Portico 5012 Rupert Neve Design - Dvoukanálový mikrofonní předzesilovač

Výrobce: 
Distributor: 

Portico 5012 je špičkový dvoukanálový mikrofonní předzesilovač, vybavený vstupními a výstupními transformáry, který designoval Rupert Neve. Kromě volitelné fáze, útlumu, fantomového napájení a přeladitelného hornopropustného filtru zahrnuje 5012 i obvod “Silk”, který dodává zvuku vřelost a obnoví charakter klasického obvodového návrhu. Mikrofonní vstup: Mikrofonní vstup je symetrický, ale nikoliv plovoucí, jako varianta nástrojového zesilovače v zapojení „jako transformátor“ (“Transformer-Like-Amplifier” (T.L.A.)) s toroidním dolnopropustným filtrem potlačujícím kmitočty nad 150 kHz. Za T.L.A. následuje vlastní vstupní transformátor, který umožňuje zpracovat vstupní signál o úrovni +25 dBu při jednotkovém zisku v celém spektru zvukových kmitočtů. Toto řešení spojuje výhody vstupu s elektronickou symetrií i pravého transformátorového vstupu. Pokud vypnete fantomové napájení, pak se tento obvod chová jako linkový vstup mimořádné kvality s impedancí 10 kOhmů. Nízký šum a nízké zkreslení: Značná péče byla věnována obvodovému návrhu 5012 tak, aby neharmonická zkreslení a šum byly na co nejnižší možné úrovni. Pečlivě řešené signálové cesty ve spojení se zesilujícími stupni pracujícími ve třídě „A“ mají velký vliv na skvělé zvukové vlastnosti 5012. Proč transformátory? Detailní diskusi o transformátorech si zde nyní nemůžeme dovolit, ale technické poznámky o nich uvedeme později. Je vhodné nahlédnout do základů, kde se dovíte, že na obvodový návrh je třeba se dívat jako na celek a nikoliv jen z pohledu jednoho komponentu. Jemné rozdíly v obvodovém návrhu, vztahující se k vlastnostem zvuku, se tak pomalu vynořují a stávají se srozumitelnějšími. Např. výzkum nezvratně prokázal, že frekvence nad 20kHz mají vliv na to, jak člověk vnímá kvalitu zvuku. Ovšem již dlouho před vědeckými poznáními vycházelo najevo, že podstatná část muzikantů i zvukařů ví, že měření s prakticky stejným výsledky mohou zvukově znít velmi odlišně. I velmi nízké hodnoty hudebně nelibozvučných lichých harmonických mohou mít zásadní vliv na kvalitu zvuku. Vnější šum či interference, které se cestou dostanou do signálu mohou vážně poškodit celý zvukový řetězec. Mnohé z režií využívají pouze nedostatečnou ochranu před vnějšími vlivy a před externími rušivými signály. Nesprávné zemnění tohoto vybavení pak bývá vážným problémem. Obvody s „elektronickou symetrií”, často využívané v moderním studiovém zařízení, mohou dát velmi dobré výsledky na měřícím pracovišti, ale nesplňují dostatečné potlačení vnějších rušivých polí v reálných podmínkách. Vstupní a výstupní obvody musí být zcela prosty brumů, aby procesem procházel pouze užitečný signál. Transformátory jsou v tomto smyslu ideálním řešením. Příjemný a měkký zvuk klasických oblíbených konzolí byl dosažen skvělými tranzistory a velkými vysoce kvalitními transformátory. Moduly Rupert Neve Designs Portico dosahují obdodobné kvality i dnes, bez vysokých nákladů či ceny. Aby mohly moduly spolupracovat dle očekávání (např. při uživatelem zvolené konfiguraci konzole) bez brumu, bez vysokofrekvenčních interferencí, či jiných rušení, musí být věnována patřičná pozornost vstupním a výstupním rozhraním, zemění, úrovním signálu a impedancím. Každý modul systému Portico je samostatný signálový procesor, který poskytuje specifikované vlastnosti zcela nezávisle na okolních komponentech. To je jeden z důvodů, proč použít transformátory. O vlastnosti SILK bylo již mnoho napsáno, stačí uvést, že dává nepatrnou možnost obohatit kvalitu zvuku ve směru vintage modulů. Tlačítko Silk redukuje zápornou zpětnou vazbu a upraví kmitočtové spektrum tak, aby bylo dosaženo velmi měkké a muzikální zvukové interpretace.