Sony Creative Software - Sound Forge Audio Studio 10

Snadné nahrávání a úprava zvuku
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
1 702,00 Kč

Populární nahrávací a editační software Sound Forge od společnosti Sony je oblíbenou volbou jak při profesionální práci se zvukem, tak i při běžném domácím nahrávání. Společnost Sony si tuto situaci zjevně dobře uvědomila a aby vyšla maximálně vstříc oběma skupinám uživatelů software Sound Forge, hlavně pak běžným spotřebitelům, zvolila taktiku dvou verzí téhož programu: jednu plně profesionální a druhou odlehčenou pro využití doma. Software Sound Forge dospěl během let své existence k verzi číslo 10. Test verze Sound Forge Pro 10 byl uveřejněn v letošním únorovém čísle a dnes se podíváme na odlehčenou verzi Sound Forge Audio Studio 10 určenou pro "domácí" použití, která byla uvedena na trh v červnu letošního roku.

Výraz " odlehčená verze " možná může u někoho vyvolat jisté pochybnosti, zejména o kvalitě, ale v případě programu Sound Forge Audio Studio 10 nejsou takové úvahy namístě. Rozdělení osvědčeného programu na dvě verze zde znamená určitou specializaci. Program Sound Forge Pro 10 pokračuje tak, jak byli uživatelé doposud zvyklí a program Sound Forge Audio Studio 10 je proti tomu "odlehčen" o některé funkce, které se využijí spíše pouze při profesionální editaci a masteringu. Naopak zde ale přibyly funkce jiné, které uživatel použije při nahrávání a zpracování záznamů ze zdrojů, které se vyskytují kolem běžného konzumenta hudby. Jinými slovy, pomocí programu Sound Forge Audio Studio 10 se dá notebook nebo PC proměnit v kvalitní nahrávací zařízení, které se velmi snadno použije tam, kde kdysi vládly kazetové magnetofony, minidisky, CD-R rekrodéry apod. Navíc, proti vyjmenovaným nahrávadlům, nabízí program Sound Forge Audio Studio 10 samozřejmě také funkce pro dodatečné zpracování pořízených záznamů včetně mnoha audio efektů a umožňuje transfer nahrávek do různých audio formátů. Mezi nejdůležitější vlastnosti programu tedy patří možnost nahrávání a editace zvuku z téměř jakéhokoliv zdroje, digitalizace a restaurování nahrávek z vinylových desek a magnetofonových pásků a kazet. Sound Forge Audio Studio obsahuje, kromě jiného, také nástroj Vocal Eraser pro tvorbu podkladů ke karaoke, umožňuje sdílení skladeb na CD, PSP®, iPod®, iPhone®, online, MP3 a dalších. Za tím účelem Sound Forge Audio Studio 10 nově podporuje formáty AAC a FLAC pro export souborů do iPod® a iPhone®. Pro úpravy nahraného materiálu je k dispozici více než třicet efektů. Kvalita záznamu zvuku se opírá o podporu zvuku v rozlišení 24-bit/32-bit s plovoucí čárkou a vzorkovací frekvenci až do 192 kHz.

Před instalací programu si samozřejmě zjistíme, jaké jsou minimální systémové požadavky pro úspěšné spuštění. Program vyžaduje procesor minimálně 1 GHz, paměť 512 MB, 350 MB volného místa na disku, mechaniku DVD-ROM pro instalační médium a vypalovací mechaniku pro vypalování CD-R disků. Dále samozřejmě potřebujeme Windows kompatibilní zvukovou kartu. Program podporuje operační systémy Windows XP SP3, Windows Wista a u této verze rovněž také aktuální Windows 7.

Samotná instalace programu probíhá z dodaného DVD. Instalace bude po spuštění vyžadovat nejprve nainstalování Microsoft Direct X 9.0c nebo vyšší a také Microsoft. NET Framework 2, za předpokladu, že tyto aplikace v počítači už nejsou. Pokud tyto aplikace v počítači jsou, nic nebrání úspěšné instalaci programu Sound Forge Audio Studio 10. Instalaci provede instalátor bez nutnosti zásahů uživatele (testováno pod Windows XP SP3). Po úspěšné instalaci se na ploše objeví ikona programu. Při prvním spuštění budete požádáni o registraci u společnosti Sony, bez které program nespustíte. Registraci lze provést online, pokud je daný počítač připojen na internet, nebo externě offline z jiného připojení. Testovaný program se nechal zaregistrovat online bez jakýchkoliv problémů. Po spuštění programu se otevře dobře známá výchozí pracovní plocha Sound Forge. Komunikace s programem se odehrává pomocí rozbalovacích menu nebo ikon na hlavním panelu a je naprosto standardní, takže pokud má uživatel běžné zkušenosti s používáním jiných programů, může i bez předchozího studování manuálu začít se Sound Forge Audio Studio10 ihned pracovat. Pokud by si uživatel přece jen nevěděl s něčím rady, je tu k dispozici obvyklé menu Help. V této verzi doznalo menu Help výrazné změny, vlastně bylo zcela přepracováno na interaktivní funkci. Uživatel v nabídce Help klikne na požadované téma a funkce přímo v aktuálně otevřeném okně graficky zobrazuje a ukazuje, jak udělat to či ono. Průvodní text je sice v angličtině, ale i tak je to výborná pomůcka, která usnadní odhalování tajů programu novým uživatelům, kteří s programem Sound Forge nikdy neměli tu čest pracovat. Interaktivní funkce se spouští buď otevřením menu Help, nebo rovnou kliknutím na ikonu Show Me How (Ukaž mi jak) na liště funkcí a menu vpravo. Před vlastním používáním programu si můžeme nastavit jeho vlastnosti přesně podle svých potřeb. K tomu slouží menu Options a hlavně položka Preferences. Program je však ve výchozím nastavení plně použitelný, takže pokud se uživatel se Sound Forge setkává poprvé, bude asi lepší si ho postupně "osahat" a pak teprve případně přistoupit k vlastnímu "custom" nastavení. Pokud jde o zahájení práce s programem, přicházejí po spuštění v úvahu tři základní volby. První možností je otevření uloženého souboru za účelem jeho přehrávání a úprav. Druhou možností je nahrávání z externích zdrojů. Třetí možností je přímá extrakce zvukových souborů z audio CD. V Sound Forge Audio Studio 10 lze otevřít audio soubor v jakémkoliv z podporovaných formátů. Je možné také otevřít standardní video soubor. V tomto případě se spolu se zvukovou stopou otevře i náhledová stopa videa. Video v tomto programu upravovat nelze, audio stopu ano, a to s plným využitím všech editačních možností, které program nabízí. Zpracované a upravené soubory lze potom uložit v jakémkoliv z podporovaných formátů a tím vlastně program funguje také jako kvalitní převaděč z jednoho formátu do jiného. Při ukládání souborů stačí v dialogu "Uložit jako" rozkliknout nabídku "Uložit jako typ", vybrat požadovaný formát souboru a program při ukládání automaticky provede potřebnou konverzi. Při nahrávání z externího zdroje Sound Forge Audio Studio 10 nabízí standardní nahrávací funkci a u této verze také možnost nahrávání pomocí funkce Vinyl Recording and Restoration Tool. Tu nalezneme v menu Tools a po jejím otevření nás program provede sedmi kroky k pořízení nahrávky. Při nahrávání obvyklým způsobem stačí kliknout na tlačítko Record na ovládacím panelu a v následně otevřeném dialogovém okně si nastavíme parametry záznamu, jako je bitová hloubka a vzorkovací frekvence budoucího záznamu a zda se bude nahrávat dvoukanálové stereo nebo jednoduše mono. V tomto dialogovém okně se také zobrazuje údaj o čase, který je pro záznam na pevný disk počítače k dispozici. Před spuštěním záznamu si můžeme nastavit tzv. pohotovostní režim stisknutím tlačítka Arm, kdy můžeme monitorovat a zkontrolovat příchozí signálovou úroveň, jakoby se už nahrávalo, vlastní záznam ale začne až v okamžiku stisknutí tlačítka Record. Zajímavým doplňkem funkce nahrávání je režim Remote, což je režim tzv. dálkového ovládání nahrávání. Po kliknutí na toto tlačítko v dialogovém okně nahrávání zmizí pracovní plocha Sound Forge a zůstane jenom malý ovládací panel nahrávání. Program běží na pozadí a tím je umožněno pracovat v jiném spuštěném programu a současně mít na ploše k ruce ovládání nahrávání do Sound Forge. Po zavření panelu dálkového ovládání se automaticky zpátky otevře celý Sound Forge. Ke zpracování nahraných, extrahovaných a uložených audio souborů můžeme použit celou škálu funkcí, které program nabízí. Při použití všech nástrojů a efektů se vždy otevře příslušné dialogové okno. Tato dialogová okna jsou podstatně jednodušší než u verze Pro, nicméně i tak nabízejí dostačující možnosti nastavení a základní nabídku předvoleb. Každé nastavení umožňuje také obvyklý náhled, tedy ukázku, jak bude zvuk po úpravě vypadat.

Uživatelská nastavení lze pod vlastním názvem ukládat a použít i při dalších projektech. Hotové, upravené a sestříhané projekty se dají samozřejmě naprosto běžným způsobem uložit v některém z dostupných audio formátů. S těmito soubory se dá dále manipulovat v jiných programech, nebo je možné je přímo ze Sound Froge vypálit na audio CD. Sound Forge Audio Studio 10 nabízí dva způsoby vypálení. Je to varianta zápisu na CD nazvaná Track-At-Once a varianta Disc-At-Once. Jak názvy operací napovídají, je možné audio CD vypalovat postupně po jedné skladbě, nebo vypálit celý disk naráz. První varianta je vhodná při projektu, který se sestává z několika samostatných audio souborů, nebo při vypalování výběrů z existujících souborů. Při této operaci vypalujeme jeden audio soubor po druhém a z těchto souborů se vytvářejí jednotlivé tracky audio CD, mezi které se vkládá standardní pauza dvě vteřiny. Po přidání poslední skladby nebo po zaplnění CD disku se při závěrečném výpalu disk uzavře (tato funkce se nastavuje na začátku vypalování) a audio CD je hotovo. Druhá varianta, tedy Disc-At-Once vypálí, celé audio CD naráz. Tuto operaci použijeme, pokud vypalujeme jeden souvislý soubor. Do Sound Forge například nahrajeme ucelený záznam vystoupení kapely z mixážního pultu, tento záznam upravíme jako celek a budeme ho chtít vypálit na CD. V tom případě použijeme operaci Disc-At-Once a celý soubor vypálíme na CD naráz za předpokladu, že soubor svojí velikostí nepřesahuje kapacitu CD-R nosiče. Takový souvislý soubor se dá před vypálením také ošetřit tak, aby se na CD disku zobrazovaly indexy jednotlivých skladeb. Postup je následující. V souboru si označíme jako výběr hudební skladbu a pomocí Insert region nebo stisknutím R z výběru vytvoříme region. Stejný postup se zopakuje u všech skladeb v záznamu. Po vypálení audio CD způsobem Disc-At-Once budou jednotlivé skladby označeny samostatnými indexy. Pokud budou mezi jednotlivými regiony mezery, při vypálení dojde ke vložení standardní CD pauzy dvě vteřiny. CD vytvořené v tomto režimu nemusí tedy nutně obsahovat jedinou stopu, každá skladba může být jako samostatná stopa a i když jde o souvisle nahranou náhrávku, vložení značky stopy umožní posluchači nalistovat při přehrávání píseň obvyklým „skákáním“ přes stopa 1, stopa 2, stopa 3 atd. Takový je základní sled oprací při práci na projektu v Sound Forge Audio Studio 10, který je samozřejmě pouze orientačním nástinem kreativních možností, které tato, byť "odlehčená, verze, uživateli nabízí.

Závěr

Jako dlouholetý spokojený uživatel programu Sound Forge bych mohl říci, že u této odlehčené verze Sound Forge Audio Studio 10 postrádám některé funkce. Pokud je skutečně postrádám, tak jen z toho důvodu, že svůj program Sound Forge využívám víceméně pouze při masteringu hotových nahrávek. Pokud se ale pokusím být objektivní, musím říci, že program Sound Forge Audio Studio 10 jako takový má svůj smysl, který spatřuji hlavně v tom, že špičkový program se zavedenou tradicí může nyní běžný uživatel získat v podobě "ušité" na míru běžným potřebám při zpracování audio materiálu a to za velmi příznivou cenu. A příznivá cena zde v žádném případě není jakousi kompenzací za nižší kvalitu, protože Sound Forge Audio Studio 10 si plně zachovává kvalitu, na kterou jsou uživatelé zvyklí u profesionální verze programu.