typykom.jpg

Grafické znázornění různých typů komprese: