DigiTech JamMan

Kytarový sampler/looper
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
11 290,00 Kč

Asi před dvěma lety, když jsem se svědomitě připravoval na návštěvu koncertu Johna Scofielda v Lucerna baru, jsem na webu studoval jeho dva rozšafně poskládané pedal boardy, kde bylo vše podstatné od „Bossů" až po jednotky firmy Electro Harmonix, a mimo jiné mě nepříliš povědomá „bossácká" dvojšlapka Loop Station. Ihned jsem zabrouzdal po internetu a dozvěděl se, že se jedná o pódiové samplovací zařízení, se kterým můžete nahrávat smyčky a vrstvit na ně další a další fráze, a to vše v reálném čase. V Lucerně jsem dostal instruktáž i lekci z nohou nejpovolanějších a poučil se v čem tkví kouzlo tohoto kytaristova pomocníka a v duchu snil o tom, co by se dalo s tou krabicí vykouzlit. Dost ale o Bossu, vždyť mám psát recenzi na JamMana od DigiTechu! Proč mě napadla tato souvislost? Protože JamMan je prakticky to samé, a k tomu má ještě mnohem bohatší využití. Navíc, absolventům Cimrmanovy Zirkularschule se dostal do rukou ideální pomocník!

Ohlédnutí

Když se trochu zamyslíme, můžeme se dobrat zjištění, že rytmus, vibrace, oscilace nebo pravidelné opakování se objevuje v přírodě všude kolem nás. Uvažte - roční období, noc a den, jednotlivé fáze měsíce, lidská chůze, dech. Proto také hudba veškerých lidských kultur je založená na této vlastnosti. Opakování nemá v hudbě pouze účinek snadné zapamatovatelnosti, ale opakování podmanivého rytmu má silný psychologický efekt meditativního až metafyzického vytržení. Není tedy nic nelogického, když v polovině minulého století vznikla společně se zrodem vícestopého magnetofonu myšlenka samplování, vrstvení a smyčkování - realizovaná jak ve studiu, tak při živých vystoupeních. V druhé polovině šedesátých let skupiny jako Beatles, Pink Floyd, Soft Machine či Can zakomponovávaly „looping" do svých skladeb. Později, v 70. letech, nastartoval dvojčlenný tým Brian Eno a Robert Fripp tape echem zvaným Frippertronics dynamický vývoj nejdříve páskových a později digitálních delayů, které byly také schopny smyčkovat a samplovat. Frippertronics byl primitivní, avšak geniální přístroj, který sestával ze dvou kotoučových magnetofonů s jedním společným pásem. Záznam nahraný na prvním zařízení byl o pár sekund později zreprodukován na druhém, a potom se vrátil zpět na první cívku, aby mohl být přidán záznam další. Zpoždění pak bylo regulováno přibližováním nebo oddalováním magnetofonů. Začátkem osmdesátých let firmy jako Lexicon a MXR vyvinuly první digitální delaye. Výsledky tohoto technického vývoje, který byl často ovlivňován samotnými muzikanty a jejich potřebami (David Torn, Steve Morse, Pierre Bensusan), vyústil v dnešní nabídku samplovacích kytarových zařízení jako jsou například Akai Headrush, Boss RC-20XL Loop Station, Electro-Harmonix 16-Second Delay, Boomerang Phrase Sampler, Gibson Echoplex Digital Pro Plus a v neposlední řadě i „náš" JamMan od společnosti DigiTech.

Multifunkční využití

Firma DigiTech se na svých propagačních stránkách hlásí k odkazu svého populárního delaye PDS-8000 Echo Plus, který mimo jiné také umožňoval smyčkování na ploše 8 sekund. Dále je ovšem nutné podotknout, že JamMan navazuje na tradice slavného rackového zařízení JamMan od firmy Lexicon. Svým vzezřením, ovládáním i funkcemi se nápadně podobá jednotce Loop Station od „Bosse", který se nepochybně také inspiroval „Lexiconem". Každý kytarista anebo jakýkoli muzikant může využívat tento stompbox různými způsoby a na různé věci. Tak tedy především má skvělé využití pódiové, tj. jako sampler riffů či tzv. „licků". Doma si sním můžete zacvičit anebo připravovat pro spoluhráče z kapely hotové nápady. Do JamMana si však můžete připravit harmonické i rytmické základy a vyjet na turné po zábavách či plesech anebo si prostě zajamovat s kamarády na mejdanu. Největší předností JamMana je podle mne paměťová kapacita. Data se uchovávají na obyčejnou vyjímatelnou paměťovou kartu CompactFlash – při zakoupení dostanate pouze 128 MB, s čímž pořídíte asi 24 minut záznamu. Ovšem ceny tohoto média už dostatečně poklesly, takže se určitě vyplatí, když si pořídíte kartu 2 GB a získáte tím 6,5 hodin záznamu, a to už je, myslím, více než postačující. Pro srovnání – Loop Station RC 20XL od Bosse se zabudovanou pamětí disponuje „pouze" šestnácti minutami záznamu. Když už jsem se lehce dotkl technických dat, dovolím si na tomto místě uvést i informace o tom, že JamMan využívá 24bitové A/D/A převodníky, vzorkovací frekvence je 44,1 kHz a jeho procesor pracuje na frekvenci 192 MHz.

Vzhled

Pátráme-li očima po tomto bytelném kovovém odlitku tmavě modré metalické barvy, jistojistě oceníme čisté dílenské zpracování a celkovou přehlednost ovládacích prvků a jejích popisků. JamMan váží asi 1,5 kg, což spolu se dvěma pryžovými pásy na dolní části efektu zajistí stoprocentní stabilitu na pódiu. Černou gumou jsou potaženy i dva ovládací pedály, na nichž je vyraženo logo firmy. V horní části ovládacího panelu jsou usazeny čtyři potenciometry. Dvojice situovaná v pravé části slouží k nastavení vstupního signálu nástroje a mikrofonu, dva nalevo připravil výrobce pro regulování výstupní úrovně nahrané smyčky a hlasitosti nastaveného metronomu (kliku). Mezi těmito potenciometry je umístěn display, vedle něhož se nachází „kolečko", kterým se pohybujeme mezi jednotlivými bankami (smyčkami). Ve druhé (spodní) řadě vidíme šest tlačítek s LED indikátory, kterými lze ukládat či mazat jednotlivé smyčky, nastavit tempo, takt, typ rytmu a další funkce, o kterých (stejně jako o dosud nezmíněných LED) pohovořím později. Mezi horní řadou potenciometrů a tlačítek je třeba zmínit ještě tři důležité LEDky, které signalizují nahrávání REC (červená), přehrávání PLAY (zelená) a přidávání stop OVERDUB (žlutá). Na zadním panelu nalezneme nesymetrický 1/4" jackový vstup pro kytaru, baskytaru nebo klávesy, symetrický XLR mikrofonní vstup, 1/8" aux vstup pro CD či MD přehrávač, 1/4" jackový výstup pro kytarový aparát nebo sluchátka. Dále jsou zde 1/4" jacková zdířka k připojení nožního ovladače FS3X (bohužel není součástí výbavy), USB port s konektorem typu B (tiskárnový) pro připojení k počítači, Compact Flash Card slot (dodávaná 128 MB karta na pódiové využití bohatě stačí) a nakonec samozřejmě zdířka pro síťový adaptér PS-0913B (sláva, součást výbavy!). V souvislosti s poslední jmenovanou „položkou" je třeba dodat, že na JamMana si bez adaptéru nezahrajete, chybí totiž alternativní napájení bateriemi. Další zajímavostí je absence tlačítka power on/off, což znamená, že efekt zprovozníte v momentě, kdy připojíte zdroj. Jestliže jste zapřísáhlým nepřítelem luštění mnohastránkových manuálů, může se vám hodit instruktáž umístěná na spodní straně přístroje. V ní se dozvíte, jak se rychle a bez otálení vrhnout do samplování.

Smyčkujeme

Základní funkcí JamMana je vytváření smyček (loops) či samplů v reálném čase a vrstvení dalších a dalších vrstev do vyrobeného podkladu. Postupovat můžete donekonečna, ale samozřejmě čím víc vrstev budete ve smyčce mít, tím se budou stávat méně a méně čitelnými. Ovšem nemusíte vytvářet pouze smyčku, ale také vytvořit sample, který JamMan přehraje pouze jednou. JamMan totiž pracuje ve dvou režimech: loop (smyčka se stále opakuje) a single (sample se přehraje pouze jednou). Pro pódiové využití zvolíme spíše režim loop, pro komponování je vhodnější single. Zapojíme nástroj nebo mikrofon, potenciometrem nastavíme úroveň vstupního signálu (LEDka PEAK umístěná mezi oběma potenciometry vstupních úrovní signalizuje špičky signálu), a můžeme začít. Ovládání pomocí dvou šlapek je naprosto přirozené a intuitivní. Pravou šlapkou nastavíme poklepem tempo, levou spustíme nahrávání (REC), dále přehrávání (PLAY) a přidávání dalších vrstev (OVERDUB). Pravou zase vše vypneme. Delším přišlápnutím levé šlapky smažeme poslední vrstvu (UNDO), pravou vymažeme celou smyčku (CLEAR). Velice důležitá je funkce AUTO REC, bez níž bychom se při živém hraní neobešli. Normálně se totiž po sešlápnutí REC začíná nahrávat až po odpočítání jednoho taktu (musíme čekat až se rozsvítí kontrolka record). Tento způsob nahrávání je vhodnější spíše ke komponování či cvičení. S AUTO REC začnete nahrávat s prvním úderem do strun, takže pokud máte dobrý smysl pro rytmus, bude pro vás hračka vkomponovat smyčky do skladeb. Funkci AUTO STOP využijeme také zejména na pódiu. Jedná se o dva režimy vypínání smyček. Režim STOP vypíná smyčku v okamžiku, kdy sešlápnete pedál, v režimu FINISH smyčka dohraje do konce a potom se automaticky vypne. Kouzlo tohoto efektu na pódiu spočívá hlavně v tom, že buď vytváříte improvizované smyčky přímo na místě, anebo si můžete přinést připravený rif, a tím například odstartovat skladbu. Ještě více luxusu si můžete na pódiu dopřát s přídavným footswitchem FS3X, který plní funkci jakéhosi „hands free", když máte plné ruce práce. Sestává ze tří spínačů. Spínačem MODE zapínáte či vypínáte funkci AUTO REC (viz výše), ostatními - UP a DOWN - se klasicky pohybujete mezi jednotlivými bankami 1 až 99.

Cvičíme, komponujeme

JamMan je neocenitelný pomocník při cvičení, komponování a experimentování. K tomuto účelu budeme chtít určitě použít metronom. Tempo můžeme naťukat tlačítkem TEMPO nebo pravou šlapkou. Můžeme nastavit takt dvou až patnáctidobý, a také si můžeme vybrat mezi devíti typy rytmů - respektive rytmických nástrojů (obyčejný klik, paličky, tamburína, kravský zvon (cowbell), různé druhy kopáků, hi-hat). Znovu jsem se přesvědčil, že cvičení s metronomem je důležitou součástí muzikantské průpravy. Hraní s kapelou jakožto svébytným organismem, kde se tempa mění plynule podle nálady či sehranosti muzikantů, je na sto honů vzdálené od neúprosného tepu studeného metronomu. Prsty se splašeně rozletí, aby ve složitějších pasážích klopýtly a vyletěly ze zvoleného rytmu. Zkuste si nastavit devět osminek na jeden takt a máte po zbytek dne postaráno o zábavu. Nakonec si uvědomíte, jak nesmírně inspirující může být volba pro nás nezvyklého metra. Ale zpátky ke kompozici. Samozřejmě nebudete s to dělat s tímto zařízením nahrávací zázraky. Od toho tu jsou jiné stroje a softwarové vybavení. Ale když chcete mít něco rychlého a pohodlného po ruce, když cítíte, že múza vás chce už už políbit, stačí mít JamMana zapojeného do vašeho efektového řetězce či pedalboardu, a určitě vše stihnete zaznamenat. Nakonec ovšem nesmíte zapomenout smyčku uložit tlačítkem STORE. Při náhodném nebo úmyslném vypnutí se už bohužel neuložený sample nedá vyvolat zpět.

Budete-li si chtít zacvičit s oblíbenou nahrávkou, stačí když k 1/8" auxové zdířce připojíte CD, MD anebo obyčejný Mp3 přehrávač a nahrajete skladbu do JamMana. Pro tuto příležitost si nejspíš zvolíte režim single (při přehrávání se nebude záznam opakovat). Před nahráváním můžeme tlačítkem RECORD MODE zvolit způsob záznamu. Máme čtyři možnosti: AUX INPUT – materiál se nahraje v nezměněné podobě, ovšem stereo signál se smísí v mono. AUX INPUT + CENTER CANCEL – zvukový materiál, který je společný pro oba stereo kanály (obvykle se jedná o hlavní zpěvy nebo sólové nástroje), bude z nahrávky oříznutý a vy můžete vyzkoušet svoje dovednosti a zahrát si svou oblíbenou skladbu s originálním doprovodem. AUX INPUT + FULL RANGE SIM – materiál bude nahrán s ekvalizační křivkou tak, že když bude později přehráván na kytarovém kombu, udrží si celkem věrnou frekvenční odezvu svého původního (vstupního) projevu (například jako při reprodukci z PA). AUX INPUT + CENTRAL CANCEL + FULL RANGE SIM je kombinace všech předchozích módů. Je třeba dodat, že při volbě těchto režimů se rozsvěcují příslušné LEDky, které jsou na ovládacím panelu soustředěny do graficky oddělené sekce kolem tlačítka REC MODE (jinak řečeno tyto čtyři červeně „žhnoucí" indikátory informují o tom, který nahrávací režim (nebo režim „stopnutí") je vybrán). V rychlých či nepřehledných pasážích, nebo když se rozhodnete stáhnout nějaké to sólo vašeho oblíbence, můžete nahrávku tlačítkem TEMPO zpomalovat či libovolně manipulovat s tempem při nezměněné harmonii a výšce tónu.

Transfer dat 

V případech kdy se paměťová karta zaplní, nebo chceme-li dále zpracovávat materiál z JamMana na počítači, umožní nám přítomný USB port sáhnout k přenosu dat na pevný disk počítače. K tomuto procesu snad dodám jen tolik, že data jednotlivých bank se uchovávají ve formátu WAV. JamMan si rozumí s operačním systémem Windows XP i Mac OS X.

Na závěr…

Co dodat? Jestliže si jednou čichnete k možnostem tohoto zařízení a k práci s ním, už si budete - stejně jako já - těžko zvykat na jeho absenci. O silném nutkání k jeho zakoupení raději ani nemluvím. Mějte se tedy na pozoru. Inspirující, lákavé, sexy, nechcete-li zanedbávat vaše povinnosti, děti, rodinu, dejte ruce pryč.