Rocktron Cyborg Digital Delay & Digital Reverb

Digitální kytarové efekty
Distributor: 
Cena: 
7 690,00 Kč

Fenomén kytarové krabičky není mrtvý. O tom se nás snaží přesvědčit také Rocktron, který si původně získal renomé na poli kytarových, převážně rackových multiefektů pro náročnější kytaristy, a aniž by na své tradiční parketě jakkoliv polevil, v poslední době rozpíná svá křídla také nad oblastí klasických kytarových pedálů.

Ačkoliv hned na začátek jedno varování: slovo „klasický" nelze brát v případě zde testovaných pedálů úplně doslova.

Dva nové pedály Rocktron kombinují možnosti digitální technologie, výhody klasických krabiček a dokonalý zvuk delaye a reverbu. Oba patří do rodiny nesoucí jméno Cyborg Digital Destiny a hned na první pohled mají - alespoň co do designu a filosofie – mnoho společného. Tím, co oba vzájemně rozlišuje je (kromě barvy potisku ovládacího panelu) především uprostřed efektním písmem vyvedený nápis označující funkci každého pedálu – v prvním případě hlásají modrá písmena, že jde o Digital Delay, na tom druhém žlutě září označení Digital Reverb. Jde tedy o základní efekty, které by měl mít ve svém arzenálu každý kytarista, který potřebuje víc než jen základní suchý zvuk a hledá další rozměr. To samo zní ještě trošku fádně, podstatné je, co výrobce udělal pro to, aby se odlišil od zástupů dalších, kteří mají v nabídce produkty s identickým označením.

Trochu větší porce

Tím „navíc" je u „kyborgů" to, že každý poskytuje hned osm presetů, které v podstatě nabízejí osm paměťových míst pro uložení vašich nastavení, a současně s nimi osm různých variant efektů typu delay, nebo reverb. K dispozici je také funkce Hush, patentovaný a osvědčený systém Rocktronu, který vás zbaví přebytečného šumu či hluku. Oba produkty jsou postaveny na DSP čipu od Motoroly a poskytují zcela nekompromisní a profesionální kvalitu zvuku. Konektor pro MIDI na levém boku naznačuje, že pedály Cyborg toho umějí ještě o něco víc – touto cestou byste získali další presety tak, že celkově jich můžete mít k dispozici 64.

Jednoduše řečeno, Rocktron se snaží s využitím vymožeností digitální technologie posunout možnosti běžné krabičky o něco dál, avšak za současného zachování jejích výhod, které jsou důvodem, proč u mnoha kytaristů vítězí nad nadupanými multiefekty – těmi je hlavně jednoduchost použití či nastavení a okamžitý přístup k efektům.

Hned na první pohled mají oba Cyborgy o něco větší rozměry – svojí šířkou odpovídají zhruba třem běžným krabičkám. Ke společným znakům patří zejména design, který klade důraz na zachování jednoduchosti ovládání. K tomu slouží dva nožní spínače, doplněné čtyřmi digitálními potenciometry a sérií LED na ovládacím panelu. Vstup pro kytaru najdete na pravém, výstup na levém boku boxu.

Cyborg Digital Delay

Digitální delay nabízí ve svých osmi presetech několik typů tohoto efektu, u nichž můžete nastavovat dobu zpoždění do maximálních hodnot 500 ms až 2 sekundy. První pětka presetů představuje tradiční delay s různými maximálními hodnotami zpoždění – 500 ms, 666 ms, dvakrát 1 s a 2 s. Další tři efekty tvoří Hold, Phazdly a Reverse.

Každému typu/presetu je také napevno přiřazen typ kvantizace doby zpoždění při nastavení času delaye pomocí nožního spínače Tap – s jeho pomocí můžete čas delaye nastavit jako zlomek tempa skladby, stačí jej v daném tempu čtyřikrát za sebou sešlápnout.

První preset (500 ms) počítá s osminovými notami (čas delaye odpovídá polovině doby mezi dvěma sepnutími Tap), druhý (666 ms) s triolami (čas je dělen po dvou třetinách čtyř intervalů), třetí preset (1 sekunda) počítá se čtvrťovými notami (čas odpovídá době mezi sepnutími), čtvrtý (opět 1 sekunda) s půlovými a pátý (2 sekundy) s celými notami. Díky tomu můžete při nastavení doby zpoždění přemýšlet „hudebně", nikoliv ve fyzikálních jednotkách, a nastavit ji na živo podle aktuálního tempa skladby. Šestým efektem je Hold (2 sekundy), který v principu neslouží jako běžný delay, nýbrž umožňuje nasamplovat krátkou smyčku, respektive riff a nechat jej opakovat v nekonečném cyklu jako podklad pro jamování. Použití je velmi intuitivní, smyčku zaznamenáte opět spínačem Tap (po zapnutí funkce můžete chvíli hrát „naprázdno", abyste se dostali do tempa, a teprve poté zaznamenat potřebný vzorek). Aby toho nebylo málo, můžete na sebe v rámci jediné smyčky vrstvit signály, tedy do už zaznamenaného vzorku dohrát a zaznamenat další linku a do tohoto celku pak improvizovat. Na sedmé pozici se dostanete k presetu s označením Phazdly, kde se jedná o kombinaci delaye s modulačním fázovým efektem. Výsledek je zajímavý a kupodivu také dobře využitelný (což stojí za vyzdvihnutí, neboť mnohé produkty nabízejí jako bonus často dosti obskurní efekty, které jsou vám prakticky k ničemu).

Poslední v nabídce je Reverse, který podle očekávání signál nejprve obrátí a pak teprve „vrátí", takže jakoby simuluje pozpátku přehrávanou pásku (ovšem po jednotlivých tónech či frázích). Výsledek samozřejmě už ze své podstaty nemůže znít v běžném smyslu slova přirozeně, tento efekt je však docela oblíbený mezi progresivně až avantgardně smýšlejícími hráči a v tomto případě je i velmi povedený.

Nožní spínač Tap slouží (vedle nastavení času) také k uložení parametrů aktuálně nastavených v daném presetu, a to delším podržením v sepnutém stavu, LED u něj pak bliká v tempu podle nastavení času. Druhý přepínač On/Off slouží k přepínání mezi režimy „efekt zapojen" a bypass.

Mezi presety se přitom pohybujete pomocí potenciometru Preset, kdy aktuální volbu přehledně indikuje rozsvícení jedné z osmi různobarevných LED. Nožní spínače přechod mezi presety neumožňují, pokud tedy potřebujete za hry přejít na jiné nastavení, musíte sehnout hřbet – k dalším uloženým zvukům se však dostanete velmi rychle pootočením potenciometru Preset, který je navíc vhodně umístěný samostatně vlevo od řady LED tak, že nemůže dojít k přehmatu.

Další trojice potenciometrů je umístěna v pravé části panelu. Hodnotu času můžete kromě spínače Tap explicitně nastavit také potenciometrem Time, pomocí Repeat určujete počet opakování, Level už tradičně určuje mix mezi „suchým" a „vlhkým" (tj. zpožděným) signálem.

Cyborg Digital Reverb

Analogický koncept uplatňuje Rocktron také u krabičky Cyborg Digital Reverb. K dispozici tak máte osm presetů, z nichž zde může být každému přiřazen jeden z osmi typů tohoto efektu.

Konkrétně se jedná o tyto varianty: dvakrát plate reverb (Plate A a B); dva reverby Room A/B pro simulaci malé a o něco větší místnosti; Hall A a Hall B, jež simulují střední a velký koncertní sál; Stadium, evokující zvuk na stadionu; a Dual. Poslední jmenovaný kombinuje krátké a delší odrazy, aby simuloval zvuk v místnosti nerovnoměrného půdorysu či tvaru.

Tradiční výtkou vůči některým digitálním reverbům – včetně tohoto – bývá absence pružinového reverbu, resp. jeho simulace, ale nutno dodat, že nabízené možnosti jsou natolik široké, že i bez něj je Cyborg velmi univerzálním zařízením, s nímž lze dělat prakticky cokoliv.

Ovládání je podobné jako u delaye, je jen modifikováno specificky pro tento typ efektu. Funkce potenciometru Preset zůstává zachována, výběr je indikován LED. V pravé části si vyberete jeden z osmi typů reverbu (Type), což je opět signalizováno rozsvícením příslušné LED, pro něj pak podle potřeby nastavíte Decay (délku dozvuku či rychlost slábnutí) a Level (poměr zefektovaného signálu k čistému). Vše lze opět uložit dvě sekundy trvajícím stisknutím nožního spínače Preset Select/Store. Jak naznačuje jeho pojmenování, spínače můžete v tomto případě využít k tomu, abyste přímo nohou opakovanými krátkými sešlápnutími mohli přepínat mezi uloženými presety v cyklu od 1 do 8 (a pak zpět na 1). To sice vyžaduje několikeré sešlápnutí pro přechod mezi nesousedícími předvolbami, nicméně je to stále pohodlnější, než je přepínat pouze ručně. Druhý nožní spínač On/Off slouží pro aktivaci nebo deaktivaci reverbu ve zvukovém řetězci.

Pokročilé vlastnosti

Podívejme se ještě na několik společných vlastností obou „kyborgů". LED displej, přesněji řečeno zmíněná řada osmi diod pro signalizaci vybraného presetu, je efektivně využíván nejen pro barevně odlišenou indikaci zvoleného presetu (rozsvícením jedné LED), ale také pro indikaci úrovně či změny úrovně parametrů nastavovaných pomocí potenciometrů (odpovídajícím počtem rozsvícených LED). Nahrazuje tak obvyklou (a ve tmě na pódiu často špatně viditelnou) stupnici kolem potenciometrů na běžných krabičkách. Výsledkem je o něco pohodlnější, i když ne nutně přesnější ovládání.

Potenciometry samotné jsou „digitální" (tj. otáčejí se o 360O), což oceníte při přechodu mezi presety, které mají uloženy odlišná nastavení. Jinak se však chovají jako běžné knoflíky na krabičkách, tzn. dojedete-li do krajní polohy (signalizováno LED), dál už se hodnota nemění, i když budete dál otáčet stejným směrem. Vše působí příjemně old-schoolově – jinak řečeno, požadovaná přímočarost zůstává zachována.

Funkci Hush lze pouze natvrdo zapnout/vypnout malým přepínačem na ovládacím panelu – její dopad na zvuk je přitom (zejména při použití krabičky u hodně zkreslených zvuků,) velmi pozitivní bez toho, aby jej zbytečně ovlivňovala nežádoucím způsobem. Přirozenost zůstává zcela zachována.

Samozřejmostí je bytelná, všemu odolávající konstrukce a pedály jsou napájeny z přibalených adaptérů. Drobným nedostatkem může být přítomnost pouze mono výstupů – pro běžné využití samozřejmě postačí, někdo by však pro zapojení do sterea mohl preferovat dva výstupy typu Dry/Effect, aby tak umocnil prostorový dojem.

Za samostatnou zmínku stojí výše zmíněný konektor MIDI. K němu se dá připojit některý z MIDI pedálů Rocktronu a jeho prostřednictvím pak získáte přístup k dodatečným 56 presetům, do nichž si můžete ukládat další nastavení a přes tento pedál mezi všemi, celkem 64 presety přepínat. Z toho je zřejmé, že oba pedály Cyborg Digital Destiny jsou něčím víc, než obyčejné krabičky, nicméně to na druhé straně vyžaduje další (a ne úplně malou) investici. Nedá se však říci, že by šlo nutně o vypočítavost výrobce – spíše to považujeme za bonus pro ty, kdo takový pedál už vlastní, nebo tento nadstandard skutečně ocení. Faktem je, že kdyby měl být přístup ke všem 64 presetům realizován bez použití MIDI pedálu, znamenalo by to možná takový nárůst složitosti, že by to zcela negovalo jednu ze základních výhod těchto pedálů, a tou je jednoduchost a okamžitý přístup ke všem předvolbám a funkcím.

Spokojenost nade vše

Digitálnímu osudu neuniknete. Filosofie ovládání těchto zařízení má samozřejmě své výhody i omezení – to však vyplývá ze záměru, neboť principem je zde snaha o nalezení rozumné rovnováhy mezi flexibilitou a jednoduchostí ovládání. A v tomto směru hodnotíme přístup Rocktronu velmi kladně.

Celkově je třeba vysoce ocenit zvukovou stránku – digitální delay i reverb nabízejí opravdu brilantní, čistý a přirozený zvuk a perfektně zachovávající všechny detaily hry. Tady prakticky není co řešit, Rocktron je v této oblasti zavedeným pojmem a s kytarovým signálem si zkrátka umí poradit.

Jak naznačují popsané vlastnosti, rozhodně se nejedná o laciné hračky, oba testované produkty – Cyborg Digital Delay a Digital Reverb poskytují profesionální, studiové výsledky a jsou určeny těm, kdo hledají rozumnou střední cestu mezi širokou škálou možností a zachováním přímočarého přístupu k použití.