Phonic MR2643X (USA/Hong Kong)

Velké parametry v malém II.
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
31 200,00 Kč

Tímto názvem jsme publikovali v čísle 10/00 mixpult Phonic MR2443. Dnešní název článku je shodný (pouze s římskou dvojkou), protože nový model MR2643X vychází z koncepce již zmiňovaného mixu.

Odlišnosti

Hlavním rozdíl mezi jednotlivými pulty je takový, že MR2643X má „pouze“ 10 monovstupů a 4 stereo vstupy (MR2443 má 16 monovstupů). Dalším, a to podstatným rozdílem je výbava digitálním ef. procesorem u MR2643X.

Zákládní parametry obou pultů jsou naprosto shodné. Uvádíme tedy zjednodušené údaje, které byly převzaty z článku o MR2443 (MS 10/00).

Konstrukce

Mixážní pult MR2463X je konstruován jako tzv. stolní mixpult. Výhodou je standardní racková šíře, kdy pomocí lišt, které jsou ve výbavě, můžete mix jednoduše namontovat do racku. Zadní konektorový panel je sklopný a můžete si jej nastavit dle vašich potřeb.

Výbava kanálů

Monokanály jsou vybaveny symetrickým mikrofonním vstupem XLR, symetrickým linkovým vstupem (1/4“ jack), vstupem (1/4“ jack) INSERT pro připojení externího procesoru do signálové cesty (daného kanálu) a výstup DIRECT OUT (1/4“ jack) pro přímý výstup do stopy nahrávacího zařízení.

Stereo kanály mají pouze vstup L (levý) a R (pravý), tedy není zde obsažen vstup INSERT a výstup DIRECT OUT. To je trochu škoda, na živé vystupování to postačí, do studia již nikoli.

V konektorové části dále nalezneme čtyři stereonávraty z externího procesoru (AUX RTN), čtyři přímé výstupy z podskupin pultu (GROUP), inzertní body pro podskupinu l a 2 (GROUP INSERT), stereovýstup pro kontrolní (režijní) poslech (CTRL RM OUT) a šest výstupů do externího procesoru (AUX SEND), vše s konektory l/4“ jack. Dále je přípojná sekce vybavena RCA konektory pro výstup (2T REC) do stereorekordéru jako je kazetový magnetofon, DAT magnetofon, minidisk apod. K tomu samozřejmě patří konektory pro zpětný návrat z takového rekordéru (2T RTN), ale sem můžeme také případně připojit i CD přehrávač. Poslední přípojná místa o kterých jsme ještě nemluvili jsou s konektory XLR a jde o hlavní stereovýstup z pultu (MAIN) a výstup MONO. V připojovací sekci je pak ještě umístěn konektor pro připojení napájecího zdroje (součást dodávky) a dále pak spínače fantomového napájení pro kanál 1 - 10.

Směrování a zpracování signálu

Na kterýkoliv z monokanálů můžeme připojit buď mikrofon nebo linkový zdroj. Pokud použijeme kondenzátorový mikrofon, zapneme pro příslušný kanál fantomové napájení. K nastavení vstupní citlivosti je určen klasický otočný potenciometr GAIN, který je na kanálech l - 8 doplněn přepínačem linkové nebo mikrofonní úrovně. Další v řadě je pak třípásmový parametrický ekvalizér jehož výšky jsou pevně nastaveny na l2 kHz se zdvihem nebo útlumem +/- l5 dB. Středy mají rovněž zdvih/útlum +/- l5 dB se stavitelným parametrem od lOOHz do 8 kHz. Basy jsou nastaveny konstantně na 8O Hz, opět v rozsahu +/- l5 dB. Sekce ekvalizéru je ještě doplněna LOW CUT filtrem (ne u stereo vstupů), kterým můžeme potlačit spodní frekvence od 75 Hz s útlumem l8 dB na oktávu. To využijeme hlavně při živém ozvučování k eliminaci hluku a ruchu na pódiu, který snímají zesílené mikrofony. V některých případech tento filtr můžeme využít k potlačení tzv. proximity efektu (nárůst úrovně na spodních frekvencích) při snímání zdrojů signálu z blízka.

Po ekvalizéru následuje sekce se čtyřmi otočnými ovladači AUX. Odtud signál odesíláme přes výstupy AUX SEND do externího procesoru. Ovladače l a 2 mají přepínání PRE/POST, kdy je úroveň odesílaného signálu ovlivněna polohou kanálového faderu nebo ne. Ovladače 3 a 4 jsou pevně nastaveny v režimu POST, tedy za faderem. Zde ještě nalezneme přepínač, kterým můžeme signál z auxů 3 a 4 odeslat na výstupy AUX SEND 3, 4 nebo 5, 6. Všechny auxy jsou zařazeny za ekvalizérem, tudíž na signály odesílané touto cestou má vliv nastavení korekcí.

Pod sekcí auxů je umístěn potenciometr panorámy a následuje 6O mm dlouhý tahový potenciometr alias fader. Ten je doplněn tlačítky ON pro zapnutí/vypnutí kanálu a dále tlačítka pro směrování signálu buď přímo do hlavního stereovýstupu L,R nebo do některé ze čtyř podskupin. Pod těmito tlačítky jsou instalovány dvě LED diody. První, označená PEAK, signalizuje vstupní úroveň na prahu přebuzení a druhá přítonmost signálu na úrovni –2O dB a nebo signalizuje zařazení funkce poslechu před faderem (PFL). Kanály l a 2 jsou navíc vybaveny funkcí M-S. Funkci M-S, kterou firma Phonic do svých malých mixážních pultů implantuje, prakticky využijeme pouze při nahrávání, respektivě při míchání nahraného materiálu. Jedná se o speciální mikrofonní techniku, kde jde o o vytváření stereosignálu tak, že je signálový zdroj snímán současně dvěma mikrofony umístěnými těsně u sebe a výsledný stereosignál získáme tak, že ke středovému mikrofonu M (kardioidní charakteristika) přičteme v levém kanálu signál z druhého mikrofonu S (osmičková charakteristika) a tentýž signál v pravém kanálu naopak od středového mikrofonu odečteme. Pokud na pultu funkci M-S navolíme, do kanálu l přivedeme signál z mikrofonu M a do kanálu 2 signál z mikrofonu S. Ostatní už zařídí aktivovaná funkce M-S. V tomto režimu si můžeme přepnout LED indikátory na mixu tak, že levý pak ukazuje úroveň signálu M a pravý úroveň signálu S. Tolik tedy monokanály.

Jakýkoliv signál potom samozřejmě odchází do master sekce a to buď přímo na hlavní stereovýstup L, R nebo přes některou ze čtyř podskupin. Celkovou úroveň smíchaného signálu na hlavních výstupech MAIN L,R řídí hlavní stereofader. Vedle toho máme k dispozici režijní výstup CTRL RM jehož úroveň řídí otočný potenciometr, kterým zároveň ovládáme hlasitost ve sluchátkách. Samostatným otočným potenciometrem MONO ovládáme úroveň sumárního signálu na monovýstupu. Master sekci dále doplňuje šest otočných potenciometrů AUX SEND pro řízení výstupní úrovně signálu odesílaného ke zpracování do externího procesoru. Zde máme k dispozici tlačítka pro poslech signálu za faderem, kdy po jejich aktivaci signál posloucháme ve sluchátkách nebo na výstupech CTRL RM. Pro řízení úrovně a směrování signálu při návratu z procesoru máme v master sekci k dispozici čtyři potenciometry doplněné tlačítky pro směrování do podskupin l - 4 nebo do hlavního stereovýstupu L, R. Pro monitorování těchto signálů je určeno tlačítko funkce PFL, kdy signál kontrolujeme opět ve sluchátkách nebo na výstupech CTRL RM. Poslední otočný potenciometr v master sekci, označený 2T RTN, řídí úroveň signálu z připojeného stereopřístroje a tento signál můžeme pomocí tlačítek směrovat na hlavní stereovýstup L, R a nebo na výstupy CTRL RM. Zbytek master sekce pak už tvoří nezbytné indikátory výstupní úrovně tvořené sloupci LED diod, doplněné dvěma LED, z nichž jedna indikuje připojení k síti a druhá aktivaci funkce PFL. Pro práci ve špatných světelných podmínkách je na pultu konektor pro připojení lampičky (l2 V).

Digital Effect

Jak jsem již zmínil, jedním z odlišností je výbava digitálním efektem. Ten nabízí pouze 16 přednastavených efektů (Chamber, Room, Church, Hall, Echo, Flanger, Reverb, Chorus ...), které si volíme otočným aretovaným potenciometrem PROGRAM. Efekty jsou použitelné pro běžné uživatele, ale ti náročnější budou muset zřejmě použít dražší externí efektový procesor.

Potenciometry AUX1 a AUX 2 je možné poslat efekt do jednotlivých auxů či do monitoru. Následujíce dvoupásmový ekvalizér, kdy zdvih je 6 dB na 8kHz u výšek a na 120 Hz u basů se strmou křivkou.

Dvěmi tlačítkami SOURCE je možné zvolit zdroj efektu. Levým vybíráme, který Aux bude aktuální a pravým režim mono a stereo. Po stlačení levého potenciometru je aktivován režim mono, auxy 4 a 6 jsou pak vyřazeny z provozu.

Vstupní kanály mohou být směřovány buď do hlavního vstupu (L/R) či do podskupin (1-2, 3-4), a to stiskem příslušných přepínačů. 60 mm dlouhý linearní fader umožňuje ovládání úrovně signálu na výstupu z mixu. Zbývá jen tlačítko PFL s indikací LED pro příposlech a LED Peak, tedy indikace přebuzeného signálu.

Závěrem

Oproti mixu MR2443 zde chybí na stereo kanálech Inserty a výstup Direct Out, který by se mohl hodit.

Z toho důvodu tento mix není již tak výhodný pro studiové aplikace. Pult ale plně vyhoví kapelám, které využívají větší počet stereo nástrojů (ať už kláves či kytarových procesorů), výhodný bude i pro ozvučení menších akcí (např. módní přehlídky, rauty apod.), protože je zde dostatečné množství vstupů (zejména stereo pro CD, MD atd.). Integrovaný efektový procesor dostačuje svou kvalitou na běžný zpěv či dobarvení mluveného slova nebo zpěvu.