Seminář akustických měření firmy Audiopro

Distributor: 
Seminář akustických měření firmy Audiopro

V půli ledna letošního roku se v prostorách firmy Audiopro v Praze konal dvoudenní seminář na téma „Akustická měření pro LIVE aplikace”, kterého se zúčastnilo na pětadvacet zvukařů a systémových techniků z obou republik. Účastníci si pod vedením lektorů Viktora Svobody a Jana Šafaříka nejprve teoreticky vyzkoušeli práci v měřícím programu (jako demonstrační byla použita měsíční demoverze programu SysTune, kterou si účastníci nainstalovali) a praktické použití všech jeho obvyklých funkcí, a pak společně s přednášejícím na svých počítačích zkusili změřit zadané úkoly. Druhý den semináře byl zaměřen ještě praktičtěji a skupiny účastníků v něm na čtyřech předem připravených měřících pracovištích pod odborným dohledem lektorů samostatně měřili a na základě měření nastavovali jednotlivé součásti PA systému tak, aby dříve nabyté teoretické poznatky využili v praxi. Na závěr pak byl prostor probrat své poznatky z praktických cvičení s lektory a vyjasnit si všechny zbývající nesrovnalosti. Soudě podle ohlasů účastníků se akce povedla, všichni ji zhodnotili jako velmi přínosnou pro svůj profesní život. Také společnost Audiopro, na jejíž půdě se seminář konal a jejíž technici oba seminární dny působili v roli lektorů, ocenila odbornost účastníků předáním pamětních listin. Jediným drobným stínem na celé akci tak zůstává omezená kapacita semináře. Firma Audiopro se tak ex-post omlouvá všem zájemcům, kteří se pro omezený počet míst na seminář již nedostali. Dobrou zprávou nicméně je, že se v současné době připravuje opakování tohoto úspěšného semináře, takže pokud bude zájem, bude ještě minimálně jedna šance se jej zúčastnit. Zpráva o termínu konání bude zveřejněna na facebookovém profilu firmy Audiopro (sledujte http://www.facebook.com/audiopro.cz), případně rozesílána emailem na všechny dostupné firmou registrované adresy (pozor na spam filtry).

Seminář akustických měření firmy Audiopro
Seminář akustických měření firmy Audiopro