Line6 Vetta

Rudá "od-Vetta"
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
99 400,00 Kč

Zmínky o nových aparátech společnosti Line6, jejichž červená fazole POD způsobila svého času malou revoluci na poli kytarových aparátů, proskočila na veřejnost již v druhé polovině loňského roku. Aparát má být odezvou na značný pokrok v této oblasti, který se projevil jak v kvalitě samotného modelingu zvuku, tak v oblasti jeho efektování s důrazem na analogovost podání a v neposlední řadě také na zlepšení komfortnosti ovládání a vyšší variabilitu při recordingových aplikacích.

A nyní již k tomu, jak to celé vlastně vypadá v praxi. Kombo je vyrobeno v retro stylu (potah černou koženkou, ochranné kovové rohy, gumové nožičky), což hodnotím velmi kladně, neboť proč experimentovat s designem. Reproduktorová část je osazena dvěma „custom" modely reproduktorů Celestion, a jak bývá u komb ve velké většině případů zvykem, jsou umístěny v otevřené ozvučnici. Přední část je potažena tmavě červenou melírovanou reproduktorovou tkaninou. Všechny ovládací prvky nalezneme na vrchní desce aparátu, včetně dvou LCD zobrazovačů. Téměř všechny konektory jsou naopak na zadním panelu.

Co mě nemile překvapilo (při uvážení „nelampovosti“ aparátu) byla hmotnost. Ke stěhování musíte být dobře fyzicky vybaveni, nebo si pořiďte „bedňáka" a i v takovém případě se kombo svou váhou 30 kg skoro řadí do kategorie pro dvě osoby.

Ovládací prvky

Je toho tolik, že by to stačilo na samostatnou knížku. Co vás upoutá na první pohled jsou dva podsvícené LCD displeje a spousta tlačítek (opět podsvícených). Popišme si horní panel zleva doprava. Úplně nalevo je jacková zdířka pro připojení kytary, za ní následují v řadě pod sebou dvě a dvě tlačítka (ON, KNOB) pro AMP1 a AMP2. V jejich bezprostředním sousedství uvidíme nekonečné datové kolečko pro výpěr typu aparátu a 6 knoflíků: Drive, Bass, Mid, Treble, Presence, Volume. Nad těmito korekcemi dominuje displej s číslem a názvem presetu, doplněný na levé straně datovým kolečko presetové volby. V prostoru mezi LCD zobrazovačem a potenciometry je umístěno celkem 9 podsvícených tlačítek: Factory, User, A, B, C, D, Favorite, Save, Tuner.

Druhý, větší LCD displej, je situován mírně vpravo od středu ovládacího panelu a podrobně zobrazuje nastavení obou aparátových kanálů a dalších efektů. Pod displejem je začleněno 5 datových koleček (4 z nich slouží k nastavování rozličných parametrů a pátým kolečkem si listujeme mezi obrazovkami. Vše je velmi přehledné, ani nemusíte důkladně studovat manuál).

Sekce vpravo nahoře obsahuje 20 podsvícených tlačítek, určených pro editace efektů a celkový setup komba. Například tlačítkem Foot Control definujeme přiřazení funkcí, které chceme ovládat nožním kontrolerem. Standardně jsou nožním pedálům přiřazeny průběhy kvákadla a hlasitosti, ale můžeme klidně ovládat i tempo delaye, atd.

Pod těmito tlačítky je oddíl Global Control, kde jsou poslední čtyři otočné potenciometry (Reverb, 2xEQ a samozřejmě nastavení výstupní hlasitosti) a jacková zásuvka pro připojení sluchátek.

Na zadním panelu je zbytek konektorů (RJ-45 pro připojení nožního kontroleru, MIDI In a Out, 2 x stereo jacky efektové smyčky, 2 x 1/4“ TS jacky nesymetrického výstupu, 2 x XLR symetrického linkového výstupu a v neposlední řadě jacková zásuvky a přepínače volby připojení externího boxu.

Technologie a možnosti

Nyní se pokusme naznačit filozofii organizace a tvorby zvuků v tomto aparátu. Kombo Vetta disponuje celkem 16 bankami po 4 presetech nebo jak je zde nazýváno kanálech. Máme tudíž k dispozici 64 presetů. Presety jsou rozděleny na User (uživatelské) a Factory (tovární). Takže celkem disponujeme 128 různými přednastaveními. Uživatelská nastavení jsou plně editovatelná.

V každém presetu mohou - ale nemusí - být obsaženy dva libovolně volitelné aparáty: AMP1 a AMP2, jejichž poměr můžeme mezi sebou libovolně kombinovat. Tedy můžeme mít aktivní AMP1 nebo AMP2, a také oba dohromady. Takže, v každém presetu máme vlastně další tři zvuky. Aparáty (AMP1, AMP2) můžeme nezávisle editovat, přičemž k přístupu se dostaneme stiskem tlačítka KNOBS příslušného aparátového kanálu. V ten okamžik se nám na displeji zvýrazní symboly potenciometrů, a my již vesele kroutíme s knoflíky. Pro každý amp je vždy k dispozici Drive, Bass, Middle, Treble, Presence a Volume. Jsme-li s výsledným zvukem spokojeni můžeme si ho uložit do paměti pomocí tlačítka USER. Samozřejmě máme možnost uložit si svoje nastavení pod námi zvoleným jménem, které se nám objevuje jak na displeji komba, tak i na displeji nožního ovladače. Druhou, a pokud vím zatím jinde nepoužitou variantou, je editace parametrů na obou aparátech současně. Je to zajímavá filozofie, pomocí které dosáhneme rozličných zvukových barev, zvláště uvážíme-li, že u různých aparátů stejné potenciometry často vykonávají odlišnou funkci. Modelů zvukových aparatur, ze kterých máme na výběr je celkem 45.

Možnosti presetu dále pokračují výběrem tzv. Post Effects (Tremolo, Gate, Compressor, Pitch Shifter, Modulation, Delay, Reverb), equalizérem, volbu posílání AMP1 a AMP2 do efektové smyčky a trojící Stomp boxů, tedy klasických podlahových krabiček. Každý z efektů disponuje širokou škálou proměnných parametrů, které popíši později.

Zastavíme-li se u Stomp boxů, jde vlastně opět o digitální modelling chování různých, tentokrát efektových krabiček. V tomto kombu jsou hezky pěkně roztříděny do následujících kategorií: Distortion (6 typů), Modulation (8 typů), Delay (12 typů), Dynamics (5 typů). Namátkou: Ibanez Tube Screamer, ADA Flanger, Boss CE-1 Chorus, Electro Harmonics Memory Man, Bubble Echo, atd. Stomp boxy můžeme přiřazovat v rámci každého presetu k jednomu ze dvou aparátů, nebo k oběma aparátům současně, a to pomocí volby Effect Routing. Taktéž lze pomocí této volby nastavovat přiřazení obou kontinuálních pedálu (Volume a Wah) nožního ovladače. Znamená to například, že na jeden aparát (AMP1) si přiřadíte třeba Ibanez Tube Screamer a ke druhému (AMP2) pro změnu Proco The Rat. Třetí Stomp box můžete přiřadit oběma kanálům najednou. Možností je spousta. U každého Stomp boxu je tu opět celá řada nastavovacích prvků. U zkreslovačů je to Drive, Gain, Bass, Middle, Treble a Volume. Jak se zmiňuje výrobce ve svém manuálu, ne všechny typy zde modelovaných krabiček měly všechny tyto nastavovací knoflíky. Chceme-li zachovat původní zvuk, nastavíme ovladače, které nebyly na krabičkách dispozici, do neutrální polohy (v našem případě na „12" hodin). U modulačních efektů jakými jsou chorus, flanger nebo phaser máme samozřejmě k dispozici rychlost (speed) a hloubku (depth). Následně se již editační možnosti liší podle druhu zvolené efektu. Jiné volby zde jsou pro ADA Flanger, jiné zase pro Sine Chorus.

Jak jsme si slíbili, vraťme se k efektům zvaným Post Effects. To jsou efekty, které jsou v řetězci tvorby zvuku zařazeny za simulace aparátů, proto tedy Post, a jsou přiřazeny oběma aparátům současně. Co je opět velmi zajímavé, máme možnost volit si způsob řazení (Routing - čili směrování) jednotlivých efektů za sebou, a také výběr zda budou ve zvukové cestě zařazeny sériově či paralelně. Opět je zde u každého z efektů možnost volby typu, odpovídající Stomp boxům, plus několik nad tento rámec. Charakteristickým je znovu veliké množství editačních parametrů, velmi přehledně zobrazovaných na displeji.

Efektová sekce je následována čtyřpásmovým Post Equalizérem. Ten je opět k dispozici pro každý aparát zvlášť a je možné volit ze dvou typů. Buď grafický nebo parametrický. Tím však možnosti úpravy zvuku zdaleka nekončí, protože kombo navíc obsahuje sekci Global Control, kde je další dvoupásmový equalizér. „Uf, to je ale možností, jak zprznit nebo naopak zlepšit výsledný zvuk“.

V sekci Global Control je také řízení celkové úrovně Reverbu. Všechny tři výše jmenované potenciometry mají aretaci v nulové poloze.

Aparát by nebyl zdaleka kompletní pokud bychom nemohli volit ka každému samostatně simulaci reproboxů. Ani v tomto ohledu není Vetta skoupá a nabízí celkem 28 různých typů - od 1 x 6" přes 1 x 15" až k 4 x 12" bednám od různých výrobců. Myslíte si, že už jsme v závěru nabízených vymožeností? Jste na omylu, výrobce nám v tomto kombu nabízí další modelingovou technologii, tentokrát pro linkové výstupy, a tou je A.I.R., která, byť použita již v předchozích produktech, zaznamenala vylepšení v podobě simulace snímání různými druhy mikrofonů (6 typů od legendárního Shure SM-57 až třeba k Sennheiser MD-421) v odlišných pozicích. Můžeme si zvolit zda tuto technologii bude přiřazovat každému presetu zvlášť, nebo pro všechny presety najednou, nebo ji můžeme úplně vypnout.

Jedna z mnoha dalších výborných věcí, které lze najít v tomto kombu je zabudovaná chromatická ladička s krásným grafickým znázorněním naladění a s možností přeladění od 430 Hz do 450 Hz. Podotýkám, že standard je 440 Hz.

FBX 

Součástí kompletu, a tedy i celkové ceny aparátu, je masivní nožní pedál FBX, který je vyroben z ocelového plechu, a obsahuje celkem 18 spínačů, 2 pedály a displej na bázi tekutých krystalů. Pedál umožňuje kromě obvyklé volby kanálu A, B, C, D a listování v bankách, také přepnutí na váš nejoblíbenější zvuk, přepínání mezi aparáty, vřazování virtuálních krabiček, efektů, smyčky, zapnutí ladičky, atd. Vše jasné, logické, jednoduché a rychlé. Pedál díky mechovce na spodní straně a vlastní váze rozhodně nemá tendenci klouzat a je tedy vždy tam kde ho očekáváte. Displej dává patřičný přehled o navoleném zvuku, jehož titul je samozřejmě shodný s titulem na hlavním panelu komba.

Zvukové dojmy

Nyní tedy k tomu, jak to vlastně hraje. Vetta je něco úžasného. Zvuk je zcela konkrétní, velmi dravý a správně syrový s velkou razancí. Kombinací dvou aparátů v jednom zvuku dosáhnete mnoha zvukových barev. Já sám jsem si oblíbil kombinaci Soldano a Mesa Boogie Triple Rectifier, ale všechny modelingy jsou velmi kvalitní. Další můj oblíbený zvuk byl Line6 Purge. Je zajímavé jak zvukově odlišně znějí některé modelované aparáty. Kupříkladu srovnáte-li přímo vedle sebe Marshall JCM-800 a VOX AC-15 je to samozřejmě nebe a dudy. Stejně tak se chovají modelované aparáty v tomto kombu. Byl jsem zvědav jak dopadne srovnání originální lampové sestavy s podobnou modelovanou. Moje sestava: Předzesilovač ADA MP-2, konec Mesa Boogie fifty-fifty a box Marshall 1960A. A vedle této sestavy Line6 Vetta. Zkusil jsem na Vettě nastavit simulaci Marshall JMP-1 a trošku si pohrát s korekcemi. A opravdu zvuk byl téměř totožný s velkou sestavou. Jen mi tam chybělo více Gainu na zkreslení. Zkusil jsem předřadit Stomp box Tube Screamer a bylo to tam. Super lampový šťavnatý zvuk, který známe ze starších nahrávek kapely Iron Maiden (zkuste si pustit skladbu „The Number of The Beast" a víte o čem mluvím). Poté jsem ještě experimentoval s kombinací dalších aparatur, a světe div se, pořád zůstával konkrétní ničím nezamazaný zvuk.

Je zajímavé jak firma Line6 sleduje vývoj. Kombinace dvou aparátů v jednom presetu nápadně připomíná podobnou funkci u firmy Digitech (tzv. Warping). Inu, kdo chce jít s trendem moderní doby musí absorbovat veškeré vymoženosti, poznatky a nápady, které moderní technologie nabízejí, bez ohledu na firemní hrdost či pseudooriginalitu. I když v tomto směru se dá vzhledem k velmi krátkému časovému odstupu tušit, že obě firmy měly velmi podobnou ideu. Realizace takových to nápadů trvá přeci jen delší dobu, tudíž o napodobování může být řeč jen velmi těžko.

Kombo hraje velmi hlasitě a já sám jsem při nastavení Master Volume na polovinu přišel téměř o uši a přeřval jsem zbytek nástrojů v kapele včetně bubeníka. Udávaný výkon je 2 x 50 W. S tímto kombem se nemusíte bát ani na letních festivalech.

Určitě další předností tohoto komba je to, že máte „vše v jednom". Jen přijdete zapojíte síťový kabel do zásuvky, připojíte nožní ovladač, zapojíte kabel ke kytaře a hrajete na aparát, lépe řečeno na aparáty s volbou řady dalších efektů. Nemusíte připojovat další krabičky, efekty, atd. Na celkově dobrém zvuku se určitě příznivě podepisují reproduktory Celestion. Výborně použitelný je Pich Shifter, který je velmi rychlý, takže jej lze s úspěchem použít pro obohacení zvuku nástroje. Kombo díky zabudovanému Noise Gate nešumí ani nebručí. Nejvíc na kombu oceníte jeho univerzálnost, leze z něho krásný čistý zvuk (Roland Jazz Chorus), přes jemně nakřápnuté zvuky starých Marshallů až po našlapané zvuky Mesa Boogie. Takže hrajete funky, jazz, blues, rock, heavy metal a tak dále. Kombo výborně reaguje na hru pravé ruky, tak jak jsme zvyklí z lampových aparátů, ale také nám nic neodpustí. Věrně reprodukuje to co my v danou chvíli na kytaře vytváříme. Použitím efektů se zvuk nehorší, zachovává si svou přirozenou barvu a efekt pouze dokresluje a zvýrazňuje pěkný zvuk tohoto komba.

Jistě podstatnou otázkou bylo jak to bude hrát do sluchátek, neboť první tři dny jsem kombo testoval doma a sousedi nemají rádi hlasitou hudbu linoucí se občas z našeho bytu. Při zapojení sluchátek do výstupu jsem zprvu myslel že ohluchnu a marně jsem hledal potenciometr pro řízení hlasitosti výstupu na sluchátka. Jako vše v tomto kombu se hlasitost sluchátek řídí digitálně, na což jsem naštěstí přišel velmi rychle. Signál, který leze do sluchátek je opravdu přirozený, zachovává si dynamiku, konkrétnost, dá se říci, že i na poli Direct Out, neboli-simulace chování reproduktorů je firma Line6 na špičce. Připojíte-li kombo pomocí výstupů Direct Out k domácí Hi-Fi aparatuře zvuk se chová úplně stejně jako výstup pro sluchátka. Pořád to má šťávu. Pro živé hraní můžete zkusit experimentovat s připojení do PA pomocí přímých výstupů v kombinaci se snímáním mikrofonem. Uvidíte, co tomu řekne zvukař. Já sám jsem tento aspekt bohužel nestihl vyzkoušet.

Další, co je dobré připomenout je nožní ovladač. Pomocí něj přepínáme jednotlivé presety, volíme bank, zapínáme i vypínáme efekty v daném presetu včetně Stomp Boxů a pomocí dvou pedálů další námi zvolené parametry. Zapnutí efektu nám signalizuje dioda u každého spínače. Nožní ovladač se ke kombu připojuje pomocí UTP kabelu (počítačoví nadšenci vědí o čem mluvím). Pozn: UTP kabel - kablík pomocí něhož připojujeme PC do počítačové sítě.

Abych také jen nechválil našel jsem i nějakou tu chybičku. V sekci Routing jsem nemohl přiřadit Volume pedál a Wah pedál do signálové cesty AMP1. Oba dva pedály se daly přiřadit jak AMP2 tak i AMP+AMP2. Je to asi chyba firmwaru této verze. Dále bych chtěl podotknout, že podle váhy komba, která je 30 kg, jsem očekával ne jen jeden úchyt na horní straně komba (jsem zvědav jak dlouho vydrží) ale madla na stranách.

Co říci závěrem

Jedná se asi o nejuniverzálnější aparát, který je v současné době na trhu. Jeho cena tomu také odpovídá, ale jde ruku v ruce s celkovou kvalitou všech zde modelovaných aparatur, efektů, reproboxů, atd. Oproti PODům zde přibyly další modelované aparáty, výrazně se zlepšilo grafické znázornění nastavení jednotlivých ovládacích prvků a zvuk je bohatší a průraznější ve středech. Celkově je editace všech parametrů velmi intuitivní a přehledná. Další výhodu spatřuji v možnosti upgradovat software komba. Je to prostě a jednoduše řečeno naprostá bomba. Je to Mercedes mezi digitálními aparáty.