Furman SRM-80

Furman SRM-80 směřovač a monitor signálu
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
17 090,00 Kč

Všichni to určitě dobře znáte. Každý zvukař se tu a tam ocitne v situaci, kdy je „živé" zvučení pomocí mikrofonů kombinováno s reprodukováním nahraného materiálu. V takovém případě je potřeba počítat s tím, že kromě mikrofonů je k mixážnímu pultu nutné připojit zařízení, ze kterých se bude reprodukovat. Minimálně je to CD přehrávač, kazetový magnetofon, minidisk a někdy ještě také DATka , nebo počítač. K připojení těchto zařízení jsou potřeba volné vstupy na mixážním pultu, které už tím pádem nelze použít pro mikrofony. Ještě o něco složitější je to při práci v nahrávacím studiu. Tam je téměř nutností mít všechna výše jmenovaná zařízení trvale připojena a propojena, ať už z důvodu různých srovnávacích poslechů, nebo pro účely kopírování záznamů z jednoho média na jiné, a pod. K tomu si připočtěte dva nebo tři páry referenčních monitorů mezi kterými chcete pro kontrolu přepínat a život je zas o něco složitější. Naštěstí jsou na světě lidé, kterým obdobné komplikace nedají spát a snaží se najít řešení, které by jim, ale i všem ostatním život opět trochu usnadnilo.

S poměrně elegantním řešením právě popsaných problémů přichází americká firma Furman v podobě směrovače a monitoru signálů SRM-80.

Charakteristika

Směrovač a monitor signálů Furman SRM-80 je zařízení určené k trvalému připojení a vzájemnému propojení více zdrojů audiosignálu. Každý zdroj signálu lze samostatně monitorovat poslechem ve sluchátkách nebo přes připojené reproduktorové soustavy. K zařízení je možné připojit tři páry poslechových reprosoustav (dva páry pasivních a jeden pár aktivních), mezi kterými je možné libovolně přepínat aniž by bylo nutné přepojovat kabely. Celé zařízení je určeno k montáži do přístrojového racku, kde bude potřebovat prostor 1U.

Popis a funkce

Nyní přistupme k popisu jednotlivých ovládacích prvků a připojovacích míst a zároveň také k popisu jejich funkcí. Na předním panelu je umístěno nejprve pět přepínačů. První čtyři jsou přepínače SOURCE SELECT označené od leva A, B, C a D a pátý přepínač je označen MONITO SELECT. K těmto přepínačům nalezneme na zadním panelu příslušná připojovací místa. Nejprve to jsou symetrické konektory jack 1/4" označené Source In L/R pro přivedení signálu z mixážního pultu, nebo zvukové karty počítače. Rovněž symetrické jsou vstupní a výstupní konektory přepínače A. U těchto symetrických připojovacích míst můžeme přepínačem volit úroveň signálu + 4 dB nebo - 10 dB. Obdobné vstupy a výstupy jsou k dispozici pro přepínače B, C a D s tím rozdílem, že jsou nesymetrické a osazené konektory RCA-Cinch. Na konektory přepínačů A, B, C a D připojíme potřebná audiozařízení. Například na přepínač A DATku, na přepínač B minidisk, na přepínač C CD přehrávač nebo CD rekordér a na přepínač D kazetový magnetofon. Po připojení všech těchto zdrojů audiosignálu paku už jen pomocí přepínačů volíme, který zdroj budeme poslouchat a z čeho na co budeme nahrávat. Opět příklad: máme-li na přepínači A připojenou DATku, zvolíme si tímto přepínačem jestli budeme nahrávat z některého z ostatních připojených přístrojů nebo z mixážního pultu. Úplně stejně to funguje na přepínačích B, C a D. Pátým přepínačem MONITOR SELECT si pak zvolíme zdroj audiosignálu, který chceme poslouchat ve sluchátkách nebo v připojených reproduktorech. Po těchto pěti důležitých přepínačích následuje otočný potenciometr LISTENING LEVEL, kterým ovládáme hlasitost poslechu, aniž by tím byla ovlivněna úroveň signálu jdoucí z jednoho zařízení do druhého. To znamená, že můžeme v klidu nahrávat například z DATky na kazetový magnetofon a průběžně si přitom měnit hlasitost poslechu. Vedle potenciometru hlasitosti jsou dvě tlačítka. Horní je označeno DIM a jeho stisknutím skokově snížíme hlasitost poslechu o 15 dB. To se hodí při nečekaném zazvonění telefonu, nebo při nějakém náhlém problému, kdy potřebujeme rychle ztlumit poslech. Spodní tlačítko je označeno MONO a už z toho vyplývá, že slouží ke kontrolnímu mono poslechu. Obě tlačítka mají světelnou indikaci a podobně jako u potenciometru hlasitosti nedochází při jejich aktivaci k ovlivnění úrovně signálu, který jde z jednoho audiozařízení do druhého. Dále pak následuje indikátor úrovně signálu, který zobrazuje úroveň zvoleného zdroje signálu ještě před potenciometrem hlasitosti. Tento indikátor pracuje ve dvou režimech. Buď jako Peak Meter, kdy zobrazuje špičkovou úroveň signálu, nebo, obdobně jako ručkové VU metry, zobrazuje průměrnou hladinu signálu. Volbu režimu, ve kterém indikátor pracuje volíme páčkovým přepínačem.

Vedle indikátoru úrovně, úplně vpravo na předním panelu už nalezneme pouze tři tlačítka označená SPEAKERS A, B, C, konektor pro připojení sluchátek a kontrolku zapnutého napájení. Ocitli jsme se tedy v místě, kdy bude dobré popsat si, jak se SRM-80 propojuje s ostatním zařízením. Stereo signál z mixážního pultu, jak už bylo zmíněno výše, přivedeme na konektory SOURCE INPUT L/R. Z výstupu TO POWER AMP IN, jehož konektory jsou tak jako všechny ostatní umístěny na zadním panelu přístroje, vedeme stereo signál do zesilovače, který napájí poslechové reprosoustavy. Pokud máme k dispozici více párů poslechových monitorů, které chceme připojit a používat, potom musíme, v případě pasivních monitorů, propojit reproduktorové svorky na zesilovači s reproduktorovými svorkami na SRM-80, které jsou označené FROM AMP OUTPUT. Na reproduktorové svorky Furmana, označené SPEAKERS B a C, pak připojíme dva páry pasivních reprosoustav (jeden pár na svorky B, druhý pár na svorky C). Pro připojení aktivních poslechových monitorů použijeme linkové symetrické výstupy označené SPEAKERS A. Po takto provedeném propojení a připojení reproduktorových soustav ještě provedeme dorovnání rozdílů v hlasitosti jednotlivých párů reprosoustav. K tomu slouží miniaturní trimry umístěné pod tlačítky SPEAKERS A, B a C. Potom už volíme poslech z toho kterého páru monitorů pouhým stisknutím tlačítka A, B, nebo C. To je celé.

Závěr

Po provedeném propojení zjistíte, že máte všechny zdroje signálu zcela pod kontrolou, aniž byste museli obsazovat užitečné vstupy mixážního pultu. Poslech nebo nahrávání je jen otázkou nastavení příslušného přepínače. Tvůrci zařízení mysleli i na to, že bude potřeba připojená zařízení i připojené reprosoustavy označit pro snadnou identifikaci a opatřili přední panel fólií, na kterou lze psát tužkou (a asi i fixem), takže je možné si označit, která poloha přepínačů náleží kterému audiozařízení, kde jsou připojeny ty, nebo ony reprosoustavy. K SRM-80 je možné si pořídit dálkové ovládání, kterým lze řídít přepínání reprosoustav, režim MONO a režim DIM. Dálkový ovladač se k přístroji připojuje dodávaným kabelem. Pokud jste dočetli až sem, budete se mnou souhlasit, že se jedná o docela zajímavou a šikovnou věc. Pokud člověk nevlastní obrovský mixážní stůl, kde počet vstupů není žádným problémem, může se pomocí tohoto zařízení zbavit některých věčných problémů kam a jak připojit to či ono, jak co nejrychleji a bez problémů distribuovat výsledné stereo z pultu tam, kde ho potřebujeme mít.