Schecter C-1 SheDevil

Elektrická kytara
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
17 800,00 Kč

Infernálně svůdná, vydávající se pohledu očí zahalena do temné elegance černého tónu, marně se rdící karmínovým bindignem – žena-démon, ďáblice, pekelná dáma, zkrátka: SheDevil od Schectera. Čím může tato pekelná lady oslovit potenciálního zájemce, aby se jí tento (byť by třeba už i bez duše byl) upsal?

Inferno (Vstup)

C-1 SheDevil (jak zní její plné jméno) se nechává tvarově inspirovat tradiční stratovskou předlohou. Obměňuje však běžnou „plochost“ těla jemnějším bombírováním, které směřuje ke středu nástroje od vzdálenosti pohybující se, měřeno od bindingu, v rozmezí od dvou do tří centimetrů. Nejedná se přitom o digitálně přesně vymodelované vyklenutí, ale o organicky elegantní tvar, který příjemně a mj. i ergonomicky navádí položenou ruku hráče – při pohledu shora – na kobylku, potažmo struny. Za materiál nejen pro tělo byl zvolen mahagon, čehož dokladem je i samotná váha nástroje. Díky tomu i přes optickou „neobjemnost“, na které se podílí jak zmíněné tvarování těla, tak černý odstín povrchu (přesně se jedná o variantu, v originále vedenou pod označením „Gloss Black“) jistě nelze mluvit o tom, že by snad tento nástroj představoval nějakého „drobečka“. Tělo nakonec vizuálně po celém obvodu uzavírá již zmiňovaný binding karmínové barvy, přidávající modelu další dávku přirozeně působící elegance.

Lemovkou stejného odstínu je po svém obvodu opatřen také mahagonový čtyřiadvacetipražcový krk, konstrukčně zapracován v přechodu do těla kytary metodou označovanou výrobcem jako „Set-Neck w/UltraAccess“. Vyšší polohy jsou díky perfektně nízké patce krku opravdu „ultra“ přístupné, takže i bez nutnosti složitě si lámat levačku není problém zaječet si třeba i na dvouoktávovém áčku a tón ještě přitom pořádně proklepat vibrátem. Krk s menzurou 25,5" je osazen příjemným ebenovým hmatníkem, který rozděluje (vyjma již zmíněných čtyřiadvaceti jumbo pražců) orientační kruhové vykládání. Od jedenáctého pražce k pražci třináctému je linie orientačních bodů příjemně narušena zrcadlenou (tedy dojmem dvojice působící) „ďáblicí“ a to v provedení více než jen vydařeném. Rozložení kresby je vypočítáno s fyziognomickou přesností, kdy „střed“ vyobrazeného těla přesně odpovídá dvanácté poloze, takže střed je tam, kde má být (resp. středy se shodují). Jak vykládání, tak i kresba jsou přitom opět vyvedeny v barvě karmínu.

Nultý pražec se láme do plastové krytky výztuhy krku s bíle uvedeným popiskem „C-1 SheDevil“ a otevírá typicky tvarovanou schectrovskou hlavu, osazenou prověřenou ladící mechanikou Grover. Zmíněno by mělo být i do stříbrného tónu orientované logo firmy Schecter, doplněné o nápis „Diamond series“, který informuje o příslušnosti tohoto nástroje k sériově vyráběné řadě Diamond. Od ladicí mechaniky lze po strunách uchycených skrze tělo dojít až k chromované kobylce TonePros. Snímání zajišťují dva Duncan Designed Active HB-105 snímače, přičemž krytku úložiště 9V baterie najdeme na zadní straně těla. Snímače, uváděné pod tímto označením, jsou na trhu od roku 1995, kdy několik větších firem přišlo za firmou Seymour Duncan s poptávku po snímačích pro modely nejen vyšších tříd. Výsledkem bylo povolení výroby mimo americké továrny firmy SD (konkrétněji v Koreji), ovšem s vyhrazením přísného dohledu na vlastní proces výroby (mimochodem členy „Duncan Designed“ klubu jsou třeba Fender/Squier, ESP Ltd, Jackson, Hamer, Aria Pro II nebo právě Schecter Diamond Series). Typ HB-105 je konkrétně Duncan Designed verzí aktivního humbuckeru řady Blackouts, přesněji typu AHB-1, tedy modelu primárně (nikoliv proto výlučně) určeného pro spíše tvrdší styly. Budeme-li dále pokračovat v popisu nástroje, tak na obvyklém místě najdeme chromované protiskluzově jemně vroubkované krytky dvou potenciometrů hlasitosti a jednoho potenciometru tónové clony. Pod nimi je umístěn třípolohový přepínač v černém provedení, umožňující volbu zapojení toho kterého snímače, případně kombinaci zapojení obou dvou snímačů dohromady. Příjemnou inovací firmy Schecter je u modelů nejen této řady dovyfrézování prostoru pro krytku potenciometru i přepínače, takže ovládací prvky se jeví být jakoby zapuštěny do těla; nepatrně proto zamrzí částečně drhnoucí průchod potenciometru tónové clony, ale lze předpokládat, že se problém týká pouze tohoto kusu nástroje. Dalším vylepšením, tentokrát hlavně designovým, je vsazení barevného „korálku“ zbroušeného ve stylu diamantu do chromované krytky potenciometrů. Vedle nesporně estetického rozměru lze tento počin ohodnotit i na poli praktického využití, totiž coby prvek sloužící k okamžité a snadné indikaci aktuální polohy potenciometru. Tímto bychom uzavřeli popis nástroje, nyní se pustíme do herních vlastností a do samotného zvuku SheDevil.

Purgatorio (Vy-z-nění, vůbec ne trýznění)

Nejprve „unplugged“ vyznění nástroje. Ještě bez aparátu SheDevil možná leckoho příjemně překvapí svým relativně hlasitějším a akustičtějším“ projevem. Výrazněji vyniknou basové struny, nikoliv však na úkor celkové zvukové vyrovnanosti. Neodpustím si však hned na tomto místě napsat, že už při těchto prvních pokusech s nástrojem si má ruka příliš nepadla do oka s „úpravou“ především spodní hrany pražců. Připouštím ovšem v této věci jistou zhýčkanost nástroji jiné cenové kategorie, takže tento soud navrhuji nepovažovat za jediný možný. Ale zpět ke zvuku, nyní už vycházejícímu z aparátu. Ten je opravdu „poctivý“. Své řekne jak mahagon, tak uchycení strun skrz tělo i aktivní snímání. Myslím, že samotná kombinace všech těchto prvků dostatečně zaručuje to, že už na první našlápnutí, bez zásahu korekcemi, dostaneme z nástroje kvalitní a zajímavý zvuk. A po zapojení do aparátu je záruka samozřejmě potvrzena. Kobylkový snímač produkuje na čistém kanále konkrétní, vyrovnaný zvuk, který se s přepnutím na snímač u krku zakulatí a ještě více „prohřeje“. Zajímavé je, že ani na tomto čistém kanále se nepodařilo dosáhnout přísně čistého tónu bez jemných náznaků zkreslení. Především krkový snímač s více přivřenou tónovou clonou evokuje krémově nakresleného Les Paula. Nástroj výborně drží tón, doznívání je příjemně plynulé a dlouhé, přímo svádí (jak jinak: SheDevil) pohrát si s dozníváním basových prázdných strun v kombinaci s kratšími běhy na zbylých strunách. Dalším přivřením tónové clony a nepatrným přiložením na zkreslení dostaneme plnou, bluesově sametově nakreslenou barvu, která si nezadá se zvukem nástrojů docela jiné třídy. S razantním přiložením na zkreslení, otevřením clony a přepnutím na kobylkový snímač se z aparátu spokojeně vyvalí „hácéčkový“ hutný val, kdy ovšem fráze ještě stále znějí konkrétně a flažolety napískávají jedna radost. Měl jsem sice už tendenci více uhnout z basového nasazení nástroje přikrmením středů na aparátu (především u rychlých palmutingových postupů), protože však ale „Devilka“ reaguje na domluvu korekcemi více než vstřícně, nepředstavoval takový požadavek žádný problém. Skvěle zněly dvojzvuky a trojzvuky na výškových strunách, zvláště pak od desátého pražce výš. Hotová lahůdka.

Paradiso (Završené pokušení)

C-1 SheDevil představuje, podle mého názoru, kvalitní nástroj a nabízí více než jen kvalitní zvuk. Pro své výrazové možnosti i v rámci méně nakresleného projevu věřím, že své uplatnění najde nejen u tvrdých rockerů nebo kytaristů, holdujících černému či mrtvému kovu. I přes v textu uvedené výtky, které je navíc možné zařadit buďto do kolonky „subjektivní“ a nebo do kolonky „konkrétně tohoto modelu se týkající“, neváhám napsat, že se jedná o kytaru, která má co říci. Uchycení strun skrze tělo, aktivní snímače a nebo v neposlední řadě i elegantní a přitom atraktivní design (konečně i to vykládání na dvanácté poloze!) – to vše činí z tohoto nástroje pokušení, které je vedle ceny, za kterou je tento model nabízen, pokušením větším, než jen velikým.