Softwarová simulace více zářičů

Vážené čtenářky a čtenáři,
ti z vás, kteří již obdrželi poslední výtisk časopisu Music Store a začetli se do našeho pojednání Nekonečna a zdroje zvuku, jistě již nyní netrpělivě čekají na slibovanou excelovskou aplikaci. Jak už jistě víte z popisu aplikace, který byl otištěn v článku kolegy Viktora Svobody (který je rovněž autorem této aplikace), jedna její část simuluje linióvý zářič libovolné délky a s libovolným počtem elementárních zářičů, a ta druhá slouží k výpočtu směrové charakteristiky až 36 bodových zdrojů libovolně umístěných v 3D prostoru.

Nezbývá tedy, než zopakovat, že heslo k otevření této simulace naleznete v uvedeném článku a odkázat vás na níže připojený link, který vás dovede k jejímu stažení.
Odkazovaný soubor je v "excelovském" formátu .ods a byl vytvořen pomocí opensourceového programu Openoffice 3.3.