APS Coax

Studiové koaxiální nearfield monitory
Kategorie: 
Výrobce: 
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
18 906,00 Kč
Aps Coax

Přesycení dnešního trhu s elektronikou si žádá hledání nových technologií, funkcí i nových designových tvarů. Týká se to už nejen spotřebního zboží, ale stále více také specializovaných oborů, jako jsou třeba nahrávací studia. Jeden z výstřelků moderního vývoje se mi právě dostal do rukou k vyzkoušení.

Má-li být zdroj zvuku ve stereofonní (nebo i jiné prostorové) nahrávce co nejpřesněji lokalizovatelný, musí být splněny, mimo jiné, dvě podmínky. Jednak vyzařování zvukových měničů musí být co nejvíce bodové, tedy reproduktory by měly být co nejmenší, a to tím menší, čím blíže se k nim posluchač nachází. Při velmi blízkém poslechu se velký reproduktor jeví jako nevýhoda. Při umístění monitorů vedle notebooku na malém pracovišti může být vzdálenost uší od reproduktoru menší než jeden metr, a tudíž i vzájemná vzdálenost reproduktorů bude do jednoho metru. 

Osmipalcový reproduktor o průměru membrány kolem 20 cm způsobí rozmazání stereobáze v rozsahu 80 až 120 cm, způsobí tedy nepřesnost v lokalizaci o velikosti +/-20%. Ještě větší problém způsobuje vzdálenost vysokotónové jednotky od středotónové. Každá změna polohy posluchače před reproduktory způsobuje nežádoucí fázové posuvy, a tím změnu vnímání zvuku. Jestli jste to ještě nikdy nezkoušeli, zkuste si umístit oblíbené monitory NS10 obráceně – tedy výškovým reproduktorem dovnitř stereobáze. Uslyšíte, jak velký vliv má toto umístění na zvuk. Vhodným řešením eliminace těchto jevů je použití koaxiální konstrukce malého měniče, kdy vysokotónová jednotka je umístěna v ose jednotky středotónové (vzhledem k fyzikálním vlastnostem takto malého reproduktoru se budu raději držet termínu středotónové, nikoli hlubokotónové). Zajímavostí je skutečnost, že některá masteringová studia používají monitory se dvěmi středotónovými jednotkami, mnohdy i horizontálně uspořádanými, což popírá teorii bodového zdroje.

Druhou podmínkou dobré lokalizace je přijatelná a naprosto shodná kmitočtová a fázová charakteristika obou monitorů, která se už dnes dá dobře ohlídat elektronicky, nebo alespoň výběrem vhodných dvou kusů do páru. Všechny tyto skutečnosti byly aplikovány při vývoji speciálních monitorů, které mám právě před sebou k otestování.

Jedná se o výrobek polské firmy Audio Pro Solutions – studiové high quality nearfield monitory APS Coax. Firma, sídlící v malé vesničce u Poznaně, funguje od roku 2006. Na internetových stránkách má uvedeno, že svoje výrobky projektuje s maximálním důrazem na kvalitu výsledného produktu, používá nejmodernější nástroje pro měření, atd. V nabídce lze najít pět druhů studiových monitorů od nejmenších NANO, po největší třípásmové 3way TRINITY. Všechny monitory jsou klasické konstrukce, tedy až na APS Coax. Ty se od běžných monitorů liší právě konstrukcí měniče, ale také celkovým designem.

Monitory mi přišly zabalené oba v jedné krabici, pravděpodobně z důvodu jejich spárování dle změřené kmitočtové charakteristiky. Při rozbalování jsem se snažil pamatovat si složení jednotlivých výplňových dílů (ale jak jsem později zjistil, marně). Výrobce asi nepočítá s tím, že budete bedny zase někdy balit.

Samotná bedýnka o rozměrech 21 cm x 33 cm x 30 cm (v x š x h) má hmotnost asi 11 kg, má zaoblené hrany přední strany (ozvučnice) a má zvláštní povrchovou úpravu – nástřik hrubým matným lakem olivové barvy. Jak jsem se později dověděl, jedná se o příplatkovou barvu. 

V základní ceně je pouze barva černá. Celou zadní stranu tvoří panel s obvyklým vybavením – chladič zesilovače, kombinovaný vstup XLR/TRS, výstup XLR, zásuvka IEC pro síťový kabel, vypínač a několik ovládacích prvků. Ovladač vstupní citlivosti INPUT SENSITIVITY je stejně jako ovladač TWEETER LEVEL otočný s krokovou aretací po celé dráze otáčení, což může být výhoda, pokud jsou oba kusy monitorů opravdu naprosto stejně nakalibrovány. Dále je zde přepínač s názvem BASS CUT OFF s polohami „on“ a „off“. Musíte se s úsměvem trochu zamyslet nad touto logikou – bass cut je ořezání basů, bass cut off je vypnutí ořezání basů, bass cut off v poloze „on“ je zapnutí funkce „vypnutí ořezání basů“. Je lépe se v tomto případě spoléhat na svoje uši. Posledním prvkem je spínač GROUND LIFT, tentokrát raději označený přímo ikonkami sepnutí a vypnutí, jako na schématech elektrických zapojení.

Ve velmi tuhé ozvučnici je namontován zákaznicky upravený koaxiální reproduktor SEAS T18RE o průměru 18 cm, přičemž skutečná pohyblivá část má průměr kolem 14 cm, tedy asi 5,5”. Polypropylenová membrána je průhledná, a vypadá to velmi efektně. Pod membránou jsou vidět přívodní káblíky k cívce a vlnitá středící membrána. Uprostřed membrány, v místě, kde bývá normálně vrchlík (kupolka), je umístěn vysokotónový tweeter. O tuto plochu, jejíž průměr je asi 3 cm, je tudíž středotónový reproduktor ještě navíc ochuzen. Plocha membrány takto tvoří vlastně vysokotónovému reproduktoru zvukovod, který ale bohužel nemá ten nejvhodnější tvar, a navíc je ještě pohyblivý. Uvidíme, jak se tato konstrukce projeví na výsledném zvuku. Co se týče fázových posuvů, je toto řešení vzhledem k velikosti cívky a magnetu tweeteru asi jediné možné. 

Jelikož nemám ve zvyku rozebírat cizí (půjčené) věci, nevím, jak je konstrukčně vyřešeno umístění magnetu a cívky tweeteru (pravděpodobně za magnetem středotónové jednotky), ale není to myslím důležité. Velmi hezkým prvkem přední strany je modře prosvícené logo APS, dle jehož orientace lze usuzovat, že monitory jsou určeny k umístění naležato. Na fotografii z webu výrobce jsou bedýnky umístěny nastojato vedle notebooku. Kromě polohy loga nevidím žádný důvod, proč je neumístit v podstatě jakkoli. Bedýnky jako celek jsou řešeny jako pravá a levá, tedy zrcadlově, včetně zadního panelu. 

Na internetových stránkách výrobce neuvádí ke konstrukci mnoho podrobností. Jsou zde uvedeny pouze základní technické údaje. Elektronika je řešena jako bi-amp, každý zesilovač má 70 W. Jedná se o monolit TDA7294 se zabudovanými ochrannými obvody proti zkratu na vstupu a proti přehřátí, obvody chránícími výstup proti proudovým rázům a zpožděné připojení výstupu při zapnutí. Dělící kmitočet je udáván 3 kHz se strmostí 12 dB/oct., kmitočtový rozsah činí 50 Hz až 22 kHz v toleranci +/- 2 dB, maximální SPL 109 dB (1 m). 

Konstrukce bedýnky je řešena jako zcela uzavřená. Na internetu jsou však k nalezení i obrázky stejné bedýnky, ovšem se dvěma bassreflexovými otvory na přední stěně. Zmínka o basreflexu s předním vývodem je také na webu výrobce v popisu v sekci Design. Možná výrobce hledal do poslední chvíle nejvhodnější řešení v oblasti nízkých kmitočtů. Na dotaz mi bylo distributorem sděleno, že „...se jednalo o vývojovou verzi, nakonec ale volili uzavřenou skříň s větším tlumením bez bassreflexu, aby byly monitory rychlejší a nedokmitávaly měniče. S bassreflexem sice hrály níž, ale za cenu méně přesných nízkých středů, což v APS nechtěli, protože není pravděpodobné, že se Coaxy budou používat jako jediné bedny ve studiu, a když tak se subwooferem.“ Dalším konstrukčním prvkem má být vnitřní přepážka, která odděluje elektronickou část od akustické, což by mělo mít příznivý vliv na životnost elektroniky, ale také na dobré utěsnění boxu.

Zkušenosti z provozu

Měl jsem to štěstí, že po nainstalování APS Coax na místo stávajících boxů bylo mé studio plně vytíženo různorodou prací – nahráváním zpěvů, tvorbou hudby pro muzikál pro místní Základní uměleckou školu i mixováním několika skladeb. Pracovali jsme s nimi po dobu asi jednoho týdne, aniž bychom nějak řešili jejich zvuk. To znamená, že pravděpodobně nepůsobily při práci nijak rušivě, ať už zvukem, nebo designově. Samozřejmě, že každý příchozí si bedýnek ihned všiml a zvědavě se vyptával. Takže účel zaujmout designem byl stoprocentně splněn. Osobně tento „military” styl nemám příliš v oblibě. Pokud už bych chtěl ve studiu zaujmout něčím zvláštním, volil bych určitě barvu bílou (mrkněte na www.apx-coax.de, nebo do News přímo na web výrobce, kde jsou bílé monitory k vidění a jsou nádherné). Dle sdělení českého distributora – firmy Audiopro – je, jak již bylo výše uvedeno, možné objednat za příplatek výrobu jakéhokoli barevného provedení. Na německém neoficiálním webu jsou vidět ještě Coaxy v barvě dřeva a klasické černé. 

Při běžné práci při nabírání stop mi zvuk Coaxů vyhovoval. Zdůrazněné středy kolem 600 Hz nejsou na škodu, potlačené basové pásmo také vůbec nevadilo, vyšší středy jsou naprosto v pořádku. Problém nastal při nastavování a ukládání pracovních verzí mixů muzikálových skladeb, kdy jsme doma začínali zjišťovat různé nedostatky ve zvuku, hlavně v oblasti nízkých kmitočtů, ale někdy i ve výškách. 

Po několika neúspěšných pokusech jsme raději mixy odložili na později. Zjistil jsem, že ani po týdnu poslouchání nedokážu spolehlivě odhadnout vyvážení nahrávky co se týče poměrů nástrojů, ani kmitočtového vyvážení. Aby nahrávka zněla dobře v komerčních přístrojích při běžném poslechu, bylo nutno vytvářet zvuk poněkud agresívnější a středovější, než je zvykem. Na toto by se dalo časem zvyknout, ale horší to bylo s odhadem spodních kmitočtů. Možná je to moje chyba, ale na rozdíl od NS10, na kterých jsem se kdysi naučil spolehlivě míchat a odhadovat i nejspodnější pásmo, na Coaxu mi to prostě nešlo. Potlačení v pásmu asi od 150 Hz dolů způsobí poněkud nedůrazný bas, kdy nelze odhadnout barvu ani úroveň basů ani nižších středů. Možná Coaxy nejsou určeny na tento druh práce.

Naprosto odlišná situace je v oblasti středů, které jsou díky malému reproduktoru excelentní, rychlé a velmi čisté a dosti zdůrazněné. Pro studiovou práci jsou středy velmi důležité, a tady splňují Coaxy ty nejpřísnější požadavky. Pro kontrolu nahrávky ve středním pásmu jsem zatím asi nic lepšího neslyšel, možná snad jen velmi drahé Klein & Hummel. 

Asi největší přednost těchto monitorů jsem si nechal na konec. Jde o již zmíněnou perfektní lokalizaci stereofonních nahrávek díky koaxiální konstrukci a díky malému průměru reproduktoru. V kombinaci s čistými agresívními středními kmitočty dostává zvuk těchto monitorů zcela jiný rozměr, kdy slyšíte v nahrávce detaily, které jinak slyšet nejsou. Otázkou je, jestli to je vůbec potřebné. To, co uslyšíte při poslechu na Coaxu, může být při kontrole nahrávky užitečné, jenže to už nikdo nikdy stejně neuslyší. Na druhou stranu, spousta lidí poslouchá muziku z počítačových monitorů, z mobilních telefonů a kdoví z čeho ještě... Tady může být středové podání Coaxů zase výhodou. 

 

Ale ještě zpět k testování. V dalším týdnu jsem se věnoval subjektivnímu porovnávání zvuku Coaxů s mými BM6A, přehrávání různých hudebních ukázek a proměření kmitočtové charakteristiky. Vlastním měřením jsem zjistil zdůraznění v pásmu kolem 600 Hz a potlačení hlubokých kmitočtů asi pod 150 Hz. Nejspodnější kmitočty asi pod 90 Hz v mých podmínkách nezměřím přesně, jedná se spíše o simulaci. Zaujalo mě také zvlnění charakteristiky někde kolem 8 až 12 kHz, dle mého názoru způsobené tvarem zvukovodu (tedy tvarem středotónového reproduktoru). Celkově změřená charakteristika neodpovídala udávané ploché charakteristice s tolerancí +/- 2 dB, spíše to odpovídalo toleranci +/- 6 dB. Porovnání zvuku s BM6A dopadlo jednoznačně ve prospěch Dynaudií, které mají také velmi rychlý malý reproduktor. Ten ale navíc snese větší výchylku, a BM6A tak hrají více do basů a hlasitěji. Při vyšším zesílení Coaxů středotónová membrána jednoduše nestíhá, a ve zvuku je slyšet zkreslení a limitace. Naopak, v čem jsou Coaxy lepší, je zmiňovaná lokalizace zvuku ve stereu. Při poslechu hudby na Coaxu se nekoná změna barvy zvuku, ke které dochází, jestliže se vzdálíte dále od monitorů, nebo se například zvednete ze židle.

APS Coax si dovedu dobře představit v některém ministudiu, které má spousta muzikantů umístěné doma v pracovně nebo dokonce v ložnici. Díky slabším basům nebude vadit ani těsné umístění monitorů u zdi, a nebude vadit ani poslech z velmi malé vzdálenosti, třeba jen několika centimetrů. Naopak. V těchto případech se bude jednat o excelentní poslech vysoce nad úrovní jakýchkoli hi-fi reproduktorů, ač popravdě, za poněkud vysokou cenu. Pořizovat si je budou asi i větší studia kvůli kontrole smíchaných nahrávek v oblasti středních kmitočtů. 

Zklamáni mohou být zájemci, kteří by se snažili o používání Coaxů jako hlavních poslechových monitorů ve středně velkém studiu. Je škoda, že zařazení nebo určení monitorů není blíže specifikováno na webu výrobce nebo distributora, kde může zákazník nabýt dojmu, že se jedná o naprosto univerzální poslechový nearfield monitor. Ovšem rozumný člověk si monitory před koupí vždy řádně poslechne a vyzkouší, což firma Audiopro s.r.o. zájemcům přímo nabízí. Pokud se mu budou líbit a vyhovovat jeho záměru, koupí si je i bez ohledu na jakoukoli recenzi, která je vždy jen vyjádřením subjektivního pocitu recenzenta.

APS COAX - Ecson Waldes, studio BIOTECH – Uživatelské postřehy při práci ve studiu:

Coby velmi spokojený majitel monitorů APS AEON Titandome, jsem neskrýval svou zvědavost poslechnout si nový koaxální model APS Coax. Od firmy Audiopro jsem je dostal na zápůjčku na poměrně dlouho, takže jsem měl dostatek času poslouchat tyto monitory při práci v mém studiu každý den a dobře je tak poznat. První „optický“ dojem je velmi dobrý, Coax mají čistý a jednoduchý design. Řemeslné zpracování je, stejně jako u mých AEONů, bezvadné a přes kompaktní velikost jsou monitory poměrně těžké, což svědčí přinejmenším o jejich poctivé konstrukci. Vzhledem k „vibe“ studia je také bezvadné, že firma APS dodává své monitory prakticky v jakékoliv barvě si vzpomenete, tedy tak, aby vám ladily s interiérem studia. Když jsem si objednával své APS AEON, nemohl jsem jinak, než této možnosti využít, a tak jsem si monitory pořídil v zákaznické barevné úpravě – a sice ve složení sportovního laku Nissan 350Z! Pokud bych měl konstrukci Coaxů něco vytknout, bylo by to horizontálně umístěné podsvícené logo APS, protože ve většině studií se dá očekávat použití především v poloze na výšku.

Při poslechu mě překvapilo množství detailů a velmi dobrá „přehlednost“. Záměrně jsem preferoval tichý poslech, u kterého se člověk může dobře koncentrovat na vzájemné vazby jednotlivých nástrojů a zaměřit se na to, co je v mixu skutečně zásadní. Nejvíce jsem přesnost Coaxů ocenil při kontrole poměrů nástrojů, a musím říct, že na tento úkol jsou skvělým pomocníkem. Zdaleka ne každé studiové monitory nabízí čisté detaily, a především nezabarvenou informaci, které Coaxy dokáží díky své souosé konstrukci s přehledem nabídnout. 

Zprvu mi maličko scházely hlubší basy, ale to se u monitorů se sedmipalcovým reproduktorem, navíc s ozvučnicí uzavřeného typu (tedy bez basreflexu), dalo očekávat. Osobně tyto monitory vnímám spíše jako vhodné pro kontrolu nahrávek zejména v oblasti čitelnosti středů a výšek, což je jejich nejsilnější stránka. Velmi dobře se na ně podle mého názoru dá určit balancování nástrojů do sterea a přesnější je také určování barvy reverbu a dalších prostorových efektů. 

APS Coax jsou skvělé bedny s precizním analytickým zvukem, na které se člověk při míchání může spolehnout, což už samo osobě je dobrý důvod o těchto monitorech uvažovat. Řekl bych, že jako druhý pár monitorů pro kontrolu poměrování mohou skvěle nahradit stárnoucí Yamaha NS10, které se před lety staly důležitým druhým poslechem, uznávaným právě pro svoji rychlost a čitelnost detailů (je to rovněž bedna uzavřené konstrukce). Moderněji konstruované a aktivní Coaxy jistě mají šanci zaujmout přesně ve stejné kategorii a případně se stát jejich váženým nástupcem.