Carvin RC210

„David Goliášem“
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
37 960,00 Kč

Tradiční americký výrobce hudebních nástrojů a aparatur prozatím v tuzemsku nedosahuje takové pozornosti uživatelů, jaké by si vzhledem k vlastnostem svých produktů zasloužil. Na stránkách MS se čtenáři nedávno seznámili s hlavou R1000 ve stacku 1x18“ + 4x10“ - top modelem CARVIN řady RED LINE - a kombíčkem CARVIN PB 200.

Zajímavou alternativu pro hráče požadující profesionální aparát s ještě únosnými rozměry a vahou, ale bez rezignace na nekompromisní zvukové a technické možnosti řady RED LINE, představuje kombo RC 210 Red Eye.

III. generace RED LINE

Jak z označení vyplývá, jedná se o kombo se dvěma 10“ reproduktory a rudou tlakovou výškovou hornou výstižně pojmenované Red Eye. Zabudovaný zesilovač R600 je až na nižší výkon koncového stupně naprosto shodný s hlavou R1000...!

Zesilovače RED LINE „III. generace“ byly uvnitř kompletně přepracovány, ovšem designu a vzhledu čelního panelu se naštěstí žádné změny nedotkly. Proč měnit to, co i po létech vypadá opravdu dobře.

Jednou z podstatných odlišností proti I. a II. řadě je náhrada elektronky 12AX7 v předzesilovači obvodem simulujícím charakteristickou „měkkost“ lampových zesilovačů.

Specialitu u stereo zesilovačů řady RED LINE představují samostatné nezávislé regulace výkonu obou koncových stupňů AMP1 a AMP2 tj. poměru hlasitostí mezi basovou (woofer) a středovou (midbass+horna) bednou při aktivaci „biamping“ nebo „full-range“ režimu. Tuto vítanou funkci si zesilovač R600 zabudovaný do komba Red Eye samozřejmě zachoval. Nejen díky tomu Carvin RC210 nabízí řadu možností pro rozšíření a mnohotvárné nastavení zvuku, jak bude dále uvedeno.

Poslední z řady

Nemá smysl uvádět zde technické parametry, ačkoliv nejsou nezajímavé, např. výkon 2 x 250 W/4 Ohm nebo v můstku 1 x 600 W do 4 Ohm. Manuál lze shlédnout nebo stáhnout ve formátu *.pdf, na webových stránkách výrobce.

Podrobný a výstižný popis všech funkcí a ovládání zesilovačů R600/1000 nalezne zájemce v MS čísle 10/02. Dále se proto zaměřím na ty záležitosti, které nejsou vidět, které se objevily při používání komba v praxi anebo které mě oslovily, upoutaly a v nichž vidím silné nebo slabé stránky aparátu.

Přesto by mohlo být užitečné nejprve citovat z přehledného manuálu, společného pro III. sérii zesilovačů RED LINE tj. hlav R600/R1000 a komb Cyclop RL 6815 a RC 210 Red Eye.

Manuál totiž zkraje upozorňuje, že pro plné využití možností nabízených zesilovačem musí být dodržen „správný“ sled nastavení, jinak se nedočkáte očekávaného výsledku... Dávám výrobci zcela za pravdu.

Když selžou všechny pokusy

První překvapení nastalo brzy po chvíli laborování se zvukem, kdy jsem se dostatečně nabažil syrovým přímým zvukem a zatoužil vložit mezi pasivní baskytaru a pasivní vstup komba basový „modelling floor processor“. Ukázalo se, že díky silnému signálu z procesoru, převyšujícímu značně běžnou úroveň pasivních baskytar, byl výsledný zvuk natolik zkreslený, že byl prakticky nepoužitelný.

Po přepojení procesoru do vstupu pro aktivní basu s pětinásobně větší impedancí bylo vše v pořádku.

Nakouknutím do manuálu jsem zjistil, že po připojení (pasivní) basy do aparátu a nastavení výstupní úrovně signálu na baskytaře na maximum, by se při správně zvoleném vstupu neměla signální CLIP - LED dioda vůbec rozsvítit, nejvýše občas (při hře) může probliknout. Pokud svítí trvale, basa se přepojí na aktivní vstup. Nyní bylo vše jasné a pokorně jsem se zahloubal do hutného manuálu...

Místo návodu…

Další oblíbenou možností, jak hned zkraje u běžných zesilovačů zničit zvuk, je přebudit vstupní předzesilovač extrémním nastavením GAIN. U tohoto Carvina je naštěstí odolnost předzesilovače vůči přebuzení velmi vysoká. Přesto je vhodné nastavit nejprve jeho úroveň na „O“ tj. do polohy „12 hodin“. Pak se přednastaví úroveň AMP1 AMP2 na pozici „5“ při master volume staženém na nulu.

Následuje nastavení všech obvyklých i méně běžných korekčních prvků do „nulové“ tj. neutrální střední nebo do polohy vypnuto - „off“, tedy:

  • Nechají se vymáčknuté všechny tři bílé spínače „preshape“ filtrů.
  • Do polohy „off“ se nastaví kompresor i šumová brána.
  • Hlavní třípásmové korekce s otočnými potenciometry s parametrickými středy se nastaví na „nulu“.
  • Podobně se do přímky na „nulu“ nastaví 9pásmový ekvalizér (lze jej také jednoduše vyřadit z činnosti vymáčknutím spínače EQ na čelním panelu, nebo případně i nožním spínačem. Činnost grafického EQ signalizuje zelená LED-dioda.)
  • Celková hlasitost MASTER VOLUME se nastaví na požadovanou úroveň.,
  • Lze pak samozřejmě přidat GAIN do plus a zvýšit tím celkovou hlasitost.

Výrobce upozorňuje, že nikdy by se nemělo zkoušet dosáhnout maximálního výkonu tak, že se přebudí GAIN, aniž by koncové AMP1 a AMP2 nedosahovaly alespoň na „pětku“!

Po tomto „bazálním“ nastavení může uživatel experimentovat s nastavením různých zvukových možností klasickými třípásmovými korekcemi, „pre-shape“ filtry nebo 9pásmovým grafickým ekvalizérem.... Zdá se to být zbytečně složité? Nejprve jsem si to myslel také. Po nedlouhém čase kroucení nebo potahování všemi knoflíky jsem zjistil, že to opravdu má něco do sebe.

Jelikož s výraznějším nastavením basů při vyšších hladinách hlasitosti roste riziko přinejmenším zkreslení nebo až poškození reproduktorů, při vyšším nastavení MASTER VOLUME a při aktivovaném LOW BOOST PRE SHAPE (+12 dB na 80 Hz) se nedoporučuje přidávat příliš basy ještě ostatními korekcemi...

Bi-Amping, Full-range, Bridge…

Byla již zmíněna specialita, kterou je při biamping nebo full-range modu trojí ovládání koncového stupně. S jeho činností souvisí funkce obvodu „X-over“, což je přeladitelná výhybka se strmostí 12 dB/oktávu, kterou se nastaví dělicí kmitočet v rozsahu od 200 Hz do 2 kHz. Tak se výstupní signál zesilovačů optimálně rozdělí mezi „basovou“ a „středovou“ bednu s hornou.

Možná by stálo za to si připomenout, že podobně jako u tradiční výhybky s cívkou a kondenzátorem (třeba u domácí dvoupásmové reprosoustavy) nemůžeme výškový reprák v obvodu zapojit na místo basového, ani zde v biampingu, připojíme-li ke kombu navíc (sub)basovou bednu, obvykle 1x15“, nesmí dojít k záměně propojení zesilovačů AMP1 (= výstupní zdířka SPK1 - LOW FREQ BIAMP pro subbas bednu) a AMP2 (= výstupní zdířka SPK2 - HI FREQ BIAMP pro „středy“, přesněji středobasovou bednu, na zadním panelu.

V opačném případě nebude zesilovač pracovat správně a hrozilo by poškození výškové horny u středobasové bedny. (Pro podobné případy je naštěstí zesilovač vybaven obvyklými elektronickými ochrannými obvody). Zároveň musí být na čelním panelu vedle potenciometru X-over nastaven BIAMP modus a na zadním panelu nesmí být stlačen spínač BRIDGE - můstek. Dělicí frekvenci se doporučuje nastavit na optimálních 800 Hz.

Příjemné je, že vás vůbec nemusí zajímat, zda obě připojené bedny mají podobnou nebo rozdílnou charakteristickou citlivost, ale prostě dle libosti přidáte wattíky buď do basů nebo do středů... Jinak řečeno: Máte pocit, že se ani s tímto kombem vaší 5-strunné baskytaře nedostává dost hutných basů? Jednoduché řešení. Připojíte náležitě dimenzovaný bassreflexový box 1x15“ (v mém případě 300 W RMS, mohlo by být i více) na výstup SPK1-LOW FREQ BIAMP a reproduktory komba připojíte tentokrát na výstup SPK2 – HI FREQ BIAMP.

Nyní se nabízejí dvě možnosti volby:

  • buď „bi-ampingem“ striktně oddělíte reprodukci basů do jedné a středů do druhé bedny (pokud nevyhovuje doporučených 800 Hz, dělicí kmitočet si volíte libovolně „podle ucha“ v rozsahu 200 Hz až 2 kHz, až to prostě „dobře“ hraje) nebo
  • ve „full range“ neboli „plném pásmu“ se vůbec nestaráte, jaké jsou frekvenční průběhy a rozsahy použitých beden a prostě jen nastavíte „full“. V tomto případě využíváte přirozeného frekvenčního rozsahu vašich beden.

Jediným spínačem tak jednoduše nastavíte i odlišný charakter basového zvuku. Protože ve full-range modu se obvykle obě bedny překrývají v daleko širším pásmu frekvencí (řekněme od asi 150Hz do 2 kHz, zde by asi názornosti více prospěl nějaký obrázek) dostanete plnokrevný, hutný a (mému uchu) jaksi přirozenější zvuk. Zvuk se zdá klasičtější, kompaktnější, možná by se dalo říci „vintage-rockovější“.

Naproti tomu v biamp modu máte konkrétně směrovány basy do jedné bedny a středy do druhé, a je to jasně slyšet. Zvuk je poněkud méně přirozený, jaksi syntetičtější, ne však horší. Prostě jiný, napadá mě příměr „Hi-Fi“... Pro současné herní styly a techniky naopak bude velkou předností. Umožňuje daleko lépe využít potenciálu vašich beden, které dokonaleji přenesou nuance techniky pravé ruky (slap, prsty, trsátko).

Je celkem evidentní, že čím rozdílnější (osazením reproduktory, charakteristickou citlivostí atd.) obě bedny budou, tím je výhodnější uplatnění bi-ampingu, a naopak.

Ve full-range modu existuje určité nebezpečí, které biamp z principu eliminuje. Jak bylo uvedeno, při full-range není kmitočet „středové“ bedny napájené AMP2 na nejhlubších kmitočtech nijak omezen X-overem, a tudíž vzhledem k horší schopnosti přenosu nejhlubších basů 10“ reproduktory proti 15“ nebo 18“ reproduktorům (obvykle podstatně menší max. výchylka membrány, vyšší rezonanční frekvence atd.) může při větším zatížení basů při vyšších hlasitostech dojít až ke zkreslení „středové“ bedny. Takže znovu výhodně regulujeme poměr hlasitostí zesilovači AMP1 a AMP2…

Potřebujeme-li ještě zvýšit výkon, zesilovač poskytuje třetí možnost - zapojení obou koncových stupňů do můstku (bridge) tj. mono 1 x 600 W/4 Ohm. Ani zde pochopitelně nevystačíme „pouze“ se 400 W výkonu reproduktorů v kombu a chtělo by to nějakou posilu… Za tímto účelem je zadní panel bohatě vybaven příslušnými dobře označenými výstupy typu 1/4“ jack dublovanými modernějšími a technicky dokonalejšími SPEACONy. Protože SPEACONy snesou větší proudovou zátěž, a tedy přenesou o cca 20 % větší výkon, výrobce je doporučuje přednostně.

Na půl plynu…

Pokud hodláte používat kombo RC 210 samostatně, třeba v menších klubech, nemusíte se s výše uvedenými záležitostmi vůbec zabývat. Vše je již zapojeno a nastaveno z továrny: jeden krátký kablík jack-jack (hned jsem jej nahradil SPEACONy) propojuje výstup zesilovače SPK1 (LOW FREQ BIAMP) s reproduktory komba. Na zadním panelu je pochopitelně vypnut „bridge“ a na předním je aktivován „FULL“. Vlastně tak využíváme pouze jednu polovinu výkonu zesilovače 1 x 250 W/4 Ohm….

Určitě vás již napadlo, co se zbývajícími 50 % výkonu? Díky insertovým vstupům na zadním panelu můžeme připojit další zdroj signálu jako klávesy, elektronického bubeníka, CD přehrávač atd. Zesilovač musí být nastaven ve full range modu. Vzájemný poměr hlasitostí se nastaví - jak jinak - zesilovači AMP1 a AMP2.

Kombo RC 210 je osazeno dvěma reproduktory označenými PS10 o výkonu á 200 W a hornou PS1080 (2 kHz až 16 kHz) o výkonu 50 W. Středobasové PS10 (fs = 57 Hz, s charakteristickou citlivostí cca 95 dB/VA,m) jsou pravděpodobně na zakázku vyrobené firmou EMINENCE. Repra jsou osazena do laděné bassreflexové ozvučnice s podélnými výřezy u dolní hrany čelní desky.

Toto řešení vylepšuje reprodukci nejnižších kmitočtů, usazením komba na zem totiž dochází ke známému akustickému efektu - k odrazu zvukových vln od podlahy - a tím k subjektivnímu „zdůraznění“ basů... Navíc zkosení bedny v zadní části umožňuje polohu alá „odposlechový monitor“, což je v mnoha případech vítáno. Potřebný objem ozvučnice pro kvalitní přenos hlubokých kmitočtů při nevelkých čelních rozměrech je dán hloubkou komba poctivých 46 cm. Jedinou nevýhodou tak zůstává, že do některého kufru osobního auta s karosérií „sedan“ prostě kombo nedostanete. Ale na zadní sedadlo by se mělo vejít v pohodě skoro všude. Naštěstí dobré vyvážení i kvalitní pohodlná zapuštěná ucha dovolují ještě přijatelnou „stěhovatelnost“ komba „jednomužně“, samozřejmě jen na kratší vzdálenosti.

I bez přídavného boxu kombo RC 210 poskytuje přenos celého spektra frekvencí produkovaného baskytarou (i díky kvalitní výškové horně) na takové úrovni, že baskytaristům zaručuje spolehlivou a bezproblémovou spolupráci se čtyř i pětistrunnými nástroji. Právě možnost vyzkoušet pětistrunku WARWICK Corvette 5 byla jedním z hlavních motivů, který mne přesvědčil o kvalitách komba. Pokud připojíte opravdu dobrý nástroj, můžete s klidem vyřadit 9pásmový ekvalizér z činnosti a korekce nastavovat klasickými otočnými potenciometry. Zvuk případně doostříte preshape spínači. Mimochodem, vliv těchto tří spínačů na zvuk je překvapivě účinný a v mnoha případech úplně stačí.

Aktivace či vypnutí 9pásmového ekvalizéru jedním spínačem na čelním panelu nebo lépe nožním přepínačem (není v ceně komba) nabízí možnost nastavení dvou zvuků např. pro prstovou a slapovou techniku.

Kombo i přes poměrně úsporné rozměry hraje překvapivě nahlas. Byly použity tyto pasivní i aktivní nástroje: kopie Precision Bass, Jazz Bass, Warwick RockBass Corvette 5, kopie Warwick Corvette Fretless, Ibanezy: SR 300D, BTB 300BG, ATK 405, SRX 700 s průchozím krkem a konečně K5.

Poněkud rozporný dojem mám z obvodu emulace lampového zkreslení nahrazujícího původní elektronku 12AX7. Dovoluje míchat poměr mezi „normálním“, nebo řekněme raději „tvrdším“ tranzistorovým a „teplým“ lampovým zvukem. Nastavení BLEND v rozsahu cca 50 až 100 % WARM jsem ocenil u bezpražcové basy. Zde jsem byl s funkcí emulátoru velmi spokojen. U pražcových baskytar se mi naopak daleko víc líbil tvrdý tranzistorový zvuk (BLEND na nule), kdy míchání vedlo u některých nástrojů k nepříliš libozvučnému projevu... Takže asi záleží i trochu na baskytaře a signálu snímačů... Ale jinak...

Výbornou práci při střídání technik prsty-slap udělá parádně pracující kompresor. Díky velmi lehkému a malému zesilovači a topolové překližce použité na ozvučnici je kombo poměrně lehké. Všechny korekce jsou velmi účinné a dobře frekvenčně posazené. Vybavení a uspořádání zadního panelu odpovídá požadavkům na profesionální aparáty pro pódium i studio. Zásluhou stereo-zesilovače se nabízejí vynikající možnosti pro rozšíření zvuku dalším boxem, efektovým procesorem nebo dalšími vnějšími zdroji zvuku. Biamp, full-range nebo bridge mody s externím „subbasovým“ boxem zvukové možnosti komba ještě umocňují.

RC 210…

Co říci k charakteru zvuku? Obecně každý aparát hraje trochu jinak a zachovává si svůj charakteristický sound. Pokud někdo hledá vlastní osobitý zvuk, kombo RC 210 mu poskytne mnoho možností. Přes zdánlivě poněkud komplikovanější nastavování je ovládání logické a srozumitelné. Charakter zvuku je velmi variabilní a vyhoví vlastně téměř všem stylům. Možná jen nejnáročnější hráči nebudou z CARVINA odvázáni a budou pošilhávat po jiných aparátech (třeba GK, SWR). Jistě, trochu si připlatí. Většině ostatních by combo CARVIN RC210 mohlo naplnit jejich představy.

Především výkonem, zvukem a možnostmi komba CARVIN RC 210 jsem byl příjemně překvapen. Řekl bych, že předčilo moje očekávání. Zabudování malého, lehkého a přitom výkonného zesilovače R600 RED LINE do relativně malého komba 2 x 10“ je perfektní volba.