Dynacord PowerMate 1000

Dynacord PowerMate 1000
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Německá firma Dynacord patří k firmám produkující kvalitní koncové zesilovače, reproboxy a další komponenty zejména v oblasti PA systémů. Dnes vám představíme mixážní pult s vestavěným koncovým zesilovačem z nové řady Powermate, který se právem řadí do vyšší třídy.

Kategorie

Powermixer je ve střední třídě určený pro živé ozvučování menších hudebních souborů.

Základní popis

Skříň pultu je standardní plechová s ozdobnými plastovými boky s vystouplými nožičkami a zapuštěnými úchyty pro přenášení, v rozměrech (výška x hloubka x šířka) 210 x 508 x 478 mm. Celková hmotnost pultu je 20kg.Ovládací prvky jsou zakryty odnímatelným plechovým krytem. Při sundání plastových boků lze připevnit montážní úchyty do 19" racku.Na zadním panelu nalezneme síťový vypínač, ventilátor, standardní síťový přívod a Speakon konektory pro připojení reproboxů. Vlastní mixpult je rozdělen na čtyři části: Vstupní část, efektové jednotky, výstupní část a konektorový panel.

Indikátor špiček je 10 ledkový standardní opět úměrný kategorii pultu.

  • Vstupní část má 6 mono vstupů a 4 stereo vstupy. Vybavení monofonních vstupů je odshora následující: Regulátor citlivosti (Gain) +10 - +60dB, vypínač hornopropustného filtru (Locut.) 80Hz, vypínač "VOICING FILTER" pro úpravu některých kmitočtů lidského hlasu, regulátor výšek (Hi) +/- 15dB na 12 kHz, ovladač nastavení kmitočtu středového pásma (100 - 8kHz), regulátor zdvihu střed. pásma (Mid) +/- 15dB, regulátor basů (Lo) +/- 15dB na 60 Hz, tři regulátory úrovně efektových (Aux 1-2) a monitorové sběrnice (Aux 3), ovladač umístění zdroje ve stereobázi (Panorama), spínač příposlechu do sluchátek (PFL), dvě LED diody, červená - signalizace špiček signálu (PK) a zelená - přítomnost signálu (SIG), tahový potenciometr 60 mm pro změnu úrovně signálu (volume). Vybavení stereovstupů je obdobné, pouze regulátory citlivosti jsou dva ( zvlášť pro použití vstupu pro mikrofon (Gain) +10 - +60 dB a pro linku (LINE TRIM) -10 - +20 dB) a ovladač nastavení kmitočtu středového pásma (100 - 8 kHz) a regulátor zdvihu střed. pásma (Mid) je nahrazen regulátorem "středů"(Mid) na pevném kmitočtu 2,4 kHz/+/-12 dB.
     
  • Efektovou část tvoří dvě stejné stereofonní na sobě nezávislé jednotky (FX1 a 2) s 99 presety (REVERB, ECHO, CHORUS, FLANGER) a jejich solidně volenými kombinacemi, jež zahrnují i další speciální efekty. Ovládací prvky jednotek tvoří tlačítka DOWN a UP (pro zvolení programu - efektu), číslo navolené ukazuje červený display, potenciometr přidávání efektu do monitoru (AUX 3), potenciometr přidávání "čistého" signálu do vstupu efektu. (AUX 1 resp. 2), spínač efektu (FX ON) se žlutou LED diodou a tahový potenciometr 72 mm pro změnu úrovně efektu na výstupu. Zde jen dodat, že použitý efektový procesor je na vysoké úrovni.
     
  • Výstupní část tvoří : Regulátor úrovně samostatného linkového stereo vstupu (STEREO RETURN), Regulátor úrovně samostatného linkového stereovstupu pro magnetofon do monitoru (2TRACK to AUX 3) a do celkového výstupu (2TRACK to MASTER), spínač napájení mikrofonních vstupů PHANTOM se žlutou LEDdiodou, tři LEDdiody - zapnutí, aktivaci limiterů koncových zesilovačů (LIMIT) a jejich odpojení (PROTECT), dva sedmi pásmové equalizéry s frekvencemi 80Hz, 250Hz, 1kHz, 2,5 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz, zdvihem +/-10dB a dvě samostatná tlačítka pro jejich sepnutí (EQ ON), LED indikátor úrovně, spínač pro odpojení signálu ze vstupní části (STANBY), spínač příposlechu výstupu do sluchátek (PFL), regulátor úrovně hlasitosti pro sluchátka, přepínač signálu do monitoru AUX 3, aby byl ovlivňován regulátory úrovně na vstupech (AUX 3 POST), spínač příposlechu signálu v AUX 3 do sluchátek , filtr pro odstranění zpětné vazby s potenciometrem nastavení kmitočtu a tlačítkem sepnutí (FEDB. FILTER a ON) a tahové 72 mm dlouhé potenciometry pro změnu výstupní úrovně signálu v monitoru AUX 3, výstupní regulace úrovně signálu v mono výstupu a celkové výstupní úrovně signálu (MASTER L/R).
     
  • Konektorový panel je ve zvýšené horní části pultu je osazen odleva - konektory XLR pro mikrofon a 6,3 mm "Jacky" pro linku (line) a připojení externích upravovačů signálu (insert) nad vstupy mono (MIC 1-6), dále konektory XLR pro mikrofon (MIC 7-10) a dvěma 6,3 mm "Jacky" pro linku (line L/R) nad vstupy stereo. V horní řadě nad výstupní částí jsou tři konektory 6,3 mm "Jack" pro výstupy AUX 1-3, konektory cinch pro vstup a výstup signálu magnetofonu, konektor pro připojení nožního ovládání efekt. jednotek a konektor XLR pro napájení osvětlení. Ve spodní řadě po dvou konektorech "Jack" 6,3 mm - samostatný linkový stereo vstup (STEREO RETURNS), vstupy pro externí equalizér (MAIN INSERTS) linkový stereo výstup z celkového výstupu (MAIN OUTPUTS), vstupy a výstupy z interních equalizérů (EQ INPUTS a OUTPUTS), přímé vstupy do zesilovačů (POWER AMP IMPUTS), samostatný linkový stereo výstup (MONO OUTPUT) a výstup na sluchátka (PHONES).

Poslechový test a chování v provozu

Při posuzování ovládání se potvrdila dobrá přehlednost a relativní jednoduchost obsluhy. Tahové potenciometry v délce 72 mm (což je dané kategorií pultu) jsou solidně pohyblivé, zde by se ovšem dalo vytknout to, že nemají zakrytí proti prachu. Zvuk je plný, dostatečně hutný a korekce reagují velmi citlivě. Úroveň šumu je na nízké úrovni a odpovídá parametrům.

Závěr

Powermixer je rozhodně ve své kategorii na předních místech, neboť výrobce nadupal pult technickým řešením, co se do něj vešlo. Konstrukční provedení je velmi úhledné, precizní a velmi odolné, jak je u této firmy zvykem. Ostatně i cena je příznačná pro výrobky DYNACORD a to 72 000,- Kč s DPH.

Za tuto cenu získává zákazník powermixer velice dobrých parametrů s použitím především pro live ("touring" i pro pevné instalace). Český návod je samozřejmostí.