Soundcraft Spirit FX-8

Duch má svá kouzla
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
25 538,00 Kč

Výrobek o kterém bude řeč v následujících odstavcích patří do kategorie tzv. kompaktních mixážních pultů. Takové výrobky dnes na trhu nabízí celá řada výrobců a ve svém výrobním programu je neopomíjejí ani renomované firmy, které se jinak zabývající výrobou nejšpičkovějších mixážních stolů pro velká nahrávací a postprodukční studia nebo pro nejnáročnější ozvučovací akce.

Důkazem toho je právě i pult Spirit FX 8, který pochází z dílny proslulé britské „mixpultové" firmy Soundcraft. Že tvůrci tohoto malého mixážního zařízení neponechali nic náhodě svědčí i to, že se spojili s jinou, rovněž věhlasnou značkou a do konstrukce svého mixpultu zakomponovali digitální efektovou jednotku firmy Lexicon.

Vstupní sekce mono

Pokud jde o konstrukci, vstupní sekci kompaktního mixážního pultu Spirit FX 8 tvoří osm monokanálů a čtyři sterokanály.

Monokanály jsou uzpůsobeny jak pro připojení linkových zdrojů signálu, tak i pro připojení mikrofonů. Linkové vstupy jsou symetrické, osazené konektory 1/4" jack. Pro připojení mikrofonů je pult vybaven konektory XLR, zapojení je rovněž symetrické. Tyto vstupy mají nezbytné fantomové napájení 48 V pro připojení kondenzátorových mikrofonů a spínač napájení nalezneme ve výstupní master sekci, kde je jeho aktivace signalizována LED. Za zmínku určitě stojí, že mikrofonní vstupy jsou osazeny jakostními obvody UltraMIC, které zaručují velmi kvalitní zpracování vstupního signálu z mikrofonu.

Další konektory, které ve vstupní části monokanálů ještě nalezneme jsou 1/4" jacky označené DIR a INS. DIR je zkratka pro Direct, čili přímý výstup z monokanálu, většinou do stopy záznamového zařízení. Toto je dnes celkem běžné vybavení, ale u mixu FX 8 máme možnost volby přepnutí tohoto výstupu buď do režimu kdy je úroveň výstupu DIR ovlivňována polohou kanálového faderu a nebo naopak, kdy je tato výstupní úroveň zcela nezávislá na poloze faderu. To uživateli umožňuje dvě různé aplikace pultu, které jistě nejsou k zahození. První možnost, kdy poloha faderu ovlivňuje úroveň výstupu DIR, využijeme při nahrávání do vícestopého nahrávacího zařízení obdobně jako ve studiu. Tady faderem přímo regulujeme úroveň signálu odesílaného do nahrávané stopy. Druhou možnost, kdy je úroveň výstupu DIR nezávislá na poloze faderu, výhodně využijeme při pořizování vícestopého záznamu ze živého vystoupení. V tomto případě můžeme pult využít k vlastnímu ozvučení akce a z výstupů DIR odebírat signál do multitracku aniž by jeho úroveň ovlivňoval pohyb kanálovým faderem. Přepínač pro tyto dva režimy nalezneme na prvním vstupním kanálu vedle faderu pod nenápadnou plastovou krytkou.

Poslední konektor ve vstupní části je pak konektor označený INS tedy Insert, známý bod pro rozpojení signálové cesty a připojení externího efektprocesoru, kompresoru apod.

K nastavení vstupní citlivosti sigtnálu slouží otočný trim označený Sens a to jak pro linkový i mikrofonní vstup. U tohoto potenciometru nalezneme tlačítko hornopropustního filtru, který po aktivaci stisknutím omezuje signály pod frekvencí lOO Hz se strmostí l8 dB na oktávu. Ten většinou využijeme k potlačení hluků as ruchů ve spodní části frekvenčního pásma a nebo také k eliminaci tzv. proximity efektu u směrových mikrofonů umístěných v těsné blízkosti zdroje zvuku.

Vybavení monokanálu dále pokračuje parametrickým ekvalizérem. Pro vysoké frekvence je zde otočný potenciometr s pevně nastavenou frekvencí l2 kHz se ziskem a útlumem +/- l5 dB. Střední frekvence mají rovněž účinnost +/- l5 dB a přestavitelný parametr v rozsahu od 24O Hz do 6 kHz. Basy jsou pevně nastaveny na 6O Hz +/- l5 dB.

Za ekvalizérem jsou potenciometry tří efektových cest Aux l,2 a Lex FX. Cesta AUX l je provedena jako Pre-Fader, čili úroveň v této signálové cestě není ovlivněna polohou kanálového faderu a z výstupu Aux l tedy budeme signál odesílat např. do pódiových odposlechů při zvučení nebo pro sluchátkový rozvod při nahrávání. Cesta Aux 2 je doplněna přepínačem Pre-Post Fader,takže v režimu Pre-Fader platí to co v případě Aux l a v režimu post fader, kdy úroveň signálu v této cestě ovlivňuje kanálový fader, signál odesíláme do externího efektového zařízení.

Třetí cesta Lex FX slouží k odeslání signálu do vestavěného digitálního efekt procesoru Lexicon. Na signál odesílaný do Lexiconu má kanálový fader vliv (Post-Fade).

Poslední otočný potenciometr na monokanálu je vyhrazen pro Balance, čili směrování signálu na stereobázi. Pod ním je umístěn už jenom lOO mm tahový potenciometr jinak také kanálový fader. Vedle něj jsou umístěna tlačítka On pro zapnutí nebo umlčení kanálu, Mix/Sub pro vedení signálu buď přímo na hlavní stereovýstup a nebo pomocný stereovýstup, který můžeme využít jako podskupinu pro sdružené ovládání několika zpoměrovaných signálů (např. rytmická sekce, vokály apod.). Tlačítkem PFL si do sluchátek nebo na monitorový výstup navolíme zdroj signálu z libovolného kanálu ke kontrolnímu poslechu. V tomto režimu výstupní LED indikátory „ukazují" pouze navolený kanál.

Sekce vstupů stereo

Tato vstupní část pultu je osazena čtyřmi stereovstupy, které jsou ovládány dvěma stereofadery. První je přiřazen stereovstupům 9,lO a ll,l2. Stereovstup 9,lO je osazen konektory Cinch L,R. Jde o nesymetrické provedení pro připojení např. CD, DAT, MD, tapedecku a tento vstup má samostatné nastavení úrovně Level a tlačíátko Mix/Sub pro vedení signálu na hlavní nebo pomocný výstup z pultu. Vstup ll/l2 je v symetrickém provedení s konektory l/4"jack pro připojení kláves a podobných zdrojů signálu. Tento vstup je osazen trimrem vstupní citlivosti Gain, korekcemi výšky, basy a třemi efektovými cestami Aux l,2 a Lex FX stejně tak jako již popsané monokanály. Nechybí ani potenciometr Balance a rovněž zmíněná tlačítka On, Mix/Sub a PFL. Stejným způsobem je pak samozřejmě provedena dvojice stereovstupů l3,l4 a l5,l6.

Výstupní Master sekce

V hlavní neboli Master sekci nalezneme především výstupní fadery Mix L,R a pomocném výstupní fadery Sub L,R, které mají svůj samostatný výstup z pultu a nebo mohou sloužit jako podskupinové fadery pro hlavní výstup Mix L,R. Celou výstupní sekci pak tvoří nezbytné LED indikátory úrovně pro jednotlivé zdroje signálu (v režimu PFL) nebo celkový mix. Dále zde nechybí ovládání úrovně dvoustopého (stereo) zařízení 2TK Level, ovládání výstupů a návratů efektových cest Aux l a 2, řízení úrovně sumárního monovýstupu a regulace úrovně do sluchátek nebo na monitorový výstup. Svůj prostor v Master sekci má samozřejmě digitální efektový procesor Lexicon. Uživatel má možnost výběru ze šestnácti továrních presetů u nichž lze podle potřeby měnit nastavení parametrů a vlastní nastavení pak uložit do paměti. Výběr z menu efektů se provádí jednoduše otočným přepínačem, kdy podle tabulky navolíme číslo požadovaného efektu. Změnu parametrů provádíme opět otočným ovladačem, který je doplněn kruhem světelných diod za pomoci dvou tlačítek Param l,2. Opravdu nic složitého. Spouštění a vypínání efektové jednotky je možné i nožním pedálem, pro který je na pultě připraveno příslušné připojovací místo.

Celkový dojem

Jak nejlépe zhodnotit popsané zařízení? Z uživatelského hlediska je vše tak, jak má být. Uspořádání mixpultu je přehledné a logické, takže ovládání a provoz asi nikomu nebude dělat žádné problémy. Pokud jde o mé dojmy, měl jsem před sebou po vybalení z krabice malý mixážní pult, který působil velice nenápadným dojmem. Prostě věcička, od které jaksi předem neočekáváte žádné silácké kousky. Při použití na ozvučení malé akce jsem velice ocenil kvalitu efektového procesoru, reverby jsou příjemné a zpěv krásně zabarvily, delay není “zašumělý” jak tomu bývá u lacinějších pultů. Přesto, že pult není nijak rozměrově veliký jsou všechny ovládací prvky dostupné (což se pultů podobné kategorie některých výrobců říci nedá). Vyzkoušel jsem jej i ve spojení s vícestopým magnetofonem, nasadil pás a … ono to prostě hrálo! S odvahou, lehkostí a brilancí, bez zaváhání. Nevím, jak jinak bych to popsal. Nasadil jsem zkusmo některé z nabízených efektů a všechno šlo snadno, bez problémů. Všechny mnou zkoušené efekty byly plné, prokreslené a jejich nasazení na mixované signály bylo znát téměř okamžitě, aniž by bylo nutné „vytočit" všechny ovladače Lex FX na maximum. Efekty firmy Lexikon jsou opravdu kvalitní. Další věc, která se mě osobně líbila je posazení korekcí ve spodním pásmu. Zde zvolená frekvence 6O Hz místo jinde obvyklých 8O Hz je na basu nebo kopák mnohem účinnější.

Udělal jsem pár pracovních mixů a stočil jsem si je abych si své dojmy doplnil s odstupem několika dní. Můj dobrý pocit zůstal i po opětovném poslechu a tak tedy úplně na závěr: pokud se zamyslíme nad tím, k čemu jsou taková malá mixážní zařízení užitečná shodneme se pravděpodobně na tom, že je tu a tam potřeba ozvučit (případně nahrát) něco, k čemu zrovna nutně nepotřebujeme mixážní stůl několikametrové délky jehož cena je vyjádřena šesti nebo i sedmimístnou číslicí. Jde o účelové zařízení, které nám určitě poskytne dobré služby při ozvučení klubu, baru, konferencí, módních přehlídek, malých divadel, hudebních těles s přiměřeným počtem nástrojů a stejně dobře poslouží i ve zkušebnách nebo malém domácím studiu. Nic zde nepřebývá ale také ani neschází a navíc v této kategorii získáme i nekompromisní zvukovou kvalitu.