Electro-Voice DC-One

Speaker management procesor
Kategorie: 
Výrobce: 
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
21 214,00 Kč
Electro-Voice DC-One

DC-One je dvouvstupý speaker management procesor od amerického výrobce Electro-Voice. Při prvním pohledu na přístroj pravděpodobně překvapí jeho hloubka (36 cm), která je oproti srovnatelným produktům konkurence až dvojnásobná. Zdali je to krok směrem správným či špatným nechám na každém potenciálním uživateli – proti větším rozměrům stojí řešení problémů s dostupností mělkého přístroje v zesilovačovém racku. Nás však bude dále zajímat zejména to, co se skrývá uvnitř.

Firma Electro-Voice (EV) byla založena již v roce 1930 a od svého vzniku se velmi výrazně podílela na vývoji elektroakustických produktů zejména pro profesionální použití. V historii byla např. oceněna Cenou Akademie za vývoj mikrofonu typu shotgun (model 642), který způsobil kvalitativní revoluci ve filmovém zvuku. Ani při stručném výčtu zásadních výrobků firmy nesmím opomenout minimálně legendární modely ER10 a zejména ER20. EV také jako první uvedla v roce 1985 na trh mikrofony s neodymovými magnety v dodnes existující řadě N/DYM. Druhým stěžejním inženýrským odvětvím firmy jsou zesilovače a reproduktorové systémy, z nichž za zmínku určitě stojí první horna s Constant Directivity představená v roce 1973 a samozřejmě systém MT-4 z konce 80. let, který představil inovativní způsob zpracování výkonných reproboxů. Je pravda, že v posledních letech se v našich končinách o EV příliš nemluvilo, což ale neznamená, že by se snad jejich vývoj profesionálních audio produktů jakkoli zpomalil či zastavil, právě naopak. A nedávno představený procesor DC-One je jedním z mnoha důkazů.

Začneme-li s prohlížením přístroje na jeho zadní straně, zjistíme, že DC-One je vybaven sadou dvou analogových XLR vstupů, dále jsou tu jeden digitální AES/EBU stereo vstup a 6 analogových výstupů, což už samo o sobě vymezuje možné použití přístroje. Digitální vstup, kterým srovnatelné konkurenční výrobky nedisponují, představuje příjemnou výhodu při použití s digitálními mixážními konzolemi, kdy při digitálním propojení zkracuje elektroakustický řetězec o dva převodníky, čímž se mimo jiné vyhnete kvantizačnímu zkreslení a také tím zmenšíte latenci. Pro oba analogové vstu-py jsou k dispozici také THRU XLR výstupy pro případné další větvení signálu bez zasažení processingem, čehož lze využít například při propojování několika zesilovačových racků. Součástí zadního panelu DC-One je kromě výše zmíněných konektorů také spínač 6dB atenuátoru (zapojený před A/D převodníky například jako ochrana před hlukuchtivým DJem) a D-Sub konektor RS-232 portu, který poslouží pro spárování s druhým přístrojem případně k rychlému vyvolání až 8 různých presetů přes externí ovládání standardu GPI (vybrané předvolby se tak dají například načítat na dálku z ovládacího panelu v režii či u baru). Vpředu se pak kromě podsvětleného loga, displeje a ovládacích tlačítek nachází diodové dBu metry pro všechny vstupy a výstupy. Provedení šasi přístroje je kovové, přední deska je realizována kombinací černého a matně stříbrného povrchu. Design je střídmý a zpracování působí robustním dojmem. 

DC-One si můžeme představit jako velkou řadu zvukových funkčních bloků uvnitř jednoho přístroje, který má ambice plnohodnotně nahradit klidně hned celou sadu rackových jednotek.  Převodníky přístroje pracují na vzorkovací frekvenci 48 kHz při standardní 24bitové hloubce, ovšem vnitřní processing je procesorem SHARC prováděn ve 32 bitech s plovoucí desetinnou čárkou. Kromě plně nastavitelných crossoverů (najdeme zde 17 typů; strmosti 6 dB, 12 dB, 18 dB a 24 dB; funkce Alignment Delay pro kompenzaci odchylek způsobených různou vzdáleností akustických center měničů vůči vyřazovací hladině) nabízí na vstupních kanálech také 9pásmový parametrický a 31pásmový grafický ekvalizér (v softwaru lze např. sledovat v jednom zobrazení zároveň oba typy ekvalizéru pro oba kanály zároveň). Již na vstupní kanály můžete také nastavit libovolné zpoždění, které lze určit přímo v mili- či mikrosekun- dách. Při zadávání vzdáleností si software poradí jak s metrickou soustavou, tak s imperiálními jednotkami. Procesor si pak z teploty vzduchu zadané ve °C nebo °F sám přepočítá potřebné zpoždění a hodnotu teploty můžete samozřejmě kdykoliv měnit. Delay procesory (ty na výstupních kanálech jsou co do funkcí identické) lze nastavit dokonce i na záporné hodnoty. 

V grafickém prostředí ovládacího softwaru to pak vypadá tak, že se virtuální repráček přesune až za nulu na časové ose zpoždění. Samozřejmě že nejde o nekauzální zpožďovací linku (což by byl zřejmě objev století) ale o vychytralost přístroje, který při nastavení záporného zpoždění na jednom kanálu ve skutečnosti způsobí o to větší zpoždění na ostatních linkách. To se v určitých situacích (např. při posunu subwooferu směrem od FOH) může ukázat jako užitečná pomůcka, která ušetří čas pro přenastavení zpoždění všech ostatních linek. Poté následuje routování signálových vstupů na výstupy a crossover. Jako post-crossoverové procesory jsou pro každý výstup k dispozici: 5pásmový ekvalizér, zpožďovací linka, limiter a nastavení výstupní úrovně. Výstupní parametrický ekvalizér nám v pěti pásmech umožňuje široký prostor pro úpravu detailů jednotlivých linek - pro každé pásmo lze nastavit typ filtru, jeho šířku (pro parametrický střed je pro q rozsahu od 0,40 až notch-filterových 20) a samozřejmě frekvenci a gain. Všechna pásma mají také funkci Bypass. Za zmínku stojí také limitery na výstupech, které mají automatické presety pro různé zesilovače značky EV a ušetří tak případné propočty správných hodnot. Threshold limiterů lze kromě decibelů nastavovat i ve voltech a vy si můžete být jistí, že se vašemu PA systému nic zlého nestane. 

Výrobce k DC-One vytvořil Editor, který po připojení přes USB (v systému Windows samozřejmě až po samostatné instalaci ovladače) umožní zařízení synchronizovat a veškeré parametry v reálném čase ovládat pohodlně pomocí klávesnice a myši. Software také umožňuje libovolné ukládání a zálohování souborů mezi přístrojem a počítačem, přičemž každý preset reprezentuje samostatný soubor s příponou .dc1. V paměti přístroje je prostor pro 60 tzv. "factory" presetů, mezi kterými jsou presety pro různé kombinace produktů firmy EV a několik univerzálních přednastavení, a pro 20 uživatelských, které lze libovolně přepisovat. Pro ty je zde k dispozici 6 základních konfigurací: 2pásmové stereo + stereo fullrange, 3pásmové stereo, 4pásmové mono + 2x mono fullrange, 5pásmové mono + mono fullrange, 2pásmové stereo + mono fullrange + mono sub, 2pásmové stereo + mono low + mono sub. Ty lze použít jako základ k uživatelským nastavením. Přístroj však nabízí i variantu Free Configuration, ve které lze nastavit i veškeré routování naprosto dle libosti. Editor je vzhledem k množství ovládacích prvků nečekaně přehledný a dobře vymyšlený. V základním okně prostředí můžeme kromě měřících "diod" a displeje přístroje vidět i ovládání úrovní jednotlivých výstupů. Pro každou funkci/procesor je zde samostatné okno umožňující kompletní nastavení v mezích přístroje. Nejvíce mě však potěšilo okno System Overview, které, jak název napovídá, zobrazuje zároveň všechny části systému v přehledném rozložení zobrazujícím i návaznost jednotlivých procesů a jejich aktuální nastavení. Všechna tato zobrazení jsou zároveň odkazy na okna funkcí. 

Nepatrně horší dojem na mě však udělalo uspořádání ovládacích prvků na samotném přístroji. Třířádkový displej zrovna velkou přehlednost neumožňuje a přístroj navíc nemá žádný otočný knoflík (knob), který by ovládání mohl ulehčit. Korunováno je to umístěním směrových tlačítek a tlačítek pro změnu hodnot, které nejsou v obvyklém (a logickém) čtyřsměrném rozestavění, tudíž např. nastavování ekvalizérů není příliš intuitivní a dá zpočátku trochu přemýšlení, které tlačítko použít. Pravdou však je, že v momentě, kdy si na neobvyklé řešení ovládání zvyknete, lze většinu parametrů nastavit celkem snadno. 

Mezi ovládacími tlačítky se vyskytují také dvě čtveřice tlačítek s nadpisem Processing Menus, umožňující jedním stiskem otevřít přímo ovládání nejpoužívanějších funkcí nabízených přístrojem. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek pak jednoduše listujete mezi jednotlivými vstupy respektive výstupy. Další šikovná funkce přístroje, již můžeme také použít přímo na ovládacím panelu, je funkce Edit / Compare. Ta umožňuje během nastavování přepínat mezi výchozím a současným nastavením a sledovat tak, jestli naše úpravy vedou k lepšímu zvuku, či nikoli. Při opouštění módu Edit jsme dotázáni, zdali chceme provedené změny uložit, pokud jsme tak již předtím neučinili. Výčet ovládacích tlačítek zakončuji samozřejmou dvojicí Store a Recall, pro uložení a vyvolání presetů, tlačítkem Setup pro tzv. globální nastavení (včetně například i výběru konfigurace) a tlačítky Mute pro jednotlivé výstupy. 

 

Abych tuto otázku shrnul: V přístroji sice lze v podstatě vše nastavit pomocí tlačítek na předním panelu, ovšem osobně bych ho nepoužil na víc, než vyvolání presetu a řekněme nastavení úrovně výstupů a frekvence crossoveru. Zřejmě i proto existuje v Editoru okno (Front Panel Access) umožňující vlastní výběr funkcí, které lze na předním panelu vidět a které z nich lze nastavovat. I díky propracovanému softwaru předpokládám, že snaha designérů se spíše ubírala tímto směrem, což ale v dnešní době laptopů osobně nepovažuji za špatný trend, obzvlášť když se lze, v případě potřeby, ke všem funkcím dostat i bez připojeného PC, takže ani v nouzi bez počítače nezůstane uživatel na holičkách. 

Velmi důležitým faktorem, který jsme doposud nezmínili, je samozřejmě zvuk. U tohoto typu přístroje není lehké objektivně posoudit, jaký (jak negativní) vliv na průchozí zvuk má. Přístroj jsem testoval např. na aktivním PA od L-Acoustics a nemůžu říci, že bych byl „narovno“ (rozuměj bez processingu) schopen rozeznat zvukový rozdíl mezi připojením „přímo” a přes DC-One. Při srovnání s cenově víceméně srovnatelným DBX DriveRack PA, což je model patřící v našich končinách k těm nejpoužívanějším, bych subjektivně řekl, že zvuk DC-One je znatelně dynamičtější a jasnější. Celkově můžu říci, že na mě DC-One udělal dobrý dojem. Samozřejmě má pár menších neduhů, které trochu znesnadňují jeho maximální využitelnost (např. zmiňovaná absence otočného knobu), ovšem často to jsou jen drobnosti, případně záležitosti, se kterými se potýkají vesměs všechny podobné výrobky v této kategorii. Některé detaily mě však naopak velmi potěšily, například dvousloupcové LED řešení výstupních kanálů, kde přidaný sloupec zobrazuje využití limiteru a spodní 4 diody zobrazují, která část signálu (frekvenčně) do konkrétního výstupu míří. Přístroj jinak splňuje veškerá zvuková i všechna očekávání stran funkčnosti a tudíž (i vzhledem k úměrně nízké ceně) věřím, že si u nás najde mnoho nových, spokojených majitelů. 

Electro-Voice DC-One - softwarový editor
Při načtení továrních předvoleb se vám jednotlivé výstupy popíší typovými jmény připojených beden. Všimněte si, že související výstupy lze seskupit a pracovat s nimi společně.
Electro-Voice DC-One - LED metering
Ačkoliv je provedení čelního panelu na první pohled střídmé, z funkčního hlediska je velmi promyšlené. Vedle výstupních metrů u najdeme sloupec s rozlišovacími LED, takže uživatel má na první pohled přehled o jaké pásmo se jedná. Sloupec je doplněn metrem záběru výstupního limiteru.
Electro-Voice DC-One - ovládání
Electro-Voice DC-One - procesor
Stejně jako mnohé jiné renomované firmy používá Electro-Voice ve svých zařízeních osvědčené a výkonné procesory SHARC firmy Analog Devices.
Electro-Voice DC-One - konektivita