Mozartovy letištní kousky

aneb Sennheiser v salcburském Serailu
Kategorie: 
Výrobce: 
Distributor: 
Mozart & Sennheiser

Salcburský festival presentoval mimořádnou produkci opery „Únos ze Serailu“ ve spolupráci s rakouskou soukromou televizí ServusTV. Mozartův mistrovský kousek byl přenesen z 18. století do dnešní doby, neboť byl proveden ve spektakulárních kulisách hangárů číslo 7 a 8 letiště v Salzburgu. Hlasy účinkujících pěveckých hvězd, jako je například Desirée Rancatore, Javier Camarena, Rebecca Nelsen, Thomas Ebenstein a Tobias Moretti byly pro přenos i živé představení snímány digitálním bezdrátovým mikrofonním systém Sennheiser Digital 9000.

Opera jako (TV) událost

V hangáru č. 7 bylo přítomno 650 diváků, kteří se při představení mohli volně pohybovat po celém prostoru, stali se tak do značné míry nejen posluchači, ale mnohdy i přímými účastníky představení. Nezbytná součást opery – orchestr, byl umístěn v sousedním hangáru č. 8. Všichni zúčastnění byli vybaveni kompaktními přijímači a poslouchali operu jako audiosignál šířený po UHF frekvencích. Klasické pojetí opery bylo přeneseno z prostředí harému tureckého paši 16. století do kulis současného moderního světa. Součástí děje je tak napařovací žehlička, šicí stroje v módním salónu a ve strhujícím závěru opery i efektní přehlídkové molo s modelkami. Sólisté tak při Mozartových áriích napsaných v roce 1782 používali posilovací stroje fitness centra, vozili se v terénním vojenském automobilu Hummer, seděli v zaparkované stíhačce nebo vybíhali po nástupních schůdcích do čtyřmotorového dopravního letadla týmu Red Bull, k jehož mohutným vrtulím byli uprchlíci nejprve upoutáni. Všudypřítomný hluk startujících a přistávajících letadel byl integrován do zvuku celého představení. Není proto ani divu, že v tomto zcela mimořádném představení byla k útěku ze Serailu využita i helikoptéra. 

Entführung aus dem Serail - Hangar - Kurt Rydl 2013 Salzburger Festspiele

ServusTV vysílala toto dva a půl hodiny dlouhé představení snímané 16 mobilními kamerami, dvěma steadicamy a kabelovým kamerovým systémem jak pro pozemní, tak pro satelitní vysílání. Představení bylo současně streamováno po internetu. Představení bylo možno v audiofilní zvukové úrovni sledovat nejen v Salzburgu, Linci a Vídni, ale i v dalších městech 19 zemí na programu UnitelClassica. Režii představení měl Adreian Marthaler a vy můžete část tohoto unikátního představení shlédnout na přiloženém videu.

Produkce

Zvuková část přenosu byla produkována německou produkční společností TVN MOBILE PRODUCTION GmbH ve spolupráci s Euro TV Production GmbH. Tým rakouských a německých zvukařů pod vedením Stephana Thyssena musel být schopen vyřešit všechny problémy vznikající z tohoto nezvyklého spe-ciálního úkolu. Bylo třeba vyjít vstříc mnoha požadavkům umělců, které jsou jinak běžně vyřešeny při práci v operních divadlech, ve kterých je mnohaletou praxí vytvořeno prostředí s dokonalým technickým zázemím a propracovanou infrastrukturou. Úkolem zvukařů však bylo dosáhnout stejného uměleckého a technického výsledku i ve zcela odlišných a pro zvuk opery jednoznačně nevhodných podmínkách letištních hangárů. 

TVN MOBILE PRODUCTION se prezentovala přenosovým vozem a obřím nákladním vozem s dalším vybavením. Zvuk z vozu byl mixován ve zvláštním studiu umístěném do nákladního kontejneru, kde zvukový mistr Georg Burdicek (Tonzauber, Vídeň) zpracovával signál na digitálním mixážním pultu a surroundový zvuk monitoroval na pěti aktivních třípásmových reprosoustavách Neumann KH 310 A. Během zpracování bylo dbáno nejen na špičkovou zvukovou kvalitu, ale byly zde také doplňovány komentáře a další snímané signály, jako třeba ruchy atmosféry děje v hangáru. Pomocné zvuky byly využívány k vytvoření několika odlišných variant přenosu pro různá vysílání. 

Harém v hangáru

Představení se odehrávalo v technicky velmi náročných podmínkách na prostranství o celkové rozloze 13 700 čtverečních metrů. Orchestr Camerata Salzburg, řízený panem Hansem Grafem, hrál živě v hangáru č. 8 a současně většina operních pěvců vystupovala v hangáru č. 7 na protější straně. Orchestr a zpěváci byli při představení vzdáleni tak, že v reálných podmínkách se bez pomoci elektronické podpory nemohli vzájemně slyšet. 

Dveře hangáru otevřené směrem k přistávací dráze nebylo možné během koncertu zcela uzavřít. Dle vyjádření pana George Burdiceka nebyl šum větru a hluk letiště největším problémem, zvukaře nejvíce zaměstnala potřeba eliminovat odrazy zvuků od avantgardní architektury použité moderní budovy a zejména vznikající interference odrazů zvukového signálu. To vyžadovalo pečlivý výběr a správné nastavení pozice mikrofonů.  

Všechny bodové mikrofony v orchestru byly kardioidní mikrofony Sennheiser MKH 8040 upevněné na speciálních přenosných stojanech a opatřené MZW 8000 – tedy dvojitou protivětrnou ochranou. Georg Burdicek, který zvolil klasické uspořádání mikrofonů do Decca Tree a řídil míchání signálů do suroundového formátu 5.0, si tuto ochranu proti větru velmi pochvaloval. Speciální dvousystémové mikrofony Sennheiser MKH 800 s dvojitou mikrofonní kapslí, tj. se dvěma symetrickými snímači, byly upevněny na tyčích před orchestrem pro snímání zvuků celého sálu. Signály z obou membrán tohoto mikrofonu nejsou kombinovány přímo v mikrofonu, ale jsou samostatně vyvedeny na výstupní konektor XLR5, což umožňuje naprosto plynule nastavovat snímací charakteristiku z kulo-vé po osmičkovou přímo na mixážním pultu. 

Dále bylo využito mnoho mikrofonů pro jednotlivé nástrojové sekce, například kardioidní mikrofony Neumann TLM 170 R pro snímání dechových nástrojů.

Koordinace

Dirigent a koncertní mistr sledovali představení poslechem sluchátek v systému In-Ear monitoringu Sennheiser Series 2000 IEM. Zpěváci v hangáru číslo 7 byli vzdáleni téměř 150 metrů a dostávali pokyny od tří asistentů dirigenta, pochopitelně byli také vybaveni IEM sluchátky. Pokud by byl zvolen čistě obrazový způsob koordinace, bylo by zpoždění vznikající během digitálního přenosu videosignálu problémem pro přesnou souhru. 

Frekvence bezdrátového přenosu byly zvoleny tak, aby nedocházelo ke konfliktu s frekvencemi LTE, ale větší problémy vytvářel fakt, že představení probíhalo přímo na letišti, kde je pro udržení bezpečnosti letového provozu využívání rozhlasových frekvencí striktně regulované. Mimořádnou pozornost bylo nutné věnovat zachování nerušené komunikace letových operátorů pracujících také na UHF okruzích. Nicméně díky technice Sennheiser bylo nastaveno více než 40 bezdrátových kanálů pro přenos zvuku ve špičkové audiofilní kvalitě i v tomto elektronicky těsném, frekvencemi přeplněném prostoru. Technici vybrali Sennheiser GZA 1036 TV jako přijímací anténu a byla to ideální volba pro tento technicky zcela odlišný prostor hangáru číslo 7. Byly zvoleny přenosové výkony 50 a 100 mW, anténní systém byl doplněn o 1W zesilovač pro pokrytí kabelových ztrát.

Digital 9000

Bezdrátový mikrofonní systém Sennheiser Digital 9000 byl určen především pro operní pěvce představení. Produkce přenosu použila šest z osmi kanálů multikanálového přijímače Sennheiser EM 9046, zbývající dva kanály byly v záloze. Každý sólista byl vybaven dvěma vysílači a bezdrátovým IEM přijímačem. Hlasy pěvců byly přenášeny ve dvojí konfiguraci a náhlavní soupravy byly osazeny mikrofony Sennheiser MKE 1. Antény A5000-CP společně s anténními zesilovači AB 9000 byly užity pro příjem signálů kapesních vysílačů a rozmístěny po prostorách hangáru. 

Zkušený mistr zvuku Georg Burdicek komentoval odlišnosti analogového a digitálního bezdrátového přenosu slovy: „Je zde zcela zásadní rozdíl snadno vysledovatelný například na dynamice. Je velmi dobře známo, že není jednoduché snímat a přenášet hlasy operních pěvců, neboť jejich hlasový rozsah zahrnuje širokou škálu hlasových poloh, od velmi tichého zpěvu až po mimořádně hlasitý. V kritických pasážích je pak možno v analogovém přenosu zaslechnout činnost integrovaného kompanderového systému nezbytného pro analogový bezdrátový přenos. Tento problém je v případě digitálního přenosu zcela eliminován“. Stephan Thyssen, šéf zvukového týmu TVN MOBILE PRODUCTION, byl do té míry ohromen excelentním zvukem digitálního přenosu v operního představení v Salzburgu, že pronesl: „Až budeme stavět příští přenosový vůz TVN, budeme jednoznačně instalovat digitální přenosový systém Sennheiser Digital 9000!“

Mozart & Sennheiser
V hangáru č. 7 bylo přítomno 650 diváků, kteří se při představení mohli volně pohybovat po celém prostoru. Stali se tak nejen posluchači, ale mnohdy i přímými účastníky představení.
Mozart & Sennheiser
Orchestr byl snímán pomocí mikrofonů Sennheiser MKH 8040 (vlevo) a Sennheiser MKH 800 TWIN (vpravo).
Mozart & Sennheiser
Stephan Thyssen – šéf zvukového týmu společnosti TVN MOBILE PRODUCTION (vlevo) a Georg Burdicek – mistr zvuku (vpravo)