Backstage Battles

I kulisáci, světlušky a zvukaři mají svoji olympiádu
Backstage Battles 2013

Nikoliv jen jednou za čtyři roky, ale dvakrát do roka se koná olympiáda divadelních techniků, pojmenovaná příznačně „Backstage Battles“. Její druhý ročník se, jak jinak než těsně po skončení divadelní sezóny, odehrál v Pražské Stromovce a byla to (nultý ročník nepočítaje) již druhá akce tohoto druhu v dějinách moderního divadelnictví. Hlavní pořadatel Marek Střížovský se svými kolegy připravil pro soutěžící týmy několik velice zajímavých soutěžních disciplín a pro výherce samozřejmě tématicky rozdělené hodnotné zlaté výhry.

Ačkoliv akce začala, jak je mezi divadelníky dobrým zvykem, s mírným zpožděním (tentokrát se nečekalo obligátně na příchod diváků, ale na konec deště), brzy byly ustanoveny tři soutěžící týmy. Soutěžící, mezi nimiž (snad díky kvótám EU) nechybělo ani pů- vabné děvče,ukázali svoji zručnost v řadě dovedností. Ať už šlo o vyrovnávání jeviště, zapojování světla prodlužkami, lovení zpětných vazeb, opravu kabelu za běhu, nebo noční nasvěcování, všichni soutěžící ukázali notnou dávku zručnosti a profesionálních zkušeností (tedy až na kapitána týmu NoD, který byl tak říkajíc „dřevo“). V počátečních technických disciplínách si zdatně vedl nováček soutěže, smíšený československý tým TýČePes, časem ovšem získávaly cenné body i týmy NoDu a Nové scény. V rozhodující královské disciplíně nazvané „Noční přesvícení“, která v sobě zahrnuje jak prvky technické (běh se štaflemi), tak prvky umělecké (vypití piva na ex na vrcholku žebříku), se nakonec ujal vedení velezkušený tým NSND (Nová scéna Národního divadla) a své vedení už udržel až do samotného závěru.

Akce Backstage Battles měla, navzdory zdravé soutěživosti všech zúčastněných týmů, vynikající kolegiální atmosféru. Přátelský duch se projevil zejména v závěru, kdy se těsně po vyhlášení výsledků všichni členové vítězného týmu Nové scény kolegiálně podělili o část své výhry s ostatní-mi soutěžícími do připravených skleniček. Našemu časopisu bylo nesmírnou ctí se takovéto krásné akce zúčastnit a další ročníky si rozhodně nenecháme ujít. Výsledky náročných soutěžních disciplín jasně prokázaly, že v českých a slovenských divadlech máme osvětlovače, kulisáky a také zvukaře na vynikající světové úrovni. Doufáme, že tato vtipná akce s dalšími ročníky přiláká ještě více odvážných soutěžících a brzy se stane tradičním zakončením sezóny pro všechny divadelní technicko-umělecké profese.

Více na: https://www.facebook.com/groups/backstagebattles/

Backstage Battles 2013
Backstage Battles 2013
Backstage Battles 2013