L-Acoustics K2 odhalena

Exkluzivní interview o novém line source systému L-Acoustics
L-Acoustics K2

O novém line source systému L-Acoustics K2 kolovaly zvěsti již několik měsíců. Nyní může francouzský výrobce ozvučovací techniky potvrdit, že tyto zvěsti byly pravdivé. Ředitel touringových aplikací Florent Bernard a marketingový ředitel Stéphane Ecalle exkluzivně odkrývají pozadí příběhu, na jehož konci je systém, který brzy nahradí legendární V-DOSC.

Povídá se, že L-ACOUSTICS pustil do světa systém „K2“…
SE:
Tyto fámy jsou pravdivé. V současné době máme již tři evropské společnosti, které s L-Acoustics spolupracují na pilotní fázi K2: SSE (Velká Británie), BLACK BOX MUSIC (Německo) a CONCEPT EVEN ve Francii. Nasazují K2 přímo v terénu, a to buď jako hlavní PA systém nebo jako komplement ke K1. Tato pilotní fáze končí v listopadu a přinesla značné množství praktických zkušeností. Od techniků i majitelů obdržel systém vynikající hodnocení: Jsme opravdu nadšeni, že jsme dostali zelenou pro uvedení K2 na trh. Výrobní fázi spustíme pro vybrané trhy ještě letos v prosinci, pro celosvětový trh bude K2 uvolněna kolem veletrhu PROLIGHT & SOUND 2014.

Jak systém zapadá do vašeho sortimentu?
FB:
K2 je zaměřený na podobné aplikace jako V-DOSC – typicky produkce s obecenstvem až do 20 000 posluchačů. K2 má v tuto chvíli naprosto stejné maximální SPL a výkonovou šířku pásma jako V-DOSC, je proto zcela logické, že K2 v našem výrobním sortimentu V-DOSC nahradí. V-DOSC tak může jít po celých 22 letech věrné služby značce na zasloužený odpočinek! Podpora a péče o naše V-DOSC zákazníky však bude v následujících letech samozřejmě pokračovat.  Z genetického hlediska má K2 implantováno do ozvučnice 12“ formátu více z DNA K1 …avšak s vyšší provozní flexibilitou.

Kde vidíte hranici mezi K1 a K2?
FB:
Od svého uvedení na trh na podzim 2008 byl systém K1/K1-SB optimalizován pro velmi rozsáhlé produkce s velikostí obecenstva přes 20 000 posluchačů. Do tohoto úzkého segmentu trhu spadají obrovské open-air festivaly, největší halová turné a obří produkce na velkých stadionech. 

SE: Z obchodního hlediska je to pro rentalovou společnost, která pro tuto specifickou část trhu dodává jeden nebo více systémů K1, velký finanční závazek: Běžná sestava K1 pro stadion obsahuje více než 100 boxů K, plus subwoofery SB28, racky a příslušenství. Vzhledem k rizikům spojených s investicí v řádu sedmi nul, je trh K1 sám o sobě výběrový. Pro K1 se v průběhu posledních pěti let rozhodlo téměř padesát členů celosvětové partnerské sítě Rental Network. Dnes je vnímán jako jeden z nejlepších riderových systémů. Vedle „malého“ světa „velké“ K1 ale existuje širší skupina „top“ společností a míst, které spadají pod velmi náročný segment trhu s kapacitou hlediště kolem 20 000 lidí. Majitelé takových rentalových i pevně instalovaných systémů mají prakticky stejné potřeby, jako majitelé K1; čelí totiž stejně náročným produkcím, vyžadujícím nejlepší možnou techniku. Aby takovým klientům vyhověli, musí rentalové společnosti volit riderové systémy akceptované komunitou touringových zvukařů a inženýrů. V dnešním tvrdém obchodě musí být investice do PA zabezpečeny vysokou mírou využití materiálu a vysokou zůstatkovou hodnotou systému při jeho následném prodeji.

FB: Z aplikačního hlediska tito klienti vyhledávají charakteristickou zvukovou signaturu K1, aby vlastním klientům poskytli ten nejlepší poslech. Boxy navíc musí vyhovovat co do velikosti, být optimalizované pro transport a extrémně flexibilní instalaci. A tady vstupuje do hry K2.

Jak L-ACOUSTICS postupoval při návrhu?
FB:
Náš aplikační a R&D tým začal soupisem vlastností K2. Za prvé, akustický výkon měl být naprosto srovnatelný s K1, max. SPL o 3 dB nižší a šířka pásma ekvivalentní šířce pásma K1. To rozhodlo o 12“ formátu a výběru driverů stejné třídy jako má K1.Za druhé, vertikální pokrytí muselo být rozšířeno tak, aby systém vyhověl i při menších poslechových vzdálenostech a pro hlediště s vyvýšenými stupínky nebo balkóny. Dobrá zpráva je, že 12“ lichoběžníkový formát dovoluje proti K1 dvojnásobný maximální úhel otevření, tedy 10° místo 5°.

SE: Dále jsme chtěli nabídnout lehký univerzální systém pro střední a velké akce nebo instalace, který se zároveň vejde do váhových limitů některých staveb. Jejich zatížení se rentalové společnosti snaží minimalizovat také v případě produkcí, pro které se staví dočasné konstrukce. Preferují proto místo oceli hliníkové anebo skládací systémy. Díky lehčím, jednodušším a kompaktnějším konstrukcím firmy dosahují konkurenčních výhod z hlediska přepravy, logistiky a souvisejících nákladů na pracovní sílu.

FB: Další vlastnost, na kterou jsme se zaměřili, byla nastavitelná horizontální směrovost. Aby mohli redukovat překrytí mezi hlavním systémem a vykrývkami a zajistit tak rovnoměrné rozložení SPL a optimální srozumitelnost, potřebují systémoví technici rozdělit posluchačskou zónu v horizontální rovině na sektory. S přesným řízením horizontální směrovosti může ozvučovací technik soustředit akustickou energii pouze na obecenstvo. Ve vnitřních prostorách se zvuk směruje mimo odrazné plochy. To přispívá ke zlepšení poměru mezi přímým a odraženým zvukem. Ve venkovním prostředí se výrazně sníží hladina hluku v bezprostřední blízkosti. To bylo prakticky vyzkoušeno během pilotní fáze ve Velké Británii, kdy SSE rozmístila svůj systém K1/K2 v Hyde Parku, velmi složité lokalitě pro řízení zvuku. Na místě provedená měření potvrdila perfektní soulad s předpisy týkajícími se hluku.

WST Line source L-ACOUSTICS nyní dosahují tohoto perfektního „akustického řízení“ ve vertikální rovině. Avšak žádný výrobce nenabízí Line source systém schopný dle potřeby efektivně řídit akustickou energii v horizontální rovině. S K2 získáte 4 směrová nastavení v jednom boxu: 70° a 110° symetricky, 90° asymetricky vlevo nebo vpravo. Dnes jsme dosáhli nové úrovně ovládání směrovosti v horizontální rovině. Toto směrování je u K2 efektivní již od 300 Hz, díky velmi vyrovnané směrové charakteristice, kterou si lidé na našich nejnovějších produktech velmi oblíbili. Vypadá to jako odvážné tvrzení, ale musíte si systém poslechnout, abyste zjistili, že pracuje a zní perfektně. A nakonec, K2 musí nabízet plnou mechanickou kompatibilitu s existujícími boxy K1 a K1-SB. Je třeba si uvědomit, že řízení směrovosti na nízkých frekvencích je v tuhle chvíli pro výrobce problém. Spojení K1-SB a K1 v různých konfiguracích přináší několik možností  řízení nízkých frekvencí. Tyto principy platí i pro K2 a K1-SB, se stejnými výsledky. Názorným příkladem je nová instalace K1/K1-SB v Hollywood Bowl: Bowl vyžaduje dosah systému až 140 m s konzistentním SPL a tonálním vyvážením, a to v ultra citlivé obydlené oblasti, kde je jakýkoliv únik hluku do okolí naprosto nepřijatelný. Systém K1/K1-SB instalovaný v Hollywood Bowl poskytuje každému sedadlu v hledišti stejný poslechový zážitek. Je obrovská výhoda, že poskytovatelé ozvučení mohou dodávat systémy pro mobilní produkce i do pevných instalací.

 

Výše uvedené konfigurace mohou být z důvodu rozšíření spodní hranice přenášeného pásma až do oblasti infra frekvencí samozřejmě doplněny našimi univerzálními subwoofery SB28. Ty mohou být v běžných aplikacích nasazeny také výhradně s K2.

Kompatibilní vlastnosti K1-SB se budou majitelům K2 hodit pro sestavení clusteru K2/K1-SB, dovolujícího rozšíření přenášeného pásma K2 nebo zvýšení poslechové vzdálenosti na nízkých frekvencích. Kompatibilita riggingu těchto dvou systémů také znamená, že majitelé K1 mohou oba systémy kombinovat, přičemž jeden perfektně doplňuje druhý: K1 jako hlavní L/R systém pro velké vzdálenosti a K2 buď jako downfill ke K1 nebo sidefill či delay. Kombinace jsou neomezené.

SE: K2 můžete uvažovat jako samostatný systém podporovaný K1-SB resp. SB28 nebo jej využívat společně s K1. Oba systémy běží na existující platformě LA-RAK, takže jejich kompatibilita představuje z pohledu členů sítě Rental Network a majitelů systémů K1 a K2 zajímavou možnost vzájemného pronájmu a výraznou redukci množství skladových položek.

S jakými problémy se L-ACOUSTICS během vývoje K2 potýkal? 
FB:
Čelili jsme několika výzvám, ale projekt „snížení váhy“ ozvučnice byl bezpochyby tím nejpozoruhodnějším, protože jsme museli přijmout zcela nové vývojové a průmyslové postupy. Když dojde na „ořezávání” váhy boxu, je hlavní otázkou jeho tuhost. Z různých druhů dostupných překližek z baltické břízy zůstává pro boxy této velikosti naší volbou číslo jedna vysoce kvalitní typ, používaný u všech našich produktů. Díky vysoké hustotě vláken je překližka pevná a …těžká! Zredukujeme-li tloušťku, panely jsou lehčí, vibrují a …září všemi směry jako ventilátor. To není dobré pro řízení směrovosti a koherenci a zcela nepřijatelné pro prvotřídní systém. Takže jsme udělali dvě věci: S použitím počítačové analýzy jsme vizualizovali oblasti, kde materiál nepřispívá k vyztužení panelů. Pak jsme vyfrézovali do panelu K2 složitý vzor, který zajistil nejlepší poměr tuhosti a váhy. Pokud jde o boční panely, řešením byla náhrada baltické břízy za lehčí a pevnější materiál – hliník. Vtip je v tom, že boční hliníkové panely K2 hrají trojí roli: zvyšují mechanickou pevnost boxu, uvnitř fungují jako moderní ventilátor pro laminární proudění vzduchu a z vnější strany nesou mechanicky velmi přesný závěsný hardware. Za zmínku stojí ještě fakt, že i veškerý závěsný hardware byl optimalizován pro dosažení co nejlepšího poměru odolnost/váha.

SE: L-ACOUSTICS věnoval zkoumání materiálů a výrobních procesů několik let. Výsledky hovoří samy za sebe: K2 váží 56 kg, což je o 50% méně, než má se svými 108 kg V-DOSC, a to při stejném max. SPL a stejné šířce přenášeného pásma, bez jakýchkoliv konstrukčních a zvukových kompromisů.

Jakou budete volit strategii distribuce K2?
SE:
K2 samozřejmě reaguje na potřeby širšího okruhu zákazníků než má K1, je ale jednoznačně prvotřídním systémem a naši dlouhodobou strategii nechceme měnit. Před třemi lety jsme vytvořili síť certifikovaných poskytovatelů, s certifikovanými integrátory nebo členy rentalové sítě a distributory. K2 je zaměřena na pevné instalace i na rentalové trhy.

Jelikož se spoléháme na regionální prezentaci a odbornost našich certifikovaných zástupců, bude v případě domácích trhů distribuční strategie K2 založená na dvou kanálech: Certifikovaní poskytovatelé/integrátoři pro trh s pevnými instalacemi a certifikovaní zástupci pro síť Rental Network. Trhy, kde nejsme přímo přítomní, budou mít na starosti naši distributoři.

Může si K2 koupit každý?
SE: Naše síť indikuje, že potenciál trhu pro K2 je 300 společností z celého světa. Jestli si systém koupit nebo ne, je opravdu jen na zákazníkovi samotném. Výběr velkého PA systému, jako je K2, má hlavní dopad na rentalový byznys – finančně, komerčně i technicky. První místa v riderech jsou zárukou návratnosti investic, vysoká zůstatková hodnota při následném prodeji pak z pohledu investora onou třešničkou na dortu.

Před pěti lety jsme vytvořili stanovy sítě Rental Network, které vyjadřují naši filosofii. Jestliže investujete do K2 za účelem pronájmů, automaticky přebíráte logiku sítě, která respektuje řadu závazků zvýhodňujících ozvučovací společnosti, klienty a techniky.

První závazek je o zásobách. V L-ACOUSTICS věříme, že rentalový systém musí mít určitou minimální velikost, aby mohl účinně sloužit trhu. Nemůžete podinvestovat (kompromis výsledku) ani nadinvestovat (příliš riskovat).

Druhý závazek je adopce univerzálního systémového standardu (signálová distribuce s LA-RAKy a zesilovači LA8): to garantuje, že systém bude vždy poskytovat zvukovou signaturu L-ACOUSTICS předvídatelným způsobem. Pro členy rentalové sítě znamená adopce standardu výhodu 100% kompatibility při vzájemném pronájmu s jinými členy sítě. Technici vědí, že vždy dostanou to, co chtějí.

Třetí závazek se týká vzdělání uživatelů. Ozvučovací společnost s K2 má pozici špičkového poskytovatele služeb. Nemůžeme proto uvažovat o dodávce systému bez řádného proškolení techniků, zahrnujícího predikční nástroje, elektroniku a systém. Všichni akceptují to, že vzdělání techniků je rozhodující a musí jej provádět špičkoví trenéři.

Takže, abychom to zkrátili, pokud je pro společnost, její techniky a klienty K2 ten správný systém, pak by ho měli mít! Poslední slovo budou mít stejně oni, ne L-ACOUSTICS.

Ještě nějaká prohlášení ohledně kalendáře K2?
SE:
Uvedení K2 na světový trh je plánováno na PROLIGHT&SOUND 2014. Nicméně můžeme s potěšením oznámit, že systém bude vidět a slyšet na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu nejvýznamnější zimní sportovní události v Rusku... Ale neberte nás za slovo! ...Obraťte se na svého L-ACOUSTICS zástupce a naplánujte si předváděčku v našem sídle ve Francii nebo USA. A udělejte si názor sami…


Více informací získáte u výhradního distributora L-Acoustics pro ČR a SR, společnosti PRO MUSIC, s.r.o., nebo na www.promusic.cz.
L-Acoustics K2
„K Standard“ – K2 a K1-SB Rental Network set