KORG D3200

Nová řešení
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
51 990,00 Kč

Keď firma KORG pred pár rokmi vstúpila na trh s HDR systémami prvej generácie modelovej rady „D" celkom som sa potešil. Rozvírili totiž v tej dobe už trochu mútne a stojace vody v tejto oblasti trochu iným pohľadom na koncepciu takéhoto zariadenia, ako aj na vybavenosť a komfort ovládania. Od vtedy uplynulo len pár rokov a dnes má táto firma v svojom portfóliu niekoľko modelov. Od základných nahrávacích systémov v nižšej cenovej kategórii až po luxusnú vlajkovú loď v podobe D32XD. Dnes sa budeme trochu venovať krásavcovi zo zhruba stredného cenového spektra. Reč bude o D3200, ktorý opäť prináša niekoľko v tejto kategórii doteraz nevídaných riešení, dovolil by som si pre ne použiť slovo revolučných.

Konštrukcia, design

Po rozbalení kartónovej krabice v nej nájdeme samotný prístroj, manuál a sieťový kábel. Hneď prvý pohľad na samotný prístroj prezradí, že nejde o žiadnu hračku, ktorá sa chce hrať na profesionálny HDR. Celokovová konštrukcia D3200 vo vás ihneď vzbudí rešpekt a presvedčí vás o tom, že máte pod rukami poriadny kus „železa", ktorý znesie aj tvrdšie zaobchádzanie napr. pri práci v teréne. To však neznamená, že vyzerá ako nejaký priemyselný stroj. Boky tohto krásavca lemujú hnedočervené drevené lišty, ktoré len umocňujú už aj tak skvelý celkový dojem. Proste prístroj má svoje čaro nech sa naň dívate z akéhokoľvek pohľadu a môže sa ním honosiť ktorékoľvek malé či veľké štúdio, alebo pracovňa či obývačka. Na hornom paneli nájdeme prehľadne usporiadané konektory a ovládacie prvky logicky radené do skupín tak ako je pri práci s takýmto typom zariadenia obvyklé.

Vstupy a výstupy

Od ľavého horného rohu je to postupne 8 x XLR vstupný konektor pre pripojenie mikrofónov s fantómovým napájaním, ktoré sa dá zvlášť zapnúť pre každý vstup, čo je informácia hodná podčiarknutia. Pod každým konektorom je tlačidlo na zapnutie fantómového napájania, ako aj LED indikujúca jeho stav. V ďalšom rade nájdeme zľava vstupný konektor typu TRS jack pre gitaru s vysokou vstupnou impedanciou a vedľa neho 12 vstupných konektorov TRS jack . Tieto vstupy slúžiace na pripojenie linkových vstupov (napr. klávesy), ako aj vstupy pre mikrofóny, sú zapojené symetricky. Pod konektormi linkových vstupov sa nachádza 12 tačidiel „PAD" s aretáciou, slúžiacich na zníženie vstupnej úrovne signálu o 26 dB. Pod nimi sa nachádza 12 potenciometrov „TRIM" na plynulú reguláciu vstupnej úrovne, každý s LED indikátorom prebudenia vstupu. V strede vrchnej časti nájdeme postupne zľava konektory typu jack označené ako „AUX" 1 a 2 slúžiace ako send pre pripojenie externého efektového procesora. Vedľa nich sú výstupné konektory „MASTER" L/R v symetrickom zapojení, slúžiace na pripojenie externého záznamového zariadenia. Ďalej sú to výstupy „MONITOR" L/R pre pripojenie monitorov a vedľa je výstupný konektor „PHONES" pre pripojenie slúchadiel. Pod týmito konektormi sa nachádzajú dva potenciometre. Jeden slúži na reguláciu výstupnej úrovne do monitorov a druhý do slúchadiel. Pod regulátorom výstupnej úrovne do monitorov sa nachádza tlačidlo „MONITOR MUTE" na odpojenie výstupu do monitorov.

Kvôli celkovému súčtu vstupov a výstupov si nachvíľu odskočíme ešte pozrieť zadný panel, kde sa nachádza okrem obligátneho konektoru sieťového prívodu a k nemu prislúchajúceho sieťového vypínača, aj konektor na pripojenie nožného spínača ktorý sa dá použiť napr. na spúšťanie letmého strihu, spúšťanie a zastavovanie prehrávania resp. záznam tempa. Vedľa je konektor na pripojenie expression pedálu, pomocou ktorého môžeme meniť napr. zvolený parameter na efektovej jednotke. Ďalej sa tu nachádzajú konektory MIDI IN a OUT, vedľa nich dvojica konektorov S/PDIF IN a OUT na pripojenie digitálneho záznamového zariadenia napr. MD alebo DAT. Konektory sú typu TOS link /optika/. Posledný v tomto sumáre sa nachádza USB konektor na prepojenie s počítačom.

Ovládacie prvky

V sekcii mixu sa nachádza 16 ťahových potenciometrov 60 mm /faderov/ pre ovládanie hlasitosti kanálov 1-16 a 17-32, ďalej je to potenciometer „DRUMS" na reguláciu hlasitosti SESSION DRUMS o ktorej si povieme neskôr. Ako posledný v rade je potenciometer „MASTER" na reguláciu celkovej hlasitosti. Nad každým faderom sa nachádza podsvetlené tlačidlo „CHANNEL", slúžiace na výber stopy /tracku/, prepínanie medzi nahrávacím a prehrávacím režimom resp. na vypnutie príslušnej stopy. Všetko v závislosti od toho v akom režime sa celý systém nachádza. Prepínanie funkcií týchto tlačidiel má na starosti rad šiestich tlačidiel umiestnených nad tlačidlami „CHANNEL". Sú to tieto: „1-16" a „17-32", „REC/PLAY", „CH ON" , „SOLO" a „CH SELECT".

Sekcii, ktorú by sme mohli nazvať TRANSPORT a CONTROL kraľuje jednoznačne vo vrchnej časti LC displej, ktorý pracuje s rozlíšením 320x240 pixelov v režime štyroch odtieňov šedej. Displej je podsvietený s reguláciou kontrastu a je riešený ako výklopný panel s niekoľkými bodmi aretácie. Toto riešenie zabezpečuje dobrú viditeľnosť na údaje na displeji za rôznych podmienok, či už pracujeme so zariadením tak, že pozeráme na displej zhora, alebo naopak, máme zariadenie položené skôr vyššie. Je to veľmi praktické riešenie, lebo nie vždy je možné rekordér optimálne umiestniť hlavne pri práci vonku, napr. pri nahrávaní koncertov. Pod displejom sa nachádza 16 otočných potenciometrov usporiadaných do matrice 4x4. Toto na oko trochu nezvyklé usporiadanie pre HDR poznáme skôr zo syntetizérov alebo MIDI kontrolerov. Tieto potenciometre slúžia na okamžitý prístup k zmene parametrov na jednotlivých stopách či už v sekcii FX send, panorama, EQ alebo Session Drums. Na priamu voľbu jednotlivých sád parametrov slúži 5 tlačidiel na ľavo od týchto potenciometrov. Po ich stlačení sa na displeji zobrazí rovnaká matrica potenciometrov s príslušnými parametrami podľa zvolenej sady. Stačí pootočiť príslušným potenciometrom a dokážeme takto rýchlo editovať ktorýkoľvek parameter na ktorejkoľvek stope. Jednoduché a rýchle. Nachádza sa tu ešte tlačidlo „JUMP/MATCH" ktorým sa prepína funkcia faderov a potenciometrov v matrici.

Napravo od matrice potenciometrov sa nachádza sekcia, ktorú firma KORG nazvala Clickpoint. Je to združený ovládací prvok kombinujúci štyri smerové tlačidlá, joystick s funkciou potvrdzovania zatlačením, dve tlačidlá na presun medzi jednotlivými záložkami v menu na displeji a tlačidlo Enter. Joystickom ovládame kurzor (šipku) na displeji pomocou ktorej, podobne ako pomocou kurzoru myši na počítači, vyberáme jednotlivé parametre, ktoré chceme meniť, klikáme na virtuálne tlačidlá a pod. Štyri smerové tlačidlá slúžia na horizontálny a vertikálny pohyb v menu. Pod týmto ovládačom nájdeme ešte dve tlačidlá „+" a „-" slúžiace na krokovú zmenu hodnôt a pod nimi otočný ovládač typu encoder na plynulú zmenu hodnôt, ktoré tiež slúži na presnú lokáciu miesta pre strih v režime SCRUB. Ďalej v tejto sekcii nájdeme obligátne tlačidlá ovládajúce transport funkcie t.j. pretáčanie vzad a vpred, stop, prehrávanie a záznam. Nad tlačidlami transportu sa nachádza tlačidlo „REC/PLAY MODE", ktoré prepína medzi režimom prehrávania a záznamu. Vedľa neho sa nachádzajú tri LED indikátory, ktoré signalizujú režim LOOP prehrávania, režim TRIGGER záznamu a režim AUTO PUNCH záznamu. Ďalej sú tu 4 tlačidlá lokátorov, tlačidlo zapínajúce režim Session Drums, tlačidlá „STORE", „SCENE" a „MARK" slúžia na ukladanie polohy lokátorov, scén a markerov. Tlačidlo „SCRUB" prepne do režimu jemného vyhľadávania pozície v stope napr. pre strih alebo umiestnenie lokátora alebo markera. V pravom hornom rohu nájdeme ešte potenciometer na reguláciu kontrastu displeja, tlačidlo „ON" s LED indikátorom, potom LED indikátor aktivity na MIDI rozhraní a LED indikátor aktivity HDD resp. CDRW mechaniky. Pod nimi sa nachádzajú tlačidlá režimu „SONG" a „TRACK", „UNDO", „SYSTEM / MIDI", „CD" a „TUNER".

Popis predného panelu bude veľmi stručný. Tu sa nachádza CD RW mechanika, ktorá slúži na export/import dát, zálohovanie projektu, načítanie audio stopy z CD priamo do stopy, ako CD prehrávač a samozrejme na vypálenie Master CD.

Koncepcia

Prístroj je koncipovaný ako 32 stopý HD rekordér v kombinácii s digitálnym 44 kanálovým mixážnym pultom, efektovou jednotkou, ladičkou, sekciou automatického bubeníka Session Drums a CD RW mechanikou.

Rekordér

Každá z 32 stôp rekordéra môže obsahovať 8 virtuálnych stôp. Zo všetkých, alebo len z vybraných stôp je možné urobiť mixdown do Master stopy, ktorá môže tiež obsahovať 8 virtuálnych stôp. Nahrávať sa dá vo formáte 44,1 kHz alebo 48 kHz s rozlíšením 16 alebo 24 bit. V režime 44,1(48)/16 bit je možné naraz nahrávať 16 stôp (12 x analógový vstup, 2x SPDIF, 2x Session Drums) a prehrávať 32 stôp. V režime 44,1(48)/24 bit je možné naraz nahrávať 12 stôp a prehrávať 16 stôp. Vstavaný HD má kapacitu 40 GB pričom môže byť rozdelený na 4 partície , ktoré výrobca volá Song drive a zostávajúca časť kapacity tvorí takzvaný PC drive, ktorý je prístupný cez USB z počítača ako MASS storage disk a slúži k importu/exportu dát z a do počítača. Táto partition môže mať kapacitu 2,4, alebo 8 GB. Rekordér je schopný do jedného Song drive-u (do jednej partície) uložiť 100 songov. Každý song môže obsahovať 4 lokátory (pozície slúžiace na editáciu) a 100 markerov, ktoré môžu byť pomenované (pozície na rýchly prístup na ľubovolné miesto v songu). Tieto markery môžu slúžiť aj pre rozdelenie záznamu na jednotlivé CD stopy v prípade spracovávania live záznamu. Rekordér vysiela a prijíma MMC povely a na synchronizáciu s iným zariadením môže používať MTC v režime Master a Slave, alebo MIDI clock v režime Master. Editačné funkcie na úrovni stopy sú: Kopírovanie stôp (s prepisovaním alebo vkladaním), Mazanie, Odstránenie, Zámena stôp, funkcia reverz, optimalizácia, časová expanzia/kompresia, Fade IN/OUT, odstránenie počiatočného šumu, vymazanie tichých pasáží. Na tieto editačné funkcie ej možné aplikovať funkciu UNDO so 16-timi úrovňami možného návratu. Editačné funkcie na úrovni songu sú: Kopírovanie, presun, vymazanie, zamknutie, okamžité uloženie.

Mixer

Interný procesing 69 bit, 44 kanálov (32 záznamových stôp + 12 sub mix vstupov). Na stopách rekordéra 1-24 je 4 pásmový parametrický EQ, na stopách 25-32 je 2-pásmový EQ na kanáloch 1-12 submixu je 2-pásmový EQ a na Master stope je 4-pásmový parametrický EQ. Kompletné nastavenie mixu je možné ukladať do 100 pozícií pamäti SCENE, (pre každý song), ktoré je možné pomocou automatizácie vyvolávať z pamäte počas prehrávania songu.

Efektová sekcia

Pri konštrukcii efektovej sekcie firma KORG použila svoju už časom overenú technológiu REMS. Koncepcia efektovej sekcie vychádza z delenia výkonu DSP jednotky medzi 3 sekcie Insert, Master a Final. Trochu zavádzajúco by mohlo pôsobiť označenie Master a Final nakoľko pod Master sekciou sa rozumie zbernica typu send a Final sekcia je efekt aplikovaný na master zbernicu. Maximálny počet efektov aplikovaných naraz je 11 pričom sú nasledovne rozdelené do sekcií: 8x Insert efekt, 2x Master efekt (send) a 1 x Final efekt. O tom koľko efektov sa dá naraz aplikovať rozhoduje aj ich veľkosť SIZE (zložitosť algoritmu). Maximálna veľkosť všetkých efektov naraz aplikovaných môže byť 16 a výrobca ich využitie nadefinoval nasledovne: pre insert efekty je maximálna veľkosť 8, pre Master efekty je maximálna veľkosť 4 a pre Final efekty je maximálna veľkosť tiež 4. V praxi to znamená napr. že pre Insert efekt môžem použiť buď 8 efektov s veľkosťou 1, alebo 2 efekty s veľkosťou 4, alebo 2 efekty s veľkosťou 1 + 1 efekt s veľkosťou 4 atď. V ponuke je 52 rôznych algoritmov. Efekty sa dajú aplikovať priamo na vstup a ovplyvniť tak už signál, ktorý sa zaznamenáva, alebo je možné ich aplikovať na stopu kedy ich môžeme ešte dodatočne upravovať alebo meniť. Aplikovanie efektov a práca s nimi je vďaka prehľadnej matrici jednoduchá a rýchla. V pamäti je 128 presetových a 128 užívateľských nastavení efektov ako aj 32 efektov pre každý song. Užívateľ si môže vybrať zo širokej ponuky mono alebo stereo efektov ako sú reverb, delay, rôznych modulačných efektov, dynamických efektov vrátane multiband limiteru na mastering, filtrov, Ring modulátorov, Tube-preamp a mikrofónnych simulátorov a gitarových multiefektov. Jednotlivé presety sú výborne naprogramované a celkovú kvalitu a výkon efektovej sekcie, ako aj jej použiteľnosť a ovládanie hodnotím veľmi vysoko.

Session Drums

Rekordér KORG D3200 je vybavený generátorom paternov bicích nástrojov nazývaným Session drums. Ide vlastne o akýsi druh automatického bubeníka, ktorý disponuje 756 paternami rozdelenými do rôznych štýlov a ich variácií. K dispozícii je 55 sád bicích nástrojov, ktoré sú priradené jednotlivým štýlom, sady je však možné meniť. Použitie tohto bubeníka je všestranné. Je možné ho použiť ako referenčný zdroj rytmu pri nahrávaní namiesto klasického metronomu, ako východiskový materiál pri komponovaní, alebo ako definitívnu biciu stopu, ktorá bude použitá pri mixdowne songu. Práca s bubeníkom je jednoduchá a intuitívna, vďaka kontrolnej matrici 16-tich potenciometrov pomocou ktorých je možné meniť štýl, variáciu paternu, tempo, mieru shuffle, množstvo a hĺbku akcentov a mieru humanizácie (nepresnosti, simulujúcej živého bubeníka). Ďalej je možné meniť pomer hlasitostí jednotlivých nástrojov v sade, ich umiestnenie v panoráme, hrubé a jemné ladenie. V rámci routingu je možné signál z bubeníka smerovať buď do monitorovacej zbernice, kedy slúži len ako referenčný zdroj rytmu pri nahrávaní ostatných nástrojov, alebo do Master zbernice kde je na výstupe zmiešaný z ostatnými stopami. Dá sa nasmerovať aj ako zdroj signálu pre ľubovolnú stopu rekordéru a môže tak byť zaznamenaný pre ďaľšie spracovávanie. Bubeník obsahuje aj vlastnú paternovú stopu kde sa dá postaviť paternová mapa so všetkými zmenami variácií, paternov pre celý song. Takáto mapa môže obsahovať max. 200 eventov /zmien/ pre jeden song. Ďalej je možné zostaviť alebo nahrať vlastnú tempo stopu podľa ktorej sa bude potom bubeník riadiť. Túto tempo stopu je možné nahrať z MIDI vstupu z externého MIDI sequenceru, alebo pomocou tzv. TAP tempa kedy sa tempo vyťuká manuálne tlačítkom PLAY alebo nožným spínačom podľa už nahratého materiálu. Toto je veľmi výhodné ak chceme pridať stopu bicích nástrojov k už nahratému materiálu bez synchronizácie. Celkovo je sekcia Session drums výborným doplnkom rekordéru nech už bude použitá len ako počiatočná inšpirácia a pomôcka pri komponovaní, alebo ako plnohodnotný bubeník. Paterny sú dobre vybrané naprieč širokým spektrom rôznych štýlov a zvuk bicích sád je tiež veľmi dobrý.

CDRW

CDRW mechanika slúži na import a export audio dát, zálohovanie projektov a ich obnovovanie, výrobu audio CD z nahratého materiálu, import audio stopy a CD prehrávač. Napalovačka funguje v dvoch módoch: Track At Once kedy je možné napalovať jednotlivé songy postupne a nakoniec treba CD finalizovať aby bolo kompatibilné s bežným CD prehrávačom a Disc At Once na výrobu CD masteru. Tento mód je kompatibilný so štandardom Red Book a dĺžka páuz medzi skladbami je definovateľná.

Ovládanie

D3200 je dobre koncipovaný. Ovládacie prvky sú logicky usporiadané, takže práca na tomto zariadení je jednoduchá a nemala by pôsobiť väčšie problémy ani začiatočníkom v tejto oblasti. Vzhľadom na to, že fadery nie sú motorizované je tu jedna vychytávka, ktorá uľahčuje orientáciu v stave hodnôt na jenotlivých faderoch a kontroleroch. Okrem znázornenia stavu hodnôt na displeji po vyvolaní príslušného „okna" je k dispozícii ešte optická signalizácia pomocou kontrolky „JUMP/MATCH". Ak je funkcia faderov a kontrolerov nastavená na „MATCH" tak pohyb faderu alebo kontroleru nevyvolá okamžitú zmenu parametru až pokial nieje dosiahnutá prednastavená hodnota. Ak začneme faderom alebo kontrolerom pohybovať začne kontrolka „JUMP/MATCH" blikať a bliká stále rýchlejšie čím viac sa približujeme prednastavenej hodnote. Po dosiahnutí tejto hodnoty zostane kontrolka svietiť. Ovládanie pomocou Clickpointu bolo pre mňa trochu neobvyklé hlavne v kombinácii s nie najväčším displejom, ktorý je však nadupaný informáciami. Niektoré ikonky a tlačidlá na displeji sú dosť malé a trafiť sa ukazovateľom na ne vyžaduje niekedy trochu cviku a citu v ruke. Je to ale otázka vkusu a zvyku. Väčšina funkcií je priamo dostupná na matrici kontrolerov po stlačení príslušného tlačítka a ďaľšie funkcie, ktoré nie sú priamo prístupné majú okrem prístupu pomocou Clickpointu a preklikávania sa v menu, preddefinované aj klávesové skratky v podobe kombinácie dvoch tlačidiel, takže táto moja malá pripomienka sa môže zdať z tohto pohľadu bezpredmetná. Aj tak si však myslím, že by si prístroj zaslúžil trochu väčší displej aby sa docielilo väčšieho zobrazenia údajov. Tie sú totiž vzhľadom na ich množstvo dosť miniatúrne a čítať ich môže užívateľom s trochu slabším zrakom pôsobiť problémy.

Záver

D3200 je rekordér zo strednej cenovej hladiny a jeho konštrukcia, design a výbava tomu plne zodpovedajú a v mnohých momentoch mieria aj do vyššej triedy. Kvalitou spracovania, intuitívnosťou ovládania, osadením kvalitnou a výkonnou efektovou jednotkou uspokojí aj najnáročnejšieho užívateľa.

Kladne hodnotím pomer cena/výkon, konštrukciu a design, 8x mic preamp s individuálne zapínaným fantomom, taktiež výkon a kvalitu efektovej jednotky, Session drums a intuitívne ovládanie. Mínus si odnášajů malý displej a osadenie 60 mm fadermi.