Rupert Neve Designs Portico 5032

Mikrofonní předzesilovač
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
52 550,00 Kč

Je opravdu s podivem, co někteří lidé během svého života dokáží. Zatímco někdo je schopen za dobu své existence dovršit mnoho převratného, jinému by nestačilo ani více „návratů“ k tomu, aby se alespoň trochu popasoval se svou pověstí a zanechal tak po sobě třeba jen nepatrný otisk.

Naštěstí se v různých oblastech konání našeho živočišného druhu nachází stále dost těch, které jsme si zvykli nazývat renesančními bytostmi. Totéž platí i ve světě hudebním, kde bychom takový přívlastek mohli s klidným svědomím přijmout u předního vývojáře, konstruktéra a vizionáře pana Ruperta Neveho. Společně s konstruktérem analogových páskových rekordérů a mixážních konzolí Willy Studerem či například s původcem mikrofonů nejvyšší kvality Georgem Neumannem patří tento oceňovaný inženýr mezi skutečné průkopníky v oboru záznamu a zpracování audio signálu.

Ještě před dovršením sedmnácti let pracoval Rupert Neve v Argentině jako opravář a konstruktér rádiových přijímačů. V sedmnácti letech narukoval jako voják britského námořnictva, brzy po té se usídlil v Anglii, kde zanedlouho vybudoval mobilní nahrávací studio, ve kterém pořizoval záznamy sborů, operních představení či různá rozhlasová vysílání. V padesátých letech pracoval Neve pro výrobce reproduktorů – firmu Redffusion, aby ji posléze opustil a založil vlastní společnost pro produkci hi-fi reproduktorových systémů CQ Audio. Na počátku šedesátých letech na zakázku navrhl a postavil první mixážní konzolu. Záhy následovala další zakázka – mixážní konzole s ekvalizérem pro Phillips Record Ltd. S růstem zájmu o tento typ zařízení se Rupert Neve začal plně věnovat vývoji a výrobě nahrávacího audio vybavení. Dnes už se vklad tohoto konstruktérského génia objevuje v produktech mnoha firem. Jen ve zkratce můžeme nyní připomenout značku AMS Neve, spolupráci s neméně známými Focusrite, konzultace poskytované výrobci špičkových mixážních pultů Amek, podíl na výrobě snímacích systémů pro Taylor Guitars, či nedávné spojení sil Neve a sE Electronics při vytvoření luxusního modelu páskového mikrofonu. O tom, že Rupert Neve pracuje opravdu dobře, vypovídají rozličná prestižní ocenění TEC Awards (za stereoprocesor TrueTap Emulator, za Dicsrete Analogue Mixe 5088, či za mikrofonní preamp a kompresor Portico 5015).

Od roku 2005 obšťastňuje nás zvukaře produkcí špičkových mikrofonních preampů společnosti Rupert Neve Designs, do které také patří řada Portico – do ní spadá i do testu nám svěřený mikrofonní preamp 5032.

Champion of Audio Quality

Když jsem poprvé spatřil Portico 5032 – mikrofonní předzesilovač s integrovaným ekvalizérem, ptal jsem se v duchu sám sebe: „Je tato šedivo-černá plechová půlracková krabička s několika málo knoflíky a tlačítky skutečně Rupertovo dílo?“ V souvislosti s tímto malým zaváháním bych rád uvedl, že si nemyslím, že bych patřil mezi zelenáče, kteří nad funkčně (rozuměj bez LED diskotéky a bezpočtu ovladačů) koncipovanými procesory ohrnují nos a odmítají je pro jejich „zjevnou předpotopnost“.

Design Portico 5032 rozhodně není předpotopní, je úsporný až strohý. Nedisponuje žádnými podsvícenými VU metry, okázalými barvamy, tvary či tvarovými ústřelky. Jen přesnost, rovnoměrný chod a maximální výkon – tedy atributy, které člověk čeká od přístroje za téměř padesát tisíc korun (cena je vysoká, ale kvalita také).

Rupert Neve zkonstruoval Portico s využitím veškerých svých dosavadních dlouholetých zkušeností. Konstrukce je koncipována a vytvořena tak, aby zpracovávaný symetrický signál byl naprosto minimálně ovlivňován jakýmikoliv interferencemi. Striktně jsou od sebe odděleny vstupní a výstupní obvody, čímž je také zajištěn přísun jen toho nejkvalitnějšího a nejčistšího signálu. Této skutečnosti dosahuje Neve s pomocí vysoce kvalitních transformátorů. Pokud si k tomu připočteme vynikající mikrofonní vstup s využitím T.L.A konfigurace (Transformer-Like-Amplifier) a prstencový Low Pass Filter, omezující frekvence nad 150 kHz, dostaneme super čistý signál. Samozřejmostí je potom dokonalost signálové cesty a zapojení Class A. U tohoto přístroje jsem docela litoval, že jsem hudebník a nikoliv elektrotechnik, protože si myslím, že pokud bych přístroj otevřel s tímto vzděláním, bylo by mé uspokojení dvojnásobné.

Portico 5032 nabízí ke svému ovládání osm otočných potenciometrů a deset různobarevně podsvícených tlačítek. Prvním z nich je Mic Gain, sloužící k nastavení vstupní úrovně signálu. Je precizně krokový, každý krok posouvá signál o 6 dB a těchto kroků je celkem dvanáct. Pracuje v rozmezí 0 – 66 dB. Knob této funkce je kovový (stejně jako všechny ostatní), je také největší a jako jediný má karmínovou barvu. Nad tímto potenciometrem se nachází osmi segmentová indikační stupnice složená z LED, signalizující výstupní úroveň signálu (-18/22 dB). Pět diod svítí zeleně (normální signál), dvě jsou žluté (signál blížící se ke clipu) a jedna červená (přebuzený signál). Zcela vlevo jsou dvě podsvícená tlačítka. Žlutým (s označením +48V) aktivujeme phantomové napájení potřebné pro provoz kondenzátorového mikrofonu a spodním – zeleným - otáčíme fázi v případě multimikrofonního natáčení. Dalším potenciometrem je Trim, který umožňuje jemnější práci se signálem v rozmezí –6/6 dB. Pod ním se nachází červeně podsvícené tlačítko Mute (umlčení vstupního signálu) a žluté To Buss. Toto tlačítko by mělo dle manuálu sloužit k propojení více modulů Portico za sebou.

Černý potenciometr a zelené tlačitko HPF (High Pass Filter) ovládá u 5032 ořez spodních frekvencí. Pracuje v rozsahu 20 Hz - 250 Hz se strmostí 12dB na oktávu. V blízkosti filtru najdeme další červené tlačítko - tím volíme mezi mikrofonním a linkovým vstupem. Poměrně zajímavou se jeví být funkce Silk (modrý přepínač) Jedná se o speciálně vytvořený obvod, který by měl do zvuku vnést charakter vintage přístrojů - tedy měkkost, plnost a vřelost. (Řada výrobců preampů, které mi prošli pod rukama, řeší toto různými způsoby; tak mají i tyto funkce různé názvy: Warmth, Vintage, Blue apod.)

Equalizer je u 5032 semiparametrický, třípásmový (řada preampů disponuje právě tímto typem EQ). Okrajová pásma jsou typu Low Shelf a High Shelf. Equalizer se uvádí do chodu zeleně podsvíceným tlačítkem EQ IN. Prvním otočným potenciometrem je LF (-15/15 dB - 160 Hz), následují plně parametrické středy: prvním černým potenciometrem nastavuje uživatel kontinuálně šířku pásma – Q; druhým (šedým) pak úroveň výřezu –MF 15/15 dB; třetím černým volí zpracovávané pásmo. Žluté tlačítko x10 umožňuje výběr dvou frekvenčních škál - 80 až 800 Hz nebo 800 až 8000 Hz. Posledním pásmem je HF (-15/15 dB – 8 kHz/16 kHz pevně nastavených). Výměnu těchto frekvencí opět umožňuje další žluté tlačítko. Zbývá jen doplnit, že šedivé potenciometry, pomocí kterých nastavujeme úroveň jednotlivých pásem, mají středovou aretaci a všechny dohromady pak příjemně vyrovnaný a tuhý chod.

Zadní panel obsahuje zprava: XLR Mic Input - symetrický mikrofonní vstup, XLR Line Input - symetrický linkový vstup, XLR Output - symetrický výstup, dva nesymetrické jackové vstupy To Buss (In/Out). Následuje tlačítko Power a zdířka pro napájecí kabel. Přístroj je napájen pouze 12V a proto je k němu dodáváno malé plastové externí trafo se zelenou indikační LEDkou. Z jedné strany je napevno vyveden kabel k přístroji, na straně druhé je standardní PSU zdířka, kam si může uživatel dát kabel libovolné délky (dodán byl pouze kabel americké normy). Ne každý je nadšený z napájení podobných přístrojů pomocí externích traf povalujících se obvykle kdesi v temných útrobách racku a vytvářející tak nechutný spletenec. Pokud bych se chtěl pustit do spekulací, řekl bych, že v tomto případě bylo toto řešení zvoleno s ohledem na odstranění možných interferencí do čistoty signálu.

Kouzlo zvuku

Naše Portico 5032 je jedním z osmi stejně koncepčně, tvarově i vzhledově navržených přístrojů. Tyto se dokonce vyrábějí i ve verzi nastojato a je pak možné z nich vytvořit celý modulární systém (v elegantním dřevěném racku), který lze použít jak při natáčení, tak pro masteringové účely (True Tape FX, Stereo Field Editor, Compressor/Limiter duo). Tato koncepce se stává dnes velice populární u více firem (Solid State Logic, Tube Tech apod.).

Testování modelu 5032 jsem započal, byvše zcela odříznut od běžné civilizace na chalupě v Jizerských horách, kam jsme se uklidili s kapelou na letní soustředění za účelem nácviku repertoáru z nově natočeného CD. Testoval jsem přímé nahrávání do MacBooku (Pro Tools). Jako testovací mikrofony jsem používal kondenzátorový Audix CX 111 a dynamický Shure BG2. Propojení se systémem Pro Tools bylo okamžité. Používal jsem svůj cestovní MBox. Celá symetrická cesta nevykazovala žádné brumy či jiné reziduální zvuky. Zvuk z obou mikrofonů byl naprosto čistý. To by však nebylo nic zvláštního, protože čistě dokáží hrát i jiné přístroje. Zvuk byl plný, neuvěřitelně plastický a věrný. Postupně jsem zkoušel, jak se bude přístroj chovat na mluvené slovo a jaká bude práce s ekvalizérem. HPF filter pracuje přesně tak, jak má - odřezává nechtěné spodní pásmo, jež způsobuje často hučení. Zkusmo jsem postavil Audix do místnosti a pokusil se sejmout (mono) kapelu. Jako kontrolní poslech jsem používal sluchátka DT 990 Pro. Zde se opravdu vyplatilo odříznout informace až do 50 Hz. Místnost byla zatlumená textiliemi a obložená dřevem. Odrazově se chovala jako woodroom. Několikrát jsem si udělal zpětný poslech a jemně navolil i EQ. Docela mě překvapila vysoce nastavená basová frekvence (160 Hz). Mnoho přístrojů má tuto hodnotu danou kdesi mezi 80 až 120 Hz. Ale Neve asi ví, co dělá, protože pokud potřebujete spodní frekvenci pod oněch 160 Hz, vyloudíte ji zcela bez problémů na středovém pásmu. Toto sahá totiž až do 80 Hz. Mně už potom stačilo nastavit Q na krajní hodnotu (u jiných přístrojů často nazývanou Sharp/ostrý (Pultec, Tube Tech apod.), zvuk pak dostal ten správný tlak.

Pokud byste rozšířili Q, bude mít spodní pásmo tendenci huhlat. Takto je možné natáčet třeba velký buben, což jsem též zkusmo udělal. Sound byl celkově i při této natáčecí improvizaci plný a pevný, jen mi trochu chybělo zvýraznění onoho „mlasku“ pomocí 5 kHz, které jsem již neměl k dispozici. Zarazily mne však drobné lupance vznikající přepínáním některých funkcí. Přišlo mi, že nejvíce se to objevovalo při zapnutí funkce SILK, HPF a při přepnutí fáze. Lupance - byť malé - pak v záznamu zůstávají. Někdo může namítnout, že nemá smysl funkce přepínat během záznamu, ale mohu vám potvrdit, že může dojít i k situaci, kdy to budete potřebovat - například při záznamu živého vystoupení někde v terénu. Kromě equalizeru jsem věnoval pozornost i funkci SILK. Po její aktivaci zvuk ztuční, jakoby se rozsvítí. Je nadýchanější a plastičtější. Přitom změna není nikterak prvoplánová jako tomu je u některých jiných levnějších mašinek a nezvedá se ani hlasitost.

Ve studiu jsem točil přes Portico zpěv a vyzkoušel jsem přímo též baskytaru. Ženský (spíše dívčí) hlas (mladé) zpěvačky, se kterou netočím poprvé, již znám a vím, že má tendenci trochu nasykávat. Trochu jsem sebral výšky a maličko přidal basy tak, aby byl hlas plnější. Po natočení jsem si záznam poslechl a opět mne nadchla pevnost a průzračnost náběru. Jsem si zcela jist, že při mixu nebude už potřeba s korekcemi hýbat.

I při testování s basou se výsledný zvuk osvědčil stejně jako v předchozích případech. Trochu mne jen rozladila skutečnost, že Portico má o maličko tlustší zvuk než moje UADčko. No, co se dá dělat…

Závěr

Preampy Ruperta Neveho jsou opravdu špičkovými produkty, které - pokud chcete mít náležitě kvalitní zvuk - určitě obhájí svoji nemalou cenu. Děsí mne občas postoj některých pomýlených pseudostudií s lacinými přístroji, podle kterých se dobrý zvuk vyrobí pomocí cracknutých plug-inů na PC. Poctivý preamp - a tím Portico 5032 bezpochyby je – jistě pozvedne i zvuk malého studia (pokud se točí playbackově). Investice do 5032 se rozhodně vyplatí; já sám se určitě budu zajímat o Portico True Tape. Myslím si, že akademie neuděluje ceny pro nic za nic.