Phonic MR-7X

Flexibilní pult
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
30 990,00 Kč

Výrobce zvukové techniky, firma Phonic, která skrze domácího distributora čile zásobuje tuzemský trh širokým sortimentem všeho nezbytného pro ozvučování, nedávno představila nový mixážní pult s označením MR7X. Co nového, v porovnání s firemními předchůdci, přináší? Odpovědí na tuto otázku je tento profil.

Mechanické provedení

Mixážní pult MR7X je kompaktním zařízením s 10 vstupními monokanály a 4 stereo kanály. Narozdíl od ostatních dosud produkovaných pultů firmy Phonic jsou i tyto čtyři stereo kanály osazeny mikrofonními vstupy, takže je k dispozici celkem 18 vstupů pro mikrofon. Rozměry skříně pultu jsou přitom pouhých 445 x 165 x 492 mm. Skříň je vyrobena z povrchově upraveného ocelového plechu a zdá se být poměrně robustní. Ostatně, jedná se o zřejmě osvědčenou firemní konstrukci, protože je použita i u dalších typů. Sekce vstupních a výstupních přípojných míst je opět provedena jako překlopná, takže ji můžeme po povolení a následném znovuutažení patřičných šroubů fixovat tak, že tvoří buď jakousi opěrku při položení pultu na stůl, nebo ji lze překlopit úplně na zadní stranu pultu při instalaci do racku. K montáži do racku jsou dodávány jako příslušenství i potřebné připevňovací lišty, které se dají snadno přišroubovat na boky pultu. Další novinkou je použití 100 mm dlouhých tahových potenciometrů ALPS, se kterými se pracuje podstatně lépe, než s fadery dlouhými pouhých 60 mm, protože pro stejné zesílení máme k dispozici delší dráhu a tím pádem můžeme mnohem přesněji a citlivěji regulovat. Z hlediska mechanického provedení pultu MR7X je třeba ještě zmínit externí napájecí zdroj. Při použití externího napájecího zdroje u zvukového zařízení nedochází k problémům s rušením, které by se mohlo z napájecích obvodů přenést do audio obvodů a v neposlední řadě dojde i k jisté úspoře místa ve skříni zařízení, což u kompaktních provedení také hraje svoji roli.

Vlastnosti a vybavení

Mixážní pult MR7X je tedy koncipován jako zařízení s deseti vstupními jednotkami mono, čtyřmi vstupními jednotkami stereo, čtyřmi podskupinami a hlavním stereo výstupem. Do pultu je integrován digitální efektový procesor, zde s rozlišením 24 bitů, který nabízí až 255 efektů pro úpravu zvuku. Pokud by to okolnosti vyžadovaly, je možné vzájemné spojování více MR7X dohromady s tím, že poslední připojený pult pak ovládá všechny výstupy Aux Send, všechny výstupy z podskupin a hlavní výstupy ostatních pultů. K tomu účelu jsou v sekci připojovacích míst dva konektory 25-PIN D-Type, jeden jako In a druhý jako Out.

Pokud se vrátíme k již zmíněným rozměrům pultu a po přečtení celého profilu si možná mnozí položí otázku, jak se celá ta výbava do tohoto kompaktního pultu vejde. Odpovědět si můžeme hned teď. Veškerá elektronika je osazena v podstatě na jedné jediné desce plošných spojů. To je možné pouze díky technologii SMD (povrchová montáž), která je zde použita. Tato technologie využívá miniaturní součástky a tím dochází k významné úspoře místa, zkracují se vzdálenosti mezi jednotlivými součástkami a mezi jednotlivými elektronickými obvody a díky způsobu osazování je zajištěno kvalitní a stabilní provedení desek s plošnými spoji. Tímto způsobem je tedy možné vyrobit rozměrově ne příliš velké, bohatě vybavené a kvalitní audio zařízení.

Vstupní jednotka mono pultu MR7X je uspořádána standardním způsobem. Pro mikrofon je k dispozici konektor XLR a pro linkový signál konektor 1/4" jack TRS. Zapojení je samozřejmě symetrické. Pro kondenzátorové mikrofony je k dispozici fantomové napájení + 48 V spínané centrálně ve výstupní sekci pultu pod indikátory úrovně. Každý mikrofonní vstup má pak ještě individuální spínač. Tyto individuální spínače nalezneme na konektorovém panelu. Ve vstupních předzesilovačích pultu jsou výrobcem použity nízkošumové operační zesilovače NJM, zde konkrétně integrované obvody NJM2068. Vstupní předzesilovače osazené integrovanými obvody NJM používá řada výrobců, protože ve všech zásadních parametrech svou kvalitou vyhovují nárokům na profesionální použití.

Pro nastavení citlivosti je vstupní jednotka osazena otočným potenciometrem a ještě také tlačítkem, kterým volíme zdroj signálu mikrofon/linka. Součástí vstupní jednotky je také obvyklý konektor Insert pro zařazení externího efektu do signálové cesty a konektor přímého výstupu Direct Out. Výstup Direct Out je u MR7X továrně nastaven „za" tahový potenciometr. Znamená to, že tahovým potenciometrem ovládáme úroveň na tomto přímém výstupu. Výrobce však umožňuje přepojení tak, že na výstupu Direct Out může být signál „před" tahovým potenciometrem (poloha tahového potenciometru nebude mít vliv) a před tlačítkem On/Mute, kterým se zapíná a vypíná daný vstupní kanál (tlačítko nebude mít při vypnutí kanálu vliv na signál Direct Out). Přepojení se provádí překonfigurováním propojek (jumperů) na desce plošných spojů. Obdobně je koncipováno i zapojení konektorů Insert. Tovární nastavení je „před" ekvalizérem kanálu (externí zařízení zapojíme do signálové cesty před ekvalizérem)a lze ho přestavit „za" ekvalizér (signálovou cestu rozpojíme až za ekvelizérem).

Další sekcí vstupní mono jednotky je tedy ekvalizér. U tohoto pultu je použitý parametrický ekvalizér čtyřpásmový a pásma vysokých i nízkých středů jsou přeladitelná. K dispozici je i filtr LowCut, kterým se potlačuje vše pod 75 Hz se strmostí 18 dB na oktávu. Celá sekce ekvalizéru se dá vypnout, nebo zapnout tlačítkem EQ In. Ekvalizér pro výšky je pevně posazen, jak bývá zvykem, na 12 kHz. Vysoké středy se dají přelaďovat v rozsahu od 500 Hz do 1 6kHz. Nízké středy mají možnost přeladění v rozsahu 60 Hz až 2 kHz. Ekvalizér pro basy je posazen pevně na obvyklých 80 Hz. Sami vidíte, že možnosti pro úpravu frekvenčního průběhu signálu jsou skvělé.

Dále je pak vstupní jednotka vybavena šesti otočnými potenciometry Aux, pomocí kterých odesíláme signál do vnitřního (Aux 6), nebo externího efektového procesoru, nebo do odposlechů pro hudebníky na pódiu. Tyto potenciometry mohou být vždy v párech nastaveny buď „za", nebo „před" tahovým potenciometrem. Vstupní jednotku uzavírá potenciometr panoramy a tahový, 100 mm dlouhý, potenciometr. Vedle tahového potenciometru jsou nezbytná tlačítka zapnutí a vypnutí kanálu, poslechu solo a směrování do podskupin, nebo na hlavní výstup.

Obdobným způsobem jsou koncipovány i čtyři vstupní jednotky stereo. Zde jsou proti běžným zvyklostem také mikrofonní vstupy, každý s vlastní regulací citlivosti. Nechybí samozřejmě linkové vstupy a patřičný přepínač linka/mikrofon, ale nenajdeme zde už přímé výstupy z kanálu Direct Out, ani konektrory Insert. Vstupní jednotky stereo tak bývají koncipovány a ty mikrofonní vstupy jsou tu jaksi jako bonus navíc. Ekvalizer stereo kanálu je rovněž čtyřpásmový, tentokrát však s pevnými středy. Takže, výšky jsou na frekvenci 12 kHz, vyšší středy na 3 kHz, nižší středy na 800 Hz a basy na 80 Hz. I zde, stejně jako u vstupní jednotky mono, nalezneme šest potenciometrů Aux, které jsou po párech přepínatelné „před", nebo „za" tahový potenciometr, potenciometr stereováhy Balance a tahový potenciometr, který řídí úroveň levé i pravé části stereo kanálu.

Odsud se dostáváme k hlavní výstupní tzv. master sekci. Zde jsou sdruženy veškeré výstupy z pultu, ze kterých je možné smíchaný sigál odeslat ven do dalších zařízení. V master sekci jsou také umístěny indikátory vybuzení a ovládání vestavěného 24bitového digitálního efektu. Hlavním výstupem z pultu je stereo výstup Main L/R osazený konektory XLR a paralelními konektory 1/4" jack. Na tomto hlavním výstupu najdeme také konektory Insert pro zařazení externího zařízení do signálové trasy. Tato hlavní výstupní úroveň je ovládaná jedním 100mm dlouhým tahovým potenciometrem a celková úroveň je zobrazena na LED indikátorech úrovně L/R. Z tohoto hlavního výstupu je pak odvozen výstup pro sluchátka a výstup tzv.režijního poslechu (control room -CTRL RM) osazený konektory 1/4"jack. Tento výstup má vlastní ovládání hlasitosti otočným potenciometrem a můžeme ho použít jako další poslechový okruh. Zde také můžeme monitorovat signál ze vstupu pro dvoustopé zařízení 2 Track Return - 2T RTN (výstup z CD přehrávače,minidisku, kazetového magnetofonu apod.)

Dalším výstupem je pak výstup mono osazený opět konektory XLR a paralelními konektory 1/4" jack. Rovněž zde nalezneme i konektor Insert. Tento výstup má vlastní ovládání hlasitosti otočným potenciometrem a vlastní indikátor úrovně (třetí sloupec LED diod označený Mono). Tento výstup umožňuje dvojí funkční použití. Jednak je to tedy výstup součtového mono signálu a dále pak tento výstup může fungovat jako výstup pro subwoofer. K tomu účelu je tato výstupní trasa doplněna filtrem typu dolní propusť s možností volby ze tří dělících frekvencí (60 Hz, 90 Hz a 120 Hz). Po zvolení některé této dělící frekvence pak můžeme rovnou signálem z tohoto výstupu napájet zesilovač subwooferového reproduktoru.

Dalšími možnými výstupy z MR7X jsou výstupy z každé ze čtyř podskupin, které jsou osazeny konektory 1/4"jack a mají vlastní body Insert. Podskupiny u tohoto pultu jsou vybaveny ještě jednou zajímavou funkcí. Po stisknutí tlačítek Flip jsou na podskupiny přivedeny trasy Aux a tím pádem je možné výstupní úrovně Aux ovládat pomocí 100m dlouhých tahových potenciometrů podskupin. V běžném provozu jsou samozřejmě k dispozici otočné potenciometry Aux Send a otočné potenciometry úrovně návratu z externího efektu Aux Return.

Zbývá ještě se stručně zmínit o vestavěném digitálním efektovém procesoru. Jak jsem již výše uvedl, jde o 24bitový digitální procesor, který nabízí 16 základních efektových režimů a pro každý z nich 16 variací. Práce s procesorem je jednoduchá. Tlačítkem On se celý procesor aktivuje. Pro přivedení signálu, který chceme upravovat, je vyhrazena trasa Aux 6 na každé vstupní jednotce. Otočným potenciometrem Program zvolíme požadovaný efekt a u jeho názvu se rozsvítí LED dioda. Druhým otočným potenciometrem Variation si můžeme vybrat některou z 16 variant daného efektu. Aby nedošlo k přebuzení vstupu do digitálního procesoru, má tento svůj vlastní orientační indikátor tvořený šesti LED diodami pro monitoring přicházejícího signálu. Upravený signál se pak vrací do pultu přes Aux Return 1 a může být směrován na podskupiny, na hlavní stereo výstup, nebo na výstup mono. Pokud by někdo na práci s pultem špatně viděl, je možné připojení běžné osvětlovací lampičky s konektorem BNC na 12 V.

Závěr

Pokud jste dočetli až sem, dáte mi za pravdu, že pult je skutečně hodně dobře vybaven a tato výbava naznačuje všestranné použití a velikou flexibilitu. Já osobně bych „vypíchl“ dobře provedené čtyřpásmové ekvalizéry na vstupních jednotkách mono, které svým rozsahem dostatečně pokrývají spektrum užitečných audiosignálů. K zahození nejsou ani mikrofonní vstupy na sterero kanálech, díky kterým můžeme k pultu MR7X připojit v případě potřeby celkem 18 mikrofronů. Proti předchozím výrobkům firmy v této kategorii jsem při zkoumání pultu uvítal 100mm dlouhé tahové potenciometry, které by snad už dnes měly být samozřejmostí. Flexibilitu pultu zvyšuje také možnost přepojení tras Aux Send a Insertů (viz text výše) pro různé aplikace, i když je v tomto případě nutné pult rozšroubovat (nejlépe zespodu). Mnohý případný uživatel jistě také uvítá možnost přímého výstupu pro subwoofer. Celkovou užitnou hodnotu pultu zvyšuje také interní 24bitový digitální efektový procesor pro úpravu jednotlivých zdrojů signálu. K tomu připočtěte veškeré standartní vybavení a pokud by to přece jen bylo málo, je tu možnost vzájemného propojení a řetězení více těchto pultů dohromady pomocí k tomuto účelu instalovaných sběrnic.

Po zvukové stránce je mixážní plut MR7X zcela v pořádku, a odpovídá zaběhnutým standardům, což je dáno použitou výrobní technologií a komponenty. Myslím si, že při běžných profesionálních aplikacích (zvučení menších akcí, monitoring, pevné instalace v klubech, diskotékách, na módních přehlídkách a konferencích) potencionálního uživatele uspokojí.