VOX ToneLab LE

Podlahový kytarový procesor
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
12 090,00 Kč

Značka VOX oslavuje již 50 let působení na světovém trhu a za dobu své existence se významnou měrou podepsala na zvuku elektrické kytary, stejně jako aparáty Marshall nebo Fender. K tomuto výročí se společnost VOX rozhodla, že uvede na trh nové, výroční, modely některých produktů.

A tak se v tomto testu setkáme s následníkem elektronkou osazených modelingových produktů, které počaly desktopovým ToneLabem, s jeho nezaměnitelným designem modro-zlatého kabátce a dokráčely (zatím) k novému podlahovému multiefektu řady ToneLab LE.

Technologie ToneLab je na rozdíl od ostatních simulací lampových aparátů založena na využití elektronky „na konci". Avšak, nejedná se o elektronku koncovou, ale o legendární ECC83, resp. 12AX7, která je využívána v preampech. Jen pro pořádek bych uvedl, že se jedná o dvojí označení jedné "lampy", a to britské a americké.

ToneLab Le je tedy podlahovým multiefektem využívající simulace lampových aparátů – modeling. Na první pohled vás určitě zaujme jeho kovová a bytelná konstrukce. VOX mysleli i na kluzké povrchy, a proto je ToneLab vybaven šesti gumovými ploškami, které bezpečně zabrání jeho posunutí. Na druhý pohled vás možná zaujmou i jeho funkce a zvuk…

Horní panel

Horní panel je přehledně rozdělen do šesti sekcí: Model, Edit, Display, Setting/Global (Nastavení/Master), Bank/Program a Effect Control.

Model

V sekci Model naleznete pět potenciometrů v klasickém "VOX" designu. Jedná se o výběr 1. pedálových efektů (krabiček), 2. zesilovače/bedny, 3. modulačních efektů, 4. delaye a 5. reverbu. Každý efekt nebo typ zesilovače je editovatelný v sekci Edit (viz dále) pomocí šesti potenciometrů. Hned po zapojení přístroje však můžete použít továrních nastavení.

Pokud je efekt zapnutý, svítí u něj příslušné červené tlačítko, pokud tlačítko bliká, lze efekt editovat a pokud nesvítí, je efekt vypnutý. Je důležité poznamenat, že pedálové efekty jsou v řetězci zařazeny před preamp a ostatní efekty až za něj. Čili stejně jako je tomu ve většině reálných případů.

Pedálové efekty (krabičky) se zapínají a vypínají tlačítkem Pedal. Tlačítkem Insert pak zapnete nebo vypnete externí efekt připojený k ToneLab LE. Pokud tlačítko Pedal bliká, lze editovat efekt ToneLabu v sekci Edit.

Druhý potenciometr slouží k výběru a editaci typu zesilovače a bedny. Tlačítko CAB (cabinet - bedna) slouží k vypnutí a zapnutí typu bedny, kterou jste si vybrali. Pokud tlačítko CAB bliká, můžete si vybrat příslušnou bednu v sekci Edit pomocí editačního potenciometru 1. Pokud zmáčknete tlačítko CAB a zároveň zmáčknete a zadržíte tlačítko AMP, můžete si v sekci Edit přidat presence pomocí editačního potenciometru 3, nastavit úroveň redukce šumu pomocí editačního potenciometru 4 a nastavit celkovou úroveň efektu pomocí editačního potenciometru 6.

Máte-li vybraný typ bedny, můžete zvolit ze šestnácti modelů zesilovačů. Pokud tlačítko AMP bliká, lze pomocí editačních potenciometrů v sekci Edit nastavit parametry zesilovače jako je gain, VR gain, výšky, středy, basy a volume. Podle firmy VOX je velkou předností typů zesilovačů, že každý reaguje na změny parametrů jako originál! Samozřejmě jsem neměl možnost vyzkoušet všechny originály, ale jako důkaz postačuje to, že se opravdu shodné parametry chovají u každého typu zesilovače trochu jinak.

Modulační efekty fungují na stejném principu jako předchozí efekty a všech jedenáct typů lze editovat pomocí šesti editačních potenciometrů v sekci Edit.

Efekt delay nabízí jedenáct typů a lze jej editovat v sekci Edit. Efekt Reverb nabízí jedenáct typů a lze jej editovat v sekci Edit.

Edit

V této sekci lze editovat parametry efektů a vybraných typů zesilovačů a vybírat typy beden. Slouží k tomu šest editačních potenciometrů (gain, VR gain, výšky, středy, basy a volume kanálu), které mají pro každý efekt/zesilovač ze sekce Model jinou funkci (viz obr.). Samozřejmě se stane, že některé originální aparáty nemají takové možnosti a některý potenciometr bude tudíž "navíc". VOX toto vyřešili tak, že příslušný potenciometr bude vůči ostatním "neutrální" (nebude se chovat jako ostatní potenciometry příslušného aparátu). Pro příklad uvedeme ekvalizér AC15TB. V tomto případě máme k dispozici pouze treble a bass a potenciometr pro středy chybí. Oba potenciometry se budou pak chovat jinak než u jiných aparátů. Potenciometr middle bude tedy navíc a jeho průběh bude vůči zbylým neutrální. V manuálu naleznete seznam zesilovačů, které se takto chovají.

Další zajímavou funkcí je ovládání, resp. funkce, potenciometru VR gain. Je to master volume, který kontroluje kolik signálu z preampu je posíláno do koncového zesilovače (v případě VOX ToneLab LE se jedná o Valve Reactor, kde naleznete elektronku ECC83). Pokud chcete zachovat autentičnost zvuku originálních aparátů, používejte VR gain jako master na vašem zesilovači a volume kanálu (channel volume) jen jako hlasitost pro finální zvuk. Umožní vám to udělat rozdíl v hlasitosti mezi typy zesilovačů a přitom zachovat věrnost jejich zvuku.

Pro přehlednost jsou zde LED diody, které indikují, který efekt editujete a také který z jeho parametrů editujete

Display

Tato sekce není ničím jiným než displejem, který ukazuje jméno programu, hodnotu parametru, který editujete, číslo banky atd.

Setting/Global

V této sekci je několik tlačítek, které vám pomohou s editováním efektů. Šipkami lze také nastavovat parametr efektu, tlačítkem AMP/LINE lze editovat výstupní nastavení ToneLab LE, tlačítkem RENAME nastavit jméno programu, tlačítkem GLOBAL nastavit pedál, MIDI a digitální výstup. Tlačítko WRITE slouží k uložení vašeho nastavení a EXIT/TUNE slouží ke zrušení zápisu nebo nastavení funkcí GLOBAL a zapnutí ladičky.

Velmi zajímavá je funkce AMP/LINE, kde lze editovat výstupní nastavení – lze si vybrat z pěti různých typů výstupu a specifikovat, jestli zapojujete ToneLab LE do kytarového aparátu nebo do mixu. Po zmáčknutí tlačítka AMP/LINE můžete vybrat pomocí šipek nebo editačního potenciometru 1 z těchto variant výstupu:

  • AP1: pokud používáte kombo s čistým kanálem

  • AP2: pokud používáte kombo, kde jsou výrazné středy

  • AP3: pokud používáte stack 4x12

  • Ln1: pokud používáte S/P DIF OUT, nebo je output ToneLabu připojen pouze do koncového zesilovače komba nebo do nahrávacího zařízení

  • Ln2: pokud chcete zvuk upravit pomocí třípásmového ekvalizéru

Bank/Program

V sekci Bank jsou k dispozici dva pedály - BankUp vás přesune o banku výš a BankDown opačně. Tyto pedály mají ještě další podfunkce – když podržíte BankUp, zapnete nebo vypnete efekty a dále můžete pedály 1 – 4 v sekci Program zapnout nebo vypnout konkrétní efekt sešlápnutím pedálu. Když podržíte Bank Down, dostanete externí efekt připojený k ToneLab do módu On nebo Bypass.

V sekci program jsou čtyři pedály, kterými buď zapínáte/vypínáte efekty nebo vyberete mezi nastavenými programy.

Effect Control

V této sekci je dominantním prvkem expression pedál, který slouží ke změně parametrů, které jste k němu přiřadili. Tyto parametry lze přiřadit ke konkrétnímu efektu v sekci Model pomocí editačních potenciometrů. Jedná se například o volume, wah, typ zesilovače, ale také parametry modulačních efektů, delaye a reverbu.

Jak je vidět, práce s efekty a programy není zcela lehká, ale pro plné využití všech funkcí ToneLab LE je nutné se vše naučit. Jednotlivé sekce také skrývají ještě více využití než je zmíněno, ale pro detailnější studii bych spíše doporučil manuál, který lze také stáhnou ze stránek www.voxaps.co.uk.

Zadní panel

Na zadním panelu naleznete On/Off vypínač, konektor napájení, vstup pro kytaru, SEND a RETURN Insertu (mimochodem - je řazen v celém řetězci jako první a slouží tak například pro připojení vašeho oblíbeného zkreslení či jiného efektu, který je v této pozici obvyklý).

Dále je zde stereo výstup (mono standardně z levého jacku) a potenciometr Level k regulaci úrovně výstupu a sluchátkového výstupu. Zbývá nám MIDI In a Out a konektor S/PDIF Out.

Ovládání

Jak jste si všimli, celkové ovládání ToneLabu není zcela jednoduché, ač většina z jeho základních funcí je velmi intuitivních. Mínus bych spatřoval ve složitém ovládání výběru bedny. Je to určitě dané cenovou třídou tohoto multiefektu, a proto výrobce neudělal v sekci Model zvláštní potenciometr na bedny (CAB).

Zvuk a využití

Využití podlahového multiefektu VOX ToneLab LE se bude lišit u každého uživatele. Nesmíme zapomínat, že ač se firma VOX dostala na špici v modelingu, je to stále jen simulace. Máte sice k dispozici šestnáct zesilovačů a k nim reprobedny, ale klasický „lampový" originál bude mít vždy jiné herní vlastnosti a jinak se prosadí v kapele. Výhoda ToneLabu je, že máte k využití mnoho zvuků a sešlápnutím jednoho pedálu se dá mnohé vyřešit. Určitě si najde jistě mnoho příznivců pro jeho variabilnost a kvalitu simulací.

Co se týče kvality zvuku, je to rozhodně jeden z nejlepších produktů svého druhu, které jsem měl možnost vyzkoušet. Elektronka ECC83 sice nijak zvláště nevyniká na poslech, ale její vliv se určitě projeví na pocitu ze hry, což samozřejmě ovlivní i celkový zvuk kytary.

Co se týče zvuku konkrétních simulací, tak bych vyzdvihl zvuk VOX AC15, Tweed 4x12 (Fender) a US Hi-Gain (Mesa Boogie), které jsou dle mého názoru velmi povedené. Vřele doporučuji také kombinaci ToneLabu s nějakým levnějším (třeba i podomácku stavěným) lampovým kombem, které celkově zvuk „oteplí" a jednotlivé modely aparátů přiblíží k originálu.

Všechny efekty jsou ve standardní kvalitě, jen reverb by mohl být o něco lepší. Působí na mne trochu umělým dojmem. Nikdo však nepředpokládá jeho studiové nasazení a pro koncertní použití je naprosto dostačující. Zvláštní pozornost jsem věnoval „krabičkám", a to především wahu, se kterým jsem byl nad míru spokojen. Rozpětí pedálu i jeho průběh (samozřejmě nastavitelný) je velice příjemný a při poloze heel (pata) nemáte pocit, že si vykloubíte kotník.

Celkově vzato, VOX ToneLab LE je povedený a bytelný multiefekt s řadou předností a využití najde nejen u začínajících kytaristů. V kombinaci s lampovým aparátem jsou některé výše zmíněné simulace velmi věrné. Detailněji však ToneLab LE poznáte jen vyzkoušením, které vřele doporučuji.