Korg NanoSeries

MIDI kontrolery
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Firma Korg svým portfoliem nabízí širokou škálu výrobků. Tentokrát přišla se zajímavým obchodním tahem, poskytnout svým zákazníkům kompaktní MIDI kontrolery pro všestranné použití. Série Korg NanoSeries nabízí celkem tři kontrolery - NanoPAD, NanoKEY a NanoKONTROL.

Minikontrolery pro ovládání bicích, klávesových nástrojů, zvukových parametrů softwarových nástrojů nebo sequenceru. Balení jednotlivých výrobků NanoSeries je skromné. Kromě kontroleru a USB kabelu najdete v krabici jen složený papírový manuál a přiložený slevový kupón pro nákup Ableton Live sequenceru. CD s ovladači nehledejte. Výrobce uvádí, že k používání NanoSeries nejsou nutné. Pro bezproblémovou činnost však doporučuji navštívit webové stránky Korgu a stáhnout si jejich poslední verzi. Ve své podstatě se jedná o univerzální Korg USB ovladač. Pokud už jej jednou v počítači máte, stačí použít volbu „Install Korg USB-MIDI Device“ a kontroler NanoSeries se přiřadí do systému. V sequenceru vám přibude jeden MIDI vstup a jeden MIDI výstup pro dané zařízení. Pokud chcete používat rozšířené funkce kontroleru, předpřipravené šablony, nebo si ukládat chcete nadefinované scény do počítače, musíte si stáhnout Korg Editor. Po jeho nainstalování vás překvapí uživatelské rozhraní editor, které má vzhled softwaru pro Apple. S tím souvisí i funkčnost a transparentnost ovládání. Ano, práce v editoru byla pro mě zajímavým zpestřením, vše funguje jak má, nastavení ovládacích prvků je otázkou chvilky, Dump mezi Nanoseries a počítačem funguje bezchybně, ukládání a nahrávání scén také. K dalším možnostem editoru se dostanu při popisu jednotlivých kontrolerů.

NanoPAD (1.464,- Kč)

Nabízí celkem 12 rychlostně citlivých padů. K dispozici jsou tři velocitní křivky, čtvrtá umožňuje nastavit velocity na pevnou hodnotu. Pomocí editoru můžete k padům přiřadit libovolný MIDI CC# kontroler anebo výšku noty. Co mě příjemně překvapilo je to, že k jednomu padu můžete přiřadit až 8 not a vytvořit si tak akord, který přehrajete jedním stiskem. To samé platí i pro použití CC# kontrolerů. Dalším ovládacím prvkem NanoPadu je touchpad, který vám umožňuje řídit až dva parametry pohybem prstu po plošce. Standardně je namapovaný pro ovládání Modulation a Pitchbendu, to však můžete samozřejmě změnit. Po levé straně touchpadu najdete tři tlačítka. Tlačítko HOLD pro zmrazení pozice prstu na touchpadu; FLAM, které simuluje zvuk odskakující paličky a ROLL, které vytváří efekt virblování hodně používaného například při nájezdu ve skladbě. Posledním tlačítkem na NanoPadu, které najdete i na NanoKONTROLu, je přepínač tří scén, respektive nezávislých presetů. Možnosti nastavení NanoPADu pomocí editoru jsou poměrně rozsáhlé. Ke každému padu můžete přiřadit CC# kontroler, notu, číslo kanálu, zdali funkce ROLL/FLAM budou aktivní a jestli se pad bude chovat jako tlačítko a nebo jako přepínač. Pokud přiřadíte padu CC#, nastavujete i hodnoty On a Off. Globálními funkcemi jsou nastavení velocity (jedna velocitní křivka platí pro všechny pady) a globální nastavení kanálu. Ukládat můžete buď celé nastavení najednou, anebo jen příslušnou scénu. Práce s NanoPADem je příjemná. Uvnitř výrobku musí být i nějaké závaží, které zvětšuje jeho hmotnost. Díky tomu NanoPAD dobře drží na stole a neklouže po pracovní desce. Pady jsou vyrobené z gumy a výborně reagují na sílu úderu prstem. Touchpad bohužel neodpovídá kvalitě série KaossPad, při přejíždění prstem po plošce cítíte mřížku, která je pod ním. I přesto funguje bezchybně.

NanoKEY (1.226,- Kč)

Co čekat od klaviatury o tloušťce kapesního kalendáře? Rachmaninova si na ní asi nezahrajete, základní melodii však ano. NanoKEY určitě neslouží k seriózní hře, ale k vyťukání nápadu, který vám uvízl v hlavě, určitě postačí. Na druhou stranu musím říct, že provedení NanoKEY je bohužel podprůměrné. Na testovaném kousku jsem našel dvě klávesy, které téměř nereagovaly. Doufám, že se jedná o vadný kus přímo z výroby, ale i kdyby ano, mou důvěru si NanoKEY už nezíská. Přestože zdvih kláves je okolo 3 mm, NanoKEY nabízí tři křivky úderu (nechybí i jedna konstantní). Kromě 25 kláves, které zabírají rozsah dvou oktáv, najdete na levé straně kontroleru klávesy pro transpozici oktáv. Ta je idinkována led diodami, jejichž barva se mění podle polohy. NanoKEY umožňuje transpozici +/-4 oktávy. Dalšími tlačítky jsou PITCH DOWN a PITCH UP, které suplují Pitch Bender (kolečko pro ohýbání tónu (YAMAHA), nebo joystick (ROLAND). K pochopení jejich funkce je třeba zabrousit trochu do teorie. Pitchbend je MIDI kontroler, jehož výchozí hodnota je ve středu rozsahu (127). To znamená na hodnotě 64. Pokud pohnete Pitch Benderem nahoru, hodnota se zvyšuje a zvuk zní výš, pokud pohnete Pitch Benderem dolů, zvuk naopak zní níž. Tento ovladač se například používá pro simulaci hry elektrické kytary, kdy Pitchbendem docílíte efektu klouzání prstu po strunách. Stlačením tlačítka PITCH DOWN nebo PITCH UP sjede hodnota rozsahu na krajní hodnotu sama. Rychlost změny nastavujete konstantou v editoru. Bohužel musím říct, že toto řešení je spíše hračkou, než aby sloužilo k serióznímu využití. Další tlačítko CC MODE přepíná mód klaviatury z hraní not na vysílání CC# hodnot. Posledním tlačítkem je tlačítko MOD, suplující parametr MODULATION, který se používá například ke hře vibráta, bohužel opět můžete použít jen krajní hodnotu. Hloubku modulace nelze měnit.

NanoKONTROL (1.464,- Kč)

Kvalita provedení tohoto kontroleru je někde mezi NanoPADem a NanoKEY. Tahové potenciometry občas zadrhnou, ale myslím si, že až se trochu ochodí, nebude s nimi problém. Knoby jsou kvalitní a kladou příjemný odpor. Podsvětlená tlačítka mírně plavou pod prsty, ale dá se na to zvyknout. Jinak NanoKONTROL nabízí nejvíce ovládacích prvků NanoSerie. K dispozici je 9 tahových potenciometrů, 9 otočných knobů (mám rád tyto liché počty, vždy můžete použít devátý kontroler např. k celkovému ovládání hlasitosti), dále pak 18 volně definovaných tlačítek a 6 tlačítek pro ovládání transportu sequenceru pro převíjení vpřed a vzad, Play, Record a aktivaci smyčky. Nechybí zde tlačítko SCENE pro přepínání scén. Editor nabízí standardní funkce jako u NanoPADu. Zajímavá je možnost nastavit u tlačítek nastavit parametr attack a release, jejichž hodnota uvádí, za jakou dobu se přiřazený CC# k tlačítku dostane na MAX nebo MIN hodnotu. Pomocí parametru Group můžete nastavit MIDI kanál pro celou sekci a rychle tak nadefinovat, aby tlačítka, tahový potenciometr a knob byly přiřazeny k jednomu kanálu. NanoKONTROL můžete použít i pro ovládání SW pomocí předpřipravených šablon. Korg na svých stránkách poskytuje šablony pro ovládání VST instrumentů: MS-20, Polysix, Monopoly, M1, Legacy Cell, sequencerů: Fruity Loops Studio 8, Logic Pro 8, Cubase4 a šablonu pro ovládání Traktoru, programu pro DJe.

Závěr

Když se mi do rukou dostaly produkty NanoSeries, říkal jsem si: „Jasně, zajímavý obchodní tah, jak zaútočit na oblast notebookářů, kterým postačí jednoduchý kontroler“. I cena jednotlivých zařízení je zajímavá a pohybuje se okolo 1500,- Kč za kus. Co můžete očekávat od takového výrobku? Kontrolery NanoSeries odvádějí dobrou práci a je vidět, že se nad koncepcí NanoSeries někdo opravdu zamýšlel. Kontrolery Nanoseries nejsou jen pro začátečníky, ani nejsou jen pro ty, kteří hodně cestují a hledají opravdu přenosné kompaktní řešení. Díky svým rozměrům a ceně se dají použít i jako doplňkové ovládací prvky ve studiích. Všude tam, kde je málo místa a kde je k hlavnímu kontroleru daleko. Zajímavostí je i to, že výrobce přišel i s tmavou variantou kontrolerů, takže i notebookáři na platformě PC si určitě přijdou na své…