Akai APC40

Kontroler pro Ableton Live
Distributor: 
Cena: 
11 609,00 Kč

Software Ableton Live se v posledních několika letech zabydlel v laptopech hudebníků a DJs s takovou samozřejmostí, že už si bez něj své vystoupení většina z nich snad ani neumí představit. Zatímco software se vyvíjí velmi rychle (Ableton dnes nabízí už osmou generaci svého revolučního sekvenceru), dedikovaná hardwarová zařízení pro tuto aplikaci jsou značně pozadu. Kromě dnes již početné řady mixážních kontrolerů v klasickém pojetí bylo až donedávna ticho po pěšině.

Prvním ve všech ohledech plně dotaženým USB/MIDI kontrolerem, nesoucím požehnání i logo Abletonu, se stal APC40 renomované značky Akai. Zkratka APC znamená Ableton Performance Controller a není náhodou, že právě po léta osvědčená technologie MPC, oživující barevné podsvícené pady na grooveboxech, přinesla ve spolupráci s týmem Abletonu toto zařízení, které je nyní oficiálním hardwarovým společníkem softwaru Ableton Live, o čemž se můžete přesvědčit na www.ableton.com v rozsáhlé dokumentaci „Touch: AKAI APC40“.

K čemu slouží APC40?

Kontroler je určen k ovládání softwaru Ableton Live na podiu i ve studiu. Lze jej použít pro všechny varianty včetně LE od verze 7 a novějších. Od 8. generace je software vybaven šablonou pro Akai APC40, díky které jsou všechny ovládací prvky již namapovány na příslušné parametry v aplikaci, takže fungují okamžitě bez nutnosti programování. Po otevření vašeho projektu v Ableton Live máte pod kontrolou vše, co se děje v okně Session Overview. U předem nachystaného setu již není třeba pracovat s počítačem – vše máte na dosah ruky díky APC40. Pomocí matice tlačítek spouštíte clipy ve slotech, tahovými potenciometry regulujete úrovně stop, otočnými potenciometry ovládáte panoramu i úrovně signálu jdoucího do pomocných sběrnic A, B a C. U každé stopy lze přímo na kontroleru aktivovat nahrávání (Record Arm), parametry solo/cue a samozřejmě i vlastnosti virtuálních efektů a instrumentů (Device Control) ve všech stopách. Kromě faderů, u nichž je pozice dobře viditelná, APC40 indikuje aktuální stav a pozici všech funkčních ovládacích prvků – stav každého slotu je indikován systémem tří barev a otočné knoby s nekonečnou dráhou mají okolo rozmístěné LED diody. I přes velké množství tlačítek, faderů a knobů je ovládání snadné a i přes absenci displeje na ovládacím panelu máte dokonalý přehled.

Instalace a nastavení

Instalace zařízení, dá-li se tak nazvat pouhé připojení přístroje do sítě a k počítači, je naprosto bezproblémová. Po spuštění Ableton Live stačí v Preferences pod záložkou MIDI/Sync vybrat šablonu APC40 ze seznamu zařízení Control Surface, zvolit vstup i výstup a v seznamu portů aktivovat hodnoty On u všech tří parametrů Track, Sync a Remote, toť vše. Od této chvíle je APC40 součástí DAW a lze jej okamžitě používat.

Ovládání a užití v praxi

Ovládací prvky kontroleru jsou rozděleny do několika segmentů. Pro zkušenějšího uživatele Ableton Live je uspořádání na první pohled logické a zcela přirozené, ale velmi rychle mu přijde na chuť i nový uživatel. Základem je matice čtyřiceti tlačítek s trojbarevným podsvícením, která může fungovat v základním režimu Clip Launch a také v navigačním režimu Session Overview (aktivuje se podržením tlačítka Shift). Tlačítka v prvním režimu vlastně nejsou nic jiného, než jednotlivé banky (Clip Slots) pro hudební clipy (audio samply nebo MIDI segmenty), které jsou uspořádány stejným způsobem v režimu Session View v okně aplikace. Tlačítka slouží ke spouštění těchto clipů, přičemž najednou máte k dispozici okamžitou kontrolu nad pěti sloty (seřazenými pod sebou) v každé z osmi stop (seřazeny vedle sebe). V okně aplikace je aktuální „oblast vlivu“ APC40 znázorněna tenkým barevným rámečkem. Sloty, které jsou obsazeny clipem, jsou na hardwarovém kontroleru indikovány žlutým podsvícením příslušného tlačítka. Při přehrávání clipu se na kontroleru změní barva podsvícení daného tlačítka na zelenou, při nahrávání nového clipu do slotu na červenou. Pokud tedy během hraní chcete spustit clip, který máte nahraný v druhém slotu shora ve třetí stopě, stisknete příslušné tlačítko na APC40 a jakmile začne nový takt (nebo jiná časová hodnota dle nastavení kvantizace v aplikaci), tlačítko je podsvíceno zeleně a clip v daném slotu je přehráván. Pokud máte u této stopy aktivováno nahrávání (červená značka Record Arm), po stisknutí tlačítka je do téhož slotu zaznamenán nový clip a barva podsvícení tlačítka se v daném okamžiku změní na červenou. Sloty, které jsou prázdné, nejsou podsvíceny vůbec, což během živého vystoupení usnadňuje orientaci a zbytečně nerozptyluje. Pokud potřebujete ovládat sloty v dalších stopách, jednoduše posunete oblast 8 x 5 na jiné místo nahoru/dolů nebo napravo/nalevo pomocí čtyř směrových šipek Bank Select na kontroleru. Podsvícení tlačítek se ihned změní podle situace v aktuální oblasti. Při práci s kontrolerem APC40 je velmi důležitá obousměrná komunikace zařízení s aplikací – cokoli uděláte, okamžitě vidíte na kontroleru i na monitoru. Tato vazba je vynikajícím pomocníkem – pomocí APC40 máte svůj set vždy pod kotrolou bez nutnosti kontaktu s počítačem.

Na ovládacím panelu nechybí obligátní tlačítka pro ovládání stop (Activator, Solo/Cue, Record Arm), pod každým sloupcem tlačítek z Clip Launch matice se nachází tlačítko Clip Stop pro zastavení přehrávání clipu. Devátou šavlí je master kanál se svým faderem a otočným ovladačem Cue Level. V tomto sloupci se na konci každé řady Clip Launch vyskytuje tlačítko Scene Launch pro přechod na zvolenou scénu, čímž se spustí všechny aktivní clipy, které se nacházejí v dané řadě. Posledním prvkem v této sekci je tlačítko Stop All Clips, které zastaví přehrávání clipů ve všech slotech.

Otočné potenciometry v sekci Track Control slouží k ovládání právě jednoho parametru u osmi stop v dané oblasti výběru. Kterého, to záleží na volbě jednoho z tlačítek Pan, Send A, Send B a Send C. Níže pod segmentem Track Sontrol jsou umístěna tlačítka Shift, šipky k posouvání oblasti výběru a ovládání tempa (funkce Tap Tempo a Tempo Nudge). V dalším segmentu Device Control lze ovládat parametry plug-inů (devices), obvykle efektů, nasazených na danou stopu – tu lze vybrat tlačítkem 1 – 8 v řadě Track Selection (v případě master kanálu tlačítkem Master na konci řady). U zvolené stopy lze osmi potenciometry regulovat parametry jednoho „device“ (efektu nebo instrumentu). Pomocí dvojice šipek je možné posouvat výběr vpravo/vlevo a zvolit aktuálně ovládané zařízení. Tlačítko Clip/Track slouží k přepínání zobrazení vlastností clipu a vlastností stopy (resp. seznam plug-inů přiřazených dané stopě), stejně jako v aplikaci Ableton Live, kde je k tomuto vyhrazen vodorovný pruh pod šavlemi. Tlačítkem Device On/Off se dá právě zvolené zařízení vypnout nebo zapnout.

Níže pod těmito tlačítky jsou další čtyři. Detail View pro přepínání režimu pohledu na vlastnosti Device Control (při přepnutí na detailní zobrazení se odkryjí další parametry zvoleného plug-inu) a další tři pro ovládání sekundárních funkcí sekvenceru (Rec Quantization, MIDI Overdub a Metronome). Postrádám tu snad jen tlačítko Plug-in Edit pro otevření/zavření vlastního okna zařízení. Zbývajícími ovládacími prvky jsou obligátní tlačítka Play, Stop, Rec a crossfader, který se nachází hned pod nimi.

Resumé

Akai APC40 je všestranným a neocenitelným pomocníkem při práci s Ableton Live. Jeho koncepce je ve všech ohledech funkční, ovládání příjemné a bezproblémové. Díky šipkám Bank Select lze rychle přesunout pole výběru na jiné místo, takže máte potřebné parametry vždy na dosah ruky a celý set pod kontrolou. Při živém vystoupení si s kontrolerem plně vystačíte a nepotřebujete myš ani klávesnici. Pokud při svých setech používáte Ableton Live, APC40 vám vřele doporučuji k vyzkoušení a věřím, že předčí vaše očekávání. Plusem je také podsvícení všech klíčových ovládacích prvků, obousměrná komunikace se softwarem, či v nespolední řadě příznivá cena vzhledem k potenciálu přístroje. Mínusy jsem žádné nenašel.

Technické parametry

  • 9 vertikálních tahových potenciometrů a 1 horizontální crossfader
  • 17 otočných potenciometrů s nekonečnou dráhou
  • 40 barevně podsvícených tlačítek (MPC padů) v matici 5 x 8, celkem 87 podsvícených tlačítek + dalších 23 běžných tlačítek
  • 2 konektory (6,5 mm jack) pro připojení nožních kontrolerů (footswitch)
  • port USB 2.0
  • nutné napájení externím zdrojem (součástí balení)

Minimální systémové požadavky

  • PC: systém Windows XP nebo Vista, procesor 1,5 GHz nebo vyšší, paměť 512 GB RAM, zvuko vá karta kompatibilní s Windows (doporučeny ASIO ovladače)
  • Macintosh: systém Mac OS X 10.3.9 (doporučen 10.4 nebo novější), procesor G4 nebo vyšší (doporučen Intel Mac), paměť 512 GB RAM
  • volný port USB 2.0, DVD optická mechanika, QuickTime 6.5 nebo novější