Warwick Quadruplet

Čtyři polohy stačí…
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
22 520,00 Kč

Zjednodušeně lze Quadruplet charakterizovat jako jednokanálový „celolampový" předzesilovač se čtyřmi základními přednastavenými průběhy zpracování signálu.

Se zvukem vaší oblíbené baskytary toho dokáže opravdu hodně.

Jak vypadá?

Po vybalení z krabice se objeví preamp v nenápadném šedočerném „rackovém" provedení o šířce 19" (483 mm). Pro většinu výrobků fy Warwick je typický střízlivý a ryze funkční design. Ani QUADRUPLET nijak nevybočuje z této tradice. Vyznačuje se použitím kvalitních materiálů a perfektním zpracováním. Pozornost upoutají „stříbrné" ovládací knoflíky otočných potenciometrů kontrastující s poněkud barevně sterilním chassis. Důvěru budí masivní vstupní i výstupní 6,3 mm jack-zdířky a silný síťový kabel dosahující téměř tloušťky malíčku. Pod větrací mřížkou chassis se ukrývá čtveřice „klasických" elektronek v počtu 3 x ECC83 a 1 x EL84, poskládaných pěkně vedle sebe jako „čtyřčata v peřině“. Taková početná rodinka slibuje mnoho radostí…

Jak se zapojuje a ovládá?

Přední panel opticky dělí modré logo W na dvě poloviny.

Levé straně vévodí kromě vstupu pro připojení baskytary „klasický" čtyřpásmový ekvalizér, tj. korekční předzesilovač s běžným rozdělením „basy-nižší středy-vyšší středy a výšky" tj. Bass - Low Mid, zde ale pojmenované výrobcem MID 1 - High Mid (= MID 2) a Treble. Nižší i vyšší středy navíc doplňují přepínače SHIFT s příslušnou indikací funkce rozsvícením LED diody. Korekce jsou děleny s krokem 1 v rozpětí +/- 6. Podle manuálu bude skutečný zdvih (zisk) vyšší, v závislosti na kmitočtu výrobce uvádí +/- 10 dB. Potenciometry korekcí mají „nulovou" polohu (12 hodin) zvýrazněnu „tužším" chodem.

Pravá strana předního panelu obsahuje přepínače se srozumitelnými názvy LOW BOOST a HIGH BOOST, čtyřpolohový kruhový přepínač QUADRUMATRIX (podrobněji dále), potenciometr CRUNCH – snad netřeba blíže vysvětlovat, regulátor výstupní úrovně LEVEL a tlačítko MUTE. Tlačítko MUTE umlčuje všechny výstupní signály s vyjímkou sluchátkového výstupu při současné aktivaci vstupu TUNER OUT na zadní straně panelu. Tím je umožněno nerušené ladění nástroje pomocí připojené elektronické ladičky.

Zadní panel zaujímá zleva přepínač GROUND LIFT, který při společném zemnění dalších zařízení do stejného zemnícího bodu odstraňuje případný brum. Přepínačem DI PRE/POST je možné u symetrického přímého výstupu (XLR - Canon) ve stereo provedení (DI LEFT-DI RIGHT) rozlišit, zda výstupní signál baskytary požadujeme „čistý" tj. před průchodem korekcemi ekvalizéru a navazujícími obvody (PRE) nebo zda výstupní signál chceme odeslat již upravený po zpracování všemi interními obvody a případně i vnějším efektovým zařízením připojeným přes FX smyčku (POST). Symetrický výstup použijeme pro připojení do mixážního pultu PA-systému nebo ve studiu. Úroveň jeho výstupního signálu lze případně dvojnásobně zvýšit (+ 6 dB) přepínačem LINE LEVEL.

Následuje celkem 6 standardních 6.3 mm jack-zdířek s těmito funkcemi - dva výstupy signálu do výkonového PA zesilovače nebo koncového zesilovače, efektová smyčka s jedním vstupem a dvěma výstupy (stereo) a zdířka pro připojení elektronické ladičky. Stačí?

Jak funguje?

Názorný přehled o cestě a zpracování signálu v jednotlivých obvodech poskytuje „circuit diagram" v manuálu. Je z něho zřejmé, že všechny důležité obvody a prvky, které mají přímý vliv na žádoucí lampový zvuk (dynamiku, zkreslení a barvu) jsou řešeny elektronkou: 1 x ECC83 pro vstupní preamp a ekvalizér, 1 x ECC83 pro ekvalizér a crunch, 1 x ECC83 pro contour a FX smyčku a nakonec 1 x EL84 v „powerampu" zesilujícím signál v poloze 3 a 4 přepínače QUADRUMATRIX… Moje keltsko-slovanské srdce poněkud jihne po zjištění, že první dvě elektronky ECC83 jsou „Selektiert (Slovakia)"…

Vcelku podrobný dvojjazyčný návod s německou důkladností uživatele upozorňuje na použité ochranné obvody, na bezpečnostní pravidla při práci celolampového preampu a na základní obsluhu. To nejzajímavější jsou ovšem na str. 9 frekvenční charakteristiky pro jednotlivá nastavení preampu tj. pro polohy 1 až 4 přepínače QUADRUMATRIX (v textu dále Q1 až Q4) a pro další ovládací prvky…

Co umí?

Firma Warwick v konstrukci tohoto preampu vyšla z pro mne sympatické filosofie maximálního zjednodušení ovládání a téměř okamžitého nastavení požadovaného zvuku. Bez zdlouhavého nebo složitého nastavování a laborování s desítkami dalších možností, jejichž praktická využitelnost se ukáže nakonec často pouze „teoretická".

Běžné korekční předzesilovače u basových aparatur dosahují výsledného průběhu frekvenční charakteristiky (závislosti zesílení na kmitočtu) obvykle příslušným nastavením tahových potenciometrů např. 5, 7, 9 nebo 12pásmového ekvalizéru. U preampu Quadruplet firma Warwick řeší možnosti volby frekvenční charakteristiky elegantně jedním 4-polohovým přepínačem „QUADRUMATRIX" a několika účinnými obvody navíc, především Low Boost a High Boost… Čtyři přednastavené základní charakteristiky jsem pracovně nazval:

  • Q1 - „Malý a Velký Bezděz"
  • Q2 - „Orlické Hory"
  • Q3 - „Studniční h. a Sněžka
  • Q4 - „Praděd"…

Popíšu jednotlivé průběhy odpovídající polohám Q1 až Q4:

  • Q1 - mírné zdůraznění středních basů (nižších středů) s vrcholem okolo 200 Hz, sedlo kolem 1 kHz, další vrchol kolem 10 kHz 
  • Q2 - téměř vyrovnaný průběh v podstatě již od 40-50 Hz s nevýrazným zdvihem vrcholícím kolem 15 kHz 
  • Q3 - vyrovnaný průběh basů a středů se zesílením cca +6 dB (tj. asi dvojnásobným proti Q1 a Q2) s vrcholem na cca 15 kHz při zisku až 12 dB 
  • Q4 - masivní zdůraznění nejnižších frekvencí již od cca 30 Hz s prvním vrcholem okolo 80 Hz (cca +11 dB) a druhým při asi 18 kHz (!) (cca +22 dB !!)

Bylo již uvedeno, že na výrazném zisku při nastavení Q3 a Q4 se příznivě podílí elektronka EL 84. Řadu dalších možností pak poskytuje nastavení základních korekcí Bass-Mid 1-Mid 2-Treble, přepínačů SHIFT 1, SHIFT 2, LOW BOOST a HIGH BOOST… Při jejich plném využití může celkové zesílení přesáhnout na basech +24 dB a na výškách +32 dB! Pokud bude chtít někdo podrobněji zkoumat v návodu uvedené průběhy frekvenčních charakteristik se všemi možnými kombinacemi, nechť si povšimne polovičního měřítka u Q4 ve srovnání s ostatními. To znamená, že skutečný průběh u Q4 je proti ostatním ještě dvojnásobně vyšší a strmější.

I když to výrobce v manuálu neuvádí, lze předpokládat, že frekvenční rozsah zaujímá celé slyšitelné pásmo 20 Hz až 20 kHz.

Jak hraje?

Nyní se podíváme, jak se vše, co bylo dosud uvedeno, promítne do zvukových vlastností… Předzesilovač tedy připojuji do koncového zesilovače, do vstupu „píchnu" basovku a natěšeně očekávám nažhavení všech lamp. Pro zjištění „základního" zvuku mezitím upravuji všechny korekce ekvalizéru v levé části panelu „rovně" tj. do polohy 12 hodin. Všechny další přepínače SHIFT, LOW BOOST, HIGH BOOST atd. nastavuji do základní polohy…

Upravuji úroveň výstupního signálu LEVEL tak, abych získal čistý nezkreslený signál. V základní poloze Q1 přepínače Quadrumatrix je výsledný zvuk plastický, výrazný, dobře čitelný v basech a celkem vyrovnaný i ve vyšších středech a výškách. Toto nastavení bych asi použil pro neagresivní příjemnou, ale přitom dostatečně dynamickou a výraznou taneční muziku.

V poloze Q2 se zvuk jakoby zúží, dostane poněkud svítivější barvu s daleko mírnějšími a kulatějšími basy. Kultivovaný zvuk bych skoro přirovnal ke klasickému Fender Jazz-Bassu s jednocívkovými snímači. Tady se nejspíš nabízí využití pro jazzovou (swingovou) muziku. Pravděpodobně by byl Q2 vhodný i pro bezpražcovou baskytaru.

V následujících polohách se již uplatní elektronka EL84 a věřte, že ve zvuku je to opravdu znát. V poloze Q3 jednak citelně stoupne hlasitost, a kromě toho se zvuk stane daleko agresivnější a kovovější ve srovnání s předchozími nastaveními. Celkově jsou ale basy, středy a výšky vcelku homogenní. Největší dynamiku a hutnost poskytuje poslední čtvrtá poloha Q4. Zde se dostaví podobně kovový rasantní zvuk, správně vyostřený a vybroušený, ale navíc s mohutnými basy. Pro dynamickou a tvrdší muziku - rock, metal, atd. - naprosto bezkonkurenční.

Ostatních zvukových možností je ovšem podstatně více.

Jako první lze použít samozřejmě klasické 4pásmové korekce. Jsou velmi účinné a již malé vychýlení z rovnovážné polohy má výrazný vliv na výslednou barvu zvuku. Obávám se, že pokud by někdo chtěl opravdu využít jejich plného zdvihu +/- 10 dB, riskuje přinejmenším poškození reproduktorů nebo i sluchu. Mírnější, ale přesto znatelné účinky má stlačení obou přepínačů SHIFT pro střední pásmo vizuálně zvýrazněné rozsvícením příslušných LED diod. Aktivací SHIFTu dojde k posunu průběhu obou středů do mírně vyššího frekvenčního pásma, funguje to tedy dost podobně jako přepínače BRIGHT nebo PRESENCE u starých (vintage) lampových zesilovačů.

Naprosto dramatický účinek na výsledný zvuk mají oba přepínače LOW BOOSTa HIGH BOOST jak do dynamiky tak i do barvy. Kombinací všech výše uvedených „hejblat" lze snadno dosáhnout žádoucího zvuku bez jakýchkoliv kompromisů. Úroveň signálu lze také jednoduše zvýšit zatlačením přepínače LINE LEVEL na zadní straně panelu.

Právě poslední dvě kombinace Q3 nebo Q4 se zapnutým jedním nebo oběma přepínači BOOST se staly mými favoritkami. Podle mne absolutní nářez. Zde bych se ještě vrátil ke korekčnímu ekvalizéru. Při tomto popsaném nastavení jsem si uvědomil, že dodatečné úpravy zvuku 4-pásmovým ekvalizérem na preampu jsou vlastně skoro zbytečné. V mnoha případech je jejich „nulová" pozice 12 hodin zcela postačující.

Jediné, čemu jsem nepřišel na preampu Quadruplet na chuť, byl potenciometr CRUNCH, který sice tak trochu funguje, ale výsledný zvuk mne příliš neoslovil. Osobně bych tenhle ovladač na basovém aparátu klidně postrádal. Možná, že by se někdy více hodil třeba kompresor…

Určitě jsem nevyzkoušel všechny možnosti a ani jsem neměl příležitost preamp otestovat ve studiu. Je dosti obtížné v relativně krátkém článku vystihnout herní a zvukové vlastnosti. Asi nejlepší je udělat osobní zkušenost a s basovkou, jejíž zvuk důvěrně znáte ze svého dosavadního aparátu, navštívit nejbližšího prodejce kýženého výrobku… A inspirovat se valícím se zvukem…

Souhrn (…za kolik?)

Celolampový předzesilovač Warwick Quadruplet je určen hráčům, kteří ocení na pódiu i ve studiu jeho zvukové vlastnosti, jednoduché ovládání, flexibilitu a universálnost. Pro úplné využití všech jeho vlastností a možností ovšem preamp této třídy vyžaduje na odpovídající úrovni koncový zesilovač příslušného výkonu a konfigurace, kabely a především reprobedny schopné přenést beze ztráty kvality to, co předzesilovač vyprodukuje. Zde bych jako optimální viděl použití full-range sestavy v obvyklých kombinacích např.: 1 x 15", 1 x 18" plus 2 x 10", 4 x 10" a podobně, nejlépe s výškovou hornou. Je třeba počítat s tím, že to vše ve svém důsledku náležitě provětrá zákazníkovu peněženku… (k velké radosti obchodníků). Jiná cesta ale není, každé jiné polovičaté a kompromisní „levné" řešení by to totiž dopadlo podobně, jako pořídit si BMW M3 a pak za ním tahat karavan.

Umím si představit, že Quadruplet úspěšně osloví zejména hráče s výbornou prstovou a slapovou technikou a s rasantním herním projevem, kteří milují dynamický lampový zvuk.

Koncepce preampu Quadruplet by se mohla v době digitálních simulací zvuků legendárních lampových zesilovačů zdánlivě jevit jako poněkud konzervativní. Právě důraz na konzervativnost a kvalitu, typický pro německé firmy, se mi velmi zamlouvá. Vždyť lampa bude moderní stále. Preamp zachovává všechny výhody „klasických" lampových basových (před)zesilovačů. Navíc přidává řadu nových nastavení s netušenými zvukovými možnostmi. Jeho vstupy a výstupy odpovídající úrovni dnešní techniky umožňují bezproblémovou studiovou práci.

Abych nezapomněl… Cena preampu Warwick Quadrupol se mi líbí a shledávám ji odpovídající parametrům a užitným vlastnostem. Všem zájemcům o kvalitní předzesilovač pro baskytaru, kteří to myslí s muzikou vážně, vřele doporučuji přinejmenším vyzkoušet! Na cenu ať si udělají vlastní názor sami.