JTS mikrofony

Stojí za úvahu
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Musím se přiznat, že toto volné pokračování testu z 12. čísla minulého roku mělo být hotovo již před drahným časem.

Ale jistě to znáte, ostatní práce je nad hlavu, a zvláště pokud vás živí, nezbývá než jí dát přednost před zábavou, kterou testování výrobků do značné míry je.

Tímto se tedy omlouván redakci, která na mně loudila text více než dva měsíce a potažmo i čtenářům, kteří se anoncovaného článku ne a ne dočkat.

Pokud jsme tedy minule nahlédli pod “zvukovou pokličku” mikrofonům JTS ze série NX, které jsou určené především pro snímání bicích nástrojů, čekají nás tentokrát zbylé tři modely této série, určené pro ozvučení nástrojů, mluvené slovo, sólový a backing vokál.

Souhrnné technické parametry můžete shlédnou v níže přiložené tabulce, a pro úplnost charakterizují kompletní řadu NX firmy JTS. Činím tak na opakované žádosti čtenářů.

NX7

Nejnižší číslo NX7 charakterizuje dynamický mikrofon moderního designu, jednotného pro celou sérii. Vyznačuje se kardioidní charakteristikou a je určený pro široké použití, s důrazem především na snímání akustických a dechových nástrojů, kytarových aparátů, rytmického bubínku, ale například i sborového či doprovodného zpěvu. Tělo mikrofonu je zhotovena z masivního odlitku kónického tvaru navazujícího z jedné strany na kovovou mřížku válcového tvaru a z druhé na zapuštěný konektor XLR. Celý design korpusu mikrofonu je patentován firmou JTS. Povrchová úprava je provedena speciální barvou zvyšující odolnost proti otěru. Vložka mikrofonu je uložena v odpruženém závěsu, který zjevně odolá i brutálnějšímu zacházení a kapsli bezpečně ochrání. Tento závěs ovšem také zvyšuje odolnost proti zpětné vazbě a nežádoucím ruchům přenášeným přes stojan. Propojení vložky s konektorem mají na starost tenká lanka malého průřezu (některá konkurence montuje silnější).

Frekvenční charakteristika od 150 Hz níže (asi do 60 Hz) probíhá s poklesem cca 6 dB. Od 200 Hz výše je křivka téměř plochá, s malým “kopečkem” 2dB v okolí frekvence 2,5 kHz. Začínajíc na hranici cca 4 kHz, se špičkou na 5 kHz, jsou tyto kmitočty zdůrazněny asi o 4 dB. Následuje pokles o 2 dB pro pásmo 7 kHz, následován zvýšením charakteristiky v oblasti 9 kHz cca o 6 dB. Podobné průběhy charakteristik mají i nástrojové mikrofony světoznámých firem a mikrofon je tak předurčen pro obdobné využití.

NX8

O číslo vyšší model NX 8 je popisován jako kardioidní dynamický mikrofon určený pro sólový a doprovodný zpěv. Celá konstrukce mikrofonu je v 90% shodná s předešlým typem. Odlišnost představuje ochranná mřížka kulovitého tvaru, která mění mechanické vlastnosti korpusu a tím i ovlivňuje průběh kmitočtové odezvy.

Frekvenční charakteristika je od 120 Hz výše téměř rovná, pod touto hranicí klesá k 60 Hz asi o 5 dB. Na opačnou stranu nás čeká nepatrná dvoudecibelová vlna v rozmezí hranic 400 až 900 Hz. Následují parametry velmi podobné předchozímu typu. Kmitočty 4-5 kHz jsou zdůrazněny asi o 3 dB, přičemž po opětovném poklesu frekvence 6 kHz na původní hodnotu následuje v charakteristice zvýšená v oblast 9 kHz cca o 6 dB, což je cítit při razantnějším nástupu zpěvu.

NX8.8

Elektretový kondenzátorový mikrofon s kardioidní charakteristikou, určený pro snímání akustických nástrojů a vokálů.

Tělo mikrofonu je zhotoveno z masivního odlitku, tvarem připomínající palcát, na jehož konci je napojena kovová mřížka kónického tvaru. Inu Žižka by zaplesal.

Elektretová vložka mikrofonu je uložena ve speciálním odpruženém závěsu, skládajícím se z pryžové objímky usazené na čtyřramenný plastový držák.

Celý tento držák je mechanicky spojen s plošným spojem probíhajícím celou délkou vnitřku korpusu. Zde jsou umístěny napájecí obvody pro phantom a impedanční přizpůsobení. Na konci plošného spoje je umístěn konektor XLR jehož aretační šroubek zároveň zajistí celý systém v korpusu.

Frekvenční charakteristika má pro snímání z větší vzdálenosti v celém pásmu, řekněme lineární, vzestupnou tendenci. Tedy středy a výšky zdůrazněny oproti basům. Při blízkém snímání je markantní proximity efekt zdůrazňující basy v pásmu 30 až 400 Hz, přičemž směrem k horní hranici jejich množství ubývá. Následuje plochý průběh až k 1,5 kHz, o 3 dB zdůrazněné středy končící 6 kHz a po mírném poklesu opět nárůst se zdvihem asi 4 dB pro frekvence 11 kHz a výše.

Zkoumání uchem

NX7

Při poslechovém a aplikačním testu jsem samozřejmě byl nucen pro srovnání zvolit standardní ekvivalent, který v tomto případě představuje Shure SM 57. V tu chvíli samozřejmě vylezou rozdíly charakterizující oba dva mikrofony. První co vás přivítá je podstatně vyšší citlivost NX 7. Toto pozitivum však poněkud kazí její návaznost na průběh frekvenční křivky, který způsobuje vyšší náchylnost NX 7 na zpětnou vazbu. Rozdíl v úrovni přechodu do vazby je bez korekce 5 dB. Následující by vám mělo osvětlit důvody. Zvuk “klasiky” můžeme charakterizovat jak měkký, vyrovnaný, s příjemně zatlumeným pásmem výšek. Pod 200 Hz klesá charakteristika poměrně strmě, směrem k vyšším frekvencím, povyrovnaném průběhu začíná od 2 kHz plynule stoupat k vrcholu o 6 dB vyššímu, situovanému na 6 kHz. K 8 kHz následuje 3 decibelový sestup a ještě jedno malé zvýšení o 2 dB na 9,5 kHz. Poté už jen vcelku z ostra dolů. NX 7 má oproti tomu menší pokles v basech a tím zdůrazněné pásmo v okolí 80 Hz. Přibližně asi o 4 dB, což ve výsledku způsobuje mírnou hučivost a vazbu. Druhým rozdílem proti SM je podstatně důraznější navýšení zisku na 9 kHz, které způsobuje napískávání. V charakteristice se objevuje ještě jedno zvýšení které není v grafech zaznamenáno, ale je uchem slyšitelné. Najdeme ho na frekvenci přibližně 630 Hz, a jeho eliminací, společně s výše uvedenými frekvencemi získáme v 90% identický, měkký zvuk SM 57, avšak, a to je třeba zdůraznit, s podstatně vyšší citlivostí. Co tedy pro praxi z předchozího vyplývá? Mikrofon je vhodný pro ozvučení akustické kytary, dřevěných dechových nástrojů, solidně obstojí u sborových zpěvů a s malou ekvalizací může díky méně než dvoutřetinové ceně nahradit padesát sedmičku i u kytarových aparátů, rytmičáků a žesťů. Zvukově mi svou vyšší prezentností připomíná mikrofony Audix OM, jejichž test se na stránkách Music Store objeví též.

NX8

Na poslech je mikrofon podobný světovému předobrazu SM58, ovšem s konkrétními odlišnostmi.

Má dostatek basů jejichž míra se adekvátně zvyšuje se zkracující se vzdáleností zdroje (tedy výrazný proximity efekt), a i při větší vzdálenosti od zdroje si zachovávají plnost. Oproti SM 58 jsou ale méně konkrétní a artikulované, což přisuzuji mírnému zdůraznění mezi 120 Hz a 300 Hz u SM a ostrému poklesu pod touto spodní hranicí a naopak jejich menšímu útlumu pod hranicí 120 Hz u NX8 a ultra ploché křivce až po 400 Hz. Hrbek na 700 Hz ve zpěvu vyloženě nepřekáží, ale je opakem velmi jemného útlumu 58 v tomto pásmu. Kdo chce shodný zvuk - doporučuji oříznout o max. 3 dB. Dalším průběhem jsou si mikrofony velmi podobné, NX 8 je však přeci jen o stupínek brilantnější ve výškách, zatímco SM 58 je díky delšímu a pozvolnějšímu náběhu konkrétnější v řečovém pásmu 3 kHz. Z těchto pohledů bych doporučil NX 8 spíše pro jemnější styly zpěvu a pro zpěváky neoplývající "vzdušností" hlasu. Jako u nižšího typu je JTS NX 8 podstatně citlivějším mikrofonem a jeho náchylnost na vazbu je jen o stupínek vyšší než u 58. Vzhledem k předurčení jako zpěvový mikrofon do ruky, má díky velmi pružnému závěsu vložky (a to doporučuji si někde v prodejně prohlédnout), podstatně příznivější hladinu manipulačního hluku. V celkovém zvukovém vyznění bych mikrofon přirovnal, z osvědčených značek, spíše k Audixu OM-2.

NX 8.8

Jak bylo zdůrazněno, při blízkém snímání vykazuje mikrofon, na kondenzátor mírně nezvyklý, a dosti důrazný proximity efekt. Z vlastní opakované zkušenosti mohu potvrdit že tento mikrofon se hodí na snímání méně průbojných akustických nástrojů jako jsou mandolína, kytara, banjo, ale i na klavír nebo piano. Na posledně jmenované mám vyzkoušené osazení dvou mikrofonů, a to NX8.8 na basovou sekci a na vysoké tóny NX9 (test v č. 12/2001). Zvuk takto snímaného nástroje se jevil velice plně a přirozeně. Zdroje s vyšším akustickým tlakem ve velké blízkosti mikrofonní “kartridž” přebudí a signál je zkreslený. Další využití tohoto mikrofonu je v oblasti doprovodných vokálů. Snímání vokálního kvarteta dvojicí těchto mikrofonů jsem osobně vyzkoušel a barva i lokalizace zdrojů byla pro mne příjemným překvapením. Spíše než pro sólový zpěv se přikláním k použití pro komorní, na dynamiku citlivé zpěvové aplikace, výše zmíněné akustické nástroje a malá domácí studia, kde může vytvořit šikovný a přenosově dostatečně kvalitní protipól všem dražším velkomembránovým kondenzátorům, a to i při zachování minimálního šumu.

Inovace

Firma JTS rozhodně nepolevuje ve vývoji a od léta se tak mají na co těšit i hráči na dechové nástroje, znovu bubenící - pro obě skupiny budou dostupné miniaturní klipsnové kondenzátorové mikrofony, zpěváci budou zcela volni ve svém pohybu díky novým bezdrátovým systémům s dalšími typy mikrofonních kapslí a ochuzeni nezůstanou ani zvukaři, pro něž přichází do prodeje model dynamických sluchátek. Máme se tedy, i pokud se testů týče, na co těšit.

Kumulováno do jakéhosi resumé, je zvuk mikrofonů postaven na klasických základech s mírně naostřenou tendencí. Tato vlastnost sebou nese jak možnost získání přehlednějšího a konkrétnějšího zvuku, tak po ekvalizaci dosažení vintage charakteristiky. Vzhledem k cenám mikrofonů stojí jistě jejich nákup za úvahu jak pro poloprofesionální použití, tak jako alternativní či doplňková volba profesionálů.