Roland C-180 Continuo

Katedrála v obýváku
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
30 890,00 Kč

Kdo z varhaníků nebo doprovodných klávesových hráčů někdy zkoušel rozepisovat vícehlasy Rybovy Půlnoční se sborem nebo nacvičoval s partou v kostele kytarovou adventní mši, dá mi za pravdu, že co chvíle skrývajíc zkřehlé prsty pod paží, v duchu intenzívně toužil právě po tomto nástroji.

Určení nástroje

C-180 je skvělým počinem firmy Roland, známého tvůrce klávesových nástrojů všech typů. Vychází vstříc těm, kteří z libovolného důvodu potřebují mít k dispozici věrnou simulaci klasických kostelních varhan. Zvukově je nástroj vybaven velmi promyšleně, rejstříků barev není mnoho, ale zato jsou zde veškeré základní, viz zvuky v rámečku. Kromě typických kostelních barev je nástroj vybaven i běžnou zvukovou bankou, zvanou Orchestral, podobnou jako třeba u digitálních pian. Jak sami vidíte v dalším rámečku, jde převážně o zvuky klasických akustických nástrojů, jako jsou klavíry, kytary, dechové a smyčcové nástroje, apod.

Varhanní režim

Je hlavním pracovním prostředím C-180. V tomto režimu můžete nástroj použít jako klasické (píšťalové) jedno-manuálové varhany s basovou částí. Při zapnutí je tento režim nastaven automaticky, přepnutí do režimu Orchestral je snadné, prostě se přepne tlačítko tohoto jména. Důležitý rozdíl mezi nimi je, že ve varhanním režimu nejsou klávesy citlivé na úhoz (dynamiku hry), což se týká i přijatých zpráv přes MIDI. Podobně zde nefunguje volba pedálu Sustain. Bílé přepínače zvuku na panelu (rejstříky) se chovají stejně jako u kostelních varhan, jsou to kolíbkové, dvoupolohové spínače se světelnou indikací aktivace. Můžete si navolit libovolnou kombinaci klasických barev, intenzita zvuku roste s počtem zapnutých barev až k maximálnímu Tutti (všechny dostupné zvuky jsou zapnuty). Samozřejmě lze kombinovat barvy pro manuál (klaviaturu) a basovou část (u varhan zvanou pedál). Spínač Tremulant, který zapne Tremolo, samostatně nefunguje, musí být spuštěn s jiným rejstříkem, který ovlivní. Tlačítko Brilliance poněkud rozjasní a podpoří již znějící varhanní zvuk každého rejstříku, takže i při maximálním Tutti můžete celkový zvuk ještě zvýraznit a typickému mohutnému varhannímu závěru – třeba Gotické Suity – dodat onoho fascinujícího, mráz po zádech vyvolávajícího dojmu vskutku královského nástroje. K C-180 můžete připojit druhou MIDI klaviaturu a hrát dvou-manuálovým způsobem, jak jsou varhaníci (i většina klasických autorů) zvyklí.

Označení varhanních zvuků

Jak jste jistě postřehli, označení barev s číslem a apostrofem odpovídá zaužívané symbolice anglické délkové míry „stopa". Je totožné s označením zvukových barev u táhel hammondových varhan. Možná víte, kde má toto označení svůj původ, pokud ne, ve stručnosti objasním, jak tomu je. Kostelní varhany, jinak označované jako píšťalové, jelikož jejich zvuk je souhrnem zvuku vzduchem ovládaných píšťal nejrůznějších tvarů a materiálu. Podle typu zvuku jsou to především píšťaly dřevěné se čtyřhranným průřezem (např. typu flétna), jejichž ladění se provádí zasouváním zátky, a kovové které mají průřez kruhový a ladí se odtáčením nastřihnutého plátku na otevřeném konci. Podle něj se jim říká „jazýčkové" a typickým představitelem je trumpeta. Sametovější zvuk mají uzavřené kovové píšťaly s ladící čepičkou, jako hoboj, u C-180 použitý Nazard, apod. Klíčový význam má rozhodně i druh a kvalita materiálu, ze kterého je píšťala vyrobena. Pokud se týká výšky tónů, základní výškou (tedy v základní oktávě – uprostřed klaviatury) je 8’, což odpovídá zvuku píšťaly o délce osm stop. Z fyziky si možná pamatujete, že délka vzduchového sloupce je pro výšku tónu podstatná, takže píšťala o poloviční délce (4’) zní o oktávu výše, atd. Naopak zvuk s označením 16’ je o oktávu nižší. A takto vznikají všechny ostatní tóny. Téměř všechny jsou odvozeny ze základního tónu 8’, až na tóny, které nelze dělením beze zbytku ze základní osmičky odvodit, jako je např. 5 1/3’, proto jsou tyto odvozeny ze 16’.

Basová část

Tato specifická část varhanního nástroje si vyžaduje pár bližších vět. Basovou linku můžete hrát buď z klaviatury v její levé části, která je oddělena značkou (tu lze posunout – Split), nebo můžete k C-180 připojit volitelný pedál (Roland PK-5) pro hru nohami, jak už to tak u klasických varhan chodívá. Autoři s tímto pedálem přímo počítají na MIDI kanále 14. Basové tóny jsou k ostatním přidány. Jejich rejstříky jsou označeny Subbass 16’ a Octave 8’.

Registry („paměti")

Jde o čtyři simulační spínače M1-4, které nahrazují kombinace u klasických varhan, kde si můžete připravit různé kombinace barev a přepínáte jednoduše jejich stiskem. Z továrny jsou předprogramovány zleva doprava s rostoucí intenzitou. Vše můžete změnit.

Ladění

Zde je více než jinde vhodné vybavení 4+1 druhy ladění (kromě běžného je zde Mean Tone, Pythagorejské, Kimberger a Werckmeister). Proč? Jelikož zde mohou dojít využití díky převážně staré muzice, která se na ně dá hrát v původním ozvučení, a tedy i ladění. V tomto smyslu je šikovně proveden i efekt Reverb (uznáte, že varhany bez dozvuku zní divně), jelikož jeho hloubku lze nastavit! Prostě podržíte tlačítko Reverb až začne blikat a hloubku nastavíte potenciometrem Bass. Doladění nástroje k jiným akustickým nástrojům se provádí rovněž snadno – potenciometrem Pitch na zadním panelu. Pedál hlasitosti u klasických varhan zde může zastoupit Expression pedál (např. FV-300L), i když hlasitost u píšťalových varhan je spíše relativní záležitost, protože se pedálem pouze pootevírají žaluzie skříně, ve které jsou postaveny píšťaly příslušného manuálu. Takže ztlumit je úplně není možné, stejně, jako nelze neustále zvyšovat hlasitost (žaluzie jsou již otevřeny). Poslední funkcí varhanního režimu je Transpozice (–5/+6 půltónů), která je však možná pouze u přímo hraných tónů na klaviatuře, MIDI tóny na ni nereflektují.

Orchestrální režim

Je druhým možným pracovním režimem C-180. Máte zde k dispozici dvě banky zvuků a klaviaturu, citlivou na úhoz. Jednu banku volíte přímo tlačítky, druhá je přístupná pouze pomocí MIDI signálů z externího keyboardu nebo sekvenceru (viz rámeček). Na rozdíl od varhanního režimu, zde je možné překrývání zvuků (layering). Nezapomeňte, že se současně sníží počet hlasů polyfonie na polovinu. Pro hru můžete také využít Sustain pedálu, např. DP-8. I zde můžete hrát v levé části basovou partituru, zvuky jsou čtyři. Na zadním panelu jsou mimo jiné i zdířky pro analogový stereo výstup Audio Out a sluchátka. MIDI konektory jsou zde též a umožňují libovolnou komunikaci s jiným MIDI zařízením či počítačem.

Závěr

Tento nástroj se poněkud vymyká trendu tohoto časopisu, ale vzhledem k tomu, že dodnes jsou v celé řadě míst u nás i jinde, nedůstojně suplovány klasické varhany levnými keyboardy, zaslouží si, aby se o něm dověděl i čtenář místní, kterého právě onen fakt štve a zamýšlí s tím něco udělat. Nemá-li farnost na nové klasické varhany, příznivá cena C-180 může pomoci se rozhodnout, hraje pěkně, zvláště s pedálem PK-5.