Beyerdynamic OPUS 89

Zpěvový dynamický mikrofon
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 027,00 Kč

Žádný mikrofon určený pro pódiový zpěv z blízka není asi nikdy dost robustní, nikdy dost odolný proti přenosu manipulačních ruchů, proti špatnému zacházení a nikdy dost odolný proti vzniku zpětné vazby. Přidejme ještě požadavek na co nejsrozumitelnější a nejvěrnější přenos snímaného hlasu a je jasné, že se mají designéři ve všech firmách stále čím zabývat.

Uživatelé jsou jistě vždycky rádi, když se tu a tam rozšíří možnosti a dostane se jim do ruky kousek, který slibuje vyšší komfort a lepší parametry než stávající nabídka. Mezi ty, kdo mají k tomuto tématu určitě co říci, patří bezesporu také firma Beyerdynamic. Zpěvákům a zpěvačkám všech „vostrejch" hudebních žánrů dává do ruky robustní dynamický mikrofon nesoucí označení OPUS 89.

Beyerdynamic OPUS 89 je navržen a primárně určen pro snímání zpěvu z bezprostřední blízkosti v hudebních žánrech jako jsou rock, pop, rhythm and blues a hip hop. Pro tyto účely je použita hyperkardioidní směrová snímací charakteristika, která zjišťuje značnou odolnost proti vzniku zpětné vazby a dovoluje provoz mikrofonu při velkých úrovních hlasitosti (vybuzení). Součástí elektrického obvodu mikrofonu je vedle snímací vložky také pasivní korekční člen, který upravuje frekvenční průběh na nízkých frekvencích, aby pří snímání z bezprostřední blízkosti zůstal zachován plný charakter přenášeného zvuku bez extrémního zdůrazňování basů (všem směrovým mikrofonům vlastní, dobře známý proximity efekt). Mikrofon má poměrně velké, robustní, celokovové tělo, které má zajistit dlouhodobou životnost mikrofonu při každodenním používání v „živém" koncertním provozu. Výrobce udává pro OPUS 89 následující technické parametry: přenášený frekvenční rozsah při snímání z blízka je 35 až 18 000 Hz, ve vzdálenosti 1 metr pak 125 až 18 000 Hz. Útlum mimo osu (zezadu) na 110° (na frekvenci 1 kHz) je větší než 25 dB. Udávaná citlivost je 3 mV/Pa (-50 dB). Potlačení rušivých magnetických polí je větší než 20 dB (na frekvenci 50 Hz.) Jmenovitá výstupní impedance je 280 ohmů a optimální zatěžovací impedance by měla být rovna, nebo větší než 1000 ohmů.

Praktickou zkoušku jsem začal připojením mikrofonu k mixážnímu pultu a nastavením citlivosti. Tady bych se rád zmínil o tom, že se mi pro účely tohoto testu naskytla příležitost vzájemného srovnání mikrofonů určených k obdobným účelům. Měl jsem k dispozici ještě mikrofon Beyerdynamic TG-X60 a Audix OM7. Tyto tři mikrofony patří zhruba do stejné kvalitativní kategorie a mají shodné základní znaky (dynamické zpěvové mikrofony pro použití na pódiu, hyperkardioidní směrová charakteristika). Využil jsem tedy této příležitosti a provedl zároveň jejich vzájemné porovnání. Při čtení mějte na paměti, že veškeré dále popsané rozdíly mezi jednotlivými mikrofony nejsou nikterak dramatické, všechny tři typy patří do jedné kvalitativní kategorie a tam také i přes některé své odlišnosti zůstávají.

Nejprve tedy mé subjektivní poznatky. Mikrofon OPUS 89 jsem připojil na „šavli" mixážního pultu, žádné korekce, panoráma na střed, potenciometr hlasitosti (fader) na „0", potenciometry hlavního výstupu z mixu také na „0". Pro vybuzení výstupních indikátorů na úroveň 0 dB bylo potřeba nastavit potenciometr vstupní citlivosti na 1 hodinu. Na takto nastavený kanál jsem pak postupně připojil TG-X60 a OM7. Pro TG-X60 bylo nastavení vyhovující, pro OM7 to bylo málo. Pro něj jsem musel nastavit potenciometr citlivosti do polohy mezi 4 až 5 hodin. Při stejně nastavené citlivosti jsem nejprve vyzkoušel, jak se přenášejí manipulační ruchy z těla mikrofonu do reprodukčního systému. Ze vzájemného srovnání vychází nejlépe OPUS 89, druhý by byl OM7 a třetí TG-X60. U TG-X60 se manipulační ruchy do reprodukčního systému přenášejí v zásadě se stejnou úrovní jako u OPUS 89, ale jdou jakoby více „do basů" a tím se každé klepnutí na tělo mikrofonu jeví jako mnohem razantnější, nebo, chcete-li, plnější. Při opravdu velkých hlasitostech PA systému by ten rozdíl byl asi mnohem výraznější. Zbytkový šum mikrofonu OPUS 89 je zanedbatelný a to platí i pro TG-X60 a OM7.

Při snímání hlasu z bezprostřední blízkosti vychází OPUS 89 opravdu velmi dobře. Výšky jsou dostatečně čitelné a prokreslené, sykavky znějí přirozeně, bez nadměrného zdůrazňování. Spodní pásma jsou přehledná, hlas si zachovává přirozenou plnost, proximity efekt je „zkrocen" na optimální míru, nedochází z extrémnímu zdůrazňování rázů způsobených hláskami „p" a „b", nebo prudkým vydechováním. TG-X60 se proti tomu jeví jako nepatrně méně „otevřený" na výškách, naopak spodní pásma jsou o něco hutnější, mikrofon více zdůrazňuje problematické hlásky. OM7 je charakterem hodně podobný mikrofonu OPUS 89. Poslechově se zdá, že jsou vyšší středy o trochu málo ostřejší, spodní zase o fous méně plnější. Rozdíly jsou sice minimální, ale jsou. Po provedených zkouškách mi to nedalo a podíval jsem se na stránky výrobců. To, co jsem ve firemních podkladech zjistil celkem vysvětluje a potvrzuje slyšené rozdíly.

Mikrofon Beyerdynamic OPUS 89 přímo vychází z typu TG-X60. Schéma zapojení mikrofonní vložky je u obou typů úplně stejné. Samotná mikrofonní vložka je použita u obou mikrofonů stejná, jediné v čem se oba mikrofony odlišují, jsou hodnoty součástek v úvodu zmíněného pasivního korekčního členu. V důsledku toho OPUS 89 vykazuje proti TG-X60 o něco nižší citlivost (podle firemních grafů zhruba o 4 dB) okolo frekvence 100 Hz, tedy v oblasti, kde při snímání z bezprostřední blízkosti dochází k největšímu nárůstu basů (proximity efekt). Díky tomu má mikrofon poslechově lepší srozumitelnost a čitelnost a je méně náchylný na zdůrazňování problematických hlásek. Při vzdálenosti 15 – 20 cm od úst se ale tyto rozdíly téměř stírají.

Pro zajímavost, u OM7 jeho výrobce v materiálech uvádí, že tento mikrofon skutečně pracuje s citlivostí o 10 – 15 dB nižší než srovnatelné typy a odůvodňuje to tím, že to, co se skutečně počítá, je maximální hlasitost, kterou si lze se zapojeným mikrofonem dovolit. Nutnou podmínkou jsou však pulty s dobrým headroomem, tedy s preampy dobře modulovatelnými, ale nesnadno dynamicky přebuditelnými, což jednoznačně směřuje do profi aplikací. Pokud tento rozdíl v citlivosti vyrovnáme, tak má OM7 svým charakterem blíž spíše k mikrofonu OPUS 89, než k TG-X60.

Než jsem se s mikrofonem Beyerdynamic OPUS 89 rozloučil, provedl jsem ještě jeden testík. Přesné měření vlastností mikrofonů vyžaduje laboratorní podmínky s bezdozvukovou komorou, odpovídající přístroje, technické vybavení, apod. Za účelem porovnání lze orientační měření, které může něco málo o přenosových vlastnostech mikrofonu napovědět, provést i ve skromnějších podmínkách pracoviště zvukaře. Z dvoupásmové reproduktorové soustavy jsem pouštěl vybrané měřící kmitočty. Pomocí mikrofonů jsem postupně z reproduktorové soustavy snímal měřící signály a sledoval jsem úrovně na hlavních indikátorech mixážního pultu. Mikrofony byly vždy ve stejné poloze (osa mikrofonu mezi výškovým a basovým reproduktorem) a vzdálenosti od reproduktorové soustavy (5 cm). Pro reprezentaci jsem vybral tři kmitočty: referenční 1 kHz, na kterém jsem vždy srovnal citlivost mikrofonu, aby na indikátorech byla pro každý z nich vždy stejná úroveň. Dále jsem vybral kmitočet 100 Hz reprezentující spodní pásma a 10 kHz reprezentující vysoká pásma. Na výstupních indikátorech mixážního pultu potom byly pro každý mikrofon následující úrovně:

Z uvedené tabulky je zřejmé, jak se liší citlivost jednotlivých mikrofonů na kmitočty z obou konců frekvenčního spektra při totožném nastavení signálové trasy. Údaje z tabulky si můžete eventuelně srovnat s tím, co jsem o mikrofonech napsal výše. Znovu ovšem upozorňuji, že se jedná pouze o orientační měření a údaje jsou platné pouze pro měření za popsaných podmínek.

Co dodat závěrem? Můj celkový dojem je takový: Beyerdynamic OPUS 89 je skvělý vokální mikrofon pro zpěv z bezprostřední blízkosti. Sám mám letité zkušenosti se zpěvem a vlastnosti tohoto mikrofonu mi naprosto vyhovovaly. Každému hlasu ovšem sedí něco jiného a nejlépe je, když si každý vybere podle svého. Že je z čeho vybírat dokazují další dva mikrofony, které jsem měl k dispozici na porovnání s protagonistou dnešního testu. A na úplný závěr ještě jedna věc: výrobce říká, že OPUS 89 je určen pro zpěv zblízka. Má pravdu a já dodávám: zblízka a v ose. Mikrofon má hyperkardioidní směrovou charakteristiku, která je mnohem méně tolerantní na odklon z osy, než běžná kardioida (ledvina), to je ale samozřejmě daň za vysokou odolnost proti zpětné vazbě. Pilujte proto práci s mikrofonem, abyste se v tom nářezu, co produkuje vaše kapela, neztratili. Hudbě zdar a zpěvu zvlášť!