Zero88 ZeroWire CRMX

Výrobce: 
Distributor: 

Bezdrátový systém Cognitive Radio Multiplexer (CRMX) od firmy Cooper Controls pro distribuci DMX/RDM a Ethernet dat je založen na automatizované adaptivní technologii specificky vyvinuté pro osvětlovací trh. Systém CRMX optimalizuje použití dostupného pásma přenosových radiových frekvencí a nabízí nejspolehlivější bezdrátový DMX systém současnosti. Jelikož bezdrátové DMX systémy fungují ve stejném pásmu volných frekvencí jako mnoho dalších systémů (např. WiFi, ZigBee, Bluetooth, některé bezdrátové interkomy atd.), narůstá problém jejich vzájemných interferencí a rušení. CRMX nepřetržitě prohledává radiové spektrum a dynamicky mění svůj pattern pro přepínání frekvencí. Pro zajištění bezchybného přenosu byly rovněž implementovány opravné mechanismy, které garantují správné doručení obsahu DMX rámců včetně všech časovacích a synchronizačních dat. To umožňuje synchronní příjem dat všem přijímačům nezávisle na jejich poloze. Parametry přenosu je možné sledovat a řídit pomocí dodávané softwarové aplikace. Více na: www.zero88.com