První Renkus-Heinz Varia systémy v USA

Kategorie: 
Výrobce: 
Distributor: 
Renkus Varia

Indiana Church, kde se díky velkému zájmu musí pořádat i několik bohoslužeb denně, se stal domovem jednoho z prvních systémů Varia v USA. Špičatá stavba z kovových nosníků ve tvaru písmene „A" dlouho trpěla nevhodnou akustikou a jak vysvětluje Jason Ryder, generální manažer Lake Charles z Porche Advance Systems (se sídlem v LA), veškeré snahy o zlepšení vedly v minulosti jen k dalšímu zhoršení situace. „Původní systém byl na začátku špatně navržený a výkonově poddimenzovaný, během dalších 11 let se pak tyto neduhy snažili odstranit," vysvětluje Ryder. „Výsledkem byla směsice špatně zapojených a nesfázovaných komponentů a nerovnoměrně pokrytý prostor s četnými hluchými místy." „Bylo jasné, že celý systém je třeba vyměnit, avšak nikdo nebyl ochotný to udělat, neboť se výhledově během několika let budou přemisťovat do větších prostor," dodává majitel Jacob Porche. „Se systémem Varia jsme však byli schopni navrhnout rozšiřitelný a přizpůsobivý systém, který mohou začít používat ihned, avšak zároveň jej bude možné později začlenit do většího systému v nové budově. Jakmile postaví nový svatostánek, tyto tři reprosoustavy budou tvořit tři spodní boxy ve větším celkem osmiprvkovém systému. Skutečnost, že tato investice bude plně využitelná i v budoucnosti, představovala výraznou výhodou." Nový systém obsahuje levý a pravý cluster po třech boxech Varia. „Vrchní box má vyzařovací charakteristiku 90 x 7 stupňů, prostřední má přechodovou hornu 90 až 120 x 15 stupňů vertikálně, spodní má pokrytí 22 stupňů vertikálně a 120 stupňů horizontálně," upřesňuje Porche. „Tento přístup nám umožnil pokrýt celý prostor bez nutnosti použití ekvalizéru a procesingu a také jsme docílili překvapivě vyrovnaného pokrytí při přechodu mezi levou a pravou stranou. Nyní tak nenajdete jediné hluché místo v celém prostoru." Podle Rydera byla reakce na nový systém neomylně jasná. „Všichni najednou zpívali hlasitěji a pohybovali se s hudbou, energie mezi lidmi byla najednou fantastická." Sdělení si tak konečně našlo cestu ke všem věřícím. „Jeden ze členů představenstva církve za mnou po bohoslužbě přišel, aby mi poděkoval," dodává Porche. „Řekl mi, že to bylo poprvé co slyšel každé slovo kázání, ale také i každý nástroj doprovodného hudebního sboru." „Řadou Varia vytvořil Renkus-Heinz systém, který se skutečně dokáže přizpůsobit každému prostředí," shrnuje Porche. „Variabilní směrovost a pokrytí znamená, že dokáže ozvučit každý prostor a přitom jeho modulární rozšiřitelný design znamená, že zařízení bude plně využitelné i poté, co se kostel přesune do jiné budovy."

Varia VA101 Stack
Varia Flown