George Dennis - The Blue 60

George Dennis - The Blue 60
Distributor: 
Cena: 
29 740,00 Kč

Kytarové kombo firmy George Dennis, které máme možnost testovat je, připustíme-li relativitu času, ještě dítětem (asi půlročním). I přes tento - znovu opakujeme relativně - nízký věk, je však řádně průbojné, o čemž svědčí více než 180 prodaných kusů, z toho asi 150 v Evropě a 30 v tuzemsku.

Je dobré říci, že se jedná o českého výrobce, což by nám mělo bezesporu dělat radost, nebo alespoň některým z nás. Nakonec s hlavičkou George Dennis jsme se měli možnost setkat již prostřednictvím kytarových efektů, z nichž především wah-wah pedál vzhledem k poměru kvality a ceny byl, tuším, velmi popularní. A v neposlední řadě pak je možné nalézti v přihrádkách mezi mnohými jinými i trsátka téže firmy.

Nuže, k samotnému kombu

Jedná se o konstrukcí velmi bytelné kombo, klasických rozměrů (480 x 560 x 275), nabízející 4 samostatné kanály, a to pak v řadě jdoucí po sobě: Clean s korekcemi Volume, Treble, Middle, Bass a Dynamic Presence, plus malý přepínač Sweep pro podpoření středových frekvencí. Co se toho týče, možnost Sweep je znatelně razantní a umožňuje velmi rychle přejít od zvonivého čistého zvuku ke kulatějšímu jazzovému. Tedy alespoň já takto její využití chápu jako nejlepší. Samotný kanál Clean - opatřen ještě modrou diodou, která vydává skutečně nepřehlédnutelné světlo - má velmi příjemný a vyvážený zvuk, velmi snadno modifikovatelný dle charakteru nástroje. Druhým kanálem v pořadí je Crunch s korekcemi Gain, Treble Bass a Volume a dále s možnostmi Boost I či II, tedy větší či menší intenzita přebuzení, a Middle Shift s polohami HI a LO pro posouvání středových frekvencí. V tomto kanálu lze dosáhnout jak mírně nabuzeného zvuku připomínajícího klasické Fender aparáty, tak přes středně zkreslený vhodný pro doprovody až k docela řádně nabuzenému zvuku dle libosti taktéž na doprovody i na sóla. Oproti dalším kanálům Lead A a Lead B jeví se mi Crunch mírně užší co do zvuku, především pak při použití více zkreslení. Respektive, pokud přepínáme mezi Crunch a Lead A či B, je zvuk hodně odlišný, což může být ku prospěchu či ku škodě, jak každý sám posoudí. Samotný zvuk je ve všech možnostech použití, která nabízí průzračně brilantní, dobře se pojí s ostatními nástroji a nikterak mezi nimi nezaniká. Dalším v pořadí je Lead A a Lead B. I když se jedná o dva separátní kanály, mají stejné korekce Treble, Middle, Midle Sweep, Bass a Volume, co do rozdílnosti je u každého možno nastavovat samostatně Gain korekcemi Gain A a Gain B. Pro kanál Lead B je možné ještě použít přepínač Contour, zvyšující presenc, nebo jak uvádí výrobce v manuálu - který je v češtině - „větší konkrétnosti v oblasti presenc“. Lead A i Lead B poskytují velmi dobrý zkreslený zvuk, především pak Lead B, který nabízí mimo jiné i opravdu zásadně „nařvaný“ zvuk. Oba kanály jsou dobře zvukově modifikovatelné, Lead B s mírným nárůstem hlasitosti a více konkretní ve výškách i bez použití Contour. Dále George Dennis Combo nabízí master Volume pro celkovou hlasitost všech kanálů, Cut - což je korekce usazená za všemi korekcemi - a master hlasitostí pro modifikaci výšek u všech kanálů současně a Reverb s přepínačem LO a HI. Jedná se o pružinový reverb Accutronics. To všechno je umístěno logicky na předním panelu, který nám skýtá ještě možnosti výběru ze dvou vstupů HI a LO, tedy silnější a slabší vstupní hlasitost.

Další v řadě nabízených možností je efektová smyčka s přepínáním LO a HI. Při použití HI se celkový zvuk komba ještě mění, což je zřejmě dáno větší intenzitou signálu vstupujícího do koncového zesilovače. Osobně bych raději preferoval hlasitostní korekci pro vstup do efektové smyčky, nebo nejlépe pro vstup i výstup, neboť při použití kytarových krabiček, či některých specifických zařízení jako efektů, může docházet k problémům co do intenzity signálu z předzesilovače, či naopak ze samotného efektového zařízení dále do koncového zesilovače komba. Toto je však výčitka, kterou ukládám více výrobcům, a bezesporu někdo se mnou nebude souhlasit. Tuto efektovou smyčku najdeme, jak je již standardní, na zadním panelu vedle přepínače vstupního napětí 115/230V, pojistky pro vstupní napětí, pojistky pro anodové napětí, výstupu pro reproduktor 16 Ohm, výstupů pro reproduktory 1x4 Ohm, 2x8 Ohm, 1x8 Ohm a 2x16 Ohm a přepínače impedance pro výstupy na reproduktory. V poslední řadě je zde ještě možnost o doplnění Midi modulu, který umožňuje použít midi medálu a přepínat mezi jednotlivými kanály přímo po MIDI s ostatním i zařízeními. Tato možnost není standardní výbavou komba a je potřeba si ji jako doplněk objednat přímo u firmy. V poslední řadě je zde možné použít ještě symetrický Direct Out pro připojení canonovou zástrčkou k mixážnímu pultu.

Standardním doplňkem komba je však samozřejmě nožní přepínač, z něhož je možné ovládat všechny kanály plus Reverb, samozřejmě libovolně mezi sebou. To je pak možné ještě z předního panelu přepínači k tomu určenými a umístěnými u jednotlivých kanálů.

Z toho, co jsme zatím všechno prošli, je patrné, že kombo George Dennis nabízí skutečně komfortní výbavu s velkými možnostmi modifikace zvuku. K tomu všemu ještě poznamenejme, že kombo je osazeno 100W reproduktorem Celestion G 12H-100PE, a párovanými výstupními lampami E 34L, v předzesilovači pak 5 lampami 12AX7. K tomu je možné zaměnit koncové lampy za 6L6 a získat tak další diferentní zvuk. Výrobce doporučuje E 34L pro „British“ sound (jsou dodávány stadardně a 6L6 pro „American“ sound.

Shrňme

Celková konstrukce, vzhled, komfortnost a především pak variabilita zvuku předurčují kombo George Dennis k zařazení dojednoznačně vyšší třídy. Hovoře o samotném zvuku, znovupřipomeňme a zdůrazněme jeho přednosti. Ať už se jedná o čistý, či zkreslený zvuk, vždy se dobře pojí s ostatními nástroji, což jsme několikrát vyzkoušeli. Vedle toho však v nich nezaniká, naopak se opravdu dobře prosazuje, a to pak i v basových polohách, což považuji za zásadně důležité. Mnoho komb či aparátů má při sólovém hraní průrazný zvuk ve výškách a naopak, když pak přejdete do nižších poloh, zvuk jako by zmizel, stane se nekonkrétním a tudíž takřka nezaznamenatelným (vlastnost tak vzácná u zařízení nižší cenové třídy). Osobně toto považuji za zásadní plus komba George Dennis. Abychom však zůstali v objektivní rovině a nenechali se unášet pouze přednostmi, které jsou co do zvuku a jeho variability v nadstandardní rovině, vpravdě je potřeba říci, že např. Direct Out by snesl korekci simulující reproduktor. Samotný výstup ze zesilovače, který je opatřen canonovou zástrčkou, je příliš ostrý a úzký, než aby se dal apriori samostatně použít. Zde by speaker simulator - ať již regulovatelný či nikoli - byl jistě ku prospěchu věci. (pozn. redakce - při kanálu Clean je zvuk přes Direct Out vynikající, při použití Crunch a zreslených kanálů je nutné použít korekce na výšky ev. speaker simulator)

Ač by samostatnou kapitolu mohla tvořit celková váha komba (29.5kg), spokojíme se s tím, když řekneme, že pro konstrukci byla použita jedenáctivrstvá překližka a že se jedná o lampové, čtyřkanálové kombo. Nespornou výhodou takové konstrukce je pozitivní dopad na zvuk. Je důležité říci, že i při maximálním výkonu se kombo neklepe, a tudíž nevytváří zvuky či - chcete-li - ruchy, které nejsou kytarové hře vlastní. Nakonec u konkurenčních lampových „čtyřkanálů“ je vyšší váha obvyklá. Nicméně by toto vše mohlo vést k myšlence, že by použití dvou „uší“ či - chcete-li držáků, nebylo nikterak marnou záležitostí. Nakonec, je moudré důvěřovat tomu, že našinec si ještě bude muset nějaký čas své kombo nosit sám. Budiž mu pak radost z hudby dostatečnou odměnou.

V úplném závěru, bez snahy rekapitulovat, připomeneme, že se jedná o tuzemského výrobce, a pak jistě není potřeba zdůrazňovat pozitiva ohledně servisu či poradenství. Firma garantuje dvouletou záruku na všechny komponenty vyjma elektronek.