Audified PAir

Zařízení pro digitální přenos audio signálu
Audified PAir

Systém Audified PAir se skládá z vysílače (k dispozici varianta s linkovým nebo USB vstupem), který signál z vašeho počítače, MP3 přehrávače, Hifi sestavy nebo mixážního pultu dokáže bezdrátově přenést až do osmi přijímačů. Audified PAir tak představuje ideální řešení všude tam, kde je rychlejší, jednodušší, efektivnější či operativnější propojit audio signál bezdrátově. PAir disponuje parametry: Stereo, 24 bit, dosah až 50 m, kvalitním zvukem a velmi nízkým šumem.Ve variantě USB má charakter externí zvukové karty. Díky funkci Plug-and-Play je zařízení po připojení automaticky rozpoznáno, čímž odpadá nutnost instalace ovladačů či jiného dodatečného softwaru. Svým uzpůsobením je PAir vhodný jak k běžnému použití na základní uživatelské úrovni, tak i pro komplexnější, náročnější zvukové produkce. Bezdrátový přenos se děje v pásmu 2,4 GHz. Všechna zařízení jsou spárována a není možné se do nich nijak „nabourat“ zvenčí. Ve WiFi síti nejsou navíc ani viditelná. Audified PAir je možné použít v divadlech, kulturních domech, při koncertních a jiných společenských akcích, v restauracích, hotelech, konferenčních sálech a jednacích síních či v domácnostech k vytvoření prostorového ozvučení či na zahradní slavnosti. Audified PAir najdete již nyní v nabídce DISK či Dexon. Více informací najdete na www.audified.com.