Výrobce: 

PHONIC rozšířil paletu nových produktů, mezi kterými lze blíže přiblížit digitální omezovač zpětné vazby i7100 Feedback Silencer, který má ve své výbavě 24 bitové A/D a D/A převodníky, automatické a sofistikované vyhledání a odstranění nežádoucích frekvencí na každém kanálu či 24 plně programovatelných parametrických filtrů, které lze nastavit i manuálně. Uživateli se zde nabízí tři základní módy v podobě tzv. Single-Shot (automatické vyhledání a zničení zpětné vazby), Auto (průběžný monitoring mixu s automatickým resetem filtrů) a Manual (nastavení až 12 plně parametrických filtrů). Všechny tři zmiňované módy lze přiřadit pro každý filtr zvlášť. Omezovač dále disponuje 32bitovým vnitřním zpracováním se samplovací frekvencí 48 kHz, symetrickými XLR a 1/4" TRS vstupními a výstupními konektory, paměťovými pozicemi a deseti segmentovou LED indikací. Pozadu nezůstává ani jednotka s názvem i7200 Xross Tech. Jedná se o digitální crossover se stejným typem převodníků a přesností vnitřního zpracování jako v předchozím případě. Předností by kromě příznivé ceny měla být rovnoměrná amplitudová odezva v oblasti všech dělících frekvencí. Jako obdobné produkty je zařízení vybaveno limitery a kompresory s proměnnými časovými parametry a tlačítky umlčení výstupů. Programátoři připravili 32 nastavení a pro uživatele zanechali shodný počet volných pozic. Oblíbenou práci v tmavém prostředí zvukařům usnadňují podsvětlená tlačítka a LED indikátory na všech důležitých funkcích. Nechybí ani možnost otáčení fáze a 4 ms zpoždění. Tento typ zařízení se samozřejmě neobejde bez symetrických XLR a TRS konektorů na vstupech i výstupech. K dobrému tónu patří i samostatný spínač subwooferového výstupu.