuál uvádí, umožňuje odeslat aktuální nastavení zvuku editoru na vybranou pozici v preset (patch) listu MIDI stopy. Tato funkce však bohužel nefunguje, stejně jako odeslání všech parametrů do automatizační stopy funkcí Send Automatization Parameters, kdy editor sice zobrazuje průběh odesílání, ale výsledek se do stopy neuloží. Očekával jsem, že se vytvoří MIDI part s příslušnými SysExy a nebo automatizační stopy, bohužel však bez výsledku.

Advanced mód 

Součástí editoru je i Advanced mód, který umožňuje měnit nastavení, jež není dostupné přímo na panelu Voyageru. Lze nastavit chování touchpadu, rychlé nastavení obálek hlasitosti a filtru pomocí myši. Možné je i nastavení Glide módu, pitchbendu, kolečka modulace a dalších.

Postřehy z praxe

Plug SE Editor jsem podrobil praktickým testům. Všechny knoby vysílají do MIDI. Změny v reálném čase se ukládají do automatizačních stop správně. Přenos dat po MIDI je rychlý, nenarazil jsem na konflikt při ovládání jak přímo z panelu Voyageru, tak i pomocí editoru. Díky dobře navržené velikosti pluginu lze plugin ovládat i z větší vzdálenosti bez únavy očí. Funkce READ a WRITE, pracující s automatizací, funguje také bez problémů. 

Epilog  

„Ahoj Ondráši, díky za tvůj email. V blízké době plánujeme nový update editoru PlugSE a jakékoliv připomínky a zpětná vazba jsou vítány,“ reagoval Alex ze SoundToveru asi po hodině, co jsem mu odeslal email s problémy, na které jsem narazil. No, uvidíme... Snad možná spolupráce Moogu se SoundTowerem bude přece jen ku prospěchu. Každopádně až na několik problémů, které byly uvedeny dříve, je VST Moog Editor velkým pomocníkem a značně zjednodušuje práci. Pěkně provedené grafické rozhraní, bezproblémová funkčnost MIDI a rychlé dumpování zvuku do editoru, to jsou jeho hlavní přednosti. Myslím, že Moog se ubírá správnou cestou a Voyager Plug SE editor je toho jasným důkazem. Co víc si vlastně ještě můžeme přát? Máme tu pravý nefalšovaný analogový zvuk s moderním ovládáním pomocí VST pluginu s integrací do vašeho sequenceru. Kéž by takových řešení bylo víc.