Soundcraft Si Compact software V2 - Zdokonalený řídící software pro konzole Si Compact

Výrobce: 
Distributor: 

Soundcraft uvolnil zásadní zdokonalení řídícího software pro konzole Si Compact. V právě publikované verzi 2 je celkově k dispozici 23 nových vlastností, aktualizací a rozšíření, včetně dalších DSP kanálů, dávajících pultu Compact 16 celkově 32 kanálů pro mix a modelům 24/32 pak celých 40 kanálů. Přibližme si klíčové inovace – v okně EQ je nyní vykreslena i „obřízka“ HPF filtru, můžeme použít bezpečnostní zámek pultu, přidávat vlastní uživatele a profily s odlišnými přístupovými a editačními právy. Funkce Copy/Paste je nyní selektivní, s výběrem toho, co si přejete kopírovat a co ne, a funkční je i pro nastavení sběrnic, včetně jejich finální grafické ekvalizace a přenášení parametrů Lexicon procesorů (malý tip – pokud chcete kopírovat jen jednu sekci, např. kompresor, stačí ji zmáčknout a podržet – ostatní sekce se deaktivují). Dvojice stereo vstupů ST1/ST2 je možné přiřadit pod libovolné fadery, a to buď jako 4 samostatné mono linky, nebo jako 2 spárované stereo vstupy. Rozmístění jednotlivých faderů není konečné, díky funkci Fader Setup si můžete přesouvat mono a stereo vstupy (tedy i FX návraty Lexiconu) do libovolných míst ve vrstvě A a B, u párovaných kanálů jejich simultánní chod skrýt pod jediný fader systémem jakéhosi „vertikálního párování“. Jednotlivé scény CUE se nově dají vyvolat povely přicházejícími z MIDI In, hodnoty zpoždění signálů disponují kromě samplů a milisekund i jednotkami v metrech a stopách či šířka filtru parametrické ekvalizace je definována jak jakostí Q, tak v oktávách. Pop-up okno Function Focus s informacemi o daném kanálu se nezobrazuje bezprostředně po stisku tlačítka SELect, ale až jeho delším přidržením. Jednou z nejpodstatnějších nových funkcí je Direct Output Gain Stabilisation (D.O.G.S.), tedy vlastnost nutná při sdílení jednoho zdroje dvěma konzolami - např. aplikace Monitoring (Master)/FOH (Slave) – signál mikrofonů a dalších nástrojů, sdílený po MADI rozhraní s word clock synchronizací, udržuje konstantní úroveň bez ohledu na nárůst či pokles pream gainu v master mixpultu. Potřebnou úroveň zisku si pak řídí zvukař u závislého pultu dle vlastního uvážení a to potenciometrem Trim. Z dalších vylepšení dvojkové verze můžeme zmínit snadné přiřazení L, R a C kanálu do Matrix mixů, rychlé routování subgroup do L/R výstupu, bleskové nastavení shodného jednotkového zesílení vybraných kanálů pomocí dvojhmatu ALT+SEL, vylepšené třídění adresářů pro interní i externí ukládání Show, nastavení word clock do režimu Master/Slave, sdružený chod linkovaných faderů za levým či pravým z nich, širší rozsah zisku u linkových signálů, isolování funkce Insert a celkové zrychlení kompletního procesingu minimálně o 25%.