Edirol R-4

Přenosný 4-kanálový rekordér
Cena: 
43 500,00 Kč

Pohled jedním okem

Na první pohled, zjistíte, že R-4 má přibližně tvar kvádru se skosenou přední stranou která má ještě po stranách jakési ochranné výběžky. Podobně, jak je tomu u standardních rackových přístrojů. Skříň celého zařízení je vyrobena z plastu, což se příznivě projevuje na hmotnosti (cca 2 kg s bateriemi), a snad díky kovově stříbrošedé barvě působí seriozním „kovovým" dojmem.

Na předním panelu nalezneme modře podsvícený LCD display o rozlišeni 128 x 64 bodů. Vpravo od něj je řada klasických multimediálních tlačítek s popisem: Prev, Next, Stop, Pause, Play a Rec. Jsou vyvedeny v bílé barvě až na tlačítko Rec, to je červené z bílé gumy. Tlačítko Play při přehrávání záznamu elegantně modře svítí a při zapauzování modře problikává. Při vlastním nahrávání je tlačítko Rec „nečekaně" červeně podsvíceno. Ještě máme možnost R-4 uvést do pohotovostního režimu, v takové chvíli pak Rec červeně problikává. Hned pod multimediálními tlačítky se nachází pět pogumovaných otočných potenciometrů, první čtyři nesou označení Input gain a samozřejmě neslouží k ničemu jinému než k nastavení zisku na každé stopě. Poslední z řady „potíků" je nadepsán monitor. Všech pět potenciometrů má příjemný tuhý chod, takže je nepravděpodobné, že by jste si s některým z nich nechtěně pohnuli.

Na pravé straně přístroje nalezneme dvě dvojice analogových vstupních zásuvek typu kombo a musím říct, že tady mě „stvořitelé" velmi potěšili, protože R-4 osadili kvalitními konektory od Neutriku. Ke každému páru vstupů ještě přísluší přepínač mezi mikrofonním a linkovým vstupem. Jako poslední na pravé straně se nachází dvojice výstupních analogových konektorů typu cinch určených pro připojení k mixážnímu pultu nebo k externí poslechové sestavě.

Levý panel přístroje pak obsahuje zleva: dvojici konektorů cinch sloužících pro digitální vstup a výstup (S/PDIF), L-connector, USB konektor pro připojení k počítači, dále pak konektor pro připojení externího adaptéru který je součástí balení. Hned vedle se nachází slot pro paměťovou kartu a „klíčovou dírku" pro uzamčení k libovolnému pevnému předmětu, podobně jako to bývá zvykem u laptopů. Poslední konektor na levé straně je klasický 1/4" jack pro připojení sluchátek.

Dalším „panelem nástrojů" je vrchní část přístroje. V místě hrany kde vrchní strana přechází v zadní, jsou po stranách umístěny mřížky páru interních mikrofonů. O něco níž pak nalezneme mřížky interních reproduktorů. V řadě pod reproduktory je tlačítko Power svítící zeleně, je-li přístroj zapnut. Posuvný přepínač Hold pak slouží k blokování ostatních tlačítek a přepínačů tak, aby nedocházelo k nechtěnému přepnutí některého z nich během natáčení v terénu. Dále zde najdeme dvojici přepínačů nesoucích označení Phantom power. Dvojici proto, aby bylo možné zapínat „fantoma" pro každý pár mikrofonních vstupů samostatně. Další přepínač v řadě nese označení Limiter a je společný pro všechny čtyři mikrofonní vstupy, dokonce zabírá i na interních mikrofonech. Jeho záběr je docela razantní a je ve zvuku dost slyšet. Na levé dolní části horního panelu přístroje je umístěna trojice ovladačů: Wave Edit - sloužící ke vstupu do jednoduché editace nahraného materiálu, Effects - umožňující vstup do nastavení efektové části R-4 a System - zpřístupnění celkového nastavení přístroje. Tato tři tlačítka a jejich funkce si ještě níže přiblížíme. Hned pod nimi je světlešedý obdélník Marker, uvnitř kterého jsou umístěny tlačítka: Clear, Prev, Next a Mark. Pomocí nich je velmi snadné vkládat do záznamu značky nebo chcete-li marky. Ty pak pomáhají při orientaci v nahrávce. Další funkcí je A-B Repeat, kterou ovládáme stejně nazvaným tlačítkem z bílé gumy. Toto při zadání bodu A rozuměno jeho stiskem během přehrávání, začne oranžově poblikávat. Jestliže ho stiskneme ještě jednou, zadáme bod B a toto tlačítko se trvale oranžově rozsvítí. R-4 pak bude nekonečně dlouho přehrávat nahrávku mezi body A a B, po opětovném stisku tlačítka A B Repeat, ukončíme tento režim a R-4 pokračuje v normálním přehrávání. Další záležitostí je tlačítko Display jehož funkci si popíšeme až společně s displejem. Následujícím ovládacím prvkem čtveřice kulatých tlačítek nesoucích označeni Cursor/Monitor Select a je možné jimi vybírat kterou stopu a v jakém režimu (mono, stereo) budeme poslouchat. Pod nimi ještě nalezneme funkce Exit a Enter/Finder. Posledním a největším ovladačem v pravém slova smyslu, je jog/dial kolečko nesoucí popisku Scrub/value jehož prstýnkem lze ovládat funkci Shuttle. Ta svým způsobem dubluje funkce Prev a Next, tedy posun v nahrávce.

Na spodním panelu je pod plastovou krytkou umístěna šachta pro osm tužkových baterií (AA).

Pohled druhým okem

Nyní se pojďme podívat podrobněji na displej. Po zapnutí přístroje a asi desetisekundové prodlevě, kdy R-4 startuje, naběhne základní zobrazení displeje. V horním řádku je název souboru, pokud se na harddisku žádný nenachází, objeví se zde nápis (No files). V dalším řádku je zobrazen čas a to ve formátu HH:MM:SS, vpravo od něj je pak graficky znázorněna časová osa nahrávky a pod ní celkový čas nahrávky. Dále pak displej zobrazuje čtyři sloupcové indikátory jednotlivých vstupů a jejich routing do monitorového výstupu, samplovací frekvenci a bitovou hloubku nahrávky. Poslední indikátor patří monitorovému výstupu a je stereo. Nejspodnější řádek displeje je inverzně podsvícen a zobrazuje v jakém režimu se R-4 nachází, tzn. Stop, Play, Rec apod. Dále ukazuje datum a čas (pokud je nastaven) a režim napájení přístroje.

Pomocí již zmiňovaného tlačítka Display je možné přepínat mezi třemi režimy zobrazení. Po prvním stisku se na displeji místo časové osy nahrávky zobrazí záporný čas nahrávky (remain), po druhém stisknutí se pak před námi objeví malý čtyřstopý mix který můžeme ovládat společně kurzorem a kolečkem jogdial. Třetím stiskem se vrátíme do výše popsaného základního zobrazení.

Velmi důležitým tlačítkem je System, pomocí něhož se nám rozbalí nabídka nastavení. Má deset položek: recording setup, player setup, speaker, LCD setup, system setup, data & time, project name, HDD utility, CF utility a factory reset. Za nejdůležitější považuji hned první, recording setup. Zde si můžeme vybrat který vstup při nahráváni použijeme. Zda analogový, digitální či zda použijeme vestavěné mikrofony. Dále si zde můžeme vybrat samplovací frekvenci a to: 44,1 kHz; 48 kHz nebo 96 kHz. Bitovou hloubku máme na výběr 16 bit a 24 bit. Následuje nastavení nahrávacího režimu přístroje závislého na zvoleném vstupu. Při nastavení analogového vstupu si můžeme vybrat z následujících režimů: 1 x Mono, 2 x Mono, 1 x Stereo, 2 x Stereo a nebo 4 x Mono. V nabídce Player Setup můžeme zvolit přehrávání typu single, přehrává jen jednu nahrávku, a to jen jednou, nebo můžeme zvolit seqential a pak R-4 přehrává následující záznam. Dále tu jsou funkce Repeat a Play 2x. Záložka Speaker má jen jednu funkci a to pouze zapnutí nebo vypnutí interních reproduktorů. Tyto mohou díky kontrolnímu poslechu klidně nahradit sluchátka. V položce LCD Setup se dá nastavit kontrast displeje, intenzita podsvícení a čas deaktivace disleje během delší nečinnosti. Tuto funkci lze vypnout. Vypnout jde i samotné podsvícení, což asi oceníte v případě kdy budete nahrávat v terénu na baterie. Další položkou je System Setup. Zde se nastavuje typ používaných baterií (pokud by byl nastaven nesprávný typ, bude špatně zobrazen stav baterií na displeji), aktivuje se L-Connector a nastavuje formát ve kterém budeme nahrávat. Na výběr je zde wav nebo bwf. Záložku Data & Time slouží k nastavení datumu a času, podle toho pak můžeme rozlišovat jednotlivé nahrávky. Sedmou položkou v systému je Project Name. Je možné si přednastavit osm názvů např. podle typu projektu, nebo podle scény, na které momentálně pracujete. Formátovat či prozkoumávat harddisk můžeme v další položce nazvané HDD Utility. Ke správě paměťové karty pak slouží CF Utility. V případě, že jste si celý systém přednastavili tak, že už vám R-4 odmítá poslušnost, nezoufejte. Právě pro vás je tu vytvořena poslední záložka v systému nesoucí název Factory Reset. Po jejím využití se R-4 vrátí do původního nastavení z továrny, tento reset se nedotkne harddisku a na něm uložených nahrávek. Factory Reset se tak dá využít i pro rychlé nastavení.

Pokud máme nahráno, můžeme nahrávku editovat. K tomu slouží funkce Wave Edit. Disponuje parametry Trim, Divide a Combine. Trim umožňuje vyjmout část nahrávky a překopírovat jako samostatný soubor. Divide zase poslouží ve chvíli, kdy potřebujeme nahrávku střihnout a Combine pak umí zase dvě nahrávky spojit v jednu.

Efektová sekce nabízí 3-Band EQ, Graphic EQ, Noise Gat, Enhancer a poslení Comp & DeEsser. Těchto pět efektů můžeme přiřadit čtyřem stopám a to v režimech nahrávání a přehrávání.

Důležitou funkcí je Finder, aktivujeme ji pomocí tlačítka Enter/Finder. V takovém případě se zobrazí na displeji řetězec souborů umožňující listování pomocí kurzoru. Stiskem tlačítka Enter je možné vstoupit do systému správy souborů. Jednotlivé nahrávky můžeme mazat, kopírovat, přesouvat či přejmenovávat.

Nahrávky se ukládají na vestavěný harddisk o kapacitě 40 GB. Tomu odpovídá doba záznamu která se pohybuje v rozmezí od 17 hodin při 24 bit/96 kHz, dále pak přes 53 hodin při16 bit/48 kHz a do 58 hodin při klasické CD kvalitě (16 bit/44,1 kHz). Tyto hodnoty uvádí výrobce a myslí tím při stereo záznamu.

Ještě je nutné podotknout, že součástí balení je kromě samotné R-4, síťový adaptér, USB kabel, CD s manuálem, samotný manuál a elegantní černá brašna. Brašna je přímo uzpůsobena na R-4 a má po stranách otvory kryté chlopněmi. Ty jsou zajištěné suchým zipem a umožňují mít R-4 schovanou v brašně a současně mít zapojené mikrofony. Bezva věc, dá se tak točit přímo v terénu.

Pohled oběma očima

R-4 jsem testoval s kondenzátorovým mikrofonem AKG C 391 B a také jsem zkusil nahrávat za pomoci interních mikrofonů. Přiznám se, že pokud bych měl použít R-4 k seriozní práci, určitě bych se poohlédl po nějakém kvalitnějším externím mikrofonu. Interní mikrofony tak chápu jako rozšíření možností přístroje. Díky nim tak R-4 poslouží třeba jako diktafon.

Důležitým se mi jeví L-connector, s jeho pomocí můžeme propojit R-4 s kamerou a do jisté míry je synchronizovat. V takovém případě bude R-4 „posluchat" kameru. To znamená, že jestliže kameraman spustí nahrávání na kameře a R-4 bude v režimu „stand-by", pak začne nahrávat i R-4. Nevýhodou je, že R-4 nenahrává time code.

Hlavní použití přístroje pak vidím jako reportážní "magnetofon" v rozhlase, malých regionálních televizních stanicích, reklamních agenturách a třeba i v divadlech.

R-4 je ideálním nástrojem k práci v terénu a to jak k natáčení mluveného slova tak i k natáčení ruchů. Díky čtyřstopé architektuře je tak možné při natáčení ruchů zachytit prostor a pohyb. Diky USB konektoru je velmi snadné přenést nahraný materiál do počítače a dále ho pak zpracovat v některé ze speciálních aplikací jako je třeba Cubase nebo Pro Tools. Měl jsem R-4 propojenou se svým počítačem Apple G4 (OS X Tiger) a R-4 se chovala jako klasický flash disk. Počítač si ji sám našel a rozpoznal, vše fungovalo bez problémů. Myslím, že R-4 rozhodně stojí za vyzkoušení a všem "lovcům zvuků" bych popřál symbolické: "Lovu zdar!"