Harddisk Recording

Pro Tools pod lupou (dokončení)
Autor: 

Předchozí článek seriálu Harddisk recording se v okamžiku jeho dokončení stal poněkud zastaralým. Pár dnů po jeho dopsání totiž firma Digidesign představila zcela novou verzi software Pro Tools 5.0, která je určena ke spolupráci se všemi systémy Pro Tools 24.

Další bombou na trhu HDR je systém Digi 001. Digidesign konečně zareagoval na konkurenci levnějších HDR systémů a uvedl velmi zajímavý a cenově přijatelný 24bitový 24stopý systém.

Rád bych nejprve dokončil (i když „s křížkem po funuse“) svůj minulý slovesný výtvor a poté provedl krátké seznámení se softwarem Pro Tools 5.0 a s novým systémem Digi 001. Bohužel jsem zatím neměl příležitost vyzkoušet si tyto produkty v praxi, takže uvedené informace pokládejte za orientační.

Pro Tools versus Cubase

Při čtení seriálu vás možná napadla otázka, o kolik horší jsou parametry relativně levných audio-MIDI sequencerů v porovnání se systémy Pro Tools 24.

Hlavní rozdíl je v celkové výkonnosti systému (výkonnost = počet současně použitelných stop + počet současně použitelných efektů). U audio-MIDI sequencerů, jako je např. Cubase, realizuje efektové algoritmy přímo procesor počítače, takže se zvyšujícím se počtem efektů klesá celková výkonnost systému. Zvládá-li Cubase přehrávat bez efektů cca 20 - 30 stop, pak při použití 10ti 4 pásmových EQ a čtyřech VST efektů typu chrous, reverb, delay, klesne počet stop zhruba na polovinu. Cubase přestane „stíhat“ a dochází např. ke krátkým výpadkům zvuku či nepatrně zpožděným nástupům. Obdobná situace nastává také např. při ozvučování digitálnho videa. Podle Tadunových informací (Tadun používá Cubase VST 24 + Power Macintosh G3 266 MHz) je možné při naimportování 30 sec. QuickTime movie o velikosti 10 MB přehrávat max. 4 stopy a i při tak malém počtu stop dochází k výpadkům zvuku a k trhání v obráze (Pro Tools přitom zvládá takový případ bez problémů). Proto je dobré brát výrobcem udávané údaje audio - MIDI sequencerů jako teoretické. Zmiňuju se o tom proto, abych předešel zklamání uživatelů, kteří se domnívají, že se Cubase může vyrovnat systémům Pro Tools (při porovnání cen obou systémů je zřejmé, že tomu tak nemůže být).

K dalším nevýhodám Cubase patří pomalejší práce s audiem. Stříhání s Pro Tools je cca 4x rychlejší. Nelze se tomu divit, neboť Cubase, Logic nebo OPCODE byly primárně MIDI sequencery a o audio funkce byly postupně obohacovány v průběhu vývoje. U Pro Tools tomu bylo přesně naopak.

Na druhou stranu: za skvělou cenu (kolem 20.000 Kč za software a cca stejnou částku za slušnou zvukovou kartu) získáte velmi dobré domácí studio. A navíc ve spojení s výkonným počítačem (např. Power Mac G4) můžou být efektové možnosti i počet stop velmi slušné a s postupujícím vývojem výpočetního výkonu počítačů se tyto parametry budou dále zlepšovat. Nicméně pro vícestopé nahrávání v normálně fungujícím profesionálním studiu se mi použití audio-MIDI sequencerů nejeví v současné době příliš vhodné.

U systémů Pro Tools je vše jinak. Údaje firmy Digidesign jsou korektní a přehrávání 64 stop je bezpečně zaručeno (pokud máte výrobcem doporučený SCSI řadič a nejméně 2 UW SCSI disky). Systém musí bez problému vydržet hrát 64 stop třeba u Sessionu trvajícího 24 hodin a třeba se 40 přiřazenými TDM efekty na různých stopách (dovoluje-li vám to kapacita vašich efektových karet). Počet efektů nemá za následek snižování počtu přehrávatelných stop. To ani nemluvím o dalších vymoženostech Pro Tools, jako je možnost precizní synchronizace podle LTC nebo VITC kódu (přikoupíte-li si některou ze synchronizačních periferií - SMPTE Slave Driver nebo Universal Slave Driver), nebo možnost přetáčet videorekordér nebo magnetofon pomocí protokolů SONY 9-pin nebo V-LAN (neocenitelné při dabingu). Za tyto možnosti ovšem také slušně zaplatíte.

Pro Tools 5

Tato nová verze softwaru přináší oproti poslední verzi 4.3.2 (viz. popis v minulém díle seriálu) mnohá vylepšení. Software Pro Tools 5.0 je nyní dodáván se všemi systémy Pro Tools|24 a stávající uživatelé si mohou zakoupit upgrade. Nový software přináší řadu novinek hlavně v oblasti střihových možností a v práci s MIDI. Zde jsou hlavní z nich (viz. též obr. 1):

 • „Pravítko“ s časovou osou může být nyní zobrazeno v jednom nebo více formátech (Time Code, takty, Feet+frames, hodiny/minuty/sekundy, samply) společně s ukazatelem tempa a časových lokátorů (Markers).
 • Nástroj se symbolem ruky (Grabber) k přesouvání souborů má nyní 3 funkce. Kromě klasického přesouvání regionů dokáže z navolené části regionu automaticky vystřihnout nový region nebo vybírat a poté editovat nesousedící regiony.
 • Nástroj ke zkracování regionů (Trimmer) dokáže nově také při zkracování či prodlužování zároveň přehrávat audio nebo v dalším režimu provádět časovou kompresi/expanzi („protahování či smrskávání“ regionů při zachování výšky ladění).
 • Nástroj tužka (Pencil) slouží nyní ke „kreslení“ křivek představujících automatizační data pro audio i MIDI parametry. Uživatel může vybírat z pěti režimů (kreslení bez omezení, kreslení rovných čar, kreslení trojúhelníkových průběhů, pravoúhlých nebo náhodných průběhů).
 • MIDI stopy lze zobrazit v novém režimu (Velocity Stalk View), kdy jsou pod jednotlivými MIDI notami svislé sloupečky, znázorňující velikost MIDI parametru Velocity (síla úderu do klávesnice). Tyto průběhy lze editovat tužkou, popsanou v předchozím bodě.
 • Počítadla s časovou pozící jsou nyní dvě. Můžete současně nastavit např. čas v sekundách a zároveň v taktech a dobách, odvozených od naimportovaného MIDI souboru.
 • Definice rastru mřížky pro práci v mřížkovém režimu Grid, kdy je pohyb regionů kvantován v čase, má nyní dva parametry: Grid pro hrubší stříhání a Nudge pro jemnější posuny a dolaďování.
 • Lokátory označující časové pozice se nyní zobrazují ve stopě Markers, a lze je editovat (t.j. měnit jejich časovou pozici přesouváním na této ose). Zároveň jsou markery v okně lokátorů automaticky tříděny podle okamžitého časového pořadí na stopě.
 • Každá MIDI stopa může být nyní zobrazena ve formátu „Piano Roll“, který je podobný např. známému Key Editoru z Cubase. Noty lze libovolně navolit, přesouvat, transponovat, měnit začátek a konec MIDI eventu nebo parametr Velocity.
 • Pro Tools 5 umožňuje grafickou editaci parametrů MIDI dat pomocí automatizačních křivek. Automatizační křivky mohou ovlivňovat také kvantizaci, transpozici, parametr Velocity, délku not atp. Hlasitost, panorama, solo nebo mute parametry mohou být na MIDI stopách automatizovány stejně jako u audio stop.
 • Vylepšené transportní okno má nyní dvě počítadla a lze v něm nastavovat některé MIDI parametry - např. spuštění playbacku MIDI povelem (Wait for Note), vypínání a zapínání metronomu a další.
 • Pro Tools 5.0 umožňuje společnou editaci MIDI a audio regionů v jednom okně a s přesností na 1 sampl a to v jakémkoliv nastavení zoomu.
 • V mixážním okně Pro Tools lze nastavovat hlasitost, panoramu, mute a automatizační režim na MIDI stopách zcela stejně jako na audio stopách.

Mezi další významnější vylepšení patří rozšíření klávesových zkratek. Každou důležitou editační funkci a volbu jakéhokoliv nástroje lze nyní vyvolat stiskem jedné klávesy (jsou využity i funkční klávesy). Staré „dvojklávesové“ zkratky (např. Apple + F) stále fungují.

Příjemné jsou nové možnosti scrollingu - tedy překreslování obrazovky během záznamu či playbacku. Přehrávací paprsek nyní může „stát“ uprostřed obrazovky, zatím co se pod ním audio spojitě posouvá.

Digi 001

Společně s novým softwarem Pro Tools 5.0 ohlásil Digidesign také zcela nový HDR systém s názvem Digi 001. S cenou něco pod 40.000 Kc bez DPH má tento systém šanci převálcovat i o dost dražší konkurenty. Posuďte sami:

Systém se skládá z externího audio interfacu (viz. obr. 2), z PCI karty a ze softwaru Pro Tools 5.0 LE.

Audio interface má 8 analogových vstupů - z toho 2 mikrofonní (symetrické XLR konektory s phantomovým napájením a regulací citlivosti) a 6 linkových (1/4" symetrické jacky se softwarovým přepínáním citlivosti). Převodníky jsou 24bitové s dynamickým rozsahem 98 dB a zkreslením 0,003%. Na externí krabici najdeme dále 10 analogových výstupů (vše 1/4" symetrický jack). Hlavní výstupní kanály 1-2 mají citlivost +4dBu. Kanály 3-8 pak -10dBV. Kanály 1-2 mají dále druhý monitorovací výstup (také 1/4" symetrické jacky) s regulovatelnou hlasitosti na čelním panelu. Na čelním panelu naleznete také sluchátkový stereo jack (rovněž s regulátorem hlasitosti).

Digitální vstupy a výstupy jsou přítomny jednak ve formátu S/PDIF (jeden CINCH pro stereo IN a druhý pro stereo OUT) a na PCI kartě jsou dále dva optické konektory pro digitální vstup a výstup ve formátu ADAT, které umožňují obousměrné osmikanálové propojení s ADATem nebo s jiným zařízením, vybaveným optickými vstupy či výstupy (třeba s mixpultem SPIRIT 328 nebo dalším externím převodníkem). Tyto optické vstupy lze z osmistopého formátu ADAT přepnout také do stereofonního režimu s formátem S/PDIF (použitelné v případě, že váš DAT nebo Minidisc nemá digitální CINCHové, ale pouze optické vstupy/výstupy).

Zajímavá je možnost současného použití všech zmíněných vstupů najednou (tedy 2 mikrofonní + 6 linkových analogových + 8 digitálních optických kanálů ve formátu ADAT + 2 digitálních vstupů ve formátu S/PDIF). Celkem lze tedy současně nahrávat až na 18 stop. To vše v kvalitě 24bitů a se vzorkovací frekvencí 44,1 nebo 48 kHz.

Další příjemnou skutečností je přítomnost vstupního a výstupního MIDI konektoru. Pokud vystačíte se 16 MIDI kanály, nemusíte již dokupovat další MIDI interface. Na audio interfacu je také konektor pro připojení pedálu, pomocí něhož můžeme ovládat letmý střih (Quick Punch).

Externí audio interface je propojen kabelem s PCI kartou, která je zasunuta v PCI slotu počítače Macintosh. Převodník je z tohoto kabelu rovněž napájen a nepotřebuje tudíž vlastní zdroj. V současnosti je systém otestován s počítači Power Macintosh 9600, G3 a s nejnovějšími G4. Kompatibilita s PC - Windows 98 je plánována v roce 2000.

Srovnání Pro Tools 24 a Digi 001

Začnu popisem softwaru Pro Tools 5.0 LE (je součástí systému Digi 001), z něhož vyplynou všechna důležitá fakta a zároveň porovnání Digi 001 s rodinou systémů Pro Tools|24 (dále jen PT|24).

Digi 001 se softwarem Pro Tools 5.0 LE umožňuje současný playback 24 stop (PT|24 umí až 64 stop), interních sběrnic (busů) v mixážním okně může být u Digi 001 jen 16, u PT|24 pak 32.

Oba systémy zvládají 5 efektových insertů a 5 sendů na každé stopě. V efektových možnostech obou systémů je však výrazný rozdíl. Zatímco PT|24 používá TDM Plug-Iny (fungují v reálném čase) a Audio Suite Plug-iny (efekt je přepočítáván), u Digi 001 se setkáváme s tzv. Real-time Audio Suite Plug-Iny (zkráceně RTAS). Jak název napovídá, tyto zásuvné efektové moduly fungují v reálném čase a lze je přiřazovat na stopy v mixážním okně.

Zatímco kapacita efektových možností (t.j. počet současně použitelných efektů) je u PT|24 daná počtem efektových karet MIX Farm popř. DSP Farm, jsou efektové procesory u systému Digi 001 realizovány procesorem počítače (podobně jako např. u Cubase VST). Čím rychlejší bude váš počítač, tím více efektů budete moci současně použít.

Platí zde tedy skutečnosti z výše uvedeného odstavce „Pro Tools versus Cubase“. Pro zajímavost: na stařičkém počítači PM 9600/200 MHz (což je současně nejnižší doporučený model) zvládá systém v pohodě 24 stop a při použití 4 pásmového EQ na všech stopách klesne počet současně hrajících stop cca na 16. Digidesign rovněž doporučuje používat 2 harddisky a polovinu stop směrovat na jeden a druhou polovinu na druhý disk. Uvědomme si však, že počítače PM G3 resp. G4 jsou cca 3x rychlejší než PM 9600, a proto předpokládám, že efektová kapacita, při níž bude bez problémů hrát 24 stop, bude velice slušná. Digi 001 podporuje také mnoho Plug-Inů jiných výrobců (např. ksWaves) a Session vytvořený na Digi 001 bude možné přenést na PT|24 se softwarem Pro Tools 5.0 (příslušné RTAS Plug-Iny budou nahrazeny odpovídajícími TDM Plug-Iny).

Co se hardwarové rozšiřizelnosti týče, mnoho možností uživatel Digi 001 nemá. Na jednom počítači lze použít pouze jediný systém a rozšíření vstupních/výstupních kanálů lze provést jen s pomocí externího převodníku nebo mixpultu, obsahujícího digitální interface kompatibilní s optickým formátem ADAT.

Každopádně lze využít možnosti upgradu z Digi 001 na systémy PT|24 (vrátíte starý systém a doplatíte částku, odpovídající přibližně rozdílové ceně).

Pokračujme v porovnání obou systémů po hardwarové stránce. Systémy PT|24 nabízejí až 72 analogových a až 72 digitálních vstupních/výstupních kanálů, nemají mikrofonní vstupy a k propojení s ADATem vyžadují převodník ADAT Bridge. Digi 001 má pouze 8 analogových vstupů (z toho ovšem 2 mikrofonní) a umožňuje též propojení s ADATem. Oproti PT|24 s převodníkem 888|24 I/O nemá Digi 001 digitální AES/EBU, zato má ale MIDI IN/OUT. Digi 001 neumí spolupracovat se synchronizačními periferiemi firmy Digidesign (SPTE Slave Driver a Universal Slave Driver) a neumí ovládat magnetofony či videorekordéry pomocí protokolů SONY 9-pin a V-LAN Machine Control.

K synchronizaci Digi 001 s nějakým analogovým magnetofonem bude zřejmě stačit jakýkoliv konvertor LTC na MTC. Časový SMPTE kód nahraný na jedné stopě analogového pásu tím převedeme na MIDI Time Code, který pošleme do MIDI vstupu Digi 001. Systém se pak bude chovat jako Slave řízený magnetofonem.

Verdikt

Ačkoliv toto pojednání nelze považovat za korektní test, myslím si, že Digi 001 představuje zatím maximální poměr výkon/cena na poli HDR systémů, a moc se těším na jeho praktické otestování. Být v pozici muzikanta či majitele malého domácího studia, asi bych se pro koupi Digi 001 příliš nerozmýšlel.

S počítačem Power Macintosh G4/350 MHz, nějakou přídavnou pamětí, druhým harddiskem a Digi 001 byste se měli vejít do 130.000 bez DPH. A to je - spolu s ušetřenými penězi za mixpult (díky přiítomnosti mikrofonních vstupů na audio interfacu) - celkem rozumná cena.