Steinberg HALion 3.5

Softwarový sampler
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
9 390,00 Kč

Jak už jsme v předchozím čísle Music Store předeslali, dnes pokračujeme s recenzí dalšího softwarového sampleru. Tentokrát se zaměříme na produkt firmy Steinberg, která patří k významným hráčům na poli DAW software. Jejich sequencery Nuendo a Cubase patří ke světové špičce. Výrobní portfolio Steinbergu pokrývá téměř celé spektrum hudebního software. Proto není divu, že již v roce 2001 Steinberg zareagoval na rozmach virtuálních samplerů a přišel na trh s první verzí softwarového sampleru HALion.

I když tato verze nepatřila ke stabilnějším, Steinberg jako první nabídl plnou VST integraci. Další výhodou bylo streamování samplů přímo z harddisku, přehledné a jednoduché ovládání. Druhá verze poskytla filtry od firmy Waldorf a propracovanou modulační matrici. V současné době se HALion prodává ve verzi 3.5, která nabízí několik novinek, o kterých byste určitě měli vědět. HALion je profesionální nástroj a doufám, že tato recenze vám alespoň částečně přiblíží jeho možnosti. HALion bude určitě zajímavý pro majitele sequencerů Cubase nebo Nuendo, kteří jistě ocení komplexní integraci v sequenceru. Sám jsem testoval HALion v prostředí Cubase5 a od toho se bude odvíjet celá recenze.

Základní charakteristika

HALion je k dispozici buď jako Stand-alone verze, Rewire verze nebo jako VST instrument. Nabízí polyfonii 256 hlasů, až 256 volně konfigurovatelných virtuálních výstupů, podporu 5.1 surround zvuku, podporu souborů ve formátu až 32bit/384 kHz, automatizaci ovládacích prvků a propracovanou modulaci. HALion je určen jak pro PC, tak i pro Apple platformu. Samozřejmostí je i podpora 64bitových systémů a multicorových procesorů.

Instalace

HALion se dodává na jednom DVD. Dongle USB klíč není součástí balení, licence se přihrává k vašemu stávajícímu klíči. Pokud nepoužíváte jiné produkty od firmy Steinberg, klíč se dá dokoupit i samostatně. Vlastní instalace proběhla bez problémů. Nejdříve nainstalujete aplikaci, po restartu připojíte USB klíč. Do něho je třeba ze Steinberg webu stáhnout licenci pro HALion. K vygenerování licence použijete aktivační kód, který je dodáván spolu s DVD. Po dokončení autorizačního procesu vám v Syncrosoft Licence Control Center (LCC) přibyde položka HALion. Dongle klíčů můžete mít v počítači víc, LCC všechny rozezná. Licence se dají přehrávat z klíče na klíč. Licence však může být pouze na jednom klíči. Znovu musím zmínit, že v případě ztráty nebo krádeže Dongle klíče licence propadají a vy musíte veškerý software koupit znovu. Steinberg se ke svým uživatelům chová doslova macešsky. Pokud budete používat stand-alone verzi, je třeba nadefinovat audio a MIDI nastavení. HALion můžete používat i přes Rewire, který se automaticky zaktivuje, pokud otevřete standalone aplikaci následně po otevření vašeho sequenceru. V našem případě bude nejzajímavější možnost používat HALion jako VST instrument. Plyne z toho hned několik výhod. Výstupy HALionu jsou naroutovány na šavle sequenceru, kompletní nastavení včetně samplů se ukládá spolu s projektem, nechybí ani synchronizace na tempo projektu a ukládání a načítání parametrů automatizace v reálném čase. Další výhodou je možnost použít více instancí HALionu v jednom projektu.

Sekce sampleru

Prostředí HALionu je rozděleno do sedmi sekcí, každá z nich reprezentuje jednu obrazovku. Kromě módu makra, jehož velikost je o něco menší, jsou všechny obrazovky stejně veliké, mění se pouze jejich obsah. Výhodou je, že vše máte stále na stejném místě. Jakmile se vám sampler dostane do ruky, získáváte rychlý přístup k tomu, co chcete právě měnit. Jednotný vzhled zvyšuje přehlednost. Díky filozofii stránkování nebylo nutné šetřit místem, písmo a ovládací prvky jsou dostatečně velké, takže nemusíte zbytečně namáhat zrak.

Macro

Po spuštění HALionu se HALion otevírá v základním módu tzv. Macro módu, který se nejvíce přibližuje klasickému synthesizeru. V tomto módu máte vše při ruce. Sekci filtru, ladění, LFO, obálky hlasitosti a filtru. Charakteristickým rysem je velký display uprostřed nástroje, který poskytuje přehled o jednotlivých programech přiřazených k 16 kanálům, informaci o přiřazených samplech k jednotlivým klávesám, nastavení efektové jednotky (které lze i měnit) a sekci Quick Control s osmi knoby pro rychlou změnu parametru zvuku. Nechybí ani softwarová klaviatura pro přehrávání zvuku pomocí myši. Nalevo pod klávesnicí najdete indikátory stavu na MIDI kanálech, zatížení disku a použití efektové jednotky, dále pak okno zobrazující detailní informace právě vybraného ovládacího prvku.

Global

Stránka Global slouží k nastavování základních parametrů pro všech 16 kanálů. Zde můžete měnit hlasitost, panoramu, nastavení klávesové zóny, transpozici, výstupy a nastavovat kompletní sekci efektové jednotky.

Keyzone

V sekci Keyzone volíte umístění samplů na klaviatuře. V prvé řadě je třeba říct, že HALion neumí samplovat zvuky z externích zdrojů, k tomu je třeba použít jiný software. HALion pracuje s hotovými vzorky, které máte nahrané v počítači. Samply můžete přetahovat pomocí drag-and-drop přímo z aranže, z audio editoru, z Media Library a nebo pomocí průzkumníku z Windows.

K rozmístění samplů lze použít softwarovou klávesnici, kdy pohybem myši po klávese v ose Y vybíráte rozsah přiřazení samplu od jedné klávesy až po 6 oktáv. Pěkně vymyšlené. Ke změně přiřazení samplu můžete použít buď myši, kdy pomocí úchytových bodů nastavujete klávesový rozsah a rozsah velocity, nebo přímo MIDI klaviaturu, kdy se označená hodnota parametrů Lo/Hi Key, Lo/Hi Vel a Root key, nacházející se nad oknem Keyzone, přepíše stlačením příslušné klávesy. Zde bych měl jednu velkou výtku, HALion bohužel nezobrazuje informaci o síle úderu - velocity. Samply se mohou překrývat, vrstvit a prolínat. Nechybí možnost editace samplu v externím editoru či vyjmutí samplu z automatizace.

Loop

V sekci loop nastavujeme začátek a konec samplu, který můžeme následně zasmyčkovat. K dispozici jsou dvě smyčky Sustain loop a Release loop. Sustain loop slouží pro zasmyčkování samplu v závislosti na stisknutí klávesy, Relase loop v závislosti na jejím uvolnění. U smyček lze použít crossfade funkce pro jemnější přechody. Sustain nabízí přehrávání samplu, dokud je klávesa stisknuta, automaticky, až do konce, pouze jedno opakování a pozpátku. Release pouze jedno nebo nekonečné opakování. Smyčky můžete rozladit v rozsahu +/-100 centů. Kompletní nastavení loopu lze porovnávat výběrem tlačítek A a B. Nastavení nelze bohužel mezi sebou kopírovat nebo přenášet.

Sound

Stránka Sound nabízí kompletní úpravu zvuku. Tato stránka je rozdělena na dvě části. Dolní část je statická, obsahuje podsekci filtru, hlasitosti, ladění, dvou LFO a Group, kterou přiřazujete samply do skupin. Horní část je dynamická a mění se v závislosti výběru tlačítek umístěných na ose X a Y. Zde nastavujete průběh obálek hlasitosti a filtru. Hodnoty jsou zobrazovány v reálných veličinách, tj. v dB a sekundách, pod křivkou je vykreslen vlnový průběh samplu, což pomůže k rychlejšímu a přesnějšímu nastavení požadovaných hodnot. U obálek lze také měnit tvar průběhu křivky z lineární na logaritmickou.

Obálky lze ukládat do presetů a používat je i v jiných projektech. HALion nabízí i jednu 32krokovou tzv. Step obálku, která může být synchronizována na tempo skladby. Další možností je nastavení modulace a efektové jednotky, o nich se zmíníme později. Podsekce filtru nabízí kromě standardních filtrů HALionu navíc kvalitní Waldorf filtry, jejich charakter můžete měnit pomocí parametru Fatness. K dispozici jsou filtry LPF, HPF, BPF a Notch se strmostí 12dB a 24dB na oktávu. Podsekce Group umožňuje sdružit samply do jedné ze 16 skupin a nadefinovat její polyfonii. Parametr Mode umožňuje přehrávat samply bez aplikované modulace, v režimu Drum, kdy se celý sampl přehraje automaticky bez vlivu uvolnění klávesy, aplikovat legato pro monofonní zvuky a nebo vypnout transpozici samplu v závislosti na výšce tónu. Celkově záleží na vás, zdali chcete editovat zvukové parametry pouze pro konkrétní sampl a nebo pro celý program, což dává HALionu neuvěřitelné možnosti. HALion se k samplu chová stejně jako k programu a umožňuje vám naroutovat sampl do jakéhokoliv výstupu, aplikovat na něm nezávisle jakýkoliv efekt, smyčku, modulaci a podobně.

Browse

Sekce Browse slouží ke správě programů a složek. Programy lze přiřazovat do kategorií a následně je podle nich filtrovat. Často používané složky můžete přidat do oblíbených. HALion čte samply ze samplerů Akai, E-MU, Roland, Emagic ESX24, GigaStudia, Kontaktu, Kurzweilu a Zero-X Beat Creatoru. Samply lze načítat i z ISO imagů. Okno browseru, zobrazující stromovou strukturu disků a výpis jednotlivých samplů, lze otevřít i samostatně. Díky tomu můžete vkládat samply z browseru přímo v sekci Keyzone. Nahrávání samplů bylo vylepšeno a urychleno. Přibyl ukazatel průběhu nahrávání zvuků do sampleru a ukazatel stavu paměti. Pro převod starších programů do nové verze HALionu slouží funkce Repair FXP Files. Další zajímavostí je možnost ukládat programy do nového formátu .hsb (HALion Sound Bank), který sdružuje jak soubory bank (.fxb), tak soubory programů (.fxp). Pokud programy neuložíte přímo v HALionu, jsou ukládány automaticky spolu s projektem.

Options

Stránka Options nabízí kompletní změnu veškerých nastavení HALionu. Můžete zde měnit nastavení streamování, konfiguraci výstupů, kvalitu resamplingu, změnu klávesových zkratek a přiřazení MIDI kontrolerů (CC#) ovládacím prvkům HALionu.

Efektová jednotka

HALion je vybaven efektovou jednotkou, nabízející přes 27 efektů, jejíž kvalita mě příjemně překvapila. Zaujaly mě efekty pro rozšíření sterea, delaye a reverby. K jejich výběru slouží přehledné menu. Editace efektů nabízí celou řadu parametrů. I zde nechybí možnost uložení nastavení efektu a jeho pozdějšího použití v jiném projektu. Samotné routování efektů je velmi dobře promyšleno. Efekty mohou být aplikovány na celý program, na skupinu samplů nebo na konkrétní sampl. K dispozici jsou 4 send efekty, 4 insert efekty a 4 efekty určené pouze pro program. Efekt může být vyveden i do samostatného výstupu, stejně jako program nebo sampl, který může být následně efektován jakýmkoliv efektem sequenceru.

Modulace a ovládání

HALion nabízí poměrně velké modulační schopnosti, kterých dosáhnete pomocí rozsáhlé modulační matrice v sekci Sound. Pro každý program je dostupných 12 modulátorů, které vám umožňují nastavit co, čím a jak moc chcete měnit. U modulátorů lze nastavovat offset a rozsah hodnot. Jako zdroj modulace můžete použít jakýkoliv CC kontroler. Nastavení modulátorů lze také uložit do presetů a použít je později. Pro větší laborování se zvukem slouží tzv. Megatrig, který umožňuje spouštět samply na základě logických podmínek. Další novinkou HALionu 3 je Alternate mód, který umožňuje vytvářet variace pro jeden sampl, čímž se zvýší expresivita hry. Pro ovládání HALionu lze využít rozsáhlý seznam klávesových zkratek. Jejich editace je samozřejmostí. Ovládací prky je možné přiřadit k Midi CC kontrolerům pomocí funkce Autolearn. Osm nejpoužívanějších ovladačů lze sdružit do samostatného pop-up okna Quick Control.

Zvuk

Součástí HALionu je zvuková banka o velikosti necelých 3 GB, rozdělená do tří knihoven: bicí, piano a synth. Oproti konkurenci to není moc. Dodávané knihovny mají spíše ukázat, jakým způsobem lze HALion používat a jaké jsou jeho možnosti. Kvalita zvuků je na vysoké úrovni. Zvuky dobře sedí v mixu, efekty jsou kvalitní a dobře čitelné.

Závěr

Steinberg HALion 3.5 je profesionální nástroj pro rychlou editaci samplů, který nejvíce ocení uživatelé sequencerů od firmy Steinberg. Vidím zde příměr k sampleru EXS24 dodávaný se sequencerem Logic. Dokonalá integrace v systému, přetahování samplů přímo z okna projektu, rozsáhlý systém zkratek, přehledné ovládání, kvalitní efektová jednotka či ukládání programů s projektem - to všechno jsou hlavní devizy pro efektivní práci.