Behringer Eurorack PRO RX1202FX

Dvanáctikanálový rackový mix
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
5 429,00 Kč

Jakýmsi středobodem, či srdcem každého zvukového systému je vždy mixážní pult. Zde se sdružují veškeré použité zdroje zvuku, které po patřičném nastavení a úpravě odcházejí v podobě výsledné mixáže do reprodukčního zařízení.

Podle předpokládaného účelu použití se mixážní pulty vyrábějí v mnoha podobách a provedeních. Ne každý právě potřebuje obrovský mixážní pult nejvyšší kategorie, ale zároveň ne všechno se dá zvládnout pomocí kompaktního mixážního pultíku se dvěma mikrofonními vstupy. Každá aplikace vyžaduje své. Při některých aplikacích se dokonce využívají i pomocná mixážní zařízení (tzv. „submixéry"). V tomto článku popisovaný Eurorack Pro RX1202FX by mohl být jedním z nich.

Toto mixážní zařízení není, co do mechanického provedení, klasickým „desktop" pultem, ale je nainstalováno do standardní rackové skříně 19" s výškou 3U. V tomto provedení je možné mix snadno začlenit do přístrojového racku mezi ostatní zařízení, což může být výhodou například při některých pevných instalacích, v místech s omezeným prostorem jako jsou malá pódia, zkušebny a podobně. Co pro tyto a podobné účely Eurorack Pro RX1202FX nabízí? Především standardní zvukovou kvalitu a obvodové řešení výrobků značky Behringer. Z hlediska praktické využitelnosti pak následující výbavu.

V první řadě je to 8 vstupních mono kanálů pro mikrofony a linkové zdroje signálu, dva linkové vstupy stereo a jeden vstup (i s výstupem) CD/TAPE, vestavěná 24bitová digitální efektová stereo jednotka, která nabízí 100 předvoleb a některé další vlastnosti, o kterých ještě bude řeč. Vstupní kanály mono jsou shodně uspořádány dále popsaným způsobem. Na zadní straně skříně jsou vstupní konektory XLR pro připojení mikrofonu, konektory 1/4" TRS (jack 6,3 mm) pro připojení linkových zdrojů signálu a konektory INSERT osazené opět konektory 1/4" TRS. Na předním panelu se nacházejí příslušné ovládací prvky. Bráno v postupném sledu od shora je to nejprve potenciometr označený TRIM, kterým se nastavuje vstupní citlivost buď pro linkový, nebo mikrofonní vstup. Mikrofonní vstup umožňuje připojení jak dynamických, tak i kondenzátorových mikrofonů, pro které je k dispozici potřebné fantomové napájení +48 V spínané centrálně najednou pro všechny mikrofonní vstupy spínačem na zadní straně skříně přístroje hned vedle síťového vypínače. Pro kontrolu optimálního vybuzení signálové trasy je k potenciometru TRIM přidružena kontrolní LED dioda označená CLIP. Její funkce je naprosto standardní. Pod potenciometrem vstupní citlivosti se nacházejí dva potenciometry jednoduchého dvoupásmového ekvalizéru. Je to nejprve potenciometr označený HIGH pro úpravu výšek „posazený" na frekvenci 12 kHz s regulačním rozsahem +/- 15 dB. Druhý potenciometr LOW je posazen na frekvenci 100 Hz a ošetřuje basové frekvence, opět s účinností +/- 15 dB. Pod ekvalizérem jsou dva potenciometry pomocných signálových tras. První potenciometr je označen MON. S jeho pomocí se odebírá signál z kanálu před tahovým potenciometrem a odchází na výstupní konektor MON na zadní straně přístroje. Protože zde je signál odebírán před tahovým potenciometrem, je tím umožněno vytvořit nezávislou mixáž signálů z jednotlivých kanálů pro účely odposlechu (pro účinkující, nebo nahrávající hudebníky). Druhý potenciometr je označen FX. Zde je signál z kanálu odebírán za tahovým potenciometrem a odesílán na výstupní konektor FX v sekci výstupů AUX SEND. Na takto odebíraný signál má vliv nastavení tahového potenciometru kanálu, a proto se tento signál hodí k odeslání do externího efektu, odkud může být navrácen do pultu zpět přes návratové vstupní konektory v sekci AUX RETURN. Signál z této trasy je veden současně také do vestavěné interní digitální efektové jednotky. Posledním otočným potenciometrem v řadě je potenciometr označený PAN pro směrování signálu na stereobázi hlavní mixáže. Vedle řady popsaných otočných potenciometrů je umístěn 60 mm dlouhý tahový potenciometr (fader), který slouží k regulaci celkové výstupní úrovně z kanálu a z něj signál odchází na hlavní mixážní stereo sběrnici. Takto jsou uspořádány všechny vstupní kanály mono. Totéž platí i pro dva vstupní kanály stereo 9/10 a 11/12 s tím rozdílem, že zde nenajdeme vstupy pro mikrofon a tahový potenciometr kanálu ovládá současně úroveň levého i pravého kanálu přivedeného stereo signálu. Poměr mezi levým a pravým kanálem lze upravit pomocí potenciometru stereováhy (označen BAL = Balance).

Zcela vpravo na čelním panelu se nacházejí ovládací prvky a indikátory jednoduché výstupní (master) sekce. Zde je umístěno ovládání vestavěné digitální efektové jednotky, které se sestává z kontrolního displeje, na kterém se zobrazuje jednak číslo navoleného efektu a dále také přítomnost užitečného signálu (zelená obdélníková LED dioda značená SIG), který eventuelně přivádíme z některého vstupního kanálu. Pokud potenciometrem FX na kanálu (nebo více kanálech) nastavíme příliš vysokou úroveň, rozsvěcí se červená obdélníková LED dioda CLIP, která signalizuje přebuzení vstupu do interní digitální jednotky. Pod displejem efektovky je otočný kodér označený FX, kterým se vybírají dostupné efekty a jeho stisknutím se okamžitě aktivují. Pod tímto voličem se nachází potenciometr označený FX TO MAIN, kterým se přimíchává signál z efektu do hlavní výsledné mixáže. Tedy naprosto jednoduché a srozumitelné ovládání. Jako pomůcka pro volbu efektů slouží výpis základních typů efektů natištěný na čelním panelu přímo v hlavní sekci vedle indikátoru hlavní výstupní úrovně. Tento indikátor je tvořen dvěma sloupci po čtyřech LED diodách a zobrazuje úrovně signálu -20, 0, +6, a CLIP. Není to příliš jemné rozlišení, ale pro optimální nastavení výstupní úrovně postačuje. Nad posledními diodami Clip jsou ještě dvě LED diody. Jedna signalizuje zapnutí napájení přístroje a druhá zapnutí fantomového napájení +48 V pro mikrofonní vstupy. Hlavní sekci pak dominuje 60 mm dlouhý tahový potenciometr celkové výstupní úrovně MAIN MIX, kterým se řídí úroveň souběžně v obou hlavních výstupních kanálech. Z tohoto tahového potenciometru odchází signál na hlavní výstupní symetrické konektory XLR. Vedle tohoto hlavního výstupu je zde k dispozici ještě tzv. režijní výstup, jehož úroveň se nastavuje otočným potenciometrem PHONES/CONTROL ROOM. Z tohoto potenciometru je signál výsledné mixáže veden na konektor pro sluchátka a současně také na výstupní konektory CTRL OUT na zadním panelu přístroje. V zásadě jsou tak k dispozici dva výstupy smíchaného signálu, každý se samostatně nastavitelnou úrovní (hlasitostí). V hlavní sekci se pak ještě nachází několik pomocných přepínačů. V první řadě jsou to dva přepínače, kterými se směruje signál ze vstupu CD/TAPE. Jedním tlačítkem se tento signál přivádí do hlavní mixáže (CD/TAPE TO MIX), druhým do sběrnice režijního poslechu (CD/TAPE TO CTRL). Posledním tlačítkem je FX SOLO. To umožňuje sólový poslech efektem upraveného signálu v sekci režijního poslechu, ve sluchátkách a na konektorech CTRL OUT je po stisknutí pouze signál efektu. Takové jsou zhruba možnosti mixážního zařízení EURORACK PRO RX1202FX. Jak je zřejmé, mix je koncipován podle zažitých zvyklostí a uživatel se nemusí obávat žádných záludností v obsluze, i když se nejedná o klasický pult, ale o zařízení do racku. Zkrátka mixák v rackovém provedení.

Pokud jde o zvuk zařízení, během testu se nevyskytly žádné problémy. Zvuk je čistý, transparentní, při běžném nastavení citlivostí a výstupních úrovní bez rušivého šumového pozadí. Upřímně řečeno, spíš by mě překvapilo, kdyby to bylo jinak. Jedná se sice o zařízení z dostupné cenové kategorie, ale veškeré obvody jsou postaveny na nízkošumových operačních zesilovačích řady 4580, které zároveň dosahují i velmi nízkých hodnot zkreslení. Jsou to základní stavební prvky obvodového řešení mixu, které svými vlastními parametry do jisté míry předurčují a garantují kvalitu signálové trasy. Vstupní předzesilovače jsou firemní konstrukce IMP Invisible (= neviditelný). V průběhu testu jsem RX1202FX odzkoušel při pracovních mixážích materiálu nahraného v rozlišení 24 bitů/96 kHz do stop v programu ProTools M-Powered 7.3. Jednotlivé nahrané stopy jsem si vyvedl přes zvukovku M-Audio Delta 1010 z počítače a připojil jsem je na vstupy RX1202FX. Ani to nedalo moc zabrat a během krátké doby jsem si nastavil vyhovující poslechovou mixáž. Analogové signály na výstupech ze zvukové karty bez problémů vybudily linkové vstupy mixu na optimální úroveň, vůbec jsem nemusel nastavovat vstupní citlivost, jen u některých stop jsem citlivost pouze drobně dorovnal otočením potenciometru TRIM na první dílek stupnice. Víc nebylo zapotřebí. Následně jsem si signály vzájemně srovnal a vyzkoušel jsem ekvalizéry. Jsou k dispozici pouze regulátory výšek a basů. Na velké korekční úpravy to není, ale pro drobné doladění, aby se zvuk ve smíchaném signálu lépe prosadil, to vcelku stačí. Oba korektory při zdůrazňování zabírají znatelně už za prvním dílkem na stupnici, na druhém dílku stupnice už je změna korekčního průběhu jasně zřetelná. O potenciometru panoramy snad ani nemá smysl psát, funguje naprosto běžným způsobem. Neopomenul jsem si vyzkoušet také interní efektovou jednotku. Z nabízené stovky přednastavených efektů si uživatel vždycky nějaký určitě vybere. Jako já. Pro dané účely je barva a hlavně rozlišení efektů dobré. Ve výsledné mixáži se ovšem na některých signálech efekty hůř prosazují. Při cvičném efektování virblu jsem narazil na to, že špičková úroveň signálu už nekompromisně rozsvěcovala kontolku CLIP na vstupu do vestavěného efektu a přitom efekt nebyl ve výsledné mixáži skoro vůbec slyšet. V tomto případě se nabízejí zhruba dvě řešení. Nejjednodušší je stáhnout potenciometr FX na kanále, ze kterého signál do efektového procesoru odebíráte, aby se kontrolka CLIP nerozsvěcela a přidat úroveň na potenciometru EFX TO MAIN, kterým se signál z interní efektovky přimíchává k hlavní mixáži. Může se ovšem stát, že to stále nebude stačit na to, aby byl efekt ve výsledné mixáži slyšet podle vašich představ, nebo si tím můžete „rozhodit" úroveň efektu na ostatních kanálech, pokud jich efektujete víc najednou. Pak je na řadě druhá varianta a to úprava dynamiky signálu, tedy nasazení kompresoru/limitéru. V mém případě jsem to poměrně hladce vyřešil přímo v ProTools. Při míchání signálů z „živých" zdrojů (z mikrofonů) asi nezbude nic jiného, než nasadit externí kompresor a zapojit ho pomocí tzv. „Y" kabelu do bodu INSERT na daném kanálu. S pomocí kompresoru lze potom omezit špičkovou úroveň signálu a naopak zvýšit jeho průměrnou úroveň, která se bude nejen lépe prosazovat v celkové mixáži, ale i nasazený efekt bude výraznější… To je ovšem obecný problém, který může vzniknout na každém mixážním zařízení, netýká se pouze testovaného RX1202FX.

S mixem jsem si „vyhrál" dostatečně na to, abych mohl říci, že je to ve své kategorii vcelku uživatelsky příjemné zařízení, které může poskytnout dobré služby. Mohl bych tu polemizovat o tom, co bych ještě rád ve výbavě zařízení viděl, ale, koneckonců, pokud potřebuji něco jiného než RX1202FX nabízí, musím se poohlédnout po zařízení, které bude mým požadavkům vyhovovat lépe. Tak jak je, vyhoví jako uživatelsky jednoduché mixážní zařízení s dobrými technickými parametry a neutrálním zvukovým podáním. Napadá mě využití například jako součást instalace v malých klubech, barech, konferenčních a jednacích prostorách, ve zkušebnách, jako pomocného mixu na pódiu, nebo také při domácím nahrávání. Výčet možností tím ovšem nekončí. Na další určitě přijdete sami.