Access Virus B

Nález - pozitivní!
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
59 410,00 Kč

Produkty německé firmy Access představují v oblasti moderního digitálně analogového zvuku nekompromisní kvalitu, oceňovanou jak taneční scénou, tak zavilými rockery. Doposud se na nás linula z nástrojů Indigo a Virus B v různých provedeních od klávesového po rackové. Dá se říci že za pět minut dvanáct, kdy se stal již téměř historií, se s ní seznámíme blíže. A proč právě tento časový údaj? Inu, vývoj jde dál, a tak již světlo světa spatřili Virus C, Virus KC, Indigo 2 a další noví sourozenci.

Popis a ovládání

Kovový plášť v barevném provedení černá - červenohnědá doplňují silné dřevěné bočnice. Na romantiky a staromilce z této kombinace dýchne příjemné teplo analogové historie, praktičtější uživatelé zase ocení bytelnost nástroje. Svým tvarem je VIRUS B předurčen k umístění na stůl, nebo na vrchní desku nějakého většího masterkeyboardu, v případě potřeby jej lze pomocí speciálních úchytů zamontovat i do racku (úchyty je třeba dokoupit, nejsou součástí příslušenství). Hlavní panel přímo překypuje světýlky, čudlíky a hejblátky: kromě dvouřádkového, zeleně podsvíceného displeje je zde 62 žlutých LED diod, 31 tlačítek a 32 otočných ovladačů logicky rozmístěných podle příslušnosti k jednotlivým sekcím syntetizéru. Nejdůležitější parametry se dají snadno nastavovat přímo z panelu nástroje, přístup k těm ostatním zajišťují tlačítka EDIT v jednotlivých blocích. Ovládací prvky mají optimální velikost, otočné ovladače díky povrchové úpravě nekloužou v ruce a jsou od sebe navzájem dostatečně vzdálené, takže je dost místa i pro silnější prsty. Název a hodnota parametru se při otočení knoflíku zobrazují na displeji, změny lze vysílat i do MIDI.

Na zadním panelu je vedle MIDI tria IN, OUT, THRU šestice audiovýstupů (OUT 1-3 L,R), dva audiovstupy pro externí signál (EXT IN L,R) – vše v provedení jack 6,3 mm, dále zdířka pro připojení napájení 12 V stejnosměrných z externího síťového adaptéru a vypínač. Chybí samostatný sluchátkový výstup, k tomuto účelu slouží konektor OUT 1 L.

Architektura

 • Oscilátory

  Koncepce bloku oscilátorů zásadně ovlivňuje výsledný zvuk nástroje, a proto firma na jeho výbavě rozhodně nešetřila. Virus je vybaven dvěma hlavními oscilátory, které kromě obvyklých tvarů signálu pila a obdélník (resp. puls s proměnnou šířkou; obdélník jak známo odpovídá střídě 50%) nabízí dalších 64 průběhů (sinusovka, trojúhelník a různá více či méně složitá harmonická spektra vytvořená aditivním směšováním). U oscilátorů lze nastavit hrubé ladění (+/- 4 oktávy v půltónových krocích), ladění po klaviatuře a samozřejmě jemné odladění Osc 2 od Osc 1. V případě potřeby je možné za cenu snížení polyfonie o 6 hlasů aktivovat ještě třetí hlavní oscilátor, který může pracovat buď zcela samostatně (jako další nezávislý zdroj kmitů), nebo v součinnosti s oscilátorem 2 (přebírá všechna jeho nastavení a pouze „zahušťuje" jeho zvuk). Jednotlivé oscilátory mohou kmitat nezávisle na sobě s různou fází (jako u pravých analogů), se stejnou fází, nebo lze fáze vzájemně cíleně posunout. Dalším nezbytným prvkem této sekce je šumový generátor, u něhož je možné kromě hlasitosti nastavit ještě barvu šumu a konečně suboscilátor, který kmitá trojúhelníkovými, nebo obdélníkovými kmity jednu oktávu pod Osc 1. Oscilátory lze synchronizovat, nechybí ani kruhový modulátor a FM (Osc 2 je nosič, jako modulátor slouží Osc 1, šumový generátor, nebo audiosignál přivedený na vstup). Hlasitost jednotlivých komponentů je možné regulovat v sekci Mixer.

 • Filtry

  Jestliže jsem v předchozím odstavci podotknul, že firma nešetřila na osazení sekce oscilátorů, tak o bloku filtru to platí dvojnásob. K dispozici jsou dva filtry s nastavitelnou ořezávací frekvencí, rezonancí (vyšší hodnoty rezonance způsobí oscilaci filtru), regulací hloubky modulace obálkou a změn ořezávací frekvence podél klaviatury. Každý filtr může fungovat jako LP (dolní propust), HP (horní propust), BP (pásmová propust), nebo BS (pásmová zádrž). Filtry pracují ve čtyřech konfiguracích: SER 4 (sériové zapojení filtrů, každý se strmostí 12 dB/oct), SER 6 (sériové zapojení filtrů, filtr 1 se strmostí 24 dB/oct, filtr 2 se strmostí 12 dB/oct, tj. dohromady 36 dB/oct !), PAR 4 (paralelní zapojení filtrů, každý se strmostí 12 dB/oct) a SPLIT (paralelní zapojení, oba filtry 12 dB/oct, filtr 1 zpracovává signál z oscilátoru 1 a suboscilátoru, filtr 2 signál z osilátoru 2 a z šumového generátoru, možnost nezávislého umístění ve stereobázi). Za zmínku stojí ještě funkce Saturation: vyšší hodn ota Osc Volume (nastavuje se v sekci Mixer) způsobí stejně jako u skutečných analogů přebuzení vstupu filtru s patřičným „destruktivním" vlivem na zvuk. Je zde na výběr z několika druhů analogových i digitálních zkreslení.

 • LFO

  K periodické modulaci ostatních obvodů nástroje slouží tři nízkofrekvenční oscilátory. Pro každý nezávisle se nastavuje režim (Poly/Mono), počáteční fáze, frekvence (včetně možnosti synchronizace s interními, nebo MIDI hodinami), změna frekvence podél klaviatury a vlnová forma (sinus, trojúhelník, pila, obdélník, Sample&Hold, Sample&Glide plus 62 dalších průběhů). Zajímavá je funkce ENV mode, kdy se LFO chová jako jednoduchá obálka (signál proběhne pouze jednou periodou a skončí na nule), nebo parametr Contour umožňující morphing mezi jednotlivými tvary signálu. LFO 3 má navíc parametr Fade-in. Pomocí LFO 1 lze modulovat frekvenci oscilátorů Osc 1 a Osc 2, šířku pulsu Osc 1+2, resonanci filtru 1+2, intenzitu FM a jeden volitelný parametr. LFO 2 moduluje tvar signálu Osc 1+2, ořezávací frekvenci filtru 1 a filtru 2, panorama a jeden volitelný parametr. Konečně LFO 3 slouží pro modulaci kmitočtu Osc 1, Osc 2, Osc 1+2, šířky pulzu Osc 1, Osc 2, Osc 1+2 a fázi Osc 2 při zapnuté synchronizaci.

 • Obálky

  K dispozici jsou dvě ADSTR obálky – jedna pro zesilovač, druhá pro filtr, řízení kmitočtu oscilátoru 2 a množství FM. Samostatná obálka pro ladění oscilátorů sice chybí, ale některý LFO v ENV módu jí bez problémů nahradí. Obě obálky jsou definovány běžnými hodnotami Attack, Decay, Sustain a Release, navíc je tu parametr Sustain Time: pokud je nastaven na střední hodnotu, úroveň Sustainu je konstantní po celou dobu držení tónu, jiné nastavení způsobí postupný pokles na nulu, nebo vzestup k maximu.

 • Efekty

  Pro každý Single program a stejně tak nezávisle pro každý z šestnácti partů Multi lze nastavit pět různých stereofonních efektů: Ring modulator (kombinuje Single zvuk s externím signálem, není totožný s kruhovým modulátorem v sekci oscilátorů), Distortion (zkreslení a lo-fi efekty), Analog boost (efekt napodobující typický ráz v oblasti nižších frekvencí, který produkovaly analogové nástroje při stisku klávesy), Chorus (simulace efektů chorus/flanger) a Phaser. Kromě uvedených efektů je k mání ještě globální Reverb/Delay, jehož nastavení – jak dozajista vyplývá z přívlastku „globální" – je společné pro celý nástroj, pro jednotlivé party v Multi lze nastavit pouze rozdílné množství efektu (Effect Send). Kvalita efektů je vysoká, všechny jsou detailně programovatelné. Delay lze synchronizovat s interními hodinami, nebo přes MIDI.

 • Vocoder

  Další lahůdkou je zabudovaný Vocoder. Lze zvolit 1 až 32 pásem s regulovatelnou šířkou, měnit center frequency pro modulátor a nosič, offset frekvence modulátoru (způsobí např. typický „Mickey Mouse" efekt), regulovat attack a release sledovače obálky, modulovat některé parametry vocoderu pomocí LFO atd. Jako modulátor slouží signál z mikrofonu, jako nosnou (carrier) lze použít celou sekci oscilátorů včetně šumového generátoru, nebo signál přivedený na vstup. Pracuje-li některý part Multi v režimu vocoderu, klesá polyfonie nástroje pouze o 4 hlasy. Nastavení vocoderu lze uložit jako Single, mezi továrními presety je několik ukázkových programů.

 • Arpeggiator

  Vestavěný arpeggiator pracuje v obvyklých režimech (Up, Down, Up/Down, As played, Random, Chord), arpeggio může být rozloženo až do čtyř oktáv, k dispozici je 32 rytmických patternů. Podobně jako v případě LFO může být tempo synchronizováno s interními hodinami, nebo přes MIDI. Funkce Hold umožní uvolnit klávesy, arpeggio bude znít vesele dál až do okamžiku stisknutí dalších kláves. Parametry Note Lenght a Swing mění délku jednotlivých not a rytmické poměry v rámci patternu. Pro každý z šestnácti partů v Multi lze použít nezávislý arpeggiátor.

 • Zajímavosti

  Chtěl bych se ještě stručně zmínit o několika maličkostech, které značnou měrou přispívají k autentičnosti „analogového" zvuku nástroje. Tak například v režimu Unison umožňuje Virus nastavit až 16 oscilátorů pro jeden tón (v závislosti na počtu použitých oscilátorů ovšem klesá polyfonie), jejich vzájemné rozladění, rozprostření do stereobáze a dokonce vzájemný posun fází LFO v jednotlivých hlasech za účelem oživení modulace. Zajímavá je i funkce Adaptive Parameter Smoothing. Jde o to, že digitální nástroje zpravidla udávají veškeré hodnoty v rozmezí 0-127, tj. ve 128 krocích. Změny parametrů pak lidské ucho nevnímá jako spojité, ale ve slyšitelných skocích. Tato užitečná funkce všechny nespojitosti spolehlivě vyhladí. Zvuk opravdových analogů byl doprovázen celo řadou neduhů ve formě šumu, praskání apod. O jejich napodobení se postará kromě již zmíněného efektu Analog Boost i parametr Punch Intensity, který ovlivňuje intenzitu „lupance" při stisknutí klávesy.

Zvuk nástroje

Celkový sound je příjemně teplý a patřičně šťavnatý. Napodobit zcela věrně primitivní analogové zvuky zvládne Virus levou zadní, ale byla by věčná škoda využívat ho pouze k tomuto účelu. Architektura tónového generátoru dovoluje daleko více, navazuje totiž přesně tam, kde měly možnosti starých analogů své hranice. Díky režimu Unison mohou být analogové zvuky až nezdravě tučné, implementovaná FM se zase postará o ostré digitální barvy, typická FM piana, či ve spolupráci s šumovým generátorem o velice slušné elektronické bicí. Trojice oscilátorů umožňuje i tvorbu složitějších vrstvených zvuků, mezi jejich vlnovými formami lze najít i několik oktávových mixtur, takže nejsou problémem ani varhanní zvuky. Tři LFO modulující různé parametry se mohou hodit pro realizaci proměnlivých zvukových ploch, možnost přebuzení filtru bude k nezaplacení v agresivních sólech. Na firemních stránkách www.access-music.de jsou zdarma ke stažení stovky programů, mezi kterými lze vedle mnoha zvuků s fazónou podle poslední módy najít i několik překvapivě věrných imitací akustických nástrojů. Kromě nových presetů je možné stáhnout i poslední verzi OS 4.5.2. která mimo jiné rozšiřuje počet SINGLE ROM programů z 256 na úctyhodných 768.

Závěr

Není to zase tak dávno (v minulém století…), kdy byl syntetizér s polyfonií 6 hlasů vybavený jedním VCO se dvěma vlnovými průběhy, suboscilátorem, jediným filtrem se strmostí 12 dB/oct, jediným LFO a dvěma jednoduchými obálkami vrcholem technického pokroku. Žádný displej, žádná efektová jednotka, MIDI jen pro parádu, hodně šumu a ta váha… Také jsem jeden takový míval. A když jsem tenkrát zavřel oči a začal snít o dokonalém supernástroji se spoustou knoflíků a dokonalým zvukem, netušil jsem, že se jednou můj sen splní, že si jej za pár let budu moci vyzkoušet, nebo dokonce zakoupit u firmy K-Audio a že se bude jmenovat „Acces Virus b" .