Sabine MT-8000 (USA/China)

Laďte v tempu!
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
1 690,00 Kč

Americký výrobce Sabine, který se vyznačuje četnými netradičními řešeními a nápady v konstrukci pomůcek pro širokou muzikantskou, jak profesionální, tak amatérskou obec, je na světových trzích velmi dobře zaveden svými kvalitními korekčními procesory a omezovači zpětné vazby.

Na našem trhu zaznamenal značný ohlas se svojí nalepovací ladičkou AX 2000, oblíbenou především mezi muzikanty hrajícími na akustické lubové nástroje. Sabine nyní přišli s produktem vycházejícím vstříc především hráčům na hlasité akustické nástroje. Výsledkem je kombinace precizní automatické chromatické ladičky a velmi hlasitého metronomu s kódovým označením MT-8000.

Výbava

Metroladička, jak sám výrobce tento produkt nazývá, působí od první chvíle masivním dojmem a příjemnou přehledností. Tmavý plast je doplněn popisy ve třech barvách. Přestože krabička není vybavena analogovým měřidlem, poskytuje celkový počet 37 svítivých diod dokonalý přehled o aktivovaných funkcích, ladění či tempu. Čelní plocha nabízí kromě výše jmenovaných LED i čtyři tlačítka, mikrofon a zcela vlevo reproduktor. Na pravé boční straně naleznete konektor externího napájení 9 V a na zadní straně velmi šikovnou, sklopnou podpěrku plus kryt bateriového devítivoltového zdroje. Funkci levého horního tlačítka On/Off netřeba vysvětlovat, pod ním umístěné tlačítko se šipkami zastává funkci nastavení hodnoty právě zvolené funkce a pravé tlačítko je v podstatě přepínačem Mode a slouží k listování různými režimy MT-8000. Nyní přejděme od popisu k funkcím.

Metronom

Jako první si představíme metronom, pracující současně v režimu světelném a zvukovém. Posledně jmenovaný nabízí nastavení hlasitosti ve třech úrovních – vypnuto, střední hlasitost, maximum. Třetí úroveň si toto označení opravdu zaslouží, hlasitější reprodukci jsem u elektronického metronomu doposud neslyšel. Světelnou navigaci v tempu obstarává oblouk 20 diod pracující stejně jako kyvadlo klasického mechanického metronomu. První nastavitelnou funkcí je Tempo, kde máte na výběr od 40 úhozů až 206 úderů za minutu. Svítí- li pouze jedna dioda, pak tempo odpovídá hodnotě přímo nad její úrovní, v případě svitu dvou LED je nastavenou hodnotou údaj v mezipoloze svítivek. Pravým tlačítkem přepneme o funkci dále. Dostáváme se do nabídky rytmů. Zde máme na výběr od zvuku bez akcentu, akcent na všechny,2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. Poslední položkou je již zminěná hlasitost ve třech úrovních. Zvuky obvyklých elektronických metronomů odpovídají zpravidla jakémusi elektronickému pípání. U Sabine jsou opravdu o kousek dále. Vzorek velmi věrně napodobuje rozdílné síly úhozů rytmických dřívek.

Ladička

Kalibrace ladičky je možná v rozsahu 438 Hz až 445 Hz v jednohertzových krocích, poskytuje tedy možnost sladění i některých obtížně naladitelných nástrojů. Kalibrace přesně odpovídá, po „napísknutí" signálem generátoru svítí obě diody s označením In Tune zeleně. Další funkcí je transpozice do libovolné stupnice, ladička rozpozná správnou notu v kterékoli poloze. Nyní k samotnému ladění. Nižší řada 12 LED indikuje laděný tón, včetně zvýšených (snížených), vždy konkrétní diodou. Tedy zase poněkud odlišně než je obvyklé u ladiček jiných výrobců, kdy tyto tóny indikují zpravidla dvě samostatné svítivé diody. Horní oblouk tvoří dvě centrální LED s proměnnou barvou v závislosti na naladění (právě tyto zobrazují zeleným svitem korektní naladění) a po jejich stranách vždy po 9 červených sestřičkách. Těm pak odpovídá stupnice odchylky 3 - 45 centů plus/minus. Vzhledem k počtu diod je ladění opravdu citlivé a přesné. Vestavěný mikrofon zpracuje bez problémů signál jak z akustické kytary tak například i z trubky či saxofonu. Co je zajímavé ladička neobsahuje žádný jackový vstup.

Závěrem

Vzato kolem a kolem, vzhledem k nepřítomnosti vstupu pro nástroj, velmi hlasitému metronomu, kalibraci a možnosti transpozice směřuje metroladička k primárnímu použití v kapelách a orchestrech akustických nástrojů a využití jistě najde i při domácím cvičení všech hudebníků včetně hráčů na bicí nástroje. Ladička odebírá z baterie klidový proud okolo 8 mA, v průběhu ladění asi 15 mA a v případě přesného naladění 12,5 mA. Je-li aktivován metronom a nastavena maximální hlasitosti, zastaví se odběr proudu na úrovni 14mA. Životnost baterie bude tedy dosahovat minimálně několika měsíců, vezmeme-li v úvahu její denní, přibližně 4 hodinové vytížení. Předepsaný adaptér 300 mA se v tomto světle jeví jako více než předimenzovaný.